Узагальнення позитивного досвіду роботи з організації правової освіти та правового виховання педагогічного колективуСкачати 474.82 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.09.2017
Розмір474.82 Kb.
  1   2   3
ПОГОДЖУЮ

В.о.начальника Золотоніського

міськрайонного управління юстиції

_________ С.С. Бондаренко

«31» серпня 2015 року

УЗАГАЛЬНЕННЯ
позитивного досвіду роботи з організації правової освіти та правового виховання педагогічного колективу

Вознесенської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Золотоніської районної ради


м. Золотоноша 2015

ПЛАН


Вступ


 1. Історія закладу, де проводилась перевірка, результати якої показали позитивний досвід правової освіти та правового виховання.
 1. Форми, методи та напрямки роботи закладу, які виявилися новими, цікавими та ефективними.
 1. Підсумки роботи.
 1. Додатки: плани роботи, плани заходів, конспекти занять, конкурси та інші авторські розробки.

Висновок


Вступ
В сучасних соціокультурних умовах розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні значно зростає роль правової освіти і правового виховання населення, що викликано ускладненням економічних і політичних процесів, соціальних відносин, розширенням комунікативних зв’язків між людьми, зростанням відповідальності особистості за власну долю. Без глибоких правових знань еволюційний розвиток суспільства неможливий.

Правова освіта і правове виховання передбачає створення системи навчання і виховання, направленої на формування нового, вищого рівня правової культури особистості. Нарізним стрижнем цієї культури є правосвідомість особистості, яка включає отримання системних наукових знань про право, правопорядок і його охорону та виховання емоційно-оціночного ставлення до права і правопорядку.

Правова культура суспільства - як стабільна відповідність способу і результату поведінки всіх і кожного правовим нормам, принципам, цінностям - відображує рівень розвитку правосвідомості кожної особистості і вміщує в собі не тільки знання про закон і правопорядок, але й безпосередні дії людини (прояв законослухняності, поваги до права, закону) в різних, навіть виняткових життєвих ситуаціях, передбачає уміння і готовність особистості вирішувати свої життєві проблеми, жити з людьми і серед людей, орієнтуючись на норми права і не виходячи за межі закону.

Означена характеристика правової культури, як кінцевого результату правової освіти, відображує необхідність її системного здійснення в школі, починаючи з молодших класів, правові норми дозволяють упорядкувати суспільні стосунки, поведінку людини. Вони визначають, що дозволено, а що заборонено, як необхідно діяти в тій чи іншій життєвій ситуації.


І. Історія закладу, де проводилась перевірка, результати якої показали позитивний досвід правової освіти та правового виховання
Щоб створити народ, потрібно три речі: школи, школи та школи.

(Лев Толстой)
Одним із найбільших сіл Златокраю є Вознесенське. Сліди життя на території села відносяться ще до незапам»ятних часів. Офіційне ж народження села належить уже до подій нового часу, вік Вознесенського порівняно молодий – близько 291 рік (перша згадка – 1724 р.).

Спочатку село мало назву «Слобідка над річкою Згар» (1729 р.), пізніше - Штомпелівка (Стемпелівка).

У другій половині ХVІІІ ст. село отримало новітню назву – «Вознесенське». Назва села походить від церкви Вознесіння Христового, що знаходилася тоді в цьому поселенні.

Першу школу в селі Вознесенське було відкрито у 1872 році. Станом на 1909 рік тут навчалося 134 хлопчики і жодної дівчинки. Загальний рівень писемності вознесенців був досить низький: він становив 28 %. Лише 59 місцевих жінок вміли читати й писати (7,8%).

1911 року церковно-приходську школу було перейменовано у земську.

З 1921 року школа стала початковою.

1929 рік – школа стала семирічкою.

З 1941 року започатковано десятирічку. Перший випуск середньої школи відбувся у 1946-1947 навчальному році. Тоді атестати про освіту отримали 10 випускників.

За останні 68 років атестати про середню освіту одержали 2284 юнаків і дівчат. З них 65 випускників нагороджені золотими, а 25 срібними медалями. Серед них є поети, журналісти, сім юристів, два артисти, 22 військові офіцери, 112 учителів; 43 випускники школи мають державні нагороди.

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради введена в дію 30.08.1969 року.

Понад 25 років очолював цей навчальний заклад ентузіаст шкільництва А.Й. Борщенко.

Нині директор навчального закладу - Рідько Алла Миколаївна.

Станом на 01 червня 2015 року у школі навчалося 139 учнів.

В навчальному закладі працює 22 педагогічних працівники, з них звання «Учитель-методист» мають 5 осіб та «Старший учитель» - 6 осіб.

Педогогічний колектив школи пишається тим, що в його складі є заслужений учитель України - Макаренко Володимир Миколайович, який навчає місцевих учнів рідної мови та літератури. У школі розгорнута експозиція започаткованого ним етнографічного музею.
ІІ. Форми, методи та напрямки роботи закладу, які виявилися новими, цікавими та ефективними.
У грамі знань дитини – тонни праці вчителя.

Це не слова, про це життя засвідчує.

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради (далі – школа) комунальної форми власності, зареєстрована управлінням статистики у Золотоніському районі 11.05.2007 року (свідоцтво про атестацію ЗД-П №240829).

Головною метою школи – є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті, формування патріотичних почуттів, усвідомлення дітьми своєї етнічної спільності, утвердження національної гідності, виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, формування загальнолюдських норм гуманістичної моралі. Над реалізацією цих завдань працює педагогічний колектив навчального закладу протягом усього навчального року.

Головним завданням навчального закладу є: • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом і свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізації права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереженні і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Педагогічний колектив працює над забезпеченням якісної підготовки учнів з базових дисциплін, посиленням практичної та особистісноорієнтованої спрямованості уроків, залученням до співпраці обдарованих дітей, впровадженням в практику роботи активних та інтерактивних методів навчання.

В навчальному закладі здійснюється робота щодо реалізації вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992 та Програми правової освіти населення Золотоніського району, рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

Зокрема, щорічно в навчальному році проводяться декади та тижні правових знань до Дня прийняття Конституції, до Дня юриста, до Дня прав людини.

З метою запобігання жорстокості, насильства, бездуховності, негативного впливу наркотиків, алкоголю, тютюнових виробів на здоров»я учнів проводяться практичні лекторії, бесіди, виховні години, фото-акції, «круглі столи».

Систематично соціальним педагогом та класними керівниками проводиться серед учнів школи анкетування, соціологічне опитування, тестування, перегляд учбово-пізнавальних фільмів.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до навчальних планів та програм. Робота в загальноосвітній школі здійснюється відповідно, до річного плану роботи на 2014 - 2015 н. р. (затвердженого рішенням педагогічної ради 29 серпня 2014 року, протокол № 6).

Протягом періоду, що перевірявся питання правової освіти та правового виховання неодноразово розглядались на нарадах при директору, на загальношкільних батьківських зборах, батьківських комітетах, зборах класних колективів, засіданнях педагогічних рад.Зокрема, в період з 02.01.2013 по 21.05.2015 директором школи видані такі накази, що пов’язані з викладанням дисципліни права та правовиховної роботи:


2013 рік


1.

22.03.13

№45

Про підсумки проведення в школі XVIII етапу огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання

2.

05.04.13

№ 53

Про план заходів щодо відзначення 17-ої річниці Конституції України

3.

17.04.13

№ 57

Про поїздку учнів школи на екскурсію в м. Київ у Верховну Раду

4.

03.06.13

№ 99

Про план заходів школи щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року

5.

06.08.13

№116

Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя

6.

09.08.13

№132

Про створення комісії з попередження правопорушень серед учнів

7.

12.08.13

№135

Про попередження правопорушень, злочинності, бездоглядності

8.

21.08.13

№152

Про невикористання в навчально-виховному процесі небезпечних речовин та реактивів

9.

28.08.13

№ 155

Про шкільну форму для учнів

10.

28.08.13

№ 157

Про заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян»

11.

30.08.13

№ 167

Про роботу школи щодо поліпшення умов навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з малозабезпечених сімей

12.

30.08.13

№ 177

Про участь школи у проведенні Всеукраїнського рейду «Урок»

13.

03.09.13

№190

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів

14

06.09.13

№195

Про проведення громадського огляду стану утримання, виховання, навчання, оздоровлення та працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей з обмеженими можливостями

15.

10.09.13

№199

Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей

16.

27.09.13

№ 212

Про створення ради попередження правопорушень

17.

08.10.13

№ 219

Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму

18.

01.11.13

№242

Про проведення місячника правового виховання

19.

05.11.13

№247

Про результати перевірки відвідування учнями навчальних занять

20.

12.11.13

№254

Про проведення заходів з профілактики правопорушень серед учнів школи та організації ХІХ етапу огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання

21.

20.11.13

№264

Про проведення в школі просвітницько-профілактичних заходів щодо запобігання вчинення насильства в сім’ї та дитячому середовищі та що до проведення акції «16 днів проти насильства»

22.

29.11.13

№276

Про затвердження заходів з відзначення в школі Міжнародного дня інвалідів

23.

29.11.13

№279

Про підсумки проведення місячника правового виховання

24.

24.12.13

№ 298

Про виконання всеобучу

2014 рік


1.

28.01.14

№16

Про стан роботи з профілактики нещасних випадків серед учнів школи

2.

31.01.14

№20

Про стан позакласної роботи

3.

17.02.14

№ 37

Про проведення декади антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової пропаганди

4.

17.02.14

№38

Про проведення декади правових знань з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 8-Березня

5.

19.02.14

№40

Про гурткову роботу у школі

6.

11.03.14

№ 46

Про проведення місячника Правил дорожнього руху

7.

19.03.14

№55

Про стан злочинності та правопорушень серед неповнолітніх, що проживають в мікрорайоні школи

8.

24.03.14

№ 58

Про підсумки проведення в школі ХІХ етапу огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання

9.

05.05.14

№78

Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і підлітків влітку 2014 року

10.

03.06.14

№107

Про підсумки участі школи в районному 19-му етапі огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання учнів в навчальних закладах Золотоніського району 2013-2014 н. р.

11.

11.08.14

№130

Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя

12.

12.08.14

№137

Про створення ради попередження правопорушень

13.

18.08.14

№149

Про попередження правопорушень, злочинності, бездоглядності

14.

27.08.14

№ 171

Про участь школи у проведенні Всеукраїнського рейду «Урок»

15.

28.08.14

№ 173

Про заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян»

16.

17.09.14

№ 208

Про проведення громадського огляду стану утримання, виховання, навчання, оздоровлення та працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

17.

29.09.14

№ 223

Про підсумки перевірки стану роботи педагогічного колективу з виконання Закону України «Про мови в Україні»

18.

01.10.14

№ 229

Про проведення Тижня права

19.

01.10.14

№230

Про стан виконання інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

20.

16.10.14

№ 236

Про проведення у школі Всеукраїнського тижня права

21.

03.11.14

№250

Про проведення місячника правового виховання

22.

07.11.14

№256

Про проведення у школі просвітницько-профілактичних заходів щодо запобігання вчинення насильства в сім'ї та дитячому середовищі та щодо проведення акції «16 днів проти насильства»

23.

07.11.14

№257

Про проведення заходів з профілактики правопорушень серед учнів школи та організації XX-го етапу огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання учнів

24.

29.11.14

№275

Про підсумки проведення місячника правового виховання

25.

4.12.14

№288

Про дотримання учнями шкільної форми

26.

30.12.14

№292

Про виконання всеобучу


2015 рік


1.

05.01.15

№ 5

Про підсумки виховної роботи за І семестр 2014-2015 н. р.

2.

02.02.15

№36

Про стан позакласної роботи

3.

16.02.15

№44

Про проведення декади антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової пропаганди

4.

16.02.15

№45

Про проведення декади правових знань з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня – 8 Березня

5.

24.02.15

№51

Про гурткову роботу у школі

6.

11.03.15

№58

Про підсумки проведення декади правових знань з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня – 8 Березня

7.

28.04.15

№ 92

Про поїздку учнів школи до Черкаського слідчого ізолятора
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка