В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаютьсяСторінка1/27
Дата конвертації13.04.2016
Розмір3.91 Mb.
#5829
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

1.

В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаються:


A.

Стан здоров’я, віково-статевих особливостей


B.

Самопочуття досліджуваного


C.

Настрій, рівень статевого дозрівання


D.

Адекватність самооцінки


E. *

Властивостей характеру, темпераменту


2.

До провідних психогігієнічних принципів оптимізації діяльності людини відноситься:


A.

Гігієнічну оцінку умов праці та навчання


B.

Атестація робочих місць


C.

Принципи організації фізичного виховання, проведення загартовування


D.

Визначення розумової працездатності


E. *

Проведення гігієнічного нормування виробничої діяльності людини, раціональну організацію позаробочої діяльності


3.

У структурі особливостей особистості провідне місце посідає:


A.

Поведінкові реакції на зміни соціальних умов життя


B.

Емоційні реакції людини


C.

Передбачення поведінкових реакцій


D.

Дослідження особистісної поведінки


E. *

Властивості темпераменту


4.

Високий рівень розумової та фізичної працездатності зумовлює наявність:


A.

Гарного настрою


B.

Спадкової схильності


C.

Високого рівня освіти


D.

Низького рівня нейротизму


E. *

Мотиваційної спрямованості


5.

Провідною характеристикою психічного розвитку є:


A.

Стабільність настрою


B.

Рівень здоров’я


C.

Виховання, професійна адаптація


D.

Самовдосконалення, тренування


E. *

Самооцінка психічного стану


6.

До основних показників ступеня вираження головних рис темпераменту відносять:


A.

Зміни настрою, стійкість емоційних проявів


B.

Професійна спрямованість, самовдосконалення


C.

Розумові здібності


D.

Психофізіологічну адаптованість


E. *

Силу спонукання, швидкісні характеристики моторної діяльності


7.

Синхронізація життєдіяльності організму - це:


A.

Нормалізація сну і неспання


B.

Покращання настрою


C.

Процеси підвищення рівня уваги


D.

Процеси підвищення працездатності


E. *

Здатність центральної нервової системи до забезпечення взаємодії різних періодичних функцій організму


8.

Від синхронізації життєдіяльності організму залежить:


A.

Статевий розвиток


B.

Взаємовідношення з оточуючими


C.

Рівень освіти


D.

Рівень уваги


E. *

Самопочуття, настрій


9.

Десинхроноз - це


A.

Процес лікування хронічних захворювань


B.

Передвісник одужання


C.

Покращання фізичної форми


D.

Порушення взаємовідносин в сім’ї


E. *

Вид хронопатології


10.

Десинхроноз - це


A.

Процес лікування хронічних захворювань


B.

Покращання фізичної форми


C.

Порушення взаємовідносин в сім’ї


D.

Порушення характеристик особистості


E. *

Супутник різноманітних захворювань


11.

Під впливом яких факторів відбувається зрушення біоритмів:


A.

Погодні умови


B.

Погіршання взаємовідносин у колективі


C.

Зміни настрою


D.

Шум


E. *

Під впливом факторів урбанізації, зміна часових поясів


12.

Під впливом яких факторів відбувається зрушення біоритмів:


A.

Погодні умови


B.

Погіршання взаємовідносин у колективі


C.

Зміни настрою


D.

Шум, вібрація


E. *

Психічні навантаження, вплив стресових факторів


13.

Біоритми це:


A.

Процеси чергувань станів організму, що необхідно тренувати


B.

Фізіологічні коливання реакцій у відповідь на подразнення


C.

Психологічні реакції організму у відповідь на дію зовнішніх чинників


D.

Ритм роботи серця


E. *

Самопідтримуючі автономні процеси чергувань станів організму і коливань фізіологічних реакцій індивідуума


14.

У 4- поверховій будівлі дитячої багатопрофільної лікарні палатні відділення розташовані на поверхах в наступному порядку: 1 - хірургічне, 2 - реанімаційне, 3 - оториноларингологія, 4 - терапевтичне. Вкажіть правильну відповідь:


A.

порядок розміщення правильний


B.

1 - терапевтичне, 2 - реанімаційне, 3 - хірургічне, 4 - оториноларингологія


C.

1 - оториноларингологія, 2 - терапевтичне, 3 - хірургічне, 4 - реанімаційне


D.

1 - реанімаційне, 2 - терапевтичне, 3 - оториноларингологія, 4 - хірургічне


E. *

1 - реанімаційне, 2 - хірургічне, 3 - оториноларингологічне,4 - терапевтичне


15.

Питома вага професійних захворювань лікарів фізичної етіології (%


A.

5,5


B.

10


C.

33,5


D.

60


E. *

1,2


16.

На долю професійних хвороб лікарів з хронічним протіканням доводиться (%


A.

10,6


B.

46,5


C.

53,5


D.

70


E. *

89,4


17.

На долю професійних хвороб лікарів з гострим протіканням доводиться (%


A.

89,4


B.

46,5


C.

53,5


D.

70


E. *

10,6


18.

Які захворювання найчастіше реєструються у хірургів


A.

сироватковий гепатит, ГРЗ, грип


B.

сироватковий гепатит, ішіас, неврастенія


C.

ГРЗ, грип, інфаркт міокард


D.

ГРЗ, неврастенії, інфаркт міокард


E. *

сироватковий гепатит, інфаркт міокарду, неврастенії


19.

Мегаритми - це ритми від:


A.

Від 30 хвилин до 28 годин


B.

Від 20 днів до 1 року


C.

Від 28 годин до 20 днів


D.

Від 20 до 28 годин


E. *

Це ритми від 1 року до десятків років


20.

Для профілактики десинхронозів на робочому місці необхідно:


A.

Покращувати настрій


B.

Зниження шуму


C.

Зручні меблі


D.

Гарний мікроклімат у колективі


E. *

Організовувати денний сон, періоди тиші, гаряче харчування


21.

До основних біоритмологічних принципів раціональної організації повсякденної діяльності людини слід віднести:


A.

Підвищення резистентності організму


B.

Підвищення позитивного емоційного самопочуття


C.

Покращання мікроклімату у колективі, покращання настрою


D.

Зниження рівня фізичного навантаження


E. *

Забезпечення поєднання часу трудової діяльності з часом оптимуму фізіологічних функцій організму, використання рухової активності як синхронізатора біологічних ритмів


22.

Хрономедицина - це галузь медичної науки, як включає такі розділи як:


A.

Хронопрофілактика


B.

Хронометрологія


C.

Хронологія, хронофорія


D.

Хронографія


E. *

Хронотерапія, хронофармакологія, хроногігієна


23.

Період фізичного циклу біологічного ритму складає:


A.

26 днів


B.

15 днів


C.

35 днів


D.

28 днів


E. *

23 дні


24.

Період емоційного циклу складає:


A.

26 днів


B.

35 днів


C.

42 днів


D.

55 днів


E. *

28 днів


25.

Період інтелектуального циклу складає:


A.

25 днів


B.

54 дні


C.

28 днів


D.

36 днів


E. *

33 дні


26.

Несприятливі ”критичні” дні кожного циклу це дні, коли:


A.

Пересікання двох синусоїд між собою


B.

Перетинання трьох синусоїд між собою


C.

Синусоїда досягає свого піку


D.

Дві синусоїди досягають піку


E. *

Синусоїда перетинає нульову позначку


27.

Хто, згідно з НРБУ-97, відноситься до категорії А?


A.

Особи, які не працюють із джерелами іонізуючого випромінювання, але зазнають дії опромінення, за умовами проживання і праці,


B.

Особи, які тимчасово працюють із джерелами іонізуючого випромінювання


C.

Все населення області або краю


D.

Все населення земної кулі


E. *

Особи, які постійно працюють із джерелами іонізуючого випромінювання,


28.

Хто, згідно з НРБУ-97, відноситься до категорії Б?


A.

Все населення земної кулі


B.

Особи, які постійно працюють із джерелами іонізуючого випромінювання


C.

Особи, які тимчасово працюють із джерелами іонізуючого випромінювання


D.

Все населення області або краю


E. *

Особи, які не працюють із джерелами іонізуючого випромінювання, але зазнають дії опромінення, за умовами проживання і праці

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Бог дав людині свободу волі, а вона сама повинна вирішувати свою долю. Ці погляди належать мислителям
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Таємнича здатність вміти діяти на речі і людей, навіть на „демонів" і „духів" без природних засобів, носить назву
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Звіт це A. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях і запитах B. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі C
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Недостатній вміст фтору у ґрунті і воді
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> До особливостей фізіологічної еритеми у недоношених належить
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> В чому полягає позитивізм масової культури?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Протишокова терапія
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Яка флора здебільшого розвивається в ранах при поверхневих опіках
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Які з перерахованих засобів лфк піддаються найбільш точному дозуванню


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка