Варіант 20 у завданнях 1-6 оберіть одну правильнуСкачати 60.15 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір60.15 Kb.

Варіант 20

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну відповідь.

1.Укажіть назву окремих документів та окремих масивів документів в іиформацій них системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних тощо).

А інформаційна послуга

Б інформаційний ресурс

В телекомунікація

Г інформаційна технологія

2.Укажіть, що з переліченого не є об’єктами СУБД MS Access.

А модулі

Б таблиці

В макроси

Г ключі

3.Укажіть, що необхідно зазначити для збереження текстового документа в певно му форматі в середовищі текстового процесора MS Word.А розмір шрифту

Б параметри сторінки

В параметри абзацу

Г тип файлу

4.Укажіть тип діаграми, яку зображено на малюнку.

А гістограмаc:\temp\finereader11\media\image1.jpeg

Б з областями

В графік

Г кругова

5.Укажіть, яке з наведених понять найточніше можна описати так: здатність людини орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології відповідно до потреб ринку праці для ефективного виконання професійних обов’язків.

А інформаційна культура

Б інформаційна грамотність

В інформатична компетентність

Г професійна компетентність

6.Укажіть структурований тип даних, до якого належить файлова система операційної системи.

А лінійний

Б ієрархічний

В двовимірний масив

Г тривимірний масив

У завданнях 7-12 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п'яти запропонованих.

7.Укажіть вирази, які записано правильно в середовищі табличного процесора MS Excel.

A =IF(A3>B3;”SUM(B5:B15)”;”OK”)

Б =IF(ФЗ>ДЗ;»8иМ(В5:В15)»;»ОК» )

В =IF(A2=100;SUM(B5:B15);””)

Г =IF(A2>=B2;”Перевищення бюджету”;”ОК”)

Д =IF(A1 ;А2>=В2;”Перевищення бюджету”;”ОК” )

8.Укажіть властивості слайдових презентацій.

А тривалість показу залежить від доповіді

Б презентація є набором кадрів, які можуть змінюватися автоматично та вручну В усі об'єкти в презентації розміщуються на часовій шкалі

Г під час демонстрації на зображенні, що відтворюється, можна робити позначки

Д можливість монтажу відеозображень

9.Укажіть режими перегляду документа в середовищі текстового процесора MS Word.

А звичайний

Б веб-документ

В розмітка сторінок

Г структура

Д сортувальник сторінок

10.Укажіть особливості, які мають векторні графічні зображення.

А об’ємність зображення

Б реалістичність зображення

В природність кольорів

Г збереження якості при масштабуванні

Д невеликі за розміром файли зображень

11.Укажіть складові операційної системи.

А драйвери

Б файлова система

В файлові менеджери

Г інтерфейс користувача

Д ядро


12. Укажіть структуровані типи даних, що використовуються у програмуванні.

А масив


Б файл

В об’єкт

Г граф

Д запис


У завданнях 13-15 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
13.Установіть відповідність між назвами Інтернет-служб та їхнім призначенням.

А

веб-сервіс

1

забезпечує обмін файлами між комп’ютерами

Б

ІР-телефонія

2

використовується для організації телефонних розмов

В

електронна пошта

3

забезпечує пересилання електронних листів

г

служби доступу до файлів

4

надає можливість для пошуку відомостей в Інтернеті

д

пошукові служби

5

надає доступ до гіпертекстових документів

14.Установіть відповідність між назвами об’єктів вікна табличного процесора та номерами, вказаними на малюнку.

А поле імені

Б рядок формул

В параметри автозаповнення

Г вставка функції

Д авто заповнювачc:\temp\finereader11\media\image2.jpeg

15.Установіть відповідність між об’єктами бази даних та їхнім використанням.А

таблиця

1

для аналізу та друку даних у певному форматі

Б

форма

2

для збереження даних

В

запит

3

для автоматизації задач і додавання функціональних можливостей у форми, звіти та елементи керування

г

звіт

4

для пошуку і видалення лише необхідних даних

д

макрос

5

для полегшення перегляду, додавання і зміни даних у таблицях


Завдання 16-20 передбачають безпосереднє їхнє виконання на комп'ютері з використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми. Перед виконанням завдань 16-20 створіть на Робочому столі комп'ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть ваше прізвище).

16.Створіть запит на вибірку на основі таблиці Рейси бази даних Розклад руху літаків.mdb.c:\temp\finereader11\media\image3.jpegc:\temp\finereader11\media\image4.jpeg
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в режимі перегляду таблиці зданими про рейси, які відправляються не раніше 14.00. Таблиця має містити напрям, номери рейсів, час їх відправлення та прибуття.

c:\temp\finereader11\media\image5.jpeg
17.Родина з Дніпропетровська планує протягом року подорожувати до різних міст України автомобілем. Знайдіть відстані від Дніпропетровська до Києва, Львова, Одеси, Херсона та орієнтовну вартість пального А-95. Визначте необхідні технічні характеристики автомобіля - обсяг бака для пального та витрати палива на 100 км, якщо родина подорожує автомобілем «Nissan Note» з двигуном 1,6 л та автоматичною коробкою передач. Створіть електронну таблицю, в якій укажіть відстані від Дніпропетровська до вказаних міст, розрахуйте кількість і вартість необхідного пального до кожного міста, а також за формулою з використанням логічної функції визначте, до яких міст необхідно додатково заправляти автомобіль по дорозі. Побудуйте діаграму, на якій відобразіть відстані та вартість поїздки до кожного з міст. Виберіть місто, до якого, на вашу думку, слід поїхати в першу чергу, та аргументуйте свій вибір. Створіть текстовий документ, який буде містити текст, таблицю розрахунків і діаграму. Оберіть зручний спосіб подання аргументів щодо вибору міста подорожі.

У завданні 18 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).

18.Напишіть програму перетворення українських одиниць вимірювання довжини (кілометри) в американські (милі) і навпаки.

На формі два текстових поля та дві кнопки. Обчислювання здійснюється після натискання на відповідну кнопку (1 км = 0,621 милі).

c:\temp\finereader11\media\image6.jpeg
Завдання 19 виконайте з використанням графічних редакторів, що вивчалися відповідно до навчальної програми.

19.Засобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання 17. Логотип - графічне представлення суті завдання, є комбінацією текстового напису та графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа слід врахувати обов’язкові елементи: форма - коло чи овал; текстовий напис - творча назва завдання, складається з одного слова; ілюстрація - комбінація зображення та його дзеркально відображеної (зверху вниз чи зліва направо) копії. Передбачається, що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням Закону «Про авторське право і суміжні права».Завдання 20 передбачає створення кожним, учнем, власного сайта з використанням, отриманих знань із сучасних комп'ютерних технологій відповідно до навчальної програми.

20.Як результуючий документ до завдання 17 створіть власний сайт, що має ієрархічну структуру (достатньо 2 сторінки) та інтуїтивно зрозумілу навігацію, щонайменше один графічний об’єкт (логотип завдання) та два гіперпосилання: внутрішнє та зовнішнє. Змістове наповнення сайта має відображати: відомості про автора, назву та (чи) постановку завдання, логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкривається за допомогою внутрішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання завдання (зокрема інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні рекомендації. Передбачається, що логотип завдання - це результат виконання завдання 19. Дизайн сайта і вибір програмного середовища для його створення залишаються за автором.
c:\temp\finereader11\media\image7.jpeg


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка