Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»Скачати 83.37 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір83.37 Kb.
#28441
Узагальнення й систематизація знань з теми:

«Основні класи неорганічних сполук»
8 клас

(урок-аукціон)

Підготувала вчитель хімії І категорії

старший учитель Лісова К.І.

Калюжинська ЗОШ І-ІІ ст.


2013р.
Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Цілі уроку: узагальнити, систематизувати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з'ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про класи неорганічних сполук на прикладі оксидів, основ, кислот і солей, їх фізичних і хімічних властивостей, способи одержання, рівень розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок.

Форма роботи: гра-аукціон.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менде­лєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

Учні об'єднуються в чотири команди з умовними назвами «Окси­ди», «Основи», «Кислоти», «Солі» для спільної роботи. У кожній коман­ді вибирають капітана.

Кожне завдання гри оцінюється різною кількістю хімічних фішок — аурумчиків. Завдання передбачені як групові (для всієї команди), так і індивідуальні (для кожного члена команди). Гра складається з п'яти лотів. Відповіді кожного учня в команді .заносяться до протоколу й до­даються до загального банку команди. Команда, що збере найбільшу кількість аурумчиків, стане переможницею нашої гри. Наприкінці уро­ку ми підрахуємо банк кожного учня й переведемо його в оцінку.
Ціна відповідей у лотах

Лот 1 «Бліц-турнір»: кожне питання — по 1 Au.

Лот 2 «Семь бед — один ответ»: повна відповідь — 7 Au.

Лот 3 «Поле чудес»: повна відповідь — 8 Au.

Лот 4 «Один за всіх»: повна відповідь кожного учня — 7 Au.

Лот 5 «Гонитва за лідером»: кожне рівняння — по 2 Au.


II. Узагальнення й систематизація знань, умінь, навичок
Лот 1 «Бліц-турнір»

Гравці кожної команди по черзі відповідають на запитання вчи­теля. За правильну відповідь гравець одержує 1 Au. Якщо відповідь неправильна, право відповіді переходить до іншої команди. Асистент веде особистий залік відповідей гравців. Кількість питань має відпові­дати кількості гравців.Питання «Бліц-турніру» /

Закінчіть фразу.

1) Оксиди класифікуються на кислотні, амфотерні й... {Основні)

2) Складна речовина, що складається з атомів металу й кислотного за­лишку, — ... (Сіль)

3) Кислотні оксиди не взаємодіють з... (Кислотами)

4) Реакція взаємодії між кислотами й основами називається... (Ней­тралізація)

5) За кількістю атомів Гідрогену кислоти поділяються на... (Одно-, дво-, триосновні)

6) У лужному середовищі фенолфталеїн набуває кольору... (Малинового)

7) Складні речовини, що складаються з атомів металу й Оксигену, на­зиваються... (Оксидами)

8) У результаті взаємодії кислотного й основного оксиду утворюється... (Сіль)

9) Розчинні у воді основи називаються... (Лугами)

10) Основні оксиди не взаємодіють з... (Основами)

11) За вмістом Оксигену кислоти поділяються на безоксигенові й... (Оксигеновмісні)

12) Складні речовини, що складаються з атомів металу й однієї або кіль­кох гідроксильних груп, називаються... (Основами)

13) Унаслідок розчинення кислотних оксидів у воді утворюється... (Кис­лота)

14) Нерозчинні основи внаслідок нагрівання розкладаються на... (Окси­ди й воду)

15) Метиловий оранжевий набуває червоного кольору в середовищі... (Кислому)

16) Унаслідок розчинення основних оксидів у воді утворюється... (Основа)

17) Хімічні реакції, з допомогою яких можна визначити речовини, на­зиваються.. (Якісними реакціями)

18) Гідроксиди, що взаємодіють і з кислотами, і з основами, називають­ся... (Амфотерними)


Асистент роздає по одному аурумчику за кожну правильну відповідь і ставить оцінку в протоколі гри.
Лот 2 «Семь бед один ответ»

Кожна команда одержує аркуш формату АЗ з назвою класу неор­ганічних сполук: «Оксиди», «Основи», «Кислоти», «Солі». За 5 хвилин гравці команди записують на аркуші способи одержання сполук цього класу, вивішують на дошці, захищають свої відповіді. Кожна правильно названа властивість — 1 Au.

Сумарна кількість правильних відповідей заноситься в банк коман­ди й особистий залік кожного гравця. Заповнюється протокол.

Лот 3 «Поле чудес»

Кожна команда одержує аркуш АЗ з формулами речовин.Завдання. З'єднайте стрілочками із центральною речовиною тільки ті речовини, що можуть із нею взаємодіяти, запишіть рівняння хімічних реакцій. Команди представлять свої схеми на обговорення класу, мотивують свій вибір і підтверджують відповідним рівнянням реакції. Кожне пра­вильно записане рівняння — 2Au. Сумарна кількість правильних від­повідей вноситься в банк команди й особистий залік кожного гравця. Результат записується до протоколу.
Р2O5
К2O

НС1
Cu2O

H2SO4

NaOH

CaCO3


Р2O5
Fe2O3 2O

Cu(OH)
H2SO4

H2SiO3


NaOH

CuCO3
Р2O5
К2O

НС1
Cu2O

H2SO4

NaOH

CaCO3


Р2O5
К2O

НС1
Cu2O

H2SO4

NaOH

CaCO3

Лот 4 «Один за всіх»

Кожен учень одержує картку-завдання і працює індивідуально. У кожній картці два завдання. Завдання для кожної команди дорівню­ють кількості гравців для об'єктивності оцінювання.Завдання 1. Здійсніть перетворення.

Завдання 2. Обчисліть масу кінцевого продукту за масою вихідної речовини.

Правильне виконання кожного завдання оцінюється так: кожне правильне рівняння — 2 Au., правильні розрахунки — 3 Au. разом за всю роботу — 7 Au. Учитель і асистент перевіряють виконання індивідуальних завдань.

Учні в цей час виконують завдання лота 5.
Лот 5 «Гонитва за лідером»

На дошці вивішуються незакінчені рівняння реакції. Кожен гравець команди по черзі виходить до дошки, дописує рівняння і розставляє ко­ефіцієнти. Кожне правильно записане рівняння приносить 2 Au. у банк команди й особистий залік кожного гравця. (Кількість рівнянь відпо­відає кількості гравців.)Команда І

1. СаСO 3

2. SO2 + Na2O →

3. ZnSO 4 + NaOH →

4. KOH + H2SO4

5. ВаС12 + Na2SO4

6. HgNO 3 + Na2S→

7. K2SO3 + H3PO4

8. Fe(OH)3

Команда II

1. CrCl3 + NaOH→

2. AgNO3 + AlCl3

3. Са(ОН)2 + НС1→

4. MgCO3

5. Р2O5 + К2O →

6. CaCO3+H2SO4

7. А1(OН)3

8. Pb(NO3)2 + K2S→

Команда III

1. К2СO3+СаС12

2. Cr(OH) →

3. FeSO3

4. SO3+CaO→

5. H2SO4 + Mg(OH)2

6. AgNO3 + K3PO4

7. CuSO4 + NaOH →

8. Na2CO3 + HCl→

Команда IV

1. CO2 + NaOH→

2. CuCO3

3. A1C13 + Na3PO4

4. Ba(N03)2+CuS04

5. NaOH + H3PO4

6. FeCl3+KOH→

7 Na2SO3 + H2SO4

8. Fe(OH)2

Записані на дошці рівняння перевіряють капітани команд-суперниць. Кожне виправлене рівняння може принести 1 Au у банк команди. Команда допомагає (за необхідності) своєму капітанові.

Учитель повідомляє результати четвертого лота, індивідуальні рей­тинги кожного учня заносяться до протоколу й у банк команди.
ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Індивідуальний рейтинг кожного учня переводимо в оцінки за схе­мою:

1 - 4 Au. — 3 бали 5-7 Au. — 4 балів

8-10 Au. — 5 балів 11-12 Au. —6 балів

13-14 Au. —. 7балів 15-16 Au. — 8 балів

17-18 Au. - 9балів 19 Au. - 10балів

Понад 19 Au. — 11—12 балів.
Тепер підіб'ємо особисті підсумки. Оголошуємо переможця (мак­симальний банк) і присвоюємо звання: Кращий знавець теми «Класи неорганічних сполук», Знавець теми «Класи неорганічних сполук», Кандидат у знавці теми «Класи неорганічних сполук».

Далі повідомляємо командний результат. Гравцям команди-переможниці додаємо 1 бал до рейтингу. Виставляємо оцінки за урок.


IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінюван­ня з теми «Класи неорганічних сполук».
Каталог: Doc
Doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
Doc -> Назва установи, організації
Doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
Doc -> Економічний факультет
Doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
Doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
Doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни

Скачати 83.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал