Варіант І у завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)Скачати 267.61 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір267.61 Kb.
Тема 1. Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем
Варіант І

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

 1. Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу є перекладання тексту з росій­ської мови українською.

  1. передавання інформаційних даних;

  2. пошук інформаційних даних;

  3. опрацювання інформаційних даних;

  4. збереження інформаційних даних.

 2. Укажіть пристрої інформаційної системи, що використовуються для введення даних.

  1. відеопам'ять, кеш-пам'ять, оперативна пам'ять;

  2. клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер;

  3. гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам'ять,

  4. сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники.

 3. Укажіть кількість символів, що використовуються у комп'ютері для кодування даних.

  1. 128;

  2. 256;

  3. 512;

  4. 2.

 4. Укажіть, що використовувалося як елементна база для комп'ютерів першого по­коління.

  1. транзистор;

  2. мікросхема;

  3. інтегральна схема;

  4. радіолампа.

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Укажіть основні складові комп'ютера.

  1. внутрішня пам'ять;

  2. зовнішня пам'ять;

  3. пристрої введення;

  4. центральний процесор;

  5. пристрої виведення.

 2. Укажіть види пам'яті, що належать до внутрішньої.

  1. відеопам'ять;

  2. флеш-пам'ять;

  3. постійна;

  4. напівпостійна;

  5. оперативна.

 3. Укажіть пристрої, за допомогою яких можна надрукувати креслення.

  1. сканер;

  2. плотер;

  3. модем;

  4. принтер;

  5. дигітайзер.

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

 1. Поставте у відповідність назвам клавіш їхні призначення.

А) Ctrl, Alt

1) клавіша видалення символа ліворуч від курсора

Б) Enter

2) клавіша видалення символа праворуч від курсора

В) Tab

3) клавіші керування, використовуються для зміни призначення

інших клавішГ) Backspace

4) клавіша введення команди

Д) Del

5) клавіша табуляції, призначена для

переміщення текстового курсора на декілька позицій вправоА – 3; Б – 4; В – 5; Г – 1; Д – 2

 1. Установіть відповідність між інформаційними процесами та їхніми правильни­ми означеннями.

А) зберігання повідомлень

1) процес створення умов, що не допускають втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень

Б) передавання повідомлень

2) процес отримання нових повідомлень із наявних

В) захист повідомлень

3) процес фіксування повідомлень на матеріальному носії

Г) опрацювання повідомлень

4) процес пошуку і добору необхідних повідомлень із різних джерел

Д) збирання повідомлень

5) процес переміщення повідомлень від джерела до приймача

А – 3; Б – 5; В – 1; Г – 2; Д – 4

Завдання відкритої форми (2 бали)

 1. Чим відрізняється оперативна пам'ять від постійної?

 2. Що таке роздільна здатність? Для яких пристроїв важлива ця властивість?Варіант ІІ

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

 1. Укажіть властивості, які мають повідомлення.

  1. достатність, повнота, цінність, корисність,...;

  2. повнота, корисність, вірогідність, швидкість,...;

  3. ясність, активність, правдивість, повнота,...;

  4. вірогідність, актуальність, зрозумілість, повнота,...

 2. Укажіть пристрої інформаційної системи, що належать до зовнішньої пам'яті.

  1. оперативна, постійна, напівпостійна пам'ять;

  2. клавіатура, мишка, маніпулятори, сканер;

  3. гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам'ять, оптичні диски;

  4. сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники.

 3. Враховуючи, що кожний символ кодується одним байтом, укажіть інформаційний обсяг такого речення: Любіть Україну, як сонце, любіть!

  1. 232 біти;

  2. 264 біти;

  3. 263 біти;

  4. 208 бітів.

 4. Укажіть пристрій комп'ютера, який призначений для керування всіма його при­строями та виконання арифметичних і логічних операцій.

  1. материнська плата;

  2. центральний процесор;

  3. внутрішня пам'ять;

  4. жорсткий диск.

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Укажіть характеристики комп'ютера, які вважаються суттєвими при виборі його конфігурації.

  1. тип, швидкодія процесора;

  2. наявність мультимедійних компонентів (колонки, TV-тюнер, мікрофон, навушники);

  3. обсяг оперативної пам'яті;

  4. вид і тип відеокарти та обсяг відеопам'яті;

  5. наявність сканера.

 2. Укажіть пристрої, що використовуються для введення даних.

  1. плотер;

  2. джойстик;

  3. графічний планшет;

  4. сенсорний монітор;

  5. тачпед.

 3. Укажіть види оптичних дисків, з яких можна видаляти дані та на які можна бага­то разів записувати дані.

  1. CD-RW;

  2. DVD-RAM;

  3. DVD-RW-;

  4. DVD-RW+;

  5. CD-ROM.

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бала)

 1. Установіть відповідність між термінами та їхніми означеннями.

А) дисплей

1) пристрій виведення, який управляє рухом одного чи кількох олівців для нанесення ліній на аркуш паперу

Б) плотер

2) пристрій для введення звукової інформації

В) принтер

3) пристрій для введення текстових і цифро­вих повідомлень

Г) мікрофон

4) пристрій виведення повідомлень, який працює за принципом телевізора

Д) клавіатура

5) друкуючий пристрій

А – 4; Б – 1; В – 5; Г – 2; Д – 3

 1. Установіть відповідність між типами принтерів та їхнім описом.

А) струменеві

1) монохромні принтери, що використовуються для друку етикеток, ярликів, чеків

Б) плотери

2) принцип дії полягає в створенні зображен­ня за допомогою дуже малих крапель спе­ціальних чорнил, що виштовхуються з друкуючої головки на поверхню паперу або плівки

В) термічні

3) використовується принцип дії на основі електризації малих частинок порошкопо­дібної фарби (тонера), за допомогою якої і створюється зображення на поверхні па­перу або плівки

Г) лазерні

4) низька якість друку, відносно мала швид­кість друку, неможливість якісно переда­вати відтінки кольорів, високий рівень шуму

Д) матричні

5) використовуються для друку креслень, ескізів, плакатів та інших зображень ве­ликих розмірів

А – 2; Б – 5; В – 4; Г – 3; Д – 1

Завдання відкритої форми (2 бали)

 1. Яка пам’ять називається енергонезалежною? Поясніть відмінність між енергозалежною і енергонезалежною пам’яттю. Наведіть приклади.

 2. За якими ознаками поділяють покоління комп’ютерів?

Тема 2. Системне програмне забезпечення
Варіант І

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

 1. Вкажіть неправильне ім'я файла.

  1. реферат 1.doc

  2. реферат.d\c

  3. реферат1.txt

  4. рефе123т.bmp

 1. Яке розширення мають виконувані файли?

 1. bmp,.sys

 2. .exe,.txt

 3. .com,.sys

 4. .com,.exe

 1. Укажіть дію, яка виконуватиметься при перетягуванні мишкою, якщо вказівник мишки має вигляд

 1. створення ярлика

 2. копіювання

 3. переміщення

 4. видалення

 1. Які символи дозволені у назві файла?

 1. а) d 3; \ & i? : *

 2. б) d 3 @ \ & i 2 / *

 3. г) u p @ 3 $ % ( 1 _

 4. д) % d & ( ) e < > *

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Як створити папку на вільному місці вікна диску або іншої папки?

 1. з допомогою смуги прокручування;

 2. через контекстне меню - Создать;

 3. меню Файл - Создать;

 4. меню Вид - Создать;

 5. з області Задачи для файлов и папок.

 1. Укажіть види вікон.

 1. вікна додатків;

 2. робочі вікна;

 3. діалогові;

 4. довідкові;

 5. інформаційні.

 1. Укажіть, які об'єкти можуть бути запаковані в архівований файл.

 1. один файл або декілька файлів

 2. папка, що містить лише файли

 3. папка, що містить файли та вкладені папки

 4. вміст системної папки Кошик (Корзина)

 5. декілька файлів і папок

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

 1. Поставте у відповідність назвам елементів діалогових вікон їхні зображення.

А) Список, що розкривається

1)

Б) Прапорець

2)

В) Перемикач

3)

Г) Лічильник

4)

Д) Поле введення

5)

А – 2; Б – 4; В – 5; Г – 1; Д – 3

 1. Установіть відповідність між розширенням файлу та програмою, якою цей файл можна відкрити.

А).txt

1) аудіопрогравач

Б).zip

2) графічний редактор

В).bmp

3) текстовий редактор

Г).sys

4) архів

Д).mp3

5) операційна система

А – 3; Б – 4; В – 2; Г – 5; Д – 1

Завдання відкритої форми (2 бали)

 1. Чим копіювання файлів відрізняється від переміщення? Вкажіть всі відомі вам способи переміщення файлів.

 2. Опишіть всі можливі способи розархівування файлів.Варіант ІІ

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

 1. Вкажіть правильне ім'я файла.

  1. letters/txt

  2. letters*txt

  3. letters.doc

  4. letters:txt

 2. Яке розширення мають текстові документи?

  1. .exe,.txt

  2. .com,.sys

  3. .txt,.doc

  4. .com,.exe

 3. Для чого створюють ярлик?

  1. Для швидкого друкування потрібного документа..

  2. Для швидкого зберігання потрібного об'єкта.

  3. Для швидкого пошуку потрібного об'єкта.

  4. Для швидкого редагування потрібного об'єкта.

 4. Які символи дозволені у назві файла?

  1. u p @ 3 $ % ( 1

  2. d 3 @ \ & i 2 / *

  3. d 3; \ & i? : *

  4. ^ * ( f ) 2 % ~ 1

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Як відкрити вікно папки або програми?

  1. через контекстне меню – Открыть с помощью;

  2. з допомогою смуги прокручування;

  3. меню Файл - Открыть;

  4. меню Вид - Открыть;

  5. виконати два рази клацання мишкою.

 2. Укажіть елементи діалогового вікна.

  1. прапорець;

  2. лічильник;

  3. сторінка;

  4. вкладка;

  5. кнопка.

 3. Укажіть можливі розширення архівованих файлів.

  1. zip

  2. tmp

  3. rаr

  4. txt

  5. exe

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

 1. Поставте у відповідність назвам елементів діалогових вікон їхнє призначення.

А) Перемикач

1) для встановлення (уведення) значення числового параметра

Б) Прапорець

2) для вибору одного з кількох взаємовиключних варіантів

В) Список

3) для вибору певного об'єкта або варіанта дій

Г) Текстове поле

4) містить кілька значень, з яких можна вибрати лише одне

Д) Лічильник

5) для введення тексту

А – 3; Б – 2; В – 4; Г – 5; Д – 1

 1. Установіть відповідність між розширенням файлу та програмою, якою цей файл можна відкрити.

А).avi

1) відеопрогравач

Б).doc

2) графічний редактор

В).jpg

3) текстовий редактор

Г).drv

4) архів

Д).rar

5) операційна система

А – 1; Б – 3; В – 2; Г – 5; Д – 4

Завдання відкритої форми (2 бали)

 1. Вкажіть всі відомі вам способи видалення файлів. Якою командою можна видалити файл без переміщення його у Корзину?

 2. Опишіть всі можливі способи архівування файлів.

Тема 3. Комп’ютерні мережі
Варіант І

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

 1. Укажіть правильний запис ІР-адреси.

  1. 256.133.164.12

  2. 137.133.164.12

  3. 255,133,164,12

  4. 256/133/164/12

 2. Укажіть правильне закінчення твердження: «Веб-сайт— це...».

  1. сукупність подібних за змістом і оформленням веб-сторінок, які пов'язані між собою гіперпосиланнями та розміщені на одному сервері

  2. сукупність подібних за змістом і оформленням документів, що містять текст і графіку та розміщені на одному комп'ютері

  3. гіпертекстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на сервері

  4. текстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на комп'ютері

 3. Укажіть можливе розширення файлу, у якому зберігається веб-документ

  1. .doc

  2. .htm

  3. .bmp

  4. .rtf

 4. Укажіть назву принтера, до якого організовано спільний доступ

  1. локальний

  2. глобальний

  3. місцевий

  4. мережний

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Укажіть записи, які можуть бути URL-адресами

  1. http://школa.edu.ru

  2. http://www.onlandia.org.ua/ukr/

  3. http://www.mo11.gov.ua

  4. https://www.cia. gov/

  5. http://@umniki.com.ua

 2. Укажіть правильне закінчення твердження: «Під час роботи в комп'ютерній мере­жі користувачам надається можливість...».

  1. здійснювати обмін даними між користувачами, комп'ютери яких приєднані до мережі

  2. спільно використовувати програми

  3. спільно використовувати файли, які містять паперові документи

  4. спільно використовувати один комп'ютер

  5. спільно використовувати принтери, модеми та інші периферійні пристрої

 3. Укажіть, властивості однорангових мереж.

  1. кількість комп’ютерів 10-13

  2. адміністрування здійснюється централізовано адміністратором мережі

  3. питанням адміністрування свого комп’ютера займається кожен користувач

  4. кожним користувачем самостійно

  5. питання захисту ресурсів вирішується централізовано адміністратором мережі

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

 1. Установіть відповідність між типами організацій і доменними іменами, що їм відповідають.

А) Організація, що працює з мережею

1) gov

Б) Урядова

2) com

В) Некомерційна

3) edu

Г) Освітня

4) net

Д) Комерційна

5) org

А – 4; Б – 1; В – 5; Г – 3; Д – 2

 1. Установіть відповідність між видами мереж та їх характеристиками за розміром охоплюваної території.

А) персональна мережа

1) охоплює великі території, об’єднує окремі мережі та окремі комп’ютери для взаємодії з іншими об’єктами глобальної мережі

Б) локальна мережа

2) об’єднує персональні електронні пристрої (телефон, кишеньковий комп’ютер, смартфон, ноутбук, гарнітуру тощо)

В) міська мережа

3) охоплює окремі мережі та окремі комп’ютери на території певного регіону

Г) глобальна мережа

4) працює в кількох або усіх районах міста

Д) регіональна мережа

5) охоплює порівняно невелику територію чи групу будівель

А – 2; Б – 5; В – 4; Г – 1; Д – 3

Завдання відкритої форми (2 бали)

 1. За допомогою яких апаратних засобів комп’ютери об’єднують у локальні мережі?

 2. В чому полягає принцип пошуку інформації в Інтернеті з використанням тематичного пошуку?

Варіант ІІ

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

 1. Укажіть запис, що може бути URL-адресою.

 1. http://Київ.kom.ua

 2. www://http.mon.gov.ua

 3. www@mail.ru

 4. http://www.umniki.com.ua.

 1. Укажіть середовище зв’язку, у якому швидкість передавання даних найбільша.

 1. кручена пара

 2. оптоволокно

 3. коаксіальний кабель

 4. Wi-Fi

 1. Укажіть правильне означення протоколу передавання даних

 1. документ, що містить відомості про використання серверів

 2. документ, що містить відомості про передавання даних у мережі

 3. спеціальні програми, які керують роботою серверів

 4. програми, що визначають правила, за якими кодуються і передаються дані в мережі

 1. Укажіть ознаку, за якою засобами пошукової служби Google за замовчуванням впорядковуються знайдені результати

 1. дата створення документів

 2. країна, де створений документ

 3. популярність документа

 4. релевантність

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Укажіть існуючі види комп’ютерних мереж

 1. глобальна мережа

 2. сусідська мережа

 3. персональна мережа

 4. локальна мережа

 5. регіональна мережа

 1. Укажіть властивість мереж з виділеним сервером.

 1. питання захисту ресурсів вирішується кожним користувачем самостійно

 2. адміністрування здійснюється централізовано адміністратором мережі

 3. кількість комп’ютерів обмежена апаратним забезпеченням сервера і мережі

 4. питанням адміністрування свого комп’ютера займається кожен користувач

 5. широкий і комплексний захист ресурсів і користувачів

 1. Укажіть апаратні ресурси Інтернету.

 1. комп’ютери

 2. програми, що забезпечують функціонування мережі

 3. канали зв’язку

 4. мережне обладнання

 5. веб-документи, що зберігаються на серверах мережі

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

 1. Установіть відповідність між країнами та доменними іменами, що їм відповідають.

А) Україна

1) uk

Б) Росія

2) ua

В) Сполучені Штати Америки

3) de

Г) Велика Британія

4) us

Д) Німеччина

5) ru

А – 2; Б – 5; В – 4; Г – 1; Д – 3

 1. Установіть відповідність між назвами Інтернет-служб та їхнім призначенням.

А) веб-сервіс

1) забезпечує обмін файлами між комп’ютерами

Б) ІР-телефонія

2) використовується для організації телефонних розмов

В) електронна пошта

3) забезпечує пересилання електронних листів

Г) служби доступу до файлів

4) надає можливості для пошуку відомостей в Інтернеті

Д) пошукові служби

5) надає доступ до гіпертекстових документів

А – 5; Б – 2; В – 3; Г – 1; Д – 4

Завдання відкритої форми (2 бали)

 1. Назвіть способи під’єднання комп’ютерів до Всесвітньої мережі.

 2. В чому полягає принцип пошуку інформації в Інтернеті за ключовими словами?

Тема 4. Основи роботи з текстовою інформацією
Варіант І

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

 1. Укажіть найменший об’єкт, який використовується у середовищі текстового процесора Microsoft Word.

 1. точка екрана (піксель)

 2. слово

 3. символ

 4. речення

 5. абзац

 1. Укажіть об’єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: відступ, вирівнювання, інтервал.

 1. сторінка

 2. абзац

 3. символ

 4. список

 1. Укажіть операцію опрацювання тексту, що належить до редагування в середовищі текстового процесора Microsoft Word

 1. перевірка правопису та виправлення помилок

 2. зміна стилю накреслення слова

 3. зміна інтервалу між символами

 4. зміна міжрядкового інтервалу

 1. Укажіть операцію форматування, яку можна виконати за допомогою кнопки у середовищі текстового процесора Microsoft Word

 1. установити напрямок розташування тексту

 2. установити міжрядковий інтервал

 3. зменшити відступ зліва

 4. вирівняти текст справа

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Укажіть основні функції текстових процесорів

 1. введення тексту з клавіатури

 2. редагування та форматування тексту

 3. збереження документів

 4. фільтрування даних

 5. друкування

 1. Укажіть недруковані символи в середовищі текстового процесора Microsoft Word

 1. крапка

 2. кінець розділу

 3. апостроф

 4. кінець абзацу

 5. пропуск (пробіл)

 1. Укажіть дії, за допомогою яких можна скопіювати виділений фрагмент тексту в буфер обміну в програмі Microsoft Word.

 1. клацнути правою клавішею мишки на виділеному фрагменті та в контекстному меню обрати вказівку Копіювати

 2. натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + X

 3. натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + С

 4. натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + А

 5. вибрати вказівку Правка – Копіювати (Копировать)

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

 1. Установіть відповідність між властивостями символів і абзаців та їхнім описом у середовищі текстового процесора Microsoft Word

А) шрифт

1) визначає відстань між рядками абзацу

Б) стиль накреслення

2) особливості накреслення символів

В) інтервал між символами

3) характеризує спосіб розташування слів у рядках абзацу відносно його меж

Г) вирівнювання

4) визначає відстань між символами тексту

Д) міжрядковий інтервал

5) визначає графічну форму символів

А – 5; Б – 2; В – 4; Г – 3; Д – 1

 1. Установіть відповідність між об’єктами та методами їх виділення у середовищі текстового процесора Microsoft Word за допомогою лівої клавіші мишки.

А) слово

1) двічі клацнути зліва від початку тексту у рядку або тричі клацнути у будь-якому місці рядка

Б) речення

2) двічі клацнути на слові

В) абзац

3) натиснути клавішу Ctrl та клацнути у будь-якому місці речення

Г) рядок

4) тричі клацнути зліва від початку тексту у рядку

Д) документ

5) клацнути зліва від початку тексту у рядку

А – 2; Б – 3; В – 1; Г – 5; Д – 4

Завдання відкритої форми (2 бали)

 1. Опишіть способи переміщення текстовим документом

 2. У чому полягає різниця поняття абзацу в літературі та при опрацюванні тексту в текстових редакторах?

Варіант ІІ

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

 1. Укажіть тип програмного забезпечення, до якого належать текстові процесори та текстові редактори.

 1. прикладне

 2. службове

 3. системне

 4. інструментальне

 1. Укажіть комбінацію клавіш, яку потрібно натиснути для виділення всього тексту в середовищі текстового процесора Microsoft Word.

 1. Ctrl + A

 2. Ctrl + P

 3. Ctrl + X

 4. Ctrl +V

 1. Укажіть об’єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: розміри полів, орієнтація, розміри аркуша

 1. абзац

 2. сторінка

 3. символ

 4. список

 1. Укажіть операцію форматування, яку можна виконати за допомогою кнопки у середовищі текстового процесора Microsoft Word

 1. установити напрямок розташування тексту

 2. установити міжрядковий інтервал

 3. зменшити відступ зліва

 4. вирівняти текст справа

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Укажіть операції з текстом, які можна виконувати в середовищі текстового процесора Microsoft Word

 1. введення тексту з клавіатури

 2. редагування та форматування тексту

 3. додавання до текстового документу графічних зображень

 4. побудова графіків функцій за вказаною формулою

 5. виконання перевірки тексту на наявність орфографічних та граматичних помилок

 1. Укажіть параметри пошуку, які можна встановлювати в середовищі текстового процесора Microsoft Word.

 1. враховувати регістр

 2. лише повні слова

 3. знаки підстановки

 4. розділові знаки

 5. усі словоформи

 1. Укажіть основні параметри, значення яких можна задавати під час форматування абзацу в середовищі текстового процесора Microsoft Word..

 1. вирівнювання

 2. відступ першого рядка

 3. анімація символів

 4. інтервали між символами

 5. міжрядковий інтервал

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

 1. Установіть відповідність між комбінаціями клавіш і кнопками на панелі інструментів Стандартна, що використовується в середовищі текстового процесора Microsoft Word.

А) Ctrl + C

1) 

Б) Ctrl + V

2) 

В) Ctrl + X

3) 

Г) Ctrl + Z

4) 

Д) Ctrl + P

5) 

А – 2; Б – 3; В – 1; Г – 5; Д – 4

 1. Установіть відповідність між параметрами об’єкта абзац та їхніми описами.

А) відступ зліва

1) характеризує спосіб розбивки тексту на сторінки

Б) вирівнювання

2) визначає відстань між рядками абзацу

В) міжрядковий інтервал

3) визначає позиції табуляції

Г) розташування на сторінці

4) характеризує відстань усіх рядків абзацу від лівого поля

Д) табуляція

5) характеризує спосіб розташування слів у рядках абзацу відносно його меж

А – 4; Б – 5; В – 2; Г – 1; Д – 3

Завдання відкритої форми (2 бали)

 1. Опишіть всі можливі способи створення текстового документа.

 2. Як за допомогою миші та клавіатури виділити різні фрагменти текстового документа?


Тема 5. Комп’ютерна графіка
Варіант І

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

 1. Укажіть зображення, які є векторними.

 1. зображення, збережені у файлах з розширенням *.jpg

 2. відскановані зображення

 3. об’єкти WordArt

 4. зображення, отримані з веб-камери

 1. Якщо одне й те саме зображення зберегти в різних форматах, то файл з яким розширенням матиме найбільший обсяг?

 1. *.jpg

 2. *.gif

 3. *.bmp

 4. *.png

 1. Укажіть, яким кольором буде зафарбовано виділений фрагмент у середовищі графічного редактора Paint за вибору вказівки Очистити

 1. білим кольором

 2. кольором, що збігається з фоном малюнка

 3. кольором фону, що встановлений на палітрі

 4. чорним кольором

 1. Укажіть тип графічного редактора, що вбудований у середовище офісних програм, зокрема у Microsoft Word

 1. растровий

 2. векторний

 3. тривимірний

 4. фрактальний

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Укажіть об’єкти, які є графічними зображеннями

 1. технічні креслення

 2. малюнки

 3. архітектурні ескізи

 4. текстові документи

 5. графіки

 1. Укажіть кілька найпоширеніших операцій, які можна використовувати в середовищі графічного редактора.

 1. виділення області зображення для редагування

 2. малювання ліній за допомогою пензлів різних кольорів, розміром, форми і з різним натиском

 3. заповнення деяких областей малюнка кольором, градієнтом кольору чи текстурою

 4. створення написів різними шрифтами

 5. попередньо переглянути зображення

 1. Укажіть твердження, які характеризують векторні зображення.

 1. використовується даний вид графіки тоді, коли потрібно якісно і чітко передати в зображенні відтінки кольорів і плавні переходи від одного кольору до іншого

 2. графічне зображення будується з графічних примітивів

 3. кожне графічне зображення має багатошарову структуру

 4. графічне зображення складається з пікселів

 5. окремі малюнки можна об’єднати в один

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

 1. Установіть відповідність між параметрами інструментів графічного редактора Paint та їхніми зображеннями

А) товщина лінії

1) 

Б) непрозорий фон

2) 

В) прозорий фон

3) 

Г) розмір розпилювача

4) 

Д) розмір ластику

5) 

А – 2; Б – 3; В – 4; Г – 5; Д – 1

 1. Установіть відповідність між видами зображень комп’ютерної графіки та об’єктами, з яких воно складається

А) векторне

1) подібних між собою об’єктів

Б) растрове

2) об’ємних об’єктів

В) тривимірне

3) пікселів

Г) фрактальне

4) графічних примітивів

Д) складене

5) різних об’єктів

А – 4; Б – 3; В – 2; Г – 1; Д – 5

Завдання відкритої форми (2 бали)

 1. Якщо вам потрібно відредагувати фотографію, яким графічним редактором краще скористатись? Відповідь обґрунтуйте.

 2. Запишіть алгоритм побудови у програмі Microsoft Word квадрата, до якого додана тінь зеленого кольору.


Варіант ІІ

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

 1. Укажіть мінімальний об’єкт, що використовується у векторних графічних редакторах

 1. точка екрана (пік сель)

 2. графічний примітив Об’єкт (прямокутник, коло тощо)

 3. символ

 4. палітра кольорів

 1. Укажіть формат, що має найменший обсяг файлу при збереженні одного й того самого растрового зображення.

 1. gif

 2. wmf

 3. jpg

 4. bmp

 1. Укажіть засіб, що використовують для виведення графічних зображень

 1. графічний планшет

 2. монітор

 3. веб-камера

 4. сканер

 1. Укажіть клавішу, яку слід утримувати для малювання квадрата за допомогою інструмента Прямокутник (Прямоугольник)

 1. Shift

 2. Ctrl

 3. Tab

 4. Backspace

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Укажіть особливості растрових графічних зображень

 1. великі за обсягом файли зображень

 2. реалістичність зображень

 3. природність кольорів

 4. такі файли нескладно редагувати

 5. невеликі за обсягом файли зображень

 1. Укажіть параметри, за допомогою яких можна охарактеризувати графічне зображення.

 1. розмір зображення (ширина и висота)

 2. роздільна здатність зображення

 3. глибина кольору

 4. колірна модель

 5. обсяг файлу, що містить зображення

 1. Укажіть редактори для опрацювання растрових зображень.

 1. Microsoft Paint

 2. Corel Draw

 3. Adobe Illustrator

 4. Adobe Photoshop

 5. Corel Photo-Paint

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

 1. Установіть відповідність між кнопками панелі інструментів Малювання (Рисование) у текстовому процесорі Microsoft Word та відповідними їм діями зі змінення параметрів контуру та заливки.

А) 

1) вибір товщини та стилю лінії контуру

Б) 

2) зміна кольору заливки

В) 

3) перетворення контуру на штриховий

Г) 

4) перетворення ліній і контурів незамкнених фігур на стрілки різних видів і навпаки

Д) 

5) зміна кольору контуру

А – 2; Б – 5; В – 1; Г – 3; Д – 4

 1. Установіть відповідність між діями та інструментами для ії виконання

А) намалювати трикутник

1) Розпилювач (Распылитель)

Б) додати до малюнка текстове пояснення

2) Прямокутник (Прямоугольник)

В) зафарбувати деяку замкнену область малюнка

3) Багатокутник (Многоугольник)

Г) зобразити прямокутник

4) Заливка

Д) зафарбувати деяку замкнену область малюнка з ефектом розпилювання

5) Напис (Надпись)

А – 3; Б – 5; В – 4; Г – 2; Д – 1

Завдання відкритої форми (2 бали)

 1. Якщо вам потрібно намалювати пейзаж, яким графічним редактором краще скористатись? Відповідь обґрунтуйте.

 2. Запишіть алгоритм побудови у програмі Microsoft Word кола, до якого доданий об’єм червоного кольору.


Використана література

 1. Завадський І.О., Дорошенко Ю.О., Потапова Ж.В. Програма інформатики для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 2. Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М. Інформатика: підручник для 9 кл. / К.: Видавнича група BHV, 2009.

 3. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьминська О.Г., Інформатика: підручник для 9 кл. / К.: УВЦ «Школяр», 2009.

 4. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьминська О.Г., Войцеховський М.О., Проценко Т.Г. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики, 9 клас / 2011.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка