Варіант планування для груп дівчат та класів міських шкіл без розподілу на групиСторінка3/3
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3Варіант Планування для Груп хлопців сільських та міських шкіл


Тема заняття

К-сть год

Мета заняття

План уроку.
Теоретичні
відомості


Практична робота

Об’єкт праці

Дата

Модуль «Людина і виробництво» — 12 год

Розділ 1. Основи виробничої діяльності — 2 год


1. Організація роботи в шкільних майстернях. Виготовлення продукції на виробництві.
1. Ознайомити учнів із завданням та змістом трудового навчання.

2. Навчити прийомів організації робочого місця та правил безпеки праці в навчальних майстернях.

3. Дати поняття про виробничий процес, етапи виготовлення продукції, собівартість виробу на виробництві.


1. Завдання і зміст трудового навчання.

2. Правила техніки безпеки та організація робочого місця в навчальних майстернях.

3. Поняття про виробничий процес, етапи виготовлення продукції, промисловий виріб, собівартість виробу.


1. Ознайомити з правилами техніки безпеки та внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях. Підготовка робочого місця до роботи.

2. Ознайомлення зі зразками промислових виробів та кращими учнівськими виробами.
Комбінований верстат, зразки виробів.
Розділ 2. Основи графічної підготовки — 4 год


2. Графічне зображення деталей.
1. Ознайомити учнів з важливістю графічної підготовки людей різних професій, призначенням креслярського інструмента.

2. Сформувати уявлення про проекцію предмета.1. Роль графічної підготовки для людей різних професій.

2. Призначення креслярського інструмента.

3. Уявлення про проекцію предмета (на прикладі утворення тіні).


1. Ознайомлення з креслярським інструментом.

2. Побудова елементарних проекцій (на прикладі утворення тіні).Креслярські інструменти. Моделі для проектування.


3. Поняття про ескіз, креслення технічний рисунок.
1. Ознайомити учнів з поняттям про ескіз, креслення, технічний рисунок, деталі.

2. Навчити правилам оформлення креслення, ескізу, технічного рисунка.1. Поняття про ескіз, креслення технічний рисунок.

2. Основні правила їх оформлення (типи ліній, нанесення розмірів, застосування масштабу, умовні позначення).1. Виконання в робочому зошиті 1–2 ескізів виробів.

2. Виконання та читання ескізів, плоских деталей.

3. Найпростіші геометричні побудови: проведення паралельних ліній. Нанесення розмірів. Застосування масштабу.


Креслярський інструмент. Зразки деталей виробів.Розділ 3. Основи техніки — 2 год


4. Типові та спеціальні деталі, способи їх з’єднання.
1. Ознайомити учнів з історією розвитку техніки, роллю машин у сучасному господарстві.

2. Сформувати поняття про види та призначення типових деталей машин.

3. Навчити складати рухомі і нерухомі з’єднання із деталей «Конструктора».


1. Короткі відомості з історії розвитку техніки.

2. Роль машин у сучасному господарстві.

3. Типові й спеціальні деталі.

4. Види та призначення типових деталей машин: опори, осі, вали, підшипники, зубчасті колеса, кріпильні деталі; їх умовні позначення.

5. Види з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні.


Лабораторно-практична робота.

1. Ознайомлення учнів з типовими і спеціальними деталями, нерухомими і рухомими з’єднаннями.

2. Складання моделей з нерухомими і рухомими з’єднаннями із деталей «Конструктора».


Зразки типових та спеціальних деталей. Деталі «Конструктора».
Розділ 4. Електротехнічні роботи — 4 год


5. Основні поняття електротехніки. Проводи та шнури.

1. Ознайомити учнів з основними поняттями електротехніки (струм, споживач, джерело струму).

2. Сформувати уявлення про провідники та ізолятори, призначення проводів та шнурів.

3. Навчити безпечним умовам праці, наданню допомоги при ураженні струмом.


1. Основні поняття електротехніки (струм, споживач, джерело струму).

2. Використання електроенергії в побуті та на­род­ному господарстві.

3. Провідники та ізолятори.

4. Види, будова та призначення про­водів та шнурів.

5. Правила електробезпеки. Надання першої допомоги при ураженні струмом.


Лабораторно-практична робота.

1. Вивчення будови електричних проводів та шнурів.

2. Надання першої допомоги при ураженні струмом.


Електричні проводи та шнури. Провідники та ізолятори.

6. Прийоми роботи з електромонтажним інструментом.

1. Ознайомити з будовою, застосуванням електромонтажного інструменту.

2. Навчити прийомам роботи електромонтажним інструментом: зняттю ізоляції, окінцьовуванню, з’єднанню проводів.1. Будова та застосування електромонтажного інструменту.

2. Підготовка проводів до електромонтажних робіт.

3. Зняття ізоляції на проводах та окінцювання їх.

4. З’єднання проводів.Лабораторно-практична робота.

1. Зняття ізоляції на проводах.

2. Окінцювання проводів вилкою, петлею, тичком.

3. Правила і прийоми з’єднання проводів.

4. Правила безпеки праці при окінцьовуванні проводів.

5. Контроль якості виконаної роботи.Електричні проводи, ніж, плоскогубці, круглогубці, кусачки.
Модуль «Проектування та виготовлення виробів з деревини» — 18 год

Розділ 1. Проектування та виготовлення виробів з фанери — 18 год


7. Організація та обладнання робочого місця у столярній майстерні.

1. Ознайомити учнів із призначенням, будовою столярного (комбінованого) верстата.

2. Навчити правильно організовувати робоче місце.

3. Вивчити з учнями правила внутрішнього розпорядку та безпечної праці в навчальних майстернях.


1. Призначення та будова столярного (комбінованого) верстату та його основних конструктивних елементів.

2. Організація робочого місця.

3. Правила внутрішнього розпорядку та безпечної праці в шкільній майстерні з обробки деревини.


1. Організація робочого місця.

2. Регулювання верстату відповідно до зросту учня.
Столярний (комбінований) верстат.

8. Деревина та матеріали з неї.

1. Ознайомлення учнів з породами та будовою дерева і деревини.

2. Сформувати поняття про виготовлення шпону, фанери, деревоволокнистих (ДВП) і деревостружкових (ДСП) плит, їх призначення та використання.

3. Навчити визначати породи деревини за відмінними ознаками (колір, текстура, запах).


1. Значення деревини для народного господарства України. Охорона природи.

2. Породи дерев. Будова дерева і деревини.

3. Розміщення волокон у деревині. Текстура деревини.

4. Поняття про виготовлення шпону, фанери, ДСП, ДВП, їх призначення та використання.Лабораторно-практична робота.

1. Визначення порід деревини за відмінними ознаками (колір, текстура, запах).

2. Ознайомлення з особливостями шпону, фанери.


Зразки порід деревини. ДВП, ДСП, шпон, фанера.

9. Конструювання виробів з фанери.

1. Ознайомити учнів з етапами конструювання, репродуктивним відтворенням.

2. Навчити учнів розробляти конструкції з елементами розрахунку та пошуками аналогів.

3. Сформувати навички творчого характеру по зміні конструкції окремих деталей та вузлів.


1. Етапи конструювання (формування задуму, графічний проект, пошукова конструкція — модель, макет).

2. Репродуктивне відтворення. Розробка конструкції з елементами розрахунку та пошук аналогів.

3. Визначення контурів та розмірів деталей за допомогою трьох проекцій.

4. Конструктивні зміни творчого характеру окремих деталей та вузлів.

5. Виготовлення шаблонів.


1. Розробка креслень, ескізів, технічних рисунків інвентарю для майстерень, макетів літаків, кораблів, автомобілів.

2. Виготовлення макетів за трьома проекціями із карток-завдань.
Макети літаків, кораблів, автомобілів, космічних апаратів.

10. Розмічання заготовок на фанері.

1. Ознайомити із призначенням та будовою вимірювального і розмічального інструменту.

2. Сформувати поняття розмі­чання заготовок.

3. Навчити прийомам розмічання за шаблоном та вимірювальним інструментом.


1. Поняття про розмічання заготовок.

2. Призначення та будова вимірювального та розмічального інструменту: лінійки, кутника.

3. Прийоми вимірювання лінійкою, кутником.

4. Поняття про припуск на розрізання та обробку.1. Розмічання заготовок запланованих виробів за допомогою шаблонів, кальки та копіювального паперу, розмічального інструменту.


Макети літаків, кораблів, автомобілів, шаблони деталей.

11. Технологічний процес пиляння фанери. Прийоми пиляння лобзиком.

1. Ознайомити учнів з технологічним процесом пиляння фанери.

2. Навчити учнів прийомам пиляння, правилам безпечної роботи ножівкою.

3. Ознайомити із призначенням, будовою лобзика.

4. Навчити безпечним правилам і прийомам випилювання лобзиком.
1. Технологічний процес різання.

2. Призначення та будова ручних інструментів для пиляння фанери.

3. Призначення та будова столярної ножівки.

4. Призначення та будова лобзика.

5. Прийоми підготовки лобзика до роботи.

6. Призначення столика для випилювання.

7. Прийоми випилювання заготовок із фанери лобзиком.


1. Вивчення будови столярної ножівки.

2. Ознайомлення з правилами і прийомами пиляння ножівкою.

3. Виконання правил техніки безпеки при пилянні.

4. Випилювання заготовок з фанери по прямолінійному та криволінійному контуру.

5. Опанування безпечними навичками при пилянні лобзиком.


Столярна ножівка, макети та моделі літаків, автомобілів. Лобзик, столик, струбцина, макети та моделі з фанери.

12. Технологічні процеси обпилювання та шліфування.

1. Ознайомити учнів із процесом обпилювання, його видами.

2. Навчити правилам і прийомам обпилювання.

3. Сформувати навички безпечної праці під час обпилювання та шліфування.


1. Призначення процесу обпилювання.

2. Чорнове обпилювання (рашпілі, напилки, надфілі).

3. Чистова обробка (шліфувальні шкурки).

4. Прийоми обпилювання та шліфу­вання заготовок з фанери.

5. Правила безпечної праці під час обпилювання та шліфування.


1. Обробка випиляних заготовок виробів за лініями розмітки рашпілем, напилком, надфілями.

2. Шліфування заготовок після обпилювання. Перевірка якості роботи.
Макети і моделі виробів з фанери.

13. Технологічний процес свердління. Коловорот, ручний дриль.

1. Ознайомити учнів з технологічним процесом свердління, його видами.

2. Навчити свердлити отвори коловоротом, ручним дрилем.

3. Сформувати вміння та навички безпечної праці під час свердління.


1. Призначення технологічного процесу свердління.

2. Будова та принцип роботи коловорота, ручної дрилі.

3. Призначення і будова свердел різ­них видів: ложкового, гвинтового, центрового.

4. Правила і прийоми безпечної праці під час свердління.
1. Свердління отворів у деталях запланованого виробу дрилем або коловоротом.

2. Опанування безпечними навичками праці при свердлінні отворів.
Макети літаків, автомобілів, іграшки. Коловорот, ручна дриль.

14. Клейове з’єднання деталей виробу.

1. Ознайомити з видами з’єднань деталей з фанери клеєм ПВА.

2. Навчити правилам і прийомам склеювання, дотримуючись правил техніки безпеки.
1. Види з’єднань деталей з фанери клеєм ПВА.

2. Правила та прийоми склеювання.

3. Правила безпечної праці під час склеювання та остаточної обробки.


1. Виконання клейових з’єднань з фанери клеєм ПВА.

2. Формування безпечних навиків праці під час склеювання.
Клей ПВА, макети літаків, автомобілів, іграшки.

15. Оздоблення виробів фарбуванням та випалюванням.

1. Ознайомити учнів з видами оздоблення виробів з фанери.

2. Навчити основним прийомам оздоблення: фарбуванню, випалюванню.

3. Сформувати навички безпечної праці, дотримання вимог санітарії під час оздоблення виробів.


1. Види оздоблення виробів з фанери: фарбування та випалювання.

2. Підготовка поверхні для оздоблення.

3. Будова та правила роботи приладом для випалювання.

4. Правила техніки безпеки, санітарії та особистої гігієни під час оздоблення виробів.
1. Виконання випалювання деталей з фанери.

2. Фарбування деталей виробу.

3. Формування навиків та прийомів безпечної праці при оздобленні.


Прилад для випалювання, фарби, макети машин, іграшки.
Модуль «Проектування та виготовлення виробів з металу» — 16 год

Вступ. Розділ 1. Проектування та виготовлення виробів з тонколистового металу і дроту — 16 год


16. Організація та обладнання робочого місця у слюсарній майстерні. Види і призначення дроту.

1. Ознайомити учнів з обладнанням та організацією робочого місця в слюсарній майстерні.

2. Вивчити правила внутрішнього розпорядку та безпечної праці.

3. Ознайомити із призначенням, будовою слюсарного верстату та інструментами: напилком, слюсарними ножицями, молотком, кутником.

4. Вивчити види, властивості та застосування мідного, алюмінієвого та сталевого дроту.
1. Правила внутрішнього розпорядку та безпечної праці в слюсарній майстерні.

2. Призначення, будова та застосування слюсарного верстата та інструментів: молотка, напилка. слюсарних ножиць, кутника, бородка, кернера, киянки, рисувалки.

3. Призначення та будова слюсарних пристроїв (лещата, оправки, плитки).

4. Поняття про процес виготовлення дроту.

5. Види, властивості та застосування мідного, алюмінієвого та сталевого дроту.

6. Відомості про працю робітників, які виготовляють дріт і працюють з ним.1. Ознайомлення з обладнанням робочого місця, будовою інструментів та пристроїв для роботи з металом.

2. Визначення видів дроту за кольором.

3. Визначення гнучкості, пружності та міцності різних видів дроту.


Слюсарний верстак, слюсарні інструменти та пристрої. Зразки дротів.

17. Конструювання виробів із дроту.

1. Ознайомити з ескізами та технічними рисунками виробів із дроту.

2. Визначити послідовність виконання виробу.
1. Ескізи та технічні рисунки виробів із дроту.

2. Зразок виробів із дроту.

3. Послідовність виконання виробів.


1. Виконання ескізу й технічного рисунка деталей виробів.

2. Підрахування витрат дроту на виготовлення виробу.

3. Розрахунок собівартості майбутнього виробу.


Зразки дроту, слюсарні інструменти, ескізи силуетів тварин, головоломки, ланцюжки.
18. Технологія розмічання, різання та виготовлення виробів з дроту.

1. Ознайомити учнів із прийомами вимірювання та розмічання заготовок із дроту.

2. Навчити правилам і прийомам різання дроту кусачками.

3. Визначити раціональну послідовність виготовлення виробів з дроту.

4. Сформувати поняття про контактне зварювання та паяння деталей з дроту.
1. Призначення та будова інструментів та пристроїв для вирівнювання та гнуття дроту.

2. Прийоми вимірювання та розмічання заготовок із дроту для виготовлення окремих деталей за ескізом або технічним рисунком.

3. Прийоми різання дроту кусачками.

4. Поняття про контактне зварювання та паяння деталей із дроту.

5. Оздоблення виробів із дроту.

6. Прийоми фарбування. Правила безпечної роботи із дротом.1. Вирівнювання дроту за допомогою пристроїв.

2. Вимірювання та розмічання заготовок із дроту.

3. Відрізання заготовок кусачками.

4. Гнуття заготовок потрібної форми.

5. Контроль якості готового виробу.


Силуети тварин, ланцюжки, головоломки, кусачки, оправки, плоскогубці, круглогубці.

19. Конструювання виробів з тонколистового металу.

1. Сформувати поняття про виготовлення тонколистового металу.

2. Ознайомити учнів із властивостями та застосуванням тонколистового металу.

3. Навчити визначати види листового металу.


1. Поняття про виготовлення тонколистового металу на прокатних станах.

2. Види, властивості та застосування тонколистового металу.

3. Відомості про робітників, які виготовляють листовий метал і працюють з ним.


Лабораторно-практична робота:

1. Визначення видів листового металу (чорна та біла жерсть, алюміній, мідь, латунь).

2. Визначення твердості, гнучкості, пружності різних видів листового металу.


Зразки видів листового металу, молоток, керн, плоскогубці, круглогубці, оправки.

20. Конструювання виробів з тонколистового металу.

1. Ознайомити учнів зі зразками виробів, їх призначенням.

2. Навчити розробляти ескіз виробу та технологічну послідовність виготовлення виробу.

3. Сформувати навички підрахунку матеріалів на виготовлення виробу.


1. Аналіз форми виробу.

2. Розробка ескізу.

3. Визначення технологічної послідовності виготовлення виробу.


1. Вибір зразків виробів, аналіз їх форми та розмірів.

2. Виконання ескізу виробу.

3. Розробка послідовності виготовлення виробу.

4. Визначення кількості матеріалів та інструментів.
Зразки виробів дитячих іграшок, підставки для пензликів, коробочки для паяння.

21. Технологія розмічання заготовок на листовому металі.

1. Ознайомити учнів із правилами та прийомами розмічання деталей на тонкому листовому металі.

2. Навчити виконувати підготовчі роботи для розмічання (випрямлення й вирівнювання).

3. Сформувати поняття про розгортки об’ємних виробів та припуски на обробку.


1. Поняття про розгортку об’ємних виробів з листового металу.

2. Припуски на обробку та правила економного використання тонколистового металу.

3. Прийоми розмічання деталей на тонколистовому металі.

4. Прийоми випрямлення та вирівнювання тонколистового металу за допомогою інструменту та пристроїв.1. Розмічання розгорток плоских та об’ємних виробів на тонколистовому металі (з попереднім виконанням розгортки на папері).

2. Випрямлення та вирівнювання заготовок.

Зразки виробів дитячих іграшок, шаблони.

22. Технологія різання та обпилювання плоских деталей з тонколистового металу.

1. Ознайомлення з особливостями прийомів різання тонколистового металу ручними і важільними ножицями.

2. Вивчити будову, призначення напилків та прийоми обпилювання плоских деталей.

3. Сформувати поняття про роботу слюсаря-жерстяника.

4. Визначити раціональну послідовність виготовлення деталей.1. Призначення та будова напилків, ручних та важільних ножиць.

2. Правила і прийоми різання тонколистового металу ручними і важільними ножицями та обпилювання напилками.

3. Відомості про роботу слюсаря-жерстяника.

4. Технологічна послідовність виготовлення плоских та об’ємних деталей.
1. Тренувальні вправи з різання тонколистового металу.

2. Вирізання та обпилювання заготовок для виготовлення запланованих виробів.

3. Контроль за точністю розмірів та формою деталей з тонколистового металу.

4. Дотримання правил безпечної праці при різанні та обпилюванні тонколистового металу.
Зразки виробів з тонколистового металу, ручні та важільні ножиці, напилки.

23. Технологія з’єднання деталей з тонколистового металу.

1. Ознайомити учнів із призначенням та видами заклепкових з’єднань.

2. Навчити прийомам та особливостям з’єднання однофальцевим швом.

3. Сформувати поняття про контактне зварювання деталей з тонколистового металу та відомості про професію електрозварювальника.


1. Прийоми та особливості з’єднання тонколистових деталей однофальцевим швом.

2. Призначення заклепкових з’єднань, види заклепок. Будова інструменту та пристроїв для заклепкових з’єднань.

3. Поняття про контактне електрозварювання.

4. Відомості про професію електрозварювальника.

5. Правила безпечної праці.


1. Ознайомлення з будовою інструменту, обладнання, пристроїв та матеріалами.

2. Визначення раціональної послідовності з’єднань окремих деталей з тонколистового металу.

3. Виконання з’єднань однофальцевим швом та заклепками.

4. Оздоблення виробів (зачищання шліфувальною шкуркою, покриття антикорозійними матеріалами).Дитячі іграшки, заклепки, пристрої для заклепування.
Модуль «Технологія благоустрою і озеленення території» — 4 год

Розділ 1. Технологія вирощування рослин — 4 год


24. Технологія обробітку та охорони ґрунтів.

1. Сформувати в учнів поняття про родючість ґрунту і технологію його обробітку.

2. Ознайомити з наявністю в Україні родючих ґрунтів.

3. Навчити виконувати операції з обробітку ґрунту: перекопувати, розпушувати, вирівнювати на шкільній ділянці.


1. Загальні поняття про родючість ґрунту і технологією його обробітку.

2. Наявність в Україні родючих ґрунтів.

3. Умови підвищення родючості ґрунту екологічно чистими способами.

4. Охорона ґрунту від ерозій, забруднення та руйнування структури.

5. Поняття про ручні й механізовані знаряддя обробітку ґрунту.

6. Правила безпечної праці зі знаряддями обробітку ґрунту.1. Ознайомлення під час екскурсії до господарства з типами ґрунтів регіону, основними ґрунтообробними знаряддями та малогабаритною технікою.

2. Виконання операцій з обробітку ґрунту на шкільній ділянці: перекопування, розпушування, вирівнювання (використовуючи ручні знаряддя праці).

3. Дотримання правил охорони ґрунту та безпечної праці.


1. Ручні знаряддя праці: лопати, граблі, розпушувачі, сапи.

2. Карта ґрунтів своєї області.25. Основи закладання зелених насаджень. Породи захисних і декоративних дерев.
1. Сформувати поняття про значення зелених насаджень в житті людини.

2. Ознайомити із законодавчими актами України про розвиток і охорону зелених насаджень.

3. Навчити розрізняти районовані породи захисних і декоративних сортів.


1. Роль і місце зелених насаджень у житті людини.

2. Взаємозв’язок ґрунтово-кліматичної зони і структури зелених насаджень.

3. Законодавчі акти України про розвиток і охорону зелених насаджень.

4. Поняття про районовані сорти захисних і декоративних насаджень, рідкісні, екзотичні кущові насадження.

5. Умови ефективного використання у насадженнях різних сортів (теплолюбні і холодостійкі, низькорослі і високорослі).

6. Досягнення вітчизняних селекціонерів по виведенню нових сортів захисних плодоягідних та декоративних рослин.1. Екскурсія до зеленого господарства для ознайомлення з породами декоративних і захисних насаджень свого регіону.


Зразки порід плодоягідних та декоративних рослин.
Варіативна частина «Обробка деревини та матеріалів з неї випалюванням
та випилюванням» — 18 год


26. Вступ. Прилади, інструменти та матеріали.

1. Ознайомити учнів з історичними відомостями про художню обробку деревини.

2. Сформувати поняття про випалювання, як один з видів художньої обробки деревини.

3. Навчити користуватися інструментами та приладами, які використовуються при випалюванні деревини.


1. Історичні відомості про художню обробку деревини.

2. Випалювання — один з видів художньої обробки деревини, допоміжний засіб оздоблення для інших видів художньої обробки: токарних робіт, різьблення, випилювання лобзиком, плетіння з лози.

3. Призначення та прийоми роботи із приладами, інструментами та пристроями, які застосовуються під час випалювання.

4. Правила безпечної праці під час користування випалювачем.

5. Вимоги до матеріалів, призначених для випалювання.

6. Обладнання робочого місця для випалювання.1. Ознайомлення з виробами, оздобленими випалюванням.

2. Ознайомлення з будовою випалювача, правила безпечної праці під час користування ним.

3. Вибір матеріалів (деревина, фанера) для випалювання.


Зразки фанери, деревини, пристрій для випалювання.

27. Підготовка матеріалів до випалювання. Способи та прийоми випалювання.
1. Ознайомити учнів зі способами шліфування та випалювання кромок деталей виробу.

2. Сформувати поняття про композицію малюнка та проектування виробів.

3. Навчити способам перенесення малюнка на матеріал та способом випалювання кромок деталей виробу.


1. Способи шліфування та вимоги до його якості.

2. Способи перенесення малюнка на матеріал.

3. Композиція малюнка та проектування виробів.

4. Створення тематики малюнка, проекту.

5. Способи випалювання кромок деталей виробу.

6. Випалювання крапками — один з найпоширеніших способів випалювання.

7. Вимоги до якості випалювання кромок деталей та випалювання крапками.


1. Створення композиції малюнка та проектування виробів.

2. Підготовка матеріалів до випалювання.

3. Способи перенесення малюнка на матеріал.

4. Вправи крапкового випалювання на зразках, обробка кромок випалювання.
Рамки для картин, полички, шкатулки, наждачний папір, прилад для випалювання.

28. Види випалювання. Прийоми силуетного випалювання.
1. Ознайомити учнів з видами випалювання: по контуру, силуетним, декоративним, з передаванням відтінків світлотіней.

2. Сформувати поняття про використання народних орнаментів під час випалювання.

3. Навчити прийомам випалювання по контуру та силуетному випалюванню.


1. Використання народних орнаментів під час випалювання.

2. Прийоми випалювання по контуру, вимоги до його якості.

3. Поняття про силуетне випалювання.


1. Ознайомлення зі зразками видів випалювання.

2. Виконання вправ на випалювання по контуру.

3. Вправи на силуетне випалювання.

4. Дотримання правил безпеки праці при випалюванні.
Шкатулки, рамки для картин, полички, прилад для випалювання.

29. Прийоми декоративного випалювання та випалювання з передаванням відтінків світлотіней.

1. Ознайомити учнів із прийоми декоративного випалювання.

2. Сформулювати поняття про прийоми випалювання з передаванням відтінків світлотіней.

3. Навчити безпечним прийомам декоративного випалювання та випалювання з передаванням відтінків світлотіней.


1. Прийоми силуетного випалювання, вимоги до якості його виконання.

2. Прийоми випалювання з передаванням відтінків світлотіней.

3. Правила безпечної праці при випалюванні.


1. Виконання вправ на декоративне випалювання.

2. Вправи на випалювання з передаванням відтінків світлотіней.
Рамки картин, шкатулки, силуети тварин, прилад для випалювання.

30. Види оздоблення виробів для підсилення якості випалювання.

1. Ознайомити з видами оздоблення виробів для підсилення якості випалювання.

2. Навчити учнів фарбувати, лакувати, воскувати.

3. Провести захист проектів виробів.


1. Види оздоблення виробів для підсилення якості випалювання: підфарбовування, фарбування, лакування, воскування.

2. Захист проектів виробів.
1. Кінцеві роботи над виробами та його деталями.

2. Оздоблення виготовлених виробів воскуванням.
Рамки, шкатулки, силуети тварин, віск.

31. Художнє випилювання лобзиком. Способи кріплення деталей виробу під час випилювання.

1. Ознайомити учнів з художнім випилюванням лобзиком та способами з’єднання деталей виробу.

2. Навчити учнів готувати матеріали та інструмент, робоче місце для випилювання.

3. Сформувати практичні навички та вміння по чорновому та чистовому з’єднанню деталей.


1. Художнє випилювання лобзиком — один з видів різьби по дереву.

2. Наскрізне пропилювання.

3. Матеріали, що використовуються для випилювання: деревина, фанера.

4. Інструменти та пристрої. Обладнання робочого місця для випилювання.

5. Призначення, будова електролобзика, прийоми користування ним.

6. З’єднання деталей виробу на засіках і пазах за допомогою накладок та зшивання.

7. Чорнове з’єднання деталей виробу.

8. Припасовування виробу за допомогою ножа, рашпіля, надфіля, шліфувального паперу.

9. Чистове з’єднання.


1. Ознайомлення з виробами, виготовлених випилюванням.

2. Підготовка матеріалів до випилювання.

3. Ознайомлення зі способами з’єднання деталей виробу при випилюванні.

4. Виконання вимог до якості чорнового та чистового з’єднання деталей виробу.
Силуети тварин, рамки, шкатулки, підставки для книг, лобзик, електролобзик.

32. Основні прийоми випилювання. Ажурне випилювання.

1. Ознайомити учнів з ажурним випилюванням.

2. Навчити учнів випилювати пряму та хвилясту лінії, тупі та гострі кути, шипи та пази.
1. Правила випилювання прямої та хвилястої лінії, тупих та гострих кутів, шипів і пазів.

2. Прийоми зачищання. Кінцеве зачищання деталей виробу перед складанням та оздобленням.

3. Порядок виконання операцій під час ажурного випилювання.

4. Досягнення міцності та якості виробу під час випилювання та зачищення пропилів.1. Виконання основних прийомів випилювання.

2. Зачищання пропилів та кінцева обробка деталей виробу.

3. Тренувальні вправи на ажурне випилювання та зачищення пропилів.


Силуети тварин, рамки, полички, лобзик.

33. Принципи композиції випиляних виробів. Художні засоби композиції пропилюваних виробів.

1. Ознайомлення з видами композицій випиляних виробів.

2. Сформувати конструкцію виробу.

3. Навчити виконувати підготовчі роботи до випилювання деталей виробу.


1. Плоскі вироби. Вироби, деталі яких взаємно перехрещуються. Багатогранні вироби у формі геометричних фігур. Вимоги овальної форми.

2. Вимоги до якості виробу: зручність у користуванні, міцність, якість, естетика.

3. Основне і другорядне в композиції малюнка.

4. Пропозиції співвідношення частин, ширини до висоти і довжини деталей виробу.

5. Випалювання — засіб для збагачення конструкції та форми.

6. Створення тематики малюнка, виробу.1. Ознайомлення з видами композицій випиляних виробів, їх практичним застосуванням відповідно до призначення.

2. Вибір конструкції, від якої залежить міцність за практичного використання.

3. Створення композиції виробу. Розмежування його на деталі.

4. Підготовчі роботи до випилювання деталей виробу.
Силуети тварин, шахи, шкатулки.
34. Види пропилювальних малюнків. Вплив оздоблення на якість виробу.

1. Ознайомити учнів з видами пропилювальних малюнків.

2. Сформувати поняття про вплив оздоблення на якість виробу.

3. Навчити виготовляти вироби зі застосуванням контрастів деталей, а також оздоблювати деталі.

4. Провести захист проекту.
1. Видові — випиляні картинки, що вписуються у звичайну геометричну форму (кола, прямокутника, еліпса) та орнаменти.

2. Орнаментальні малюнки.

3. Контраст — способи протиставлення різних матеріалів та видів обробки.

4. Застосування контрасту для підсилення чіткості деталей виробу.

5. Співвідношення несучих і несених деталей виробу та їх значення у досягненні міцності якості виробу.

6. Використання форм природи для створення малюнків з дотриманням специфіки випилювання.

7. Вимоги до якості оздоблення. Правила санітарії та гігієни робочого місця під час оздоблення.

8. Оздоблювальні матеріали та їх застосування.

9. Види оздоблення: воскування, лакування.

10. Види лаків і способи їх нанесення на деталі виробу.

11. Полірування та фарбування.


1. Виготовлення виробу із застосуванням контрастів деталей.

2. Оздоблення деталей виробу із застосуванням одного із способів оздоблення.

3. Кінцеві роботи над виробом.

4. Захист проекту.
Шахи, силуети тварин, шкатулки, рамки, лаки, фарби, віск.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка