Уславлення цивілізації в міфі. Причини популярності образу ПрометеяСкачати 157.53 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір157.53 Kb.
Відділ освіти Кіровоградської райдержадміністрації

Оситнязька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
ПЛАН – КОНСПЕКТ

уроку із зарубіжної літератури

у 6 класі на тему:
«Уславлення цивілізації в міфі. Причини популярності образу Прометея»

(районний семінар – практикум із світової літератури)

Підготувала вчитель

зарубіжної літератури

Ситник К.М.


2009 – 2010 н. р.


Тема. Уславлення цивілізації в міфі. Причини популярності образу Прометея. Образ Прометея в світовій літературі.
З духовного вогнища наших предків ми повинні

брати не остиглий попіл, а палаючий вогонь.

І. Козовик

Мета: розкрити глибинний зміст міфу про Прометея; виявити вплив міфологічного образу Прометея на світову літературу; розвивати вміння учнів давати стислі логічні відповіді на запитання, характеризувати літературного героя; виховувати почуття громадянського об в'язку, поваги до людей.
Обладнання: ілюстрації до міфу про Прометея, асоціативні малюнки "Прометей", "Вогонь Прометея", виставка художніх творів, в яких відтворено образ Промете, фонозаписи музичних творів, присвячених Прометею.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування на їх основі вмінь і навичок.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

. Бесіда:


  • Що таке міф?

  • Який міф ми вивчали на минулому уроці?

Захист асоціативних малюнків "Прометей", "Вогонь Прометея".

(малюнки вивішені на дошці, учні по черзі виходять та розповідають, що вони намалювали, який епізод із твору їх найбільше вразив)Дитячі малюнки (формат А – 4)Власна ілюстрація до міфу (висить на дошці біля запису теми уроку) (формат – А – 2)

Перевірка виконання домашнього завдання:Літературна гра «Чи уважний ви читач?»

Походження Прометея: мати – Феміда, богиня справедливості й правосуддя, батько – Іапет – титан.
Скільки братів мав Прометей, як їх було звати? – Атлант, Менетій, Епіметей. (діти розглядають ілюстрацію «Атлант тримає на плечах склепіння неба»). Атлант (АТЛАС)
Яку кару надумав Зевс Атлантові? – тримати на собі все небесне склепіння.

Чому Прометей став на бік Зевса? – свавільні титани не можуть правити світом, крім сили, потрібний світлий розум.

Як обдурив Прометей Зевса?

Яку зевсову заборону порушив Прометей і як він це зробив?

Кару повинен був виконати: син Гефест.

Йому допомагали: безжальні слуги Сила та Влада.

Богині долі, які довірили Прометею таємницю:Мойри, богині невблаганної Долі.

Першими відвідали Прометея, прикутого до скелі,:океаніди, дочки Океана.

Місце розташування скелі, до якої було прикуто Проме­тея,:Кавказ

Після того як помічники Гефеста пішли, Прометей звернувся до:до землі, до сонця, до віту до моря.

Птах, який терзав Прометея:кровожерний орел.

Ім'я дівчини, яку ревнива Гера перетворила на телицю,: Іо

Рятівник Прометея: Геракл.

Відгадай кросворд (індивідуальне домашнє завдання, яке виконав учень із творчої групи «Склади кросворд за міфом «Прометей»).

Учень перед уроком малює власний кросворд на прихованій дошці, а тепер відкриває , читає завдання та записує правильні відповіді).

Кросворд учня
Асоціативна розминка. (Учні записують в зошитах асоціативні ланцюжки).

Прометей — ... (гідність, велич, самопожертва, турбота про людство, непокора, вірність, сила духу...)

Вогонь Прометея — (душа людини, високі цілі, прагнення перемоги...)

Серце Прометея — (любов до людей, служіння лю­дям, неспокій...)

II. Робота над темою уроку.

Бесіда за запитаннями.

1. Бесіда.

1) Подумайте, що є символом цивілізації у міфі? (Вогонь).

2) Чому Прометей украв вогонь? (Бо він прагнув покращити життя людей.)

3)Як змінив вогонь життя людей? (Він не тільки зігрів людей, а й вселив віру у їхні можливості.)

4) Чому, на вашу думку, Зевс розсердився на Прометея? (Бо Зевс хотів погубити людей, а Прометей дав їм силу й розум.)

5) Чому, на вашу думку, усі боги ховали вогонь? (Бо без вогню люди були б безсилими, темними, слабкими, такими легше управляти.)

6) Чого найбільше боявся Зевс? (Сили, що могла б його скинути)

7) Чи знаєте ви, яким чином Зевс прийшов до влади? (Він скинув свого батька й захопив владу.)

8) Яку роль у цьому відіграв Прометей? (Він дав пораду, як перемогти титанів.)

9) Про що говорить цей факт? (Про те, що Прометей був розумним. Тому Зевс його боявся й ненавидів.)

10) Чому люди не врятували Прометея? (Вони були безсилими перед волею богів і самі залежали від неї.)

Чому люди пам 'ятають Прометея ?

Навіщо Прометей залишив на руках кільце від кайданів із шматочком скелі?

Чому люди носять персні і дарують їх одне одному?

У чому, на думку Зевса, полягав злочин Прометея ?

Як ви розумієте запитання і відповідь ("Вар­то?! Варто!") з вірша Ліни Костенко:Вітри гули віолончеллю, писали пальми акварель.

Я вчора бачила ту скелю, де був прикутий Прометей.

Тут берегів амфітеатри, і море міниться од барв.

  • О Прометею! Варто ?! Варто! —

  • Так він сказав мені з-за хмар.

Чи просили люди Прометея жертвувати собою заради них?

Робота над епіграфом.Вчитель зачитує епіграф, який написаний на дошці, учні пояснюють дане висловлювання)

Словникова робота:

Поясність значення слів: "титан", "тиран".

Які риси характеру спільні для титанів і ти­ранів?

(Сила волі, впевненість у собі).

— Що відрізняє титанів від тиранів?Титан Тиран

створює світ руйнує світ

служить світові дбає про свої інтереси

Прометей Зевс

Після даного виду роботи слова «тиран» та «титан» вивішуються на дошці в розділі «Словникова робота»

Робота в групах "Коло ідей".

Усі групи мають одне і те саме завдання: розкрити при­чини популярності образу Прометея. Малі групи (по З учні) після завершення виконання завдань по черзі озву­чують лише один аспект проблеми. Вчитель по колу за­питує всі групи, допоки не вичерпаються аргументи; оз­вучені групою доклади записуються на картки кольоровими маркерами і прикріплюються до дошки.

(Розум, сила духу, героїчне служіння людям, самопожертва).

Робота над характеристикою образу Прометея.

Учні працюють над схемою, вивішеною на дошці, знаходять у тексті підтвердження вказаних ознак.Слово вчителя.

У Давній Греції на честь Прометея було встановлено свято — біг із запаленими смолоскипа­ми, які називалися Прометеями. Сучасні люди, щоб вша­нувати пам'ять померлих чи загиблих, теж запалюють смо­лоскипи. Вогонь є символом пам'яті: згадайте пам'ятники з Вічним вогнем. Отже, вогонь, подарований Прометеєм як засіб виживання, спосіб розвитку цивілізації, і досі хви­лює сучасників. У переносному значенні прометеїв вогонь є уособленням самовідданості, шляхетних почуттів і вчинків людини, прагнення досягти високої мети.

Цей легендарний Прометей - богоборець, Прометей-викрадач вогню залишився в пам'яті людства як один з улюблених образів: "Бачиш оці зелені пагони цибулі? В них сонце. Вони росли, перетворюючи його енергію. Рос­лина — це Прометей, що краде вогонь із неба", — так поетично сказав про звичну річ учений Клим Тімірязєв.

Якби люди мужні, незламні, сміливі, як Прометей, не пожертвували собою в ім'я інших під час різних випробу­вань для людства, то чи існували б ми на землі?

Прометей відкриває галерею "вічних образів", до яких постійно звертатиметься людство. Образ Прометея, міфи про нього привертали до себе увагу письменників, скуль­пторів, художників з найдавніших часів до наших днів.

Робота з підручником: знайти в тексті статті підруч­ника імена авторів, в яких присутній образ Прометея – ст.. 34, 35

(Есхіл "Прометей закутий", Т. Шевченко "Кавказ", Леся Українка "Прометей", Ліна Костенко "Варто!").

• Заочна мандрівка виставкою літературних творів, в яких висвітлюється образ Прометея:

Есхіл. "Прометей закутий"

Овідій. "Прометей, або Кавказ"

Й. В. Гете. "Прометей"

Дж. Г. Байрон. "Прометей"

Леся Українка. "Прометей"

А. Малишко. "Прометей"

Т. Шевченко. "Кавказ"

А. Антокольський. "Встань, Прометею"

М. Горький. "Стара Ізергіль"

Л. Костенко. "Варто!" та ін.

Музична пауза. Звучать уривки музичних творів: О. Скрябіна "Поема вогню", Ф. Ліста "Прометей", Р Вагнера "Прометей".

Бесіда за запитаннями.

Яким настроєм сповнені ці музичні твори ?

Що додають вони до розуміння образу Прометея ?

Як ви особисто ставитесь до образу Прометея ?

Поетична пауза. Виразне читання вчителем вірша М. Рильського "Прометей".

Обговорення запитання: «Чи співзвучні основні думки поезії та міфу?»

III. Підбиття підсумків уроку.Очікувані результати:

— Учень висловлює судження про причини популярності образу Прометея;

— висловлює особисте ставлення до Прометея, аргумен­туючи свою думку прикладами з міфу.

Домашнє завдання (диференційоване) : Всім учням: підготувати виразне чи­тання і переказ статті підручника, присвяченої міфам про Геракла, ст.36 та прочитати міфи про Геракла «Народження та виховання Геракла», «Геракл у Фівах». Завдання творчій групі: написати міні – твір на тему: «Чи кожен може бути таким, як Прометей?»


Урок № 8

Тема. Велич подвигу Прометея, його самопожертва заради людей.

Мета: ознайомити учнів зі змістом давньогрецького міфу; розвивати усне зв'язне мовлення школярів, навички виразного читання, аналізу тексту; сприяти вихованню високих моральних якостей учнів.

Обладнання: книги М. Куна «Легенди і міфи Стародавньої Греції», К. Гловацької «Міфи Давньої Греції», музичні твори Р. Вагнера, Ф. Ліста, О. Скрябіна; репродукція картини Ф. Гордєєва «Орел, який знущається над Прометеєм»; репродукції архітектурних пам'яток.

ХІД УРОКУ

Я честь віддам титану Прометею,

Що не творив своїх людей рабами.

Леся Українка

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя.

Швидкоплинний, невловимий час відніс у минуле цілі епохи й цивілізації. Дві з половиною тисячі років відділяють нас від культури світлого і прекрасного буття колиски людської культури — Давньої Греції. Еллада — так називали цю країну самі греки — залишила світові високорозвинену науку, представлену іменами видатних учених (Архімед, Піфагор, Аристотель), прекрасне мистецтво, ве­личні архітектурні споруди. А ще дивовижні перекази — міфи.II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Давньогрецька міфологія поетична, бо її витоки у красі, з якої брала енергію вся культура Еллади. До нас дійшло чимало грецьких міфів, різних за тематикою і проблематикою. Вчені виділяють такі цикли міфів Давньої Греції:

— про виникнення світу;

— про героїв;

— про подорож аргонавтів до Колхіди;

— про Троянську війну;

— про Одіссея;

— про місто Фіви.

Цікаво, що у греків немає міфів про загибель світу. Саме в цьому виражається життєстверджуюча основа давньогрецької культури. Один із міфів із циклу про героїв — міф про Прометея.

2. Виразне читання міфу про Прометея.

3. Бесіда.

1)Де відбувається дія? (На краю землі, у країні скіфів, на Кавказі.)

2) Знайдіть опис місцевості і зачитайте, якою вона постає пере;

читачем? (Сувора, непривітна природа.)

3)Що досягається цим зображенням? (Природа підсилює трагічність ситуації, адже саме тут відбувається покарання Прометея.)

4) Назвіть головних героїв міфу. (Прометей, Влада, Сила, Гефест.)

5) Якими зображені Влада і Сила? (Жорстокими. Вони слуги Зевса і ревно виконують усі його розпорядження.)

6) Чому страждає Гефест? (Тому, що Прометей його друг, а віе змушений виконати Зевсів наказ.)4. Виразне читання монологу Прометея.

5. Бесіда (продовження).

1)Як поводиться Прометей? (Він гордий і нескорений.)

2) Чи жалкує він про те, що зробив? (Ні.)

3) Про який дар Прометея читач дізнається з цього монологу (Титан був провидцем.)6. Переказ тексту.

— Перекажіть історію життя Прометея, яку він розповів океанідам.7. Обговорення проблемної ситуації.

— Подумайте, чому Прометей відмовлявся говорити з усіма, хто йому співчував? (Тому, що він піклувався про їхнє життя передбачаючи гнів Зевса.)8. Виразне читання з подальшим обговоренням монологу Промете? «Звертання до Зевса».

1)Які вірування давніх греків виявились у цьому монолозі

(Віра у фатум (неминучість долі).

2) Яким постає тут Прометей? (Сильним, сміливим.)9. Робота за репродукцією картини Ф. Гордєєва «Орел, який знущається над Прометеєм».

1)Який момент із життя Прометея зобразив художник?

2) Яким зображено Прометея на картині?

10. Робота за музичним фрагментом (на вибір учителя).

1)Яким є настрій музики?

2) Чи відповідає він характерові героя?

11. Бесіда.

1)Як ставилися до Прометея інші боги? (Йому співчували Оке­ан, Гефест, океаніди. Вони умовляли Прометея скоритися, але він відмовився.)

2) Що зробив Зевс, коли Прометей відмовився розкрити таєм­ницю його життя? (Опустив титана у незмірну безодню.)

3)Хто звільнив Прометея? (Геракл.)

4) У чому полягало пророцтво Прометея з приводу долі Зевса? (Зевсові не можна було одружуватися з морською богинею Фемідою, бо від цього шлюбу народиться син, який буде могутнішим від батька.) повні риси вдачі 5) Яка згадка про Прометея залишилася у людей? (Каблучки. Прометей носив залізний перстень із вправленим у нього каменем від тієї скелі, де терпів невимовні муки.)

12. Робота з епіграфом.

1)Як ви розумієте слова поетеси Лесі Українки? 2) Які риси вдачі Прометея підкреслює поетеса? (Волелюбність, нескореність.)13. Творча робота.

— Схарактеризуйте головні риси вдачі Прометея. (Мужність, волелюбність, нескореність, сміливість, сила духу, витримка, любов до людей, здатність до самопожертви.)ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання для контролю.

1)Які риси характеру Прометея вам сподобались?

2) Як ви ставитеся до Прометея?

3)Яку роль у міфі відіграють діалоги і монологи?

4) Які художньо-виражальні засоби використані у міфі?

V.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-мініатюру «Мої роздуми над образом Прометея».УРОК №7

Тема. Причини появи схожих елементів у міфах різних народів. Складання порівняльної таблиці для характеристики міфу та казки.

Мета: формувати в учнів вміння систематизувати набуті знання; розвивати логічне мислення; виховувати культуру мовлення, письма, навички спостережливості, вміння самостійно працювати з текстом.

Обладнання: тексти вивчених міфів, збірки народних казок.
ХІД УРОКУ
І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Запитання.

1)Що називається міфом?

2) Що таке міфологія?
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Порівняльний аналіз вивчених текстів.

Знайдіть схожі елементи у міфах давніх слов'ян, єгиптян, індійців та китайців. (Хаос, що панував із самого початку у світі; яйце як першооснова життя; утворення неба і землі; потоп; головний бог впливає на богів, людей; він створює людину із глини; зло на землі (порушення Божих заповідей, сварки, не­гативні явища у суспільстві).)2. Обговорення проблемного питання.

Чим пояснити, що у міфах різних народів з'являються схожі елементи?3. Коментар учителя.

Причини появи схожих елементів у міфах різних народів учені пояснюють по-різному.

Одні вважають, що це сталося у результаті запозичень еле­ментів міфології одного народу іншим через постійні контакти між ними.

Інші учені підтримують гіпотезу про невзаємозв'язане, пара­лельне виникнення схожих елементів у міфології різних народів. На їхню думку, це обумовлено схожістю умов життя, інтересів, життєвих прагнень, ідеалів.4. Слово вчителя.

Дуже близьким до міфу фольклорним жанром є казка. Спро­буймо порівняти їх між собою і знайти спільні та відмінні риси. Але спочатку пригадаймо, що називають казкою. (Казка — це один з основних жанрів епічної творчості; епічний, сюжетний, художній твір усного походження, в основі якого лежить захоп­лююча оповідь про вигадані події та явища, що сприймаються і переживаються як реальні.)5. Порівняльний аналіз міфу та казки як літературних жанрів.

1) Подумайте, до якого виду творчості (усного чи писемного) міфів і казок належать міфи і казки (Це вид усної народної творчості.)

2) Чи можна назвати авторів цих творів? (Ні, це витвір колективної фантазії.)

3) Що покладено в основу казок та міфів — реальні події чи вигадка? (В основі міфів лежать реальні події, в основі каз­ки — вигадка.)

4) 3 якою метою створювалися казки і міфи? (Міфи виникали з потреби пояснити світ, а казки — як свідома вигадка, що мала на меті певне повчання. В її основі — протиставлення мрій та дійсності.)

5) Хто є героями міфів і казок? (Герої міфів — міфічні істоти, тісно пов'язані з віруваннями наших предків. Серед них люди, герої, боги. У казках дійові особи згруповані контрастно і виступають носіями певних людських якостей (добрі — злі, сміливі — боягузи тощо). Серед казкових героїв найчастіше трапляються звірі, люди, рослини. У казках — герой сам творець своєї долі, а у міфах усе вирішують боги.)

6) 3 якою метою у цих творах використовувалися елементи фантастики? (У міфах і казках елементи фантастики допо­магають розкрити основний задум.)

7) У чому полягає особливість композиції казки? (Казка скла­дається із зачину, основної частини, кінцівки. Характерними є однакові початки («Були собі....») та закінчення («Стали жити-поживати і добра наживати»).)

8) Подумайте, чи мають таку чітку композицію міфи та перека­зи. (Ні. Чітка структура відсутня, характерним є повільний, неспішний розвиток дії.)

9) Які особливості сюжету міфів і казок? (Казка має багатоепі­зодний сюжет із драматичним розвитком подій, переважно зі щасливим кінцем. У міфах сюжет теж багатоепізодний, але закінчення буває різним.)

10) Які особливості мови цих творів? (Мова міфів, переказів, легенд, казок образна, поетична. Для неї є характерним уживання епітетів, гіпербол, порівнянь, повторів, інверсій.)

6. Колективне складання порівняльної таблиці «Характерні особ­ливості міфу і казки».

Казка

Міф

Спільні риси

1. Жанр усної народної творчості.2.Колективний твір.

3. Вигадані події, герої.

4. Елементи фантастики.

5.Образність поетичність мови.
Казка

Міф

Відмінні риси

1. Свідома вигадка, що

мала на меті повчання.

В основі — протиставлення мрії

і дійсності.1. Виникли з потреби пояснити

світ, природні явища.2. Дійові особи (люди, рослини,

звірі) згруповані контрастно, виступають носіями певних люд­ських якостей.2. Герої — міфічні істоти, пов'язані

з віруваннями наших предків.3. Герой — сам творець своєї долі,

бореться за неї.3.Віра у вплив вищих сил на долю

людей, цілих народів.4. Традиційна структура і композиція (зачин, основна частина, кінцівка), подібні початки і заключення.

4. Відсутність строгої структури,

характерний повільний, неспішний розвиток дії.5. Сюжет багатоепізодний із драматичним розвитком подій, але щасливим закінченням.

5. Сюжет багатоепізодний, але закінчення різне.


IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання учням в групах

Користуючись таблицею, складіть усну розповідь:

1 група: про особливості жанру казки;

2 група: про особливості міфу;

З група: про відмінності між міфом і казкою.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про Давню Грецію (індивідуальні повідомлення творчій групі під керівництвом вчителя)


Відділ освіти Кіровоградської райдержадміністрації

Оситнязька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

ПЛАНИ – КОНСПЕКТИ

циклу уроків із світової літератури

у 6 класі по темі:

«Міфи і література

(уроки № 7 – 9)

Підготувала вчительсвітової літератури

Ситник К.М.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка