Великий маг України Микола ГогольСкачати 462.39 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації29.04.2016
Розмір462.39 Kb.
1   2   3   4

89. Дзира, Я. Заповіт Миколи Гоголя: "Відокремитись і проголосити свою незалежність" [Текст] / Я. Дзира // Слово Просвіти. – 2004. – №14. – С.13. – №15.-С.13.; №17.-С.13. Зарубіжна література.-2004.-№37.-С.12-15.

Демократичні. національні ідеї М.Гоголя.
90. Дзюба, Иван Михайлович Сквозь завихрения времени [Текст] : В 3-х т. Т.1 / Иван Михайлович Дзюба. – К. : Изд. Дом Дмитрия Бураго, 2006. – 376 с.

91. Дикарева, Л. Ю. Лингвосемиотические способы объективации идеи превращения в художественной прозе Н.В.Гоголя [Текст] / Л. Ю. Дикарева // Мова і культура. – 2002. – Т.ІV№В.4;Ч.1. – С.73-79.

92. Дитькова, С. Ю. Образное постижение прозы: повести Николая Гоголя [Текст] / С. Ю. Дитькова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2006. – №10. – С.5-11.

Изучение повести "Старосветские помещики" и повести "Шинель".
93. Доля, Н. Л. Урок-гра "Щасливий випадок" (за повістю М. Гоголя "Тарас Бульба" та романом В. Скотта "Айвенго") [Текст] / Н. Л. Доля // Зарубіжна література в школі. – 2005. – №22. – С.19-20.

94. Дука, Л. И. Прагматическая информация онимов в творчестве Н.В.Гоголя (на материале сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки") [Текст] / Л. И. Дука // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.184-187.

95. Думанський, Н. "Ревізор" та інші комедії [Текст] / Н. Думанський // Сучасність. – 2005. – №9. – С.100-110.

96. Єрошенко, Рита Схеми і таблиці як носії художньо-текстової та навчальної інформаії [Текст] / Рита Єрошенко // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2009. – №1. – С.11-13.

Урок систематизації та узагальнення знань за поемою М.Гоголя "Мертві душі" (з використанням схеми "Колесо життя").
97. Залізняк, Б. Чи Гоголь винен у бідах неоімперії? [Текст] / Б. Залізняк // Дзвін. – 2005. – №12. – С.112-116.

Парадигма патріотизму в сучасній російській публіцистиці і завдання української інтелігенції (на прикладі часопису "Наш современник").
98. Зарудняя, И. А. "Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..": Картины украинской природы в повести Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" [Текст] / И. А. Зарудняя // Русская словесность в школах Украины. – 2003. – №6. – С.31-32.

99. Звиняцковский, В. Я. Реалист ли Гоголь? [Текст] / В. Я. Звиняцковский // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2004. – №2. – С.2-12.

Характеристика художественного метода Н.В.Гоголя.
100. Звиняцковский, В. Я. Новая книга О Гоголе [Текст] / В. Я. Звиняцковский // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2008. – №2. – С.76-78.

О книге Н.Е. Крутиковой "Урбанистическая проблема в художественной прозе Гоголя".
101. Зленко, Г. Три тижні з Миколою Гоголем [Текст] / Г. Зленко // Науковий світ. – 2008. – №6. – С.10-11.

102. Злидарь, А. І. Ідеї філософії серця у світогляді М.В.Гоголя [Текст] / А. І. Злидарь // Збірник матеріалів X студентської наукової конференції історичного факультету. Квітень 2007 року / Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2007. – С.173-176.

103. Зубко, Л. В. "Проходять поетичними рядами часи козацтва..." Підсумковий урок за повістю М.Гоголя "Тарас Бульба" [Текст] / Л. В. Зубко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – №1. – С.29-33.

104. Зубко, Л. П. "Проходять поетичними рядами часи козацтва..." Підсумковий урок - козацький похід за повістю Миколи Гоголя "Тарас Бульба". 7 клас [Текст] / Л. П. Зубко // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2006. – №9. – С.47-50.

105. Зубко, Л. П. Урок-козацький похід за повістю Миколи Гоголя "Тарас Бульба" [Текст] / Л. П. Зубко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2006. – №10. – С.34-37.

106. Ігнатенко, О. Гоголь у кожному з нас [Текст] / О. Ігнатенко // Зоря Полтавщини. – 2008. – №50-51. – С.1.

До 199-ї річниці з дня народження М.В.Гоголя у Полтаві 1-4 квітня пройшов Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва "Браво, Гоголь!", в якому взяли участь театральні колективи Кіровоградської, Дніпропетровської областей та АР Крим.
107. Ізваріна, О. М. М.Гоголь і українська опера (М.Лисенко та П.Сокальський) [Текст] : Монографія / О. М. Ізваріна ; Донецький держ. ун- т економ. і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган- Барановського, 2003. – 216 с.

108. Ільченко, І. І. Антропонімікон повістей М.Гоголя (на матеріалі збірки "Миргород") [Текст] / І. І. Ільченко // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.187-189.

109. Іохова, Л. Особливості проведення уроку літератури на пропедевтичному етапі навчання [Текст] / Л. Іохова // Зарубіжна література: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2005. – № 21-24. – С.89-93.

Гоголь і Україна. Микола Гоголь "Тарас Бульба".
110. Іпатова, В. М. Історична тема в художній прозі в 7 класі. М.Гоголь "Тарас Бульба" [Текст] / В. М. Іпатова // Зарубіжна література в школі. – 2005. – №11-12. – С.5-11.

111. Ісаєва, О. О. Технологія розвитку читацької діяльності учнів (на прикладі вивчення поеми М.Гоголя "Мертві душі") [Текст] / О. О. Ісаєва // VII Міжнародні Гоголівські читання : Зб. наук. праць / Полтав. держпедуніверситет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2004. – С.193-198.

112. Кадетова, Л. И. Архитектоника типов в произведениях Гоголя и Достоевского ("Шинель" - "Бедные люди") [Текст] / Л. И. Кадетова, Л. М. Белоусова // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.70-73.

113. Казарин, В. Україна і Росія - Гоголь і Пушкін [Текст] / В. Казарин // Слов'янський збірник. – Полтава : Слов'янський клуб, 2005. – №Вип.IV. – С.295-302.

114. Кареліна, Т. Ницість життя - в образах [Текст] / Т. Кареліна // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2008. – №6. – С.15-17.

Урок-суд над героями гоголівської поеми "Мертві душі".
115. Кареліна, Т. С. Узагальнююче значення образів поміщиків у поемі М.Гоголя "Мертві душі" (суд над героями) [Текст] / Т. С. Кареліна // Зарубіжна література в школі. – 2005. – №13-14. – С.2-4.

116. Кармазина, Ж. Б. А.Пушкин и Н.Гоголь в русской опере [Текст] / Ж. Б. Кармазина // Музыка в школе. – 2006. – №5. – С.43-49.

117. Кеба, А. "Мертвые души" Н.В.Гоголя и "Чевенгур" А.П.Платонова: типологические аспекты поэтики [Текст] / А. Кеба // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.48-53.

118. Киреев, Р. Два Гоголя [Текст] / Р. Киреев // Наука и религия. – 2005. – №6. – С.22-26. – Закін.№7.-С.38-43.

119. Киридон, П. Історія Запорізької Січі в зображенні Миколи Гоголя [Текст] / П. Киридон // Рідний край : Наук. публіцист. художньо-літературний альманах / Полт. держ.пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава : АСМІ, 2006. – №1(14). – С.128-133.

120. Киридон, П. В. Історія Запорізької Січі в зображенні М.Гоголя [Текст] / П. В. Киридон // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.153-156.

121. Киселев, А. Ф. Н.В. Гоголь:Увидеть Россию заново [Текст] / А. Ф. Киселев // Высшее образование сегодня. – 2008. – №8. – С.24-27.

122. Киченко, А. С. Молодой Гоголь (истоки и пути эволюции ранней прозы) [Текст] / А. С. Киченко ; Черкасский нмц. ун- т им. Б.Хмельницкого; Ф- т рус. филологии. – Черкассы, 2004. – 192 с.

123. Князева, Г. Н.Гоголь "Ревизор" (внеклассное чтение) [Текст] / Г. Князева // Зарубіжна література: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2005. – №11. – С.18-21.

124. Кобзар, О. Жінка-відьма у творах М.Гоголя та М.Булгакова [Текст] / О. Кобзар // Слов'янський збірник. – Полтава : Слов'янський клуб, 2007. – №Вип. 6. – С.262-268. – (Слов'янський клуб м. Полтави).

125. Козак, С. Великі Сорочинці, великий Гоголь...До 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя [Текст] / С. Козак // Літературна Україна. – 2009. – №1. – С.2.

126. Кокарева, В. В. Описать пошлость тоже нужен талант. Превентивное прочтение поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые души" как средство развитияу учащихся интереса к произведению [Текст] / В. В. Кокарева // Русская словесность в школах Украины. – 2004. – №2. – С.35-37.

127. Кокарева, В. В. Зеркало, в котором увидела себя вся Россия [Текст] / В. В. Кокарева // Русская словесность в школах Украины. – 2006. – №1. – С.26-29.

Материалы к урокам по комедии Н.В.Гоголя "Ревизор".
128. Колосова, Н. А. От противоположения реального и ирреального мира к "фантастической реальности" ("Петербургские" повести Н.В.Гоголя) [Текст] / Н. А. Колосова // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.114-119.

129. Конєва, Т. М. Архетипи слов'янських міфів у творчості М.Гоголя [Текст] / Т. М. Конєва, Є. І. Тягло // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.130-132.

130. Коновал, О. Гідно вшануймо Миколу Гоголя [Текст] / О. Коновал // Літературна Україна. – 2007. – №47. – С.3.

131. Корецька, Л. "О Гоголь! Наш безсмертний Гоголь!". Сценарій літературного вечора з фрагментами ісценізацій творів письменника [Текст] / Л. Корецька // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2008. – №6. – С.32-34.

132. Корнєва, Л. Г. Літературна гра (лото) за повістю М. Гоголя "Тарас Бульба" [Текст] / Л. Г. Корнєва // Зарубіжна література в школах України (Харків). – 2005. – №2. – С.6-9.

133. Косиченко, Л. На сповідь до Гоголя [Текст] / Л. Косиченко // Урядовий кур'єр. – 2007. – №86. – С.8-9.

Музей М.В.Гоголя у Великих Сороченцях.
134. Космач, С. М. Україна в житті і творчості письменників світу [Текст] / С. М. Космач // Зарубіжна література в школі. – 2007. – №11-12. – С.45-56.

135. Кочетова, С. А. Некоторые аспекты формирования идиостиля писателя (на материале литературно-критических статей В.В.Розанова о Н.В.Гоголе) [Текст] / С. А. Кочетова // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2003. – Т. VI№Вип. 6. Ч. 1 : Художня література в контексті культури. – С.84-90. – (Сер. "Філологія").

136. Кривоконь, Л. В. Аналіз художнього образу в процесі вивчення літературного твору [Текст] / Л. В. Кривоконь // Зарубіжна література в школі. – 2007. – №15-16. – С.17-22.

На прикладі вивчення "Тараса Бульби" М.В.Гоголя та М.Лермонтова "Парус".
137. Криворучко, О. Остап і Андрій у повісті М.Гоголя "Тарас Бульба". Порівняльна характеристика героїв, 7 клас [Текст] / О. Криворучко // Зарубіжна література: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2008. – №36. – С.7-9.

138. Кругла, Л. В. Чому людина, народжена бути Тарасом Бульбою, стає Іваном Никифоровичем? Урок-дослідження з вивчення творів М.Гоголя. 7 клас [Текст] / Л. В. Кругла // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2008. – №6. – С.48-50.

139. Крутикова, Н. "Выбранные места из переписки с друзьями" Гоголя как утопия и ее западноевропейские параллели [Текст] / Н. Крутикова // Слов'янські літератури. – К. : Наук. думка, 1993. – С.112-132.

140. Крутікова, Н. Батьківщина душі і новий шлях [Текст] / Н. Крутікова // Українська культура. – 2008. – №7. – С.36-39. – №8.- С.36-38.

До 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя. Уривок з книги нарисів відомого літературознавця Ніни Крутікової.
141. Крутікова, Н. Є. Дослідження і статті різних років [Текст] / Н. Є. Крутікова ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка; НАН України. – К. : Стилос, 2003. – 540 с. – Укр., рос. м.

142. Кудрявцев, М. Гоголь - романтик у національному контексті: духовно-етичний дискурс [Текст] / М. Кудрявцев // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2008. – №6. – С.18-25.

М.В.Гоголь - один з найбільш релігійних письменників, містичний романтик і реаліст з християнськими і національними орієнтирами.
143. Кудрявцев, М. Містичний реалізм М.В. Гоголя: до проблеми філософсько-теологічної символіки [Текст] / М. Кудрявцев // Зарубіжна література в школах України (Харків). – 2008. – №7-8. – С.10-14.

144. Кудрявцев, М. Типи і символи у пророчих візіях ліризованої та духовної прози Миколи Гоголя [Текст] / М. Кудрявцев // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2008. – №9. – С.2-8.

145. Кузнєцова, А. Церква., що дала ім'я Миколі Гоголю [Текст] / А. Кузнєцова // Полтавський вісник. – 2005. – №28. – С.19.

Про Свято-Миколаївську церкву в Диканьці.
146. Кулікова, Л. Б. Сучасний погляд на історико-педагогічні праці М.В.Гоголя [Текст] / Л. Б. Кулікова // Педагогіка і психологія. – 2006. – №1. – С.119-128.

147. Курносова, Ю. Функции гротеска: Гоголь - Диккенс [Текст] / Ю. Курносова // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса : Маяк, 2002. – №Вип. 11. – С.239-249.

148. Куцінко, О. Г. "Триптих" (сценарій вечора, присвяченого Дню народження М.В.Гоголя) [Текст] / О. Г. Куцінко // Зарубіжна література в школі. – 2008. – №11-12. – С.51-63.

149. Кучеренко, А. А. Утверждение любви "Враждебным словом отрицанья". Организация работы на вступительном уроке по поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души" [Текст] / А. А. Кучеренко // Русская словесность в школах Украины. – 2006. – №2. – С.43-45.

150. Кушнірова, Т. В. Прийом мандрівки у творчості М.Гоголя та А.Платонова [Текст] / Т. В. Кушнірова // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.54-58.

151. Лазарева, А. "Ботанический сад" Н.В.Гоголя [Текст] / А. Лазарева, О. А. Гоголева, Е. А. Иванова // Биология: Прилож.к газ. "Первое сентября". – 2005. – №1. – С.20-21.

Названия растений, встречающихся в произведениях Н. В. Гоголя.
152. Лебединська, Т. Ілюстрації до "Мертвих душ" як художній документ часу [Текст] / Т. Лебединська // Українська культура. – 2008. – №1. – С.38-41.

До 200-річчя від дня народження великого українського письменника Миколи Гоголя.
153. Лимборский, И. В. Мир, наполненный гармонией и цельностью бытия: Гоголь и украинское рококо [Текст] / И. В. Лимборский // Русская словесность в школах Украины. – 2003. – №6. – С.47-50.

154. Лімборський, І. Традиції українського літературного рококо в творчості українця М.Гоголя [Текст] / І. Лімборський // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – №5. – С.38-41.

155. Лімборський, І. В. Микола Гоголь і національне рококо [Текст] / І. В. Лімборський // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2006. – №5. – С.10-12.

156. Лобода, О. Бойове товариство, побут і звичаї запорожців [Текст] / О. Лобода // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2008. – №11-12. – С.25-26.

Урок за повістю Миколи Гоголя "Тарас Бульба" з елементами компаративістики.
157. Логвин, Г. П. "Чарівливий романтизм". Матеріали до уроку за твором М.Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" з використанням опорних схем. 6 клас [Текст] / Г. П. Логвин // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2005. – №6. – С.25-28.

158. Ляхова, В. "Маленький человек": преодоление. Интегрированный урок литературы в 7 классе (литература+психология+этика) [Текст] / В. Ляхова, С. Пащенко // Зарубіжна література: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2008. – №14-15. – С.22-25.

На примере произведений А.П. Чехова и Н.В. Гоголя.
159. Ляхова, В. Давайте говорить друг другу комплименты. Интегрированный урок литературы в 6 классе (литература+психология+этика+театрализация) [Текст] / В. Ляхова, С. Пащенко // Зарубіжна література: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2008. – №14-15. – С.29-32.

Народные характеры и народный быт в повести Н.В. Гоголя "Ночь перед Рождеством".
160. Мацапура, В. Художня спадщина І.П. Котляревського і творчість В.О.Гоголя та М.В.Гоголя (до проблеми типологічних сходжень) [Текст] / В. Мацапура // Іван Котляревський та українська культура XIX-XX століть. – Полтава, 2005. – С.42-46.

161. Мацапура, В. Міфопоетичний образ України в гоголівських "Вечорах на хуторі біля Диканьки" [Електронний ресурс] / В. Мацапура ; ПДПУ імені В.Г.Короленка. – Полтава : ПДПУ. – 13 с.

162. Мацапура, В. І. Микола Гоголь. "Тарас Бульба" [Текст] / В. І. Мацапура // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2004. – № 4. – С. 16-17.

163. Мацапура, В. И. Прием отстранения в произведениях Н.В.Гоголя как особенность стиля писателя [Текст] / В. И. Мацапура // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.122-126.

164. Мацапура, В. И. Полтавский "след" в украинских повестях Н.В.Гоголя (о влиянии В.А.Гоголя и И.П.Котляревского на творчество писателя) [Електронний ресурс] / В. И. Мацапура ; ПДПУ імені В.Г.Короленка. – Полтава : ПДПУ. – 10 с.

165. Меншиков, И. И. Два текста "Повести о капитане Копейкине" (опыт структурного анализа) [Текст] / И. И. Меншиков // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.119-121.

166. Мережковский, Д. С. Малое кажется великим лишь вследствие нашей собственной малости. Хлестаков и Чичиков как ипостаси "бессмертной пошлости людской" [Текст] / Д. С. Мережковский // Русская словесность в школах Украины. – 2006. – №3. – С.48-54.

О "Мертвых душах" и "Ревизоре" Н.В.Гоголя.
167.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка