Ведення хворого з хронічними ускладненнями цукрового діабетуСторінка6/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Клініко-фармакологічні характеристики препаратів тиреоїдних гормонів

Препарат

Всмоктування препарату в кишках (у %)

Час дії препарату

Призначення препарату

Відміна препарату

Початок дії

Розвиток ефекту

Досягнення еутиреозу

Зменшення ефекту

Закінчення

ефекту

L-Трийод-

тиронін


70-100

(у середньому

85)


4-8 год

24 год

7-12 діб

2-3

доби


8-10

діб


L-Тирок-

Син


40-70

(у середньому

50)


12 год

3-4 доби

10-15 діб

2-3

доби


5-6 діб


Замісна терапія L-тироксином при первинному гіпотиреозі

Хворі без кардіальної патології молодші 55 років

• Дозу L-тироксину призначають із розрахунку 1,6-1,8 мкг на 1 кг маси тіла

• Орієнтовна початкова доза: жінки - 75-100 мкг/доб, чоловіки – 100-150 мкг/доб.Хворі з кардіальною патологією або старші 55 років

• Доза L-тироксину призначається із розрахунку 0,9 мкг/кг маси тіла

• Початкова доза – 12,5-25 мкг/доб.

• Збільшувати на 12,5-25 мкг/доб з інтервалом в 2 місяці до нормалізації рівня ТТГ в крові

• При появі або погіршенні кардіальної симптоматики провести корекцію дози тироксину і кардіальної терапіїНовонароджені

• 10 – 15 мкг/кг маси тіла

Діти

• Більше 2 мкг на 1 кг маси тіла (залежно від віку)

Протокол (алгоритм) обстеження, лікування та

спостереження хворих із вузловими утвореннями

(ВУ) щитоподібної залози (ЩЗ)Протокол (алгоритм) обстеження, лікування та спостереження хворих на рак щитоподібної залози (РЩЗ)Самостійна робота

    1. Вивчення спеціальної літератури

 • Ендокринологія. За ред. проф. П.М. Боднара. Нова Книга. – Вінниця. – 2010с., - 464с.

 • Эндокринология. Под ред. Проф. П.Н. Боднара. Нова Книга. – Вінниця, 2007с., - 236с.

 • Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ. Руководство для практикующих врачей. Под. ред.: И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. Москва, «Литтерра». 2006. – 1075с.

 • Навчально-методичні посібники кафедр.

 • Наказ МОЗ України №574 від 05.08.2009 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ендокринологія».

    1. Підготовка реферату по темі заняття за матеріалами журналів:

 • Ендокринологія. Ред. М.Д. Тронько (м. Київ)

 • Проблеми ендокринної патології. Ред. Ю.І. Караченцев (м. Харків)

 • Міжнародний ендокринологічний журнал. Ред. В.І. Паньків (м. Донецьк)

 • Проблеми ендокринології та ендокринної хірургії Ред. О.С. Ларін (м. Київ)

 • Журнали терапевтичного профілю.

3. Вирішення тестів та ситуаційних задач Кроку 2.

4.Написання протоколів клінічного розбору хворих.
Протокол клінічного розбору хворого
ПІБ _____________________________________________ хворого __________________________________________________________________________________________________________________

Вік ______________ Професія _______________________________

Скарги хворого ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Анамнез захворювання _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Анамнез життя ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Результати фізикального обстеження хворого: _________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Попередній діагноз: _______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З якими захворюваннями необхідно проводити диференційний діагноз:


 1. ___________________________________________________

 2. ___________________________________________________

 3. ___________________________________________________

 4. ___________________________________________________

 5. ___________________________________________________

План обстеження: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результати лабораторного та інструментального обстеження:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обґрунтування клінічного діагнозу: _________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клінічний діагноз: ________________________________________

Основне захворювання: ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ускладнення: ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Супутні захворювання: ____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прогноз: ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Працездатність: __________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лікування: _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Медикаментозна терапія: __________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Відмітки про засвоєння практичних навичок

з/п

Навички та маніпуляції

Підпис

студента/керівника

1.

Практичні навички
1.1.

Вміти проводити опитування, фізикальне обстеження хворого на захворювання щитоподібної залози
1.2.

Вміти аналізувати дані лабораторного та інструментального обстеження у хворих на патологію щитоподібної залози
1.3.

Вміти призначити лікування при синдромі тиреотоксикозу, гіпотиреозу тиреоїдитах та йоддефіцитних захворюваннях.
2.

Невідкладні стани
2.1.

Вміти надавати допомогу при тиреотоксичному кризі
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: Курація хворого з тиреотоксичним кризом.

Визначення. Тиреотоксичний криз – це критичний стан, який може розвинутися у хворого на важку форму тиреотоксикозу і характеризується різким загостренням клінічних проявів останнього. Виникає у 0,02 - 0,05% пацієнтів, переважно в теплу пору року. Йдеться зазвичай про жінок, які страждають на дифузний токсичний зоб, рідше – функціональну автономію щитоподібної залози (ЩЗ).

Ціль заняття: навчити студентів сучасній тактиці ведення хворих з тиреотоксичним кризом, на практиці застосовувати сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики тиреотоксичного кризу, на підставі курації пацієнтів з тиреотоксичним кризом в умовах стаціонару та поліклініки.

Студент повинен знати:

 1. Визначення поняття тиреотоксичного кризу.

 2. Етіологію та патогенез тиреотоксичного кризу.

 3. Роль надниркової, серцево-судинної системи в розвитку тиреотоксичної коми.

 4. Основні причини розвитку тиреотоксичного кризу. Роль оперативних втручань на ЩЗ, раптового припинення тиреостатичної терапії, стресових факторів, терапії радіоактивним йодом, деяких лікарських засобів в розвитку тиреотоксичного кризу.

 5. Класифікацію тиреотоксичного кризу за стадіями (І – без ознак ураження ЦНС; ІІ – приєднання порушення свідомості, дезорієнтації в просторі й часі, психотичних проявів, сомноленції, ступору; ІІІ – коматозний стан).

 6. Стадійність тиреотоксичного кризу (в типових випадках).

 7. Тактику ведення (обстеження, лікування) хворих на тиреотоксичний криз.

 8. Критерії компенсації тиреотоксичного кризу.

 9. Рекомендації щодо вибору сучасного методу лікування тиреотоксичного кризу

 10. Алгоритм лікування тиреотоксичного кризу.

 11. Основні положення протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ендокринологія», (наказ МОЗ України №574 від 05.08.2009).

Студент повинен вміти:

 1. Проводити опитування та фізикальне обстеження хворих на тиреотоксичний криз (на початку кризового стану).

 2. Визначити наявність/відсутність основних синдромів, характерних для тиреотоксичного кризу [диспепсичного; дегідратації; гіперпродукції тепла; серцево-судинної недостатності; вісцеропатії (гепатодистрофії, міокардіодистрофії); ураження ЦНС; неврологічних порушень].

 3. Проводити диференціальну діагностику тиреотоксичного кризу.

 4. На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстежень, обгрунтувати та сформулювати діагноз тиреотоксичного кризу і його можливих ускладнень.

 5. Складати план обстеження хворого на тиреотоксичний криз, обгрунтувати застосування основних методів обстеження, визначити показання до їх проведення.

 6. Призначити відповідне лікування хворому на тиреотоксичний криз.

 7. Виявити та надати допомогу при тиреотоксичному кризі.

 8. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця.

Заняття проходять у вигляді роботи студентів у складі малих бригад біля ліжка хворого з тиреотоксичним кризом (на початку кризового стану і/або в після кризовому періоді). Згідно наскрізної навчальної програми "Внутрішня медицина" для вищих медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, організація навчального плану має забезпечити участь студента у веденні 3-4 пацієнтів з тиреотоксичним кризом (по можливості). Під час курації хворих студент користується відповідним Протоколом та заповнює картки пацієнтів.
Хронометраж практичного заняття (5,5 год.):

 1. Вранішня лікарська конференція – 30 хв.;

 2. Курація хворих у відділенні – 2 год.;

 3. Клінічний розбір історії хвороби (семінар) – 1,5 год.;

 4. Самостійна робота (вивчення спеціальної літератури, статей з журналів за останні 2 роки, оформлення щоденника, вирішення задач до кроку 2) – 1,5 год.


Протокол обстеження, встановлення діагнозу, лікування та профілактики

РОЗДІЛ ДІЯЛЬНОСТІ

КЕРІВНИЦТВА ДО ДІЙ

Привітання

Привітайтеся та представтеся хворому

Знайомство

Зберіть паспортні дані хворого (П.І.Б., стать, вік, місце проживання, місце роботи та спеціальність)

Скарги хворого на момент обстеження

Визначте та деталізуйте скарги хворого.

При визначенні скарг хворого зверніть увагу на наявність:

- нудоти, блювоти, діареї);

- сухості слизових оболонок, зниженого тургору шкіри;

- гарячої гіперемованої шкіри, фебрильної температури тіла;

- вираженої тахікардії, слабого наповнення пульсу;

- різкого психомоторного збудження включно до гострого психозу, яке змінюється сонливістю, дезорієнтацією, сопором;

- бульбарних розладів, паркінсонізму, судом.Індивідуальний анамнез, опитування за органами та системами. Фізикальне обстеження.


Виясніть динаміку захворювання, проведіть опитування за органами та системами.

1. Наявності факторів ризику.

При опитуванні зверніть увагу на відомості відносно:

- раптового припинення тиреостатичної терапії;

- будь-яких стресових впливів на фоні тиреотоксикозу, які виснажують адаптаційні можливості організму:

-- важкого емоційного стресу;

-- фізичної травми, включаючи грубу пальпацію ЩЗ;

-- гострого інфекційного чи неінфекційного захворювання;

-- інсоляції;

-- гіпоглікемії;

-- пологів.

- терапії радіоактивним йодом (у високих дозах) тиреотоксикозу в стадії декомпенсації.

- вживання лікарських засобів:

-- йодовмісних, зокрема рентгеноконтрастних;

-- гіпоглікемізуючих;

-- саліцилатів;

-- адреноміметиків;

-- серцевих глікозидів.

2. Наявності синдромів/симптомів ураження органів-мішеней:

- диспептичного (нудота, блювота, діарея);

- дегідратації (сухість слизових оболонок, знижений тургор шкіри);

- гіперпродукції тепла (гаряча гіперемована шкіра, фебрильна температура тіла);

- серцево-судинної недостатності (на фоні вираженої тахікардії, слабого наповнення пульсу виникає колапс, можливий набряк легень);

- вісцеропатії (гепатодистрофія з розвитком жовтяниці, міокардіодистрофія з виникненням аритмії);

- ураження ЦНС (різке психомоторне збудження включно до гострого психозу, яке змінюється сонливістю, дезорієнтацією, сопором);

- неврологічних порушень (бульбарні розлади, паркінсонізм, судоми).План обстеження

Рівні тиреоїдних гормонів, особливо вільних; препрандіальної глікемії; показники лейкоцитарної формули; кальцію та лужної фосфатази; білірубіну та амінотрансфераз; кортизолу, газів та рН крові. Посів крові та сечі. Рентгенографія органів грудної клітки; моніторинг ЕКГ.

Лабораторні та інструментальні дослідження

Оцініть рівні:

- тиреоїдних гормонів, особливо вільних;

- препрандіальної глікемії;

- показники лейкоцитарної формули;

- кальцію та лужної фосфатази;


 • білірубіну та амінотрансфераз;

- кортизолу.
Оцініть показники:

- рентгенографії органів грудної клітки;

- моніторингу ЕКГ;

- посіву крові та сечі;

- газів та рН крові.


Формулювання діагнозу

Тиреотоксичний криз І стадії з диспептичним синдромом без ознак ураження ЦНС.

Тиреотоксичний криз ІІ стадії з порушення свідомості, дезорієнтацією в просторі й часі, психотичними проявами сомноленції, ступору.

Тиреотоксичний криз ІІІ стадії (коматозний стан).

Нефропатія (вказати стадію)

Серцева недостатність (вказати ступінь за NYHA).

Цереброваскулярні захворювання (вказати які).

Супутні захворювання.


План лікування

Складіть план лікування, який повинен включати патогенетичну, симптоматичну, еферентну терапію та профілактичне лікування

Ведення хворих з тиреотоксичним кризом

Діагностика

Основні причини розвитку тиреотоксичного кризу:

- раптове підвищення в крові концентрацій тиреоїдних гормонів;

- зменшення зв’язування тиреоїдних гормонів із транспортними білками сироватки і, відповідно, зростання частки вільних фракцій (fT4, fT3);

- прогресування недостатності кори надниркових залоз на грунті прискореного метаболізму кортизолу та підвищеної потреби організму в кортикостероїдах;

- різке посилення ефектів катехоламінів завдяки збільшенню кількості та чутливості адренорецепторів;

- активація калікреїн-кінінової системи;

- важкі порушення біохімічних процесів на клітинному рівні, передусім окиснювального фосфорилювання, що унеможливлює засвоєння тканинами енергії, спрямовуючи її в непродуктивне русло надмірної теплопродукції.

Таким чином, відповідно до теперішніх уявлень, тиреотоксичний криз доцільно трактувати як варіант ендотоксичного шоку з розвитком поліорганної недостатності.

Провокуючі чинники:

- раптове припинення тиреостатичної терапії;

- будь-які стресові впливи на фоні тиреотоксикозу, які виснажують адаптаційні можливості організму:

-- важкий емоційний стрес;

-- фізична травма, включаючи грубу пальпацію ЩЗ;

-- гострі інфекційні чи неінфекційні захворювання;

-- інсоляції;

-- гіпоглікемії;

-- пологи.

- терапія радіоактивним йодом (у високих дозах) тиреотоксикозу в стадії декомпенсації.

- вживання лікарських засобів:

-- йодовмісних, зокрема рентгеноконтрастних;

-- гіпоглікемізуючих;

-- саліцилатів;

-- адреноміметиків;

-- серцевих глікозидів.

1. Клінічна картина. Основні синдроми:

- диспептичний (нудота, блювота, діарея);

- дегідратації (сухість слизових оболонок, знижений тургор шкіри);

- гіперпродукції тепла (гаряча гіперемована шкіра, фебрильна температура тіла);

- серцево-судинної недостатності (на фоні вираженої тахікардії, слабого наповнення пульсу виникає колапс, можливий набряк легень);

- вісцеропатії (гепатодистрофія з розвитком жовтяниці, міокардіодистрофія з виникненням аритмії);

- ураження ЦНС (різке психомоторне збудження включно до гострого психозу, яке змінюється сонливістю, дезорієнтацією, сопором);

- неврологічних порушень (бульбарні розлади, паркінсонізм, судоми).

2. Загальний аналіз крові:

- лейкоцитоз лейкоцитарної формули із зсувом вліво.

3. Біохімічний аналіз крові:

- підвищення в сироватці концентрацій тиреоїдних гормонів, особливо вільних, проте вони суттєво не відрізняються від тих, котрі спостерігають при неускладненому тиреотоксикозі. Більш того, в разі супутніх важких захворювань ці показники можуть бути нормальними і навіть зниженими («синдром низького T3»);

- підвищення рівнів кальцію та лужної фосфатази;

- зростання показників білірубіну та амінотрансфераз;

- підвищення рівня кортизолу, що типово для важких стресових станів.

- помірна гіперглікемія.На догоспітальному етапі або в приймальному відділенні:

Диференційна діагностика

-гострим гіпокортицизмом іншого ґенезу;

-гострою серцево-судинною недостатністю нетиреогенного походження;

-інфекційно-запальними захворюваннями (енцефаліт, харчова токсикоінфекція, двобічна пневмонія, сепсис);

-«гострим животом»;

-бронхіальною астмою;

-гострим психозом.У відділенні інтесивної терапії
1. Застосування антитиреоїдних засобів:

-пропилтіоурацил по 200–300 мг кожних 6 годин внутрішньо;

-тіамазол по 20–30 мг кожних 6–8 годин внутрішньо.

Якщо пероральне вживання ліків неможливе, використовують інші шляхи введення – через назогастральний зонд (розчинивши препарат у 100-150 мл 5% розчину глюкози), ректально або внутрішньовенно (для тіамазолу).

2. Препарати йоду – не раніше, ніж через 2–4 години після застосування тиреостатиків (!):

-10% розчин натрію йодиду по 5–10 мл кожних 8 годин в/в;

-розчин Люголя по 1 мл кожних 8 годин в/в або 30-50 крапель 1 раз/добу перорально.

3. Компенсація дефіциту кортикостероїдів:

-гідрокортизону гемісукцинат по 50–100 мг кожних 6–8 годин в/в (200–400 мг/добу);

-преднізолон по 30–60 мг кожних 6–8 годин в/в (180–240 мг/добу);

-дексаметазон по 2 мг кожних 6–8 годин в/в (6–8 мг/добу).

У рефрактерних випадках дози препаратів необхідно збільшити. Навпаки, в разі позитивної динаміки стану хворого дози глюкокортикоїдів через 2 доби поступово зменшують.

4. Зменшення ефектів катехоламінів – за допомогою бета-адреноблокаторів під контролем гемодинамічних параметрів:

-пропранолол по 0,5–3 мг кожних 3–6 годин в/в повільно (на 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду);

-метопрололу тартрат по 5–10 мг кожних 6–8 годин в/в повільно.

5. Корекція порушень основних ланок гомеостазу. Здійснюють відповідно до принципів інтенсивної терапії (сольові розчини, глюкоза, плазмозамінники тощо). Враховуючи специфіку метаболічних процесів при тиреотоксичному кризі, слід забезпечити організм енергетичними ресурсами з розрахунку щонайменше 3000 ккал/добу.

6. Седативна терапія:

-діазепам 10 мг в/в;

-левомепромазин 12,5–25 мг в/в;

-дроперидол 2,5–5 мг в/в.

Дозування лікарських засобів седативної дії індивідуальне. Залежно від змін психічного статусу можливе або повторне застосування препаратів, або зменшення дози чи перехід на інші шляхи введення (в/м, per os).

7. У боротьбі з гіпертермією використовують головним чином фізичні методи (грілки з льодом на ділянки магістральних судин і голови, вологі обтирання, охолодження з допомогою вентилятора). Можливе застосування парацетамолу (ректально), але не саліцилатів, оскільки вони конкурують з тиреоїдними гормонами за транспортні протеїни, підсилюючи тиреотоксикоз.


8. Симптоматичне та профілактичне лікування за наявності показань здійснюють відповідно до прийнятих алгоритмів. Йдеться про гостру судинну недостатність (колапс), гостру лівошлуночкову недостатність (набряк легень), порушення серцевого ритму, підвищений ризик тромбоемболічних ускладнень, супутні інфекційно-запальні процеси та інші патологічні стани.

9. Еферентна терапія (плазмаферез, рідше – гемосорбція чи діаліз) дає хворому додатковий шанс завдяки швидкій елімінації з кров’яного русла надміру тиреоїдних гормонів. Таку можливість доцільно розглянути в разі неефективності наведеної схеми лікування впродовж 24–48 годин.Самостійна робота

    1. Вивчення спеціальної літератури

 • Ендокринологія. За ред. проф. П.М. Боднара. Нова Книга. – Вінниця. – 2010с., - 464с.

 • Эндокринология. Под ред. Проф. П.Н. Боднара. Нова Книга. – Вінниця, 2007с., - 236с.

 • Невідкладні стани в ендокринології (навчальний посібник). 2-е видання, перероблене та доповнене /За ред. проф. О.О. Сергієнка. – Львів, 2009. – 93 с.

 • Навчально-методичні посібники кафедр.

 • Наказ МОЗ України №574 від 05.08.2009 «Про затвердження протоколів наданя медичної допомоги за спеціальністю «Ендокринологія».

    1. Підготовка реферату по темі заняття за матеріалами журналів:

 • Ендокринологія. Ред. М.Д. Тронько (м. Київ)

 • Проблеми ендокринної патології. Ред. Ю.І. Караченцев (м. Харків).

 • Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. Ред. О.С. Ларін (м. Київ).

 • Міжнародний ендокринологічний журнал. Ред. В.І. Паньків (м. Донецьк).

 • Журнали терапевтичного профілю.

    1. Вирішення тестів та ситуаційних задач Кроку 2.

    2. Написання протоколів клінічного розбору хворих.

Протокол клінічного розбору хворого
ПІБ _____________________________________________ хворого __________________________________________________________________________________________________________________

Вік ______________ Професія _______________________________

Скарги хворого ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Анамнез захворювання _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Анамнез життя _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

Результати фізикального обстеження хворого: _________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Попередній діагноз: _______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З якими захворюваннями необхідно проводити диференційний діагноз:


 1. ___________________________________________________

 2. ___________________________________________________

 3. ___________________________________________________

 4. ___________________________________________________

 5. ___________________________________________________

План обстеження: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результати лабораторного та інструментального обстеження:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обґрунтування клінічного діагнозу: _________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клінічний діагноз: ________________________________________

Основне захворювання: ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ускладнення: ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Супутні захворювання: ____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прогноз: ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Працездатність: __________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лікування: _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Медикаментозна терапія: __________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Відмітки про засвоєння практичних навичок

з/п

Навички та маніпуляції

Підпис

студента/керівника

1.

Практичні навички
1.1.

Вміти проводити опитування, фізикальне обстеження хворого на тиреотоксичний криз
1.2.

Вміти аналізувати дані лабораторного обстеження
1.3.

Вміти призначити план обстеження і лікування хворого на тиреотоксичний криз
2.

Невідкладні стани
2.1.

Вміти надавати допомогу при тиреотоксичному кризі
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка