Узагальненн я діяльності Чернівецької міської міжвідомчої координаційно-методичної радиСкачати 421.65 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.04.2016
Розмір421.65 Kb.
  1   2   3


У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

діяльності Чернівецької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради

з правової освіти

населення за І півріччя 2013 року

Становлення  України  як  демократичної, соціально-правової держави,  формування  засад  громадянського  суспільства,  розвиток    міжнародних  відносин  безпосередньо  пов'язані з  загальною  потребою   підвищення  правової  культури всіх верств населення нашої держави. У зв'язку з цим,  саме  життя  та  порядок  денний  ставить питання  подальшого  задоволення  потреб громадян у  правовій  інформації,  розвитку  правосвідомості  населення. Правова  освіта  та  правове  виховання в  дусі   поваги до  закону   завжди  було  пріоритетним  державним  завданням.  Таким воно залишається  завжди,  адже  побудова відкритого  демократичного суспільства можливе за умови знання законів, розуміння громадянами своїх прав.

З метою оперативного вирішення питань  координації та  методичного  забезпечення правової освіти, відповідно до Постанови  Кабінету  Міністрів України  від 29.05.1995р  № 366 (в  редакції  Постанови  Кабінету  Міністрів України від 09.06.2011р № 627)  утворена  та діє Всеукраїнська  міжвідомча  координаційно-методична рада з правової освіти  населення. Зазначена  рада та її структурні утворення в регіонах, забезпечують виконання Державних та регіональних Програм  правової  освіти  населення,  координацію діяльності  всіх  структур, що є  суб'єктами  правоосвітньої  діяльності, а  також  здійснюють  методичне  забезпечення  цієї  діяльності.

Всеукраїнська МКМР з правової освіти населення утворена для забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого  самоврядування, об'єднань громадян,  навчальних закладів  та  закладів  культури, наукових  установ,  видавництв та  видавничих  організацій,  засобів  масової  інформації у  сфері  правової  освіти населення, а  також  надання  відповідної  методичної   допомоги.

Саме з метою підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов’язки, формування у них поваги до права Указом Президента України від 18.10.2001 року № 922/2001 затверджено Національну програму правової освіти населення. На виконання даної Програми правової освіти населення при Чернівецькій міській раді створена і здійснює правоосвітню діяльність міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення. Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради № 170/6 від 04.04.2013 року затверджені Програма правової освіти населення м. Чернівці на 2010-2013 роки та Заходи щодо реалізації Програми правової освіти населення м. Чернівців на 2010-2013 роки.

Впродовж І півріччя 2013 року правоосвітня робота Чернівецької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (далі - міська МКМР), здійснювалась в напрямку реалізації положень «Національної програми правової освіти населення», затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001, «Програми правової освіти населення на 2010-2013 роки», яка затверджена рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 04.04.2013 року № 170/6, Рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та власних Рекомендацій.

Крім Програм правової освіти населення України у своїй діяльності Чернівецька міська міжвідомча координаційно-методична рада також керується рішенням Чернівецької міської ради від 09.04.2013 року № 170/6 «Про забезпечення реалізації Національної програми правової освіти населення та визнання таким, що втратив чинність пункт рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради», яким затверджено:  • Програму правової освіти населення м. Чернівців;

  • Першочергові заходи щодо основних напрямів Програми правової освіти населення на 2013-2017 роки;

  • Положення про міську координаційно-методичну раду з правової освіти населення;

  • Склад міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

З метою поширення практики застосування кращих форм і методів роботи з правової освіти населення й подальшого удосконалення діяльності міської координаційно-методичної ради з правової освіти населення вжито заходів щодо проведення достатньої кількості засідань та розгляду на них низки актуальних питань.

Основою в організації діяльності міської МКМР є планування роботи, 14 листопада 2012 року на засіданні міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, затверджений план роботи на 2013 рік.

План роботи МКМР на 2013 рік складений з врахуванням пропозицій усіх членів Ради.

Представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, засобів масової інформації, які є членами МКМР надсилали пропозиції до плану роботи з їх мотивованим обґрунтуванням.

План роботи містить як інформацію щодо переліку питань, які мають бути розглянуті на засіданнях МКМР, так і інформацію щодо організації правоосвітніх заходів, як-то ознайомлень, оглядів-конкурсів, «круглих столів», конференцій тощо, які мають бути реалізовані усіма членами міської МКМР у 2013 році. 

До організаційної частини плану роботи на І півріччя 2013 року увійшли 7 питань, що розглядались на 2-х засіданнях МКМР.

До методичної частини увійшли: перелік правоосвітніх заходів, які організовані та проведені членами МКМР у І півріччі 2013 році, серед яких семінари з викладачами правових дисциплін, «круглі столи», правові вікторини, брейн-ринги для школярів, студентської молоді, прес-конференції для місцевих засобів масової інформації; організація роботи правових клубів, виїзних консультаційних пунктів для надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення; правові огляди-конкурси серед школярів, навчальних закладів, бібліотек, засобів масової інформації; здійснення вивчень, узагальнень правоосвітньої діяльності навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, розроблення та затвердження методичних рекомендацій.

Протягом звітного періоду міською МКМР з правової освіти населення розглянуто 7 планових питань та 3 позапланових.У першому півріччі 2013 року серед планових питань розглянуті такі, як:

1.1.

Про хід виконання міською міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення Програми правової освіти населення, затвердженої розпорядженням голови Чернівецької міської ради від 08.11.2010 року № 756/20 у 2012 році.

1.2.

Про стан діяльності громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги, телефонних «гарячих ліній» по юридичному обслуговуванню населення міста Чернівці у 2012 році.

1.3.

Про діяльність Чернівецького міського управління юстиції у 2012 році по виконанню завдань, покладених Програмою правової освіти населення на установи юстиції та заходи з правового виховання та правової освіти населення на 2013 рік.

1.4.

Про затвердження заходів Чернівецької міської МКМР щодо роз’яснення норм чинного законодавства про державну службу.

1.5.

Правове виховання дошкільнят як обов’язкова умова формування життєвої компетентності особистості.

1.6.

Про затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».

1.7.

Стан виконання рекомендацій обласної МКМР з правової освіти населення  від 21.09.2012 щодо покращення діяльності координаційно-методичної ради з правової освіти населення з питань профілактики злочинності серед неповнолітніх міста Чернівці, попередження негативних явищ в молодіжному середовищі та проблем у формуванні в молоді здорового способу життя.

Серед позапланових питань розглядалися:1.

Про затвердження Програми правової освіти населення м. Чернівці, Першочергових заходів щодо реалізації основних напрямів Програми правової освіти населення м Чернівці на 2013-2017 роки, Положення про міську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення та складу ради.

2.

Про участь членів Чернівецької міської ММКМР з правової освіти населення у відзначенні 1025-річчя хрещення Київської Русі.

3.

Про затвердження заходів щодо проведення правової освіти населення міста з питань запобігання бездомності (на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 162 від 13.03.2013 року «Про затвердження Основних напрямів запобігання бездомності до 2017 року.)

На засідання міської координаційно-методичної ради виносились актуальні питання на які в даний період часу повинні були спрямовані організаційні зусилля (в порядку взаємної інформації заслуховувались повідомлення членів ради про проведену ними роботу по правовій пропаганді і правовому вихованню населення, з наданням відповідних рекомендацій; обговорювались питання правової освіти населення; правоосвітні та правовиховні заходи; аналізи стану і ефективності діяльності міської МКМР) тощо.

На засіданнях члени МКМР інформують про проведену ними роботу з того чи іншого питання правоосвітнього характеру, діляться позитивним досвідом роботи з даного напрямку, у разі необхідності, вносять пропозиції щодо покращення стану організації правоосвітньої та правовиховної роботи.

Так у І півріччі 2013 року за результатами засідань координаційної ради з правової освіти прийняті та надані Чернівецькому міському управлінню юстиції рекомендації методичні рекомендації з питань покращення діяльності з правової освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які є обов’язковими для виконання. Протягом звітного періоду на засіданнях ради з правової освіти населення прийнято наступні рекомендації щодо покращення стану організації роботи, спрямованої на реалізацію Програми правової освіти м. Чернівці на 2010-2013 роки, а саме:

Чернівецькому міському управлінню юстиції

1. Здійснювати заходи по роз’ясненню чинного законодавства щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;2. Надавати консультативно-інформаційну допомогу та сприяти організації та проведенню семінарів-навчань з питань державної служби;

3. На постійно діючому семінарі організовувати вивчення державними службовцями, депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування міста нових нормативно-правових актів, зокрема з питань державної служби;

1.4. Продовжувати проведення семінарів-навчань для посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань вчинення нотаріальних дій, з питань реєстрації актів цивільного стану та з питань виконання делегованих повноважень щодо легалізації місцевих громадських організацій.

Чернівецькій міській координаційно-методичній раді

з правової освіти населення

1.1. Забезпечити організацію роботи щодо вивчення державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування міста нових нормативно-правових актів.

1.2. Організувати проведення семінарів, нарад по вивченню нових нормативно-правових актів на базі чернівецької міської ради.

1.3. Організувати розгляд новел законодавства на нарадах управлінь, відділів інших структурних підрозділів Чернівецької міської ради.

1.4. Продовжувати проведення кущових семінарів для посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань дотримання чинного законодавства.

Та управлінню освіти Чернівецької міської ради з питань правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах міста, зокрема:

Управлінню освіти Чернівецької міської ради

1. Відповідно до основних завдань законодавства України про дошкільну освіту здійснювати надання початкової правової освіти, а саме: виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;2. Проводити заходи правового характеру на основі програм, рекомендацій і методичних вказівок;

3. вживати заходів щодо організації взаємодії дошкільних закладів із загальноосвітніми навчальними закладами з метою забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти;

4. Спільно з Чернівецьким міським управлінням юстиції організувати проведення стажувань для вчителів правознавства дошкільних навчальних закладів району з метою поширення позитивного досвіду в правоосвітній діяльності за результатами проведених перевірок стану правової освіти.

Чернівецькій міській координаційно-методичній раді

з правової освіти населення

1. Організовувати проведення досліджень з питань ефективності правоосвітньої діяльності у дошкільних навчальних закладах та з урахуванням їх результатів розробляти методичні рекомендації щодо вдосконалення цієї діяльності.

2. Залучати до проведення заходів з правової освіти дошкільнят членів Союзу юристів України, найбільш кваліфікованих спеціалістів міського управління юстиції.

3. За участю членів Чернівецької міської МКМР проводити у дошкільних навчальних закладах міста олімпіади, конкурси, вікторини та інші змагання на краще володіння правовими знаннями.

 Координацію діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації, з правової освіти населення формування у громадян правового світогляду у м. Чернівці здійснює Чернівецьке міське управління юстиції безпосередньо та через міську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти. Зокрема спеціалістами управління розробляються рекомендації та пропозиції щодо координації діяльності державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації, громадських організацій по розповсюдженню правових знань і роз’яснень законодавства серед населення, проводиться активна робота по всебічному сприянню юридичним та іншим установам і організаціям у виконанні Програми правової освіти населення.

Працівники управління юстиції беруть  безпосередню участь в роботі міської МКМР з правової освіти. Чернівецьке міське управління юстиції відіграє велику роль у діяльності міжвідомчої координаційно-методичної ради. У Положенні про Чернівецьке міське управління юстиції конкретно визначені завдання по розвитку правової інформатизації та формування у громадян правового світогляду та координації діяльність місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду; вивчення стану правової освіти та правового інформування в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, надання необхідної методичної допомоги участь в семінарах, конференціях, олімпіадах правових знань, конкурсах з цих питань.

З метою покращення правової інформації населення, юристів-науковців, викладачів права, юрисконсультів, працівників органів та установ юстиції, прокуратури та внутрішніх справ, міським управлінням юстиції проводиться активна робота по методичному забезпеченню . У першому півріччі 2013 року міським управлінням юстиції випущено в світ 10 інформаційно-правових бюлетенів: «Захист прав споживачів комунальних послуг», «Як захистити жінку від насильства її чоловіка», «Сімейне насильство», «Захист дітей від насильства в сім’ї»; «Право громадян на віросповідання»; «Релігія, держава і право»; «Відокремленість церкви і релігії від церкви»; «Загальне поняття дитячої безпритульності, бездоглядності. Поняття «діти вулиці»; «Законодавство України на допомогу біженцям»; «Попередження дитячої безпритульності та бездоглядності»; «Особливості формування правової культури студентів».

Для надання методичної допомоги членам ММКМР, установам та організаціям, причетним до поширення правових знань Чернівецьким міським управлінням юстиції у першому півріччі 2013 року розроблено 13 методично-рекомендаційних збірника з найрізноманітніших правових питань ( в тому числі на допомогу юридичним службам, юрисконсультам підприємств, установ, організацій м. Чернівці).

З метою досягнення мети, щоб панували закони, організованість, дисципліна, у поширенні правових знань про державу і право широко використовуються, розроблені Чернівецьким міським управлінням юстиції лекційні матеріали. Тому велику роль грає кількість лекторіїв правових знань, юридичних консультацій на громадських засадах, виступів лекторів-юристів. Міським управлінням юстиції, як основним координатором діяльності МКМР у першому півріччі 2013 року з питань правового виховання та правової освіти населення розроблено 12 лекційних матеріалів які використовувалися при проведенні правоосвітніх заходів в різних аудиторіях (навчальні заклади, підприємства, установи, організації).

Взагалі Чернівецьке міське управління юстиції вносить доволі значний вклад в діяльність МКМР. Так в рамках правової освіти працівників юридичних служб при Чернівецькому міському управлінні діє постійно діючий семінар підвищення правових знань де навчаються керівники юридичних служб та юрисконсульти підприємств, установ та організацій м. Чернівці. Заняття проводяться згідно плану роботи постійно діючого семінару, який складається на рік. У першому півріччі 2013 року значна увага зверталась на доведення до слухачів семінару положень Законів України «Про засади державної мовної політики», «Про адміністративні послуги» та норм, що стосуються питань ведення правоосвітньої роботи, що передбачені Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації. Всього за перше півріччя проведено 6 семінарських занять.

Протягом першого півріччя 2012 року було проведено 6 семінарських занять де особлива увага зверталась на підвищення правової культури, неухильне дотримання законодавства і кваліфікованого його застосування. Також з юрисконсультами підприємств, установ, організацій м. Чернівці при проведенні семінарів, стажувань, в обов’язковому порядку розглядаються питання ведення ними правоосвітньої діяльності, як необхідно організовувати роботу по вивченню діючого законодавства службовими особами, створенню на підприємствах, в установах, організаціях громадських правових приймалень, проведенню занять (семінарів) з профспілковими працівниками, співробітниками відділів кадрів з питань трудового і господарського законодавства, соціального страхування, житлових питань.

Також продовжують діяти створені Чернівецьким міським управлінням юстиції в 2005 році мобільно-консультативні пункти при Чернівецькій спеціальній загальноосвітній школі № 3 (наказ №66-о/26 від 21.09.05р.) та Чернівецькому військово-спортивному ліцеї-інтернаті (наказ № 107-о/26 від 21.09.2005р.). В 2012 році наказом Чернівецького міського управління юстиції № 38 від 30 травня створено мобільно-консультативний пункт на базі Садгірської районної в м. Чернівцях раді. Згідно положення про консультативні пункти прийом громадян та учнівської молоді проводитися раз на квартал. В зазначених МКП в І півріччі 2013 році працівниками управління юстиції надано консультації 17 громадянам.

Для забезпечення можливостей дітей та молоді знати свої права з дитинства, Чернівецькою міською МКМР, та, зокрема Чернівецьким міським управлінням юстиції у І півріччі 2013 року розроблено, підготовлено та проведено значну кількість правоосвітніх заходів.

Так працівники управління приймали участь у місячнику правових знань, 2-х тижнях правових знань та у заходах, присвячених Міжнародному дню захисту дітей. У І півріччі 2013 року спеціалісти управління провели 42 правоосвітніх заходи.

Для того щоб навчити молоде покоління грамотно мислити, розуміти сенс подій і процесів, що відбуваються в Україні та світі, потрібно починати їх правове виховання з дошкільних навчальних закладів.

Зокрема, за участю спеціалістів Чернівецького міського управління юстиції у першому півріччі 2012 року, проведені наступні правовиховні заходи – 12.02.2013 у ДНЗ № 4 навчально-виховна гра на тему: «Знай свої права, не дай себе скривдити»; 05.03.2013 у ДНЗ № 5 бесіди за картинками: «Усі діти незалежно від кольору шкіри, мови, релігії, статі мають рівні права»; 12.03.2013 у ДНЗ № 34 виховний захід «Я дитина, я маю право»; 05.04.2013 у ДНЗ № 15 заняття на тему: «Кожна дитина має право на якісне медичне обслуговування; 27.05.2013 у ДНЗ № 25 виховний захід: «Великі права маленької дитини»; 01.06.2013 у ДНЗ № 17 лекція на тему: «Великі права маленької людини»; 30.05.2013 у ДНЗ № 32 урок-розвага на тему: «Діти світи повинні знати свої права.

Також у І півріччі 2013 року Чернівецьким міським управлінням юстиції разом з загальноосвітніми школами міста проведені спільні право виховні заходи: 21.01.2013 у спеціальній ЗОШ № 3 загальношкільні батьківські збори: «Про права дітей та обов’язки батьків»; 07.02.2013 у ЗОШ № 3 година спілкування: «Права і обов’язки дітей. Декларація прав дитини»; 19.02.2013 у ліцеї № 3 засідання круглого столу «Права дітей та неповнолітніх в Україні; 18.03.2013 у ЗОШ № 19 правоосвітній захід «Подорож країнами Права, Закону, Моралі», 20.03.2013 бесіда з елементами диспуту «Захист прав дітей у нашій державі», 21.03.2013 засідання круглого столу: «Попередження насильства у сім’ї; захист дітей від насильства та жорстокого поводження»; 27.03.2013 у СЗОШ № 3 урок-подорож «Великі права маленької людини»; 11.04.2013 заняття «Захист дитини від насильства», 23.04.2013 відкритий виховний захід з участю батьків учнів «Права і обов’язки громадян України. Діти та їх права»; 29.04.2013 у ЗОШ № 40 консультація «Основні права, свободи та обов’язки неповнолітніх. Відповідальність неповнолітніх за вчинення кримінальних та інших правопорушень»; 08.05.2013 у СЗОШ № 3 година спілкування «Знай свої права, не дай себе скривдити»; 14.05.2013 у СЗОШ № 3 лекція «Права дитини в сім’ї та суспільстві»; 29.05.2013 у ЗОШ № 22 навчально-виховна година «Знай свої права не дай себе скривдити».

Крім того у звітному періоді 04.02.13 у ВПХУ № 5 міським управлінням юстиції проведено брейн-ринг на тему: «Права і обов’язки громадян України. Діти та їх права»; 13.02.13 у ЧТЕІ КНТЕУ семінар-практикум «Правова культура українського народу в сфері прав людини» та лекція «Особливості правового статусу біженців», 26.04.13 круглий стіл «Захист прав споживачів»; 19.02.13 у ліцеї № 3 засідання «Круглого столу» на тему «Права дітей та неповнолітніх в Україні»; 20.02.13 у центральній бібліотеці для дітей інформаційно-правова година «Межу закону не переступити», 31.05.13 «Діти права - обов’язки і злочин - кара»; 26.02.13 у військово-спортивному ліцеї-інтернаті відкритий виховний захід за участю батьків учнів «Взаємні обов’язки батьків та дітей», 22.03.13 година спілкування «Що треба знати про права і закон», 03.06.13 засідання круглого столу «Деякі аспекти законодавчого забезпечення прав безпритульних дітей»; 18.04.13 у ліцеї № 4 година спілкування «Захист прав біженців, та осіб, які потребують додаткового чи тимчасового захисту», також проводились спільні правоосвітні заходи з: редакцією газети «Буковина» - круглий стіл «Як поховаємо так і воздасться» (11.01.13); квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернівці – семінар-навчання з надання методичної допомоги з питань опрацювання положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»; державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництві – семінар «Захист прав споживачів» (12.04.13); міським центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді – засідання «круглого столу» з питань роз’яснення законодавства з охорони дитинства, попередження насилля в сім’ї та підліткової злочинності (17.04.13), консультація «Соціальний захист бездомних громадян для безпритульних дітей» (22.05.13).

В умовах сучасного суспільства особливої актуальності набуває правове навчання і виховання молоді. Одним з головних завдань управління освіти, загальноосвітньої школи, ПТУ, середніх спеціальних навчальних закладів є правове виховання учнів. Навчальними закладами міста проводиться активна діяльність по вихованню у молоді правової культури, духовних і матеріальних цінностей у сфері функціонування права, набуття ними необхідного мінімуму правових знань. Правова освіта здійснюється в усіх дошкільних закладах, загальноосвітніх, професійно-технічних начальних закладах міста Чернівці.

З метою посилення керівництва і контролю за здійсненням правової освіти та правового виховання учнів у процесі викладання правознавства та суспільних наук, а також системою позакласної та позашкільної роботи управління освіти Чернівецької міської ради у 2013 році вживало відповідні заходи до виконання першочергових заходів щодо реалізації основних напрямів програми правової освіти населення м. Чернівців на 2013-2017 роки, зокрема:

Пункт Заходів

Інформація про виконання

П. 4

Методичним кабінетом управління освіти протягом 2012/2013 н.р. вивчено та узагальнено досвід вчителів правознавства Гітельмана І.С. (гімназія № 2) та Балух Г.А. (ЗОШ № 22).

У березні 2013 р. на базі ЗОШ № 19 проведено семінар-практикум «Використання відеосвідчень на уроках суспільних дисциплін», під час якого було презентовано досвід вчителя-методиста ЗОШ № 19 Радевич Т.В., вчителі моделювали навчальні заняття та вправи з використанням відеоматеріалів.

В рамках постійнодіючого проблемного семінару «Використання ІКТ при викладанні суспільних дисциплін» проведені заняття «Тестові програми у викладанні правознавства», «Створення візуального супроводу для уроків правознавства».


П. 6

У викладанні курсів «Правознавство. Практичний курс.» (9 кл.) та «Основи правознавства» (10 кл.) використовуються інтерактивні та активні методики. Для педагогів, що читають ці курси, проводяться методичні семінари-практикуми, тренінгові заняття, майстер-класи, тощо.

П.11

Щорічно управління освіти та адміністрації навчальних закладів аналізують стан навчально-виховної роботи, рівень правової освіти та виховання учнів.

Зокрема, у 2013 р. вивчено стан викладання правових дисциплін та його навчально-методичне забезпечення, проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів 9-х класів з практичного правознавства.П. 12

В загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців проводяться зустрічі учнів з працівниками правоохоронних органів, юристами. Окремі заклади практикують екскурсії до юридичних установ.

П.13

З метою розширення в загальноосвітніх закладах міста мережі класів з поглибленим вивченням правознавства, проведено моніторинг запитів учнівської молоді щодо профільності навчання у 10-11 класах. На даному етапі проходить формування мережі профільних класів.

П.14

В роботі з батьками використовується «Тренінг батьківської ефективності». Протягом трьох років управлінням освіти міської ради спільно з громадською асоціацією «Сім’я і здоров’я» проводиться курс тренінгових занять просвітницької програми.

Значні резерви подальшого вдосконалення процесу навчання, виховання та соціальної адаптації школярів закладено у позаурочній, позашкільній діяльності учнів.

У місті функціонує розгалужена мережа гуртків, клубів, секцій за уподобаннями. Цією діяльністю охоплено 72,6% наших вихованців.

На теренах міста діє Асоціація учнівських громадських організацій, клубів та об’єднань «Юні Чернівчани», яка працює з 1997 року, зареєстрована рішенням виконкому Чернівецької міської ради № 426/11 від 18.06.1997 року.

Набувають розвитку проектні форми роботи школярів. Участь у Міжнародному проекті – конкурсі «Молодь дебатує», «Громадянин» та інші.


П.15

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства взяли участь 85 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. 63 учасники (74%) виконали завдання на високому та достатньому рівні. Найкращі результати продемонстрували учні ліцеїв № 2, 4, гімназій № 1, 2, 4, 5, ЗОШ № 5, 8, 16, 22, 41.

Команда міста на ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства посіла І місце. На ІV етапі представники гімназії № 2 Влайко А. та Бринзила А. здобули для команди області призові ІІ та ІІІ місця.

Команда ліцею № 2 стала переможцем обласного турніру з правознавства. Учні ліцеїв № 2, 4, ЗОШ № 6 увійшли в збірну команду області на Всеукраїнський турнір з правознавства.

У Всеукраїнській дискусії старшокласників «Права людини – уроки історії ХХ ст.» взяли участь школярі 7 загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівців. Троє учнів – представники ЗОШ № 5 та СЗОШ № 41 були визнані переможцями та взяли участь в роботі Круглого столу молоді, вчителів та науковців у Києві

Протягом травня 2013 р. проведено міський етап обласного конкурсу творчих робіт серед учнів 9-х класів «Конституція в моєму житті». На розгляд журі було представлено 38 робіт. Переможцем визнано ученицю гімназії № 5 Киричук Анну. Призові місця посіли учні гімназії № 7, ЗОШ № 5, 11, 19, 37, 38.


П.16

Продовжується робота офіційного сайту управління освіти Чернівецької міської ради: розділів антикорупційна скринька, форум, запитання-відповідь,он-лайн консультація юриста.

П. 17

Всі вчителі правничих дисциплін регулярно та своєчасно проходять курсову перепідготовку при ОІППО, залучаються до семінарів-практикумів, які організовує Міністерство освіти і науки України та Всеукраїнська асоціація вчителів суспільних дисциплін “Нова Доба”.

Педагоги, бібліотекарі та заступники директорів з виховної роботи взяли участь у регіональному семінарі за Міжнародним освітянським проектом «Українські книжки для виховання толерантності», що здійснюється з ініціативи ОБСЄ.

Управлінням освіти Чернівецької міської ради проведено навчальний семінар-практикум директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Чернівців на тему: «Правові аспекти діяльності керівника навчального закладу: координація спільних зусиль органів місцевого самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, служб, навчальних закладів щодо забезпечення права на безпечні умови для життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Правовий захист учня, вчителя, керівника».

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка