В. Марач Інтегровані уроки з економіки та географіїСкачати 410.02 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір410.02 Kb.
#10936
Рівненська міська рада

Виконавчий комітет управління освіти

КУ «Рівненський міський методичний кабінет»

Рівненська українська гімназіяВ. А. Невірковець, У. В. Марач

Інтегровані уроки з економіки та географії

http://image.zn.ua/media/images/original/nov2012/49401.jpg

Рівне - 2015Схвалено науково-методичною радою КУ «Рівненський міський методичний кабінет». Протокол № ________ від_________________201 р.

У даній публікації подані плани – конспекти інтегрованих уроків географії та економіки, які вчителі можуть використовувати як основний або додатковий матеріал.

Матеріали розроблені та упорядковані Невірковець В.А., вчителем економіки РУГ, та Марач У. В., вчителем географії РУГ.

ПЕРЕДМОВА

Завдання цього посібника − допомогти вчителям географії та економіки в підготовці до уроків, забезпечити їх сучасними матеріалами, цікавими для учнів, та скоротити час для добирання й систематизації необхідної інформації.

У посібнику подані плани-конспекти інтегрованих уроків економіки та географії, які вчителі можуть використовувати як основний або додатковий матеріал. Усі конспекти уроків складені згідно з вимогами чинної навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Однією з виразних тенденцій оновлення навчання є пошук нестандартних уроків. Педагогічна суть таких уроків полягає в такому структуруванні змісту й форми, яке б викликало інтерес в учнів і сприяло б їхньому розвитку та вихованню. До нестандартних уроків належать інтегровані уроки. Головне місце на таких уроках відводиться елементам творчого пошуку. У процесі проведення інтегрованих уроків педагоги вміло й ефективно керують принципами засвоєння й застосування знань, формують мислення школярів, їхню емоційну та вольову сферу, моральні, естетичні та світоглядні аспекти особистості, навчальні і трудові вміння. Інтегровані заняття є ефективними під час опанування учнями шкільної програми з багатьох предметів, зокрема з економіки та географії.

Пізнавальна діяльність учнів, необхідність самоосвіти активізується вже на етапі підготовки до такого уроку (пошук теоретичних відомостей, їх доведення, інформаційні та реферативні повідомлення, всебічне застосування тощо). Цілеспрямовані та змістовні інтегровані заняття встановлюють міцні зв’язки між навчальними дисциплінами, вносять новизну в традиційну систему навчання, допомагають учням зрозуміти важливість вивчення основ наук як єдиної системи знань. Інтегровані уроки роблять навчальний процес по-справжньому цікавим, а їх проведення є необхідним для цілісного сприйняття світу та осмислення учнями явищ навколишньої дійсності.

Інтегровані уроки розвивають мовлення школярів, їхню увагу, пам'ять, спостережливість, кмітливість, ініціативу, самостійність, наполегливість, працьовитість, чуйне, уважне ставлення один до одного та багато інших позитивних якостей особистості.Тема. Валовий внутрішній продукт (ВВП) – показник результатів національного виробництва. Принципи та методи розрахунку.

(Світове господарство – географія).Мета. Ознайомити учнів з методами обчислення ВВП: за витратами, доходами, виробленою продукцією. Продемонструвати країни світу з найвищим ВВП на душу населення. Сформувати вміння застосовувати принципи та методи розрахунку ВВП до розв’язування задач. Розвивати економічне та геопросторове мислення, пам’ять, увагу, вміння аналізувати і робити висновки, інтерес до вивчення економіки та географії. Виховувати свідомого громадянина і споживача, позитивні людські якості, культуру мовлення та поведінки.

Основні поняття: ВВП, ВВП на душу населення, метод витрат, виробничий метод, метод за доходами, чистий експорт, валові інвестиції, споживчі та державні витрати.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку 1. Організаційний момент

Привітання. Перевірка присутніх. Перевірка домашнього завдання

 1. Актуалізація опорних знань

Запитання:

 1. Що таке Система національних рахунків?

 2. Дайте визначення ВВП.

 3. При обчисленні ВВП включають…. ?

 4. При обчисленні ВВП не включають…. ?

 5. Вправа «Так чи ні». Визначити, що включатиметься до ВВП, а що ні.

 1. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Показ відеоролика про рейтинг найбагатших країн світу. Міжнародний валютний фонд поінформував про країни з найвищим валовим внутрішнім

продуктом на душу населення. Відповідні дані за 2013 рік розміщено

на веб-сайті фонду. Перше місце у списку займає Люксембург (110 423 долари).

Ліхтенштейн

Згідно з даними CIA The World Factbook країною з одним з найбільших ВВП на душу населення є князівство Ліхтенштейн - карликова держава в центральній частині Європи, розташована між Австрією і Швейцарією. На кожного жителя цієї країни припадає $ 118 000.Кувейт

Кувейт знаходиться на Аравійському півострові, це - великий експортер нафти.

Її видобуток і переробка забезпечують близько половини ВВП країни. Частка Кувейту в міжнародній видобутку «чорного золота» становить приблизно 10%. ВВП на душу населення складає $ 57 400.

Люксембург

Герцогство Люксембург знаходиться на третьому місці. На кожного жителя Люксембургу припадає $ 110 423 (було 81 100). Основа економіки Люксембургу - банківська справа й фінансові послуги.Норвегія

Норвегія входить до числа найбільших експортерів нафти і газу. Це перша велика країна в списку держав з найвищим ВВП на душу населення, в Норвегії він становить $ 100 318 (було 55 200).Сінгапур

Сінгапур розташований в південно-східній частині Азії - це один з найбільших світових портів. Рівень економічного розвитку цієї країни дуже високий: ВВП на душу населення в Сінгапурі склав $ 52 000. 1. Вивчення нового матеріалу

Здійснюється за допомогою опорних схем для кожного учня.
Метод за доходами

( розподільчий метод )ВВП(Y) = A + T +R + i + + W + корпорацій. Підсумовуються всі види доходів і 2 компоненти, що не є доходами А – амортизація і Т – непрямі податки на бізнес. Rрента, і – процент, дохід від власності ( особистий дохід), W – зарплата найманих працівників + внески в соцстрах, пенсійний фонд, фонд зайнятості. корпорацій – включає в себе : податок на прибуток корпорацій, дивіденди акціонерів, нерозподілений прибуток корпорацій.
Метод за витратами

ВВП(Y) = C + I + G + NX підсумовуються всі види витрат.

Cспоживчі витрати на кінцеві товари і послуги ( крім витрат на купівлю житла), Gдержавні витрати, придбання товарів і послуг виробничого і невиробничого споживання держави, Iвалові інвестиції ( А+ЧІ ) - купівля житла, споруд, будинків, обладнання, створення товарно - матеріальних запасів тощо. NXчистий експорт (різниця між експортом і імпортом)Виробничий метод

ВВП розраховується як сума доданої вартості, створеної в різних галузях.

Додана вартість обчислюється як різниця між вартістю вироблених товарів та послуг і вартістю проміжних товарів ( сировини, матеріалів, палива тощо)


План.

 1. Розрахунок ВВП за виробничим методом.

 2. Розрахунок ВВП за методом витрат.

 3. Розрахунок ВВП за методом доході.

Способи розрахунку ВВП доцільно розглянути на певних прикладах.

 1. Формування вмінь і навичок.

 1. Виконання вправи на класифікацію показників до певних видів витрат

С – якщо позиція враховується як споживчі видатки;

I – якщо позиція враховується як інвестиції;

G – якщо позиція враховується як державні закупівлі товарів і послуг,

Н – якщо позиція не враховується.

 1. Ви витратили 50 грн. на відвідування кінотеатру.

 2. Родина заплатила підряднику 100 000 грн. за будинок, побудований ним цього року.

 3. Родина заплатила 75000 грн. за будинок, побудований 3 роки тому.

 4. Бухгалтер заплатив кравцю 175 грн. за пошиття нового костюма.

 5. Держава збільшила свої витрати на оборону на 1 млрд. грн.

 6. Держава виплатила пенсіонеру 900 грн. у рамках програми соціального забезпечення.

 7. Ви купили на фондовому ринку акції General Motors на $1000.

 8. Наприкінці року мукомельна фірма з’ясувала, що її запаси зерна і борошна на 10000 грн. перевищують вартість запасів, які фірма мала на початку року.

 9. Домогосподарка багато працює, піклуючись про свого чоловіка і двох дітей.

 10. Ford Motor Company купила нових роботів для виробництва автомобілів.

 11. Ви сплачуєте 500 грн. на місяць за оренду квартири.

 12. Apple Computer Company побудувала нову фабрику.

 13. R. J. Reynolds Company купила контрольний пакет акцій Nabisco.

 14. Ви купили нову "Тойоту", зроблену в Японії.

 15. Ви платите за навчання в коледжі.

 1. Розв’язування задач.

Умови задачі демонструються на презентації

 1. Підсумок уроку.

Учням роздаються картки з твердженнями, потрібно проаналізувати, правильне твердження чи ні і чому.

 1. Купівля джипу любителем подорожей є частиною споживчих витрат. (Так).

 2. Купівля людиною нової квартири не включається в споживчі витрати. (Так, бо це інвестиції).

 3. Амортизаційні відрахування є частиною ВВП, підрахованого тільки методом витрат. (Ні, є ще частиною методу доходів).

 4. Послуги домогосподарки, пов'язані з обслуговуванням сім'ї, враховуються при розрахунку ВВП. (Ні).

 5. При розрахунку ВВП за доходами враховуються тільки доходи всіх суб’єктів економіки. ( Ні, враховують 2 показники, що не є доходами).

 6. Валові інвестиції включаються до виробничого методу. (Ні, до методу за витратами).

 7. Якщо величина валових інвестицій більша за величину амортизації це показник економічного спаду. ( Ні, це показник економічного зростання).
 1. Домашнє завдання

Опрацювати конспект ( вивчити основні поняття). Розв’язати задачі

( індивідуальні картки). 1. Обчислити ВВП за такими даними ( млрд. грн. ): амортизація – 14, експорт – 3, непрямі податки на бізнес – 15, зарплата – 23, державні витрати – 25, рента – 4, чисті інвестиції - 9, прибуток – 16, імпорт – 5, споживчі витрати – 52.

 2. У таблиці наведено показники країни в млрд. грн., обчисліть ВВП за доходами і витратами:

Валові інвестиції 90

Відсотки за кредит 11

Заробітна плата працівників 250

Чистий експорт 6

Амортизація 13

Державні витрати 75

Споживчі витрати 280

Доходи від власності 4

Непрямі податки 18

Прибуток корпорацій 140

Рента 15
Тема. Глобальні проблеми людства

( Глобалізація як явище кінця ХХ століття: об'єктивні причини та наслідки. Основні глобальні проблеми - економіка)Мета. Ознайомити учнів із поняттям «Глобальні проблеми», визначити їх вплив на суспільство; на основі випереджувальної роботи сформувати в учнів систему знань; спонукати учнів до самоосвітньої діяльності з метою здобуття нових знань, розширення особистого досвіду; виховувати в учнів комунікативні здібності, уміння логічно мислити.

Обладнання: політична карта світу, атласи, таблички спеціалістів, роздруковані матеріали для кожного учня.

Тип уроку урок вивчення нового матеріалу з елементами групової роботи.

Форма роботи: ділова гра прес-конференція.

Методика проведення прес-конференції

Підготовка до такого уроку триває 2-3 тижні. Спочатку розподіляються ролі між учнями:

*ведучий прес-конференції;

*експерти;

*кореспонденти різноманітних газет і журналів ;

*фотокореспонденти.

На початку уроку експерти дають оцінку певним глобальним проблемам. По закінченню доповідей кореспонденти ставлять запитання експертам щодо даних проблем. Практично в прес-конференції беруть участь усі учні класу. Роль ведучого виконує вчитель, який стежить, щоб учні не захоплювались формою роботи, а уважно стежили за ходом подій на уроці.

Хід уроку 1. Організаційний момент

Привітання. Перевірка присутніх.

 1. Повідомлення теми і мети уроку

 2. Вступне слово вчителя

Сучасну епоху нагороджують безліччю епітетів: електронна, космічна, ядерна. Сьогодні за нею закріплюється визначення «епоха глобальних проблем».

Глобальні проблеми – це проблеми, що стосуються всього людства. Вони пов`язані з відносинами між країнами світового співтовариства, між суспільством і природою, з питанням ресурсозабезпеченості. Глобальні питання вимагають і глобальних відповідей – широкої міжнародної співпраці для їх розв`язання.Особливості глобальних проблем ( наочність)

*мають планетарний, загальноосвітній характер;

*загрожують деградації і загибелі всього людства;

*мають потребу в невідкладних і ефективних рішеннях;До глобальних проблем належать(наочність):

*роззброєння та збереження миру на землі;

*екологічна проблема;

*демографічна проблема;

*продовольча проблема;

*сировинна проблема;

*проблема Світового океану.

А що породило глобальні проблеми? Відповідь на це питання по суті доволі проста. Глобальні проблеми стали результатом:

*з одного боку, величезних масштабів людської діяльності, що радикально змінює природу, суспільство, спосіб життя людей,

*з другого боку, нездатності людини раціонально розпорядитися цією могутньою силою .

Щоб краще дізнатися про глобальні проблеми людства ми присвячуємо їм нашу прес-конференцію.


 1. Основна частина

Протягом цього етапу уроку учні, систематизуючи, заповнюють таблицю:

Глобальні проблеми людства

Сутність глобальних проблем

Причини їх виникнення

Можливі шляхи їх розв`язанняІз доповіді експертів:

Експерт з проблеми миру і роззброєння

Проблема збереження миру на Землі – найважливіша проблема, тому що за умов виникнення воєнного конфлікту у світі, перевантаженого ядерною зброєю та насиченому ядерними технологіями, уже інші проблеми втрачають сенс. Чимало не багатих за прибутками держав виділяють більше грошей у воєнну сферу, ніж у соціальну, наприклад Китай, Іран, Ірак, Куба, В`єтнам. Сьогодні у світі ядерну зброю мають такі держави: США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція, Індія. Причинами більшості військових конфліктів є боротьба за територіальну незалежність, ринки сировини, боротьба з тероризмом, релігійні суперечки. Шляхи розв`язання: скорочення обсягів військової промисловості та знищення ядерних арсеналів. Треба зазначити, що в 1994 році Україна першою у світі відмовилась від ядерної зброї.Експерт з екологічних проблеми

До екологічних проблем належать проблеми взаємодії суспільства і природи, що пов'язані з господарською діяльністю людини. Розширилось використання природних ресурсів та застосування найсучасніших технологій у різних галузях виробничої сфери, що спричинило помітне погіршення стану природного середовища. На сучасному етапі розвитку людства основними екологічними проблемами є: збільшення площ пустельних земель, нестача прісних водних ресурсів, забруднення атмосфери та інше. Проблема опустелення властива здебільшого країнам Африки. Щороку на пустелі перетворюється 6 млн. га землі. Проблема знищення лісів особливо гостро постала в тропічних широтах. Інтенсивно вирубують ліси Амазонії. Звільнені площі перетворюються на пасовища. Це істотно зменшує генофон тропічного лісу на землі в цілому, зменшує роль лісів як «легенів планет». Проблема забруднення води пов`язана з проблемою дефіциту прісних водних ресурсів. Щороку до водойм і річок потрапляє величезна кількість забруднених промисловими і побутовими відходами вод. Проблема забруднення повітря пов`язана з викидами в атмосферу різноманітних хімічних речовин. Шляхи вирішення: відновлення лісів, вдосконалення очисних споруд, раціональне використання води, перехід до безвідходних виробництв.Експерт з демографічної проблеми

Демографічна проблема зумовлена, з одного боку, «демографічним вибухом» в країнах, що розвиваються, з іншого боку, депопуляцією в розвинутих країнах. Причинами виникнення даної проблеми є: досягнення медицини і зростання обсягів виробництва в країнах, що розвиваються: зниження смертності; зміна ролі жінки в житті суспільства; рівень культури; урбанізація в розвинутих країнах; економічні та екологічні проблеми. Шляхами розв`язання є: демографічна політика, піднесення рівня освіченості населення в країнах, що розвиваються, пропаганда серед віруючих; протизаплідні засоби.Експерт з сировинної та енергетичної проблеми

За останні 50 років людство використало понад 60% усього палива з розвіданих запасів. Існує небезпека вичерпання нафти, газу, вугілля. Промисловість потребує дедалі більшої кількості різної мінеральної сировини. Відбувається бурхливе зростання потреб енергії в населення та на виробництві. Мінеральні ресурси, що видобуваються з надр Землі, мають використовуватись комплексно, із застосування технологій відтворення вторинних ресурсів. Для запобігання екологічної кризи, що може охопити всю Землю, і з метою економії мінеральних вичерпних паливних ресурсів, створюють безвідходні технології виробництва, відшукують нові джерела енергії (енергію Сонця, енергію вітру, енергію припливів). Особливої обережності потребує використання атомної енергії: вийшовши з-під контролю людини, вона може стати великою небезпекою для людства.Експерт з проблеми забруднення Світового океану

Стан вод Світового океану сьогодні викликає велику тривогу. Його забруднюють переважно річковими стоками. До найшкідливіших забруднювачів Світового океану належать нафта й нафтопродукти, які потрапляють в результаті втрат при добуванні нафти з морських родовищ, аварій танкерів. Моря й океани забруднюються також твердими промисловими й побутовими відходами. Більшість з них містить сполуки важких металів. Найбільше забруднення відбувається в зоні шельфу - це район де більшість морських організмів проводить значну частину свого життя.Робота фотокореспондентів, журналістів

*Чому розв'язання глобальних проблем залежить не тільки від держав і урядів, але від дій усіх жителів Землі?

*Де на Землі найбільші темпи приросту населення?

*Чи можна пом’якшити гостроту демографічної ситуації у світі?

*Як ви розумієте вираз «раціональне природокористування»?

*Чому сировинно-енергетичні проблеми є настільки важливими?

*Якими є основні напрями використання Світового океану в наші дні?

*Як вплинула НТР на розвиток морського господарства?

*До яких негативних наслідків для людини призводить забруднення атмосфери промисловими викидами?

*Які основні екологічні проблеми має розв'язати людство найближчим часом?
 1. Підсумок уроку: Отже, ми розкрили суть поставлених проблем. У наш час нормою для всього людства має стати раціональне природокористування, що передбачає гармонійну взаємодію суспільства і природи.

Тема. Суть та типи економічних систем

( Політичні та економічні системи світу – географія)Мета. Узагальнити та повторити знання з теми «Типи економічних систем», розвивати вміння застосовувати їх на практиці, порівнювати переваги й недоліки економічних систем, проводити економічний аналіз літературних творів. Розвивати абстрактно-логічне, образне мислення, кмітливість, творчі здібності. Виховувати в учнів економічну культуру, взаємоповагу, інтерес до економічного життя України та світу.

Тип уроку: застосування і закріплення знань.

Обладнання: індивідуальні картки із завданнями, фотокартками.


Хід уроку

 1. Організаційний момент.

Привітання. Перевірка присутніх.

 1. Активізація і мотивація навчальної діяльності.

Економічні системи

Ринкова


Планова

Змішана

Вдома було трохи важко тему вивчати,

Ну а в класі буде легше – можем разом пригадати.

А якщо усе це буде ніби жарти,

То не варто і ховатися під парти.

Ми поділимось на групи три.

І завдання обговоримо по черзі всі.

Виступатимуть від кожної команди учні

Й бали зароблятимуть, напевно, дуже влучно.

А при цьому тему про економічні системи

Ми не просто розкриємо, а й пояснимо проблеми

Та з’ясуємо – розв’яжемо цілі дилеми,

Переваги й недоліки – зважимо усі без вагань,

У змаганнях різних проявимо багато старань.

Звичайно, будемо чемні, уважні, швидкі,

Щоб гідно і гордо завершити конкурси ці.
Перелік конкурсних змагань

1. Презентація.

2. Дефініції.

3. Мислитель.

4. Гумор і сатира.

5. Так чи ні.

6. Асоціативне фото.

7. Точка зору.Хід конкурсу

 1. Презентація.

Три команди проводять презентацію економічних систем: ринкової, планової, змішаної. Виступ тривалістю 2 хв.

 1. Дефініції.

Команди обмінюються картками з написами економічних систем. Відповідно до написів команди обирають свої дефініції – короткі характеристики явища чи поняття тієї або іншої економічної системи.

Дефініції закріплені цифрами. Час виконання – 4хв. 1. Роль держави – контролююча й адміністративна.

 2. Інтереси покупця визначають дії виробника.

 3. Зазвичай державна власність.

 4. Держава підтримує ринкові інститути.

 5. Економічна свобода вибору і дій.

 6. Конкуренція схильна до «затухання».

 7. Гарантуються державою і практично поширені усі види власності.

 8. Централізм у розподілі доходів.

 9. Тотальне й масове безробіття та незахищеність населення.

 10. Держава – гарант соціально не захищених верств населення.

 11. Фінансування державою об’єктів суспільного призначення.

 12. Ефективність розподілу ресурсів.

 13. Управління на основі наказів.

 14. Приватна власність на ресурси і засоби виробництва.

 15. Наявний «чорний ринок».

 16. Існування антимонопольного законодавства.

 17. Фіксування уповільнення технічного прогресу.

 18. В оподаткуванні діє широка система пільг.

Ключ до конкурсу:

Планова економіка: 1, 3, 8, 13, 15, 17.

Ринкова економіка: 2, 5, 6, 9, 12, 14.

Змішана економіка: 4, 7, 10, 11, 16, 18.

 1. Мислитель.

Командам пропонується закінчити вислови відомих людей, пояснити думку.

Завдання виконується письмово, пояснення – по черзі. Слід з’ясувати, до якої економічної системи можна застосувати вислів. Час обговорення – 3 хв.

Народна мудрість: «Що належить усім – не належить... (нікому)». (Планова економіка).

У. Черчілль: «Головний недолік капіталізму – нерівний розподіл благ, головна перевага соціалізму – рівний розподіл... (нестатків)». (Ринкова і планова економіки)

Гелбрейт: «Ті, хто говорить про ринкову економіку часів А. Сміта, - це люди з психічними... (відхиленнями)». (Змішана економіка).


 1. Гумор і сатира.

Командам пропонуються різні гуморески вітчизняних авторів. Слід здогадатися і пояснити, про яку економічну систему йдеться. Час обговорення – 3 хв.

Картка 1.

ГНАТ ПРО БЛАТ

Поставила жінка раз

Запитання Гнату:

«Коли ж люди, на кінець,

Будуть жити без блату?»

«Блат, голубко,- мовив Гнат, -

Це затям віднині,

Притаївся, ніби чорт,

У кожній людині.

А все ж таки, дорога,

Не можна без блату.

От, скажімо, ми оце

Будували хату.

Працював на складі кум,

На заводі – сваха,

Потихеньку нам пливли

І цегла, і бляха.

Там відпустять нам вапна,

В іншім місці – лату,

А хіба дістали б це,

Якби так, без блату?

(Планова економіка)


Картка 2.

ГРОШІ ПРОДАЮТЬ

Все на ринку є, на радість,

Та не в тому суть.

При базарі тьоті й дяді

Гроші продають.

Пропонують дуже шпарко

Зблизька і здаля:

«Рублі, долари і марки!» -

Кожний промовля.

Йде торгівля досить жваво,

Хоч немає в них і права

На це ремесло…

Де ще в світі є держава,

Щоб таке було?

(Ринкова економіка)


Картка 3.

ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

Дуже спритно, хутко-хутко

Містом бігають маршрутки.

І маленькі, і дебелі –

«Мерседеси» і «Газелі»,

І «Фольксвагени», і «Форди» -

Всі вони гасають гордо.

Всі виблискують в красі,

Імпозантні ці таксі.

Каже баба тихо діду:

- На маршрутці я поїду.

Каже бабі вголос дід:

- Там, стара, платити слід.

- Заспокойся, клепку май,

І тролейбуса чекай!

Довго в будь-якій порі

Стійте, бабо з дідом:

В нас тролейбуси старі –

Ледве-ледве їдуть.

Ті маршрутки – вищий клас,

Їх уже – без ліку:

А тролейбуси всі в нас – пенсійного віку.

(Змішана економіка)


5. Так чи ні.

Командам пропонується підтвердити або спростувати твердження на картках. Час обговорення – 1 хв.

Картка 1.


 1. Одним із способів приватизації дрібних державних підприємств є продаж їх на аукціонах. (Так).

 2. Адам Сміт вважав природний егоїзм шкідливим для суспільства. (Ні).

 3. Вільна ринкова економічна система сьогодні «працює» в більшості країн світу. (Ні).

Картка 2

 1. Вільне ціноутворення є можливим у плановій економіці. (Так).

 2. Безробіття та інфляція не властиві плановій економіці. (Так).

 3. У змішаній економічній системі рішення приймаються тільки державою. (Ні).

Картка 3

 1. Ринкова економіка більш ефективна, ніж планова в невиробничій сфері. (Ні).

 2. Планова економіка дає населенню можливість здобути вищу освіту безплатно. (Так).

 3. Захист навколишнього середовища в умовах ринкової економіки здійснюється високоефективно. (Ні).


6. Асоціативне фото.

Пропонується підібрати фотокартку-асоціацію кожному типу економічної системи та пояснити свій вибір. Час виконання – 3 хв.


7. Точка зору.

Протягом трьох хвилин командам пропонується обговорити тему «Реалії та економічне майбутнє України». Далі один учасник від кожної команди висловлює свою точку зору з цього питання. Учитель коригує відповіді. 1. Підсумок.

Визначається команда-переможець. Найбільш активним учасникам виставляються оцінки.

 1. Домашнє завдання.

Повторити тему «Типи економічних систем».

Тема. Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги.

( Трудові ресурси – географія).Мета. Сформувати в учнів систему знань про трудові ресурси, економічно активне населення, безробіття, форми безробіття, причини виникнення; з'ясувати взаємозв'язок між безробіттям та економічним зростанням; розвивати вміння учнів зіставляти, порівнювати, стимулювати до самостійного пошуку й аналізу необхідної інформації; удосконалювати практичні навички; виховувати економічну культуру, толерантність, критичність.

Обладнання: підручники: « Економіка» і «Соціальна та економічна географія України, 9 клас», схеми, таблиці, Конституція України, Закон України «Про зайнятість населення», додаткова література, реферати.

Тип уроку: урок-проект.

Задум даного проекту підказало саме життя. Нас схвилював ріст рівня безробіття в державі й зокрема в нашій області. Безробіття є однією з найважливіших складових економічних відносин у державі. Без досягнення високого рівня зайнятості не можна говорити про виконання державою якихось соціальних зобов'язань, неможливо забезпечити поступальний соціально-економічний розвиток держави, безпечне функціонування суб'єктів господарювання, підвищення добробуту населення. забезпечення різних сфер його життєдіяльності. Ця тема є актуальною для багатьох родин.Хід уроку

 1. Організаційний момент

Привітання, перевірка присутніх.

 1. Вступне слово вчителя

До вашої уваги урок - проект. Два тижні тому ви отримали завдання. Було сформовано 5 груп. Кожна група працювала над своїми питаннями, ви зустрічалися з батьками, працівниками центру зайнятості населення, підприємцями, проводили анкетування, розробляли електронну презентацію.

Хто виконує

Завдання

Результат

Теоретики

Причини безробіття

 • Що таке безробіття?

 • Причини виникнення.

 • Види безробіття.

 • Характеристика робочої сили.

 • Як визначити рівень безробіття?

Реферати, повідомлення, схеми,

словник економічних термінів.Аналітики

Взаємозв'язок між безробіттям і економічним зростанням

 • Чому існує безробіття?

 • Закон Оукена.

Реферати, повідомлення, схеми.

Дослідники

Аналіз безробіття в Україні й у Рівненській області

 • Аналіз безробіття в Україні

 • Аналіз безробіття в Рівненській області

Таблиці з статистичними даними, повідомлення.


Журналісти

Виготовлення електронного проекту

 • Соціологічне опитування

 • Випуск стінгазети

Стінгазета,

електронна презентація.
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Учитель. Одним із важливих компонентів економічного потенціалу країни є трудові ресурси. Трудові ресурси – це працездатне населення країни, віком від 16 до 60 років. Україна має великий трудоресурсний потенціал.

Трудові ресурси

Економічно активне населення

Безробітні

Працездатне населення пенсійного віку та підлітки

Економічно активне населення – це населення, яке бере участь у трудовій діяльності і приносить дохід.

Загроза втрати роботи — серйозна проблема в житті кожної дорослої людини. Шкідливі наслідки має безробіття і для суспільства загалом. Масове безробіття — це хвороба економіки, корені якої криються в порушенні макроекономічної рівноваги. Головна роль у подоланні безробіття належить державі, ми на уроці можемо лише запропонувати свої шляхи вирішення проблеми безробіття.

Отже, на уроці необхідно розв'язати проблему «Чому високий рівень безробіття призводить до падіння ВВП?»

Кожна група презентує результат свого дослідження, інші учні, користуючись інформацією, заповнюють таблицю в зошиті.IV. Презентація результатів дослідження.

Учитель. Перша група працювала над проблемою «Причини і види безробіття».

Запрошуємо до презентації представників - теоретиків.

«Теоретики»

Безробіття — явище, за якого певна кількість працездатних людей не може знайти собі роботу.

Безробітні — це громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причини не мають заробітку або доходу й зареєстровані в державній службі зайнятості.
Причини виникнення безробіття:


 • спади і кризи в економіці, що ведуть до скорочення попиту на робочу силу;

 • структурна перебудова економіки в державі;

 • застосування нових технологій у виробництві, що замінюють ручну працю;

 • нерівномірне розміщення продуктивних сил;

 • зміни в демографічній структурі населення;

 • сезонні коливання рівня виробництва окремих галузей економіки.

Відповідно до цього в економіці виділяють три основні види безробіття.

Циклічне безробіття виникає у фазі спаду виробництва, коли скорочення попиту на товари і послуги зумовлює скорочення попиту на працю.

Структурне безробіття виникає через зміни в технології виробництва, коли зменшується потреба в одних професіях і з'являється в інших.

Фрикційне безробіття виникає у зв'язку з постійною плинністю трудових ресурсів через певні причини ( переїзд, незадоволення умовами праці тощо).

Отже, безробіття буває циклічним, структурним та фрикційним. Кожний вид потребує особливих заходів щодо його стримування.«Аналітики»

Безробіття виникає тоді, коли пропозиція праці перевищує попит. Скористаємося графіком:http://forexaw.com/terms/exchange_economy/macroeconomic_indicators/employment/img1976276_zakon_oukena.bmp

ВВП визначається вартістю вироблених на території країни товарів та послуг. Безробіття завжди зумовлює падіння ВВП. Це зрозуміло, адже заводи і фабрики працюють не на повну потужність. Залежність падіння ВВП від рівня безробіття досліджена американським економістом Артуром Оукеном. Він дійшов висновку, що із зростанням циклічного безробіття на 1%, обсяг виробництва скорочується на 2,5%. Це положення дістало назву закону Оукена. Отже, безробіття уповільнює темпи економічного зростання, що відбиває закон Оукена.
І Технологія і \ виробництва)
Учитель. Учні відвідали Рівненський міський центр зайнятості населення. Запрошуємо до презентації групу дослідників

«Дослідники»

Презентація: «Аналіз безробіття в Україні та в Рівненській області»

►► Заходи, які б протидіяли скороченню зайнятості в Україні:


 • підтримка малих та середніх підприємств, фермерств;

 • сприяння розвитку ринкової інфраструктури, організація підготовки кадрів відповідно до реальних потреб у робочих місцях; створення умов для перекваліфікації;

 • прискорення економічних реформ.

►► Регулювання безробіття:

Державні програми зайнятості:

Активні програми (сприяння зайнятості):


 • виділення субсидій на стимулювання зайнятості окремих груп населення або на збереження робочих місць для працівників, яких мають звільнити;

 • підтримка підприємств, які створюються безробітними (грошова, соціальна допомога);

 • безпосереднє створення робочих місць у державному або комерційному секторах;

Пасивні програми ( підтримка доходів):

 • надання допомоги у зв'язку з втратою роботи;.

 • надання пільг безробітним при виплатах у соціальні фонди;

 • компенсація витрат на професійну підготовку й підвищення кваліфікації;

 • зниження ставки оподаткування підприємств при створенні нових робочих місць;

 • створення ефективної системи професійного навчання;

 • адміністративні стягнення за порушення керівниками підприємств трудового законодавства.

Учитель. Запрошуємо до презентації групу редакторів.

«Редактори» 1. Презентація проекту «Безробіття як наслідки порушення макрорівноваги».

 2. Аналіз проведеного соціологічного дослідження

 3. Запитання для соціологічного опитування:

 • Чи працюють ваші батьки?

 • Якщо вони якийсь час не працювали, то з якої причини?

 • Чи задоволенні батьки своєю роботою?

 • Чи були або є в сім'ї безробітні?

 • Чи маєте ви дідуся і бабусю? Вони працюють чи на пенсії?

Метою соціологічного дослідження була спроба розробити рекомендації реформування ринку праці. Опитування проводилося серед учнів 9-11 класів.

«Журналіст» проводить бліц - опитування в класі

Запитання: • Які види безробіття ви знаєте?

 • Що таке природне безробіття?

 • Яким чином низький рівень життя населення країни впливає на пропозицію праці на ринку?

 • Які види безробіття були характерними для економіки України 2008, 2013 років? Чи торкнулася проблема безробіття вашої родини?

 • Які ви бачите шляхи розв'язання проблеми безробіття?

 • Чи можна перемогти безробіття повністю?

 • Де беруться кошти для виплати соціальної допомоги безробітним?

 • Що можна визначити за допомогою закону Оукена?

V. Підсумок уроку

Вчитель підводить підсумки, виставляє оцінки.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати таблицю в зошиті «Трудові ресурси. Безробіття».Тема. Міжнародні організації.

( Міжнародні економічні організації - економіка)Мета. Ознайомити учнів з інтеграційними процесами у світі та класифікацією міжнародних організацій, розкрити роль загальнополітичних і спеціальних міжнародних організацій. Розвивати економічне та геопросторове мислення, пам’ять, увагу, вміння аналізувати і робити висновки, інтерес до вивчення економіки та географії. Виховувати свідомого громадянина, позитивні людські якості, культуру мовлення та поведінки.

Очікувані результати: учень характеризує сучасні міжнародні організації, розрізняє загальнополітичні та спеціальні міжнародні організації, обґрунтовує основні вектори зовнішньої політики України, знаходить і показує на карті держави, оцінює політико-географічне положення країн, готує повідомлення і робить узагальнення до теми на основі аналізу додаткових джерел географічних знань.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник географії, атлас, політична карта світу, контурні карти.

Хід уроку


 1. Організаційний етап.

Привітання. Перевірка присутніх.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Завдання

 3. 1. Охарактеризуйте країни за наведеною схемою.

 • Країна.

 • Історико - географічний регіон.

 • Форма державного правління.

 • Форма державного устрою.

 • Тип за рівнем розвитку.

В а р і а н т 1. Південна Африка, Іспанія, Японія, Білорусь.

В а р і а н т 2. Бразилія, Росія, Сполучені Штати Америки, Індія.

В а р і а н т 3. Єгипет, Індонезія, Австралія, Німеччина.

В а р і а н т 4. Швеція, Польща, Іран, Велика Британія.

Варіант 5. Алжир, Китай, Демократична Республіка Конго, Франція.

Учитель називає правильні відповіді та критерії оцінювання. Учні самостійно перевіряють свої роботи й виставляють оцінки (можна запропонувати здійснити учнями взаємоперевірку робіт).

2. Чи знаєте ви політичну карту світу? Учитель називає країни, учні повинні знайти їх на контурній карті й позначити цифрою відповідно до списку, а також написати назву столиці. Учитель разом з учнями обирає групу з двох-чотирьох учнів, дає їм критерії оцінювання, учні перевіряють роботи за допомогою атласу й виставляють оцінки.

Максимальна кількість балів — 40 (якщо всі цифри та назви столиць вказані правильно) відповідає 12 балам, 39 – 11б, 36 − 38 – 10б, 33−35 – 9б, 30−32 – 8б, 27−29 – 7б, 24−26 – 6б, 21−23 – 5б, 17−20 – 4б, 12−16 – 3б, 8−11- 2б, 7 та менше – 1б.


 1. Мотивація навчально – пізнавальної діяльності учнів.

У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою для спілкування між народами і самоізоляція будь-якої країни вочевидь є для неї шкідливою, важливе місце посідають різні форми міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є міжнародні організації − об'єднання держав для досягнення загальних цілей у політиці, економіці, соціальній сфері, науці, культурі тощо. Міжнародна організація створюється на підставі угоди її учасників.

 1. Актуалізація опорних знань

1. Які міжнародні організації ви знаєте? Якою є мета їхньої діяльності?

2. До яких міжнародних організацій входить Україна?

3. Що ви знаєте про ООН?

4. Які держави входять до ЄС? Чому багато країн прагнуть вступити до цієї організації? 1. Вивчення нового матеріалу

1. ЗАГАЛЬНОПОЛІТИЧНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Завдання, які постали перед сучасною цивілізацією, настільки масштабні й складні, що більшість із них можна розв’язати лише спільними зусиллями багатьох країн. Для розв’язання проблем, які виходять за межі однієї держави, створюються міжнародні організації.

Найчастіше їх розрізняють за метою створення (призначенням). За цією ознакою вони поділяються на загальнополітичні (ООН, Ліга американських держав, Організація африканської єдності, Рада Європи), а також спеціальні, серед яких: військово-політичні (НАТО, АНЗЮС), економічні (Організація країн-експортерів нафти, Європейський Союз, Світова організація торгівлі), культурні (ЮНЕСКО), спортивні (Міжнародний олімпійський комітет), гуманітарні (Товариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця), екологічні (Міжнародна спілка охорони природи) тощо.

Найавторитетнішою міжнародною організацією світу є загальнополітичне об’єднання — Організація Об’єднаних Націй (ООН). Зараз це потужне об’єднання, до якого входять майже всі суверенні держави світу. Воно має складну структуру та постійно діючі органи (Генеральну Асамблею, Раду Безпеки, Секретаріат, Міжнародний суд тощо).

Оскільки завдання ООН дуже різнобічні, до її складу входять численні спеціалізовані організації, кожна з яких працює за певним напрямком. Так, наприклад, Організація ООН з питань освіти, науки, культури (ЮНЕСКО), штаб-квартира якої розміщена в Парижі, стимулює наукову і творчу діяльність, реалізує освітні програми ООН, уживає заходів щодо збереження культурної та історичної спадщини людства.

Прикладом регіональної загальнополітичної міжнародної організації

є Рада Європи, створена в 1949 р. Найвпливовішою міжнародною військово-політичною організацією є Організація Північно-Атлантичного Договору (НАТО).

Запитання та завдання:

1) Що таке ООН? Які завдання розв’язує ця організація?

2) Наведіть приклади спеціальних міжнародних організацій.

3) Як ви вважаєте, якими можуть бути позитивні й негативні наслідки вступу України до НАТО?

4) Позначте й підпишіть на контурній карті країни Європи, які входять до НАТО. На основі отриманої картосхеми охарактеризуйте особливості розташування цих країн відносно України. Як ви вважаєте, які прогнози виникають у зв’язку з положенням країни між державами, що входять до НАТО, та Росією?

5) У 2009 р. Грузія звинуватила Росію в агресії та оголосила про свій вихід зі складу СНД. Пригадайте, за яких обставин відбувся конфлікт між країнами, які входять до складу СНД.

6) Чи вважаєте ви можливими збройні дії між країнами, які входять до однієї міжнародної організації? Поясніть свою точку зору.

2. НАЙВАЖЛИВІШІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Розширення економічних зв’язків між окремими країнами і регіонами світу викликало в другій половині ХХ ст. посилений розвиток міжнародної економічної інтеграції — процесу взаємного зближення і взаємодоповнення господарств країн світу. Унаслідок цього у світі виникли численні міжнародні економічні організації. Однією з найважливіших є Світова організація торгівлі (СОТ). Її членами є понад 150 країн світу (серед них і Україна). Найважливішими завданнями СОТ є:

а) розвиток міжнародної торгівлі на основі справедливої і чесної конкуренції;

б) сприяння зростанню виробництва та обміну товарами і послугами між країнами світу;

в) створення у світі більшої кількості робочих місць.

Завдяки діяльності СОТ на сьогодні 95 % світової торгівлі регулюється правилами цієї організації.

Найвідоміша і найбільш впливова регіональна економічна організація — Європейський Союз (ЄС). Сьогодні він об’єднує 28 країн. Приклад успішної діяльності ЄС викликав появу економічних інтеграційних об’єднань в інших регіонах світу. Так у 1992 р. була створена Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА), до складу якої увійшли США, Канада і Мексика; у 1991 р. був створений Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР), до якого увійшли Бразилія, Аргентина, Уругвай, Парагвай та ін.Завдання:

Побудуйте діаграму, яка відображає частку країн-членів ЄС та ключові держави у світовому ВВП.

Назва

Кількість, %США 28 %

Китай 12 %

Японія 10 %

ЄС 28 %


Інші країни 22 %

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУЗапитання та завдання

1. Дайте оцінку економіко-географічному положенню однієї з країн за планом:

а) У якому історико - географічному районі розташована;

б) Яке положення — центральне чи периферійне займає в регіоні;

в) Із якими країнами межує; рівень їх розвитку;

г) До яких морів має вихід;

д) Розташування щодо найважливіших світових економічних центрів − США, Західної Європи та Східної Азії;

е) Розташування щодо найважливіших транспортних коридорів.

2. На прикладі України покажіть позитивні й негативні наслідки вступу до СОТ.

Проблемні запитання:

1. Пригадайте з курсу «Економічна й соціальна географія України», з якими країнами Україна має найбільш тісні зовнішньоекономічні зв’язки. Чи вважаєте ви, що саме на ці держави повинні бути зорієнтовані основні вектори зовнішньої політики України? Чи відповідає ваша точка зору існуючому стану речей? Висловіть свою думку щодо основних напрямків зовнішньої політики України.

2. Жителі однієї з найуспішніших країн Європи − Норвегії − не дали згоди на вступ до ЄС. Назвіть можливі причини цього рішення.

VІ. Домашнє завдання

Дати письмові відповіді на запитання:

1. Коли був створений Європейський Союз (ЄС)? Наведіть приклади країн, які належать до цієї організації.

2. Охарактеризуйте склад і мету діяльності Світової організації торгівлі.

3. У статті 1 Статуту Ради Європи говориться, що метою діяльності цієї організації є досягнення єдності між її членами в ім’я захисту і здійснення ідеалів і принципів, що є їхнім загальним надбанням, і сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу. Як ви вважаєте, якими шляхами

можна досягти цієї мети?

5. Україна намагається реалізувати курс на входження до європейських структур. Як успішно вирішити це завдання?

6. Складіть розгорнутий план повідомлення за темою «Майбутнє міжнародних організацій і місце в них України». Для прикладу можна взяти ООН, Європейський Союз.

Список використаної літератури: 1. Бицюра Ю. Інтегрована система навчання // Завуч (Перше вересня). - 2002. - №16. - С. 10-11.

 2. Іванчук М. Г. Інтегрований урок як специфічна форма організації навчання // Початкова школа. - 2004. - № 5. - С. 10-13.

 3. Концепція розвитку загальної середньої освіти. Проект // Освіта України. - 2000. - № 33.

 4. Степанюк А. В., Гадюк Т. В. Інтеграція природничих дисциплін у школі // Педагогіка і психологія. - 1996. - №1. - С. 18-24.

 5. Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Макроекономіка.-К. : Основи.- 2003.

 6. Мікроекономіка і макроекономіка за заг. редакцією Світлани Будаговської .- К. : Основи.- 2000.

 7. В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. Географія, підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К. : Генеза,.- 2010.

 8. П. О. Масляк, Я. Б. Олійник. Словник довідник з економічної та соціальної географії світу. - К. : Лібра. - 2006.


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Людмила Зазуліна
iblock -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Організація методичної роботи на основі моніторингових досліджень
iblock -> «фгос в системе дошкольного образования Алтайского края»
iblock -> Програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями
iblock -> Використання ікт у початковій школі
iblock -> Організація навчально-виховної роботи в інтернатних закладах Остапчук І. C., головний спеціаліст уон рода
iblock -> Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет

Скачати 410.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка