Уроку Зміст програмового матеріалу Дата ПриміткиСкачати 150.1 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір150.1 Kb.
#25073
ТипУрок

Українська мова. 6 класІ семеструроку

Зміст програмового матеріалуДата


Примітки
1

Вступ. Краса і багатство української мови.2

Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення. Звертання. Вставні слова. Розділові знаки у реченнях зі звертаннями і вставними словами.3

Структура тексту. Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний.4

РМ № 1. Текст, його тема, основна думка. Будова тексту. «Відоме» і «нове» в реченнях тексту, типи і стилі мовлення.5

Пряма мова. Діалог.6

РМ № 2. Повторення вивченого про мовлення. Загальні уявлення про ситуацію спілкування та її складові. Створення власного висловлювання.


Діалог


7

Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах, на межі значущих частин слова.8

Групи слів за їх походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови.9

Запозичені (іншомовного походження) слова. Словник іншомовних слів. Правопис слів іншомовного походження.10

РМ № 3. види мовленнєвої діяльності. Різновиди читання мовчки. Навчальне читання мовчки «Косовиця на Різдво»11

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.12

Контрольне читання мовчки «Як садили сад»13

Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені. Діалектні слова.14

Професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми.15

Офіційно-ділова лексика.16

РМ № 4. повторення вивченого про стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення.17

Узагальнення і систематизація вивченого з теми.18

КР №1 Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого. Лексикологія. Тести.19

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення. Словотвірний словник.20

РМ № 5. усний стислий переказ тексту наукового стилю «Назви континентів Землі»21

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників.22

Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із буквосполученням –чн- (-шн-).23

РМ № 6. Особливості опису приміщення. Усний переказ тексту з елементами опису приміщення «Гостини» Усний твір24

Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із суфіксами -цьк-, -зьк-, -ськ- та іменників із суфіксами –цтв (о), -зтв (о), -ств (о).25

РМ № 7. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення «У вчительки»26

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-, напів-.27

РМ № 8 Усний твір-опис приміщення на основі власних спостережень і вражень «Моя класна кімната»28

Творення і правопис складноскорочених слів.29

РМ № 9 Письмовий твір-опис приміщення на основі власних спостережень і вражень «Моя кімната»30

Узагальнення і систематизація вивченого з теми.31

КР №2 «Словотвір. Орфографія». Тести.32

Загальна характеристика частин мови.33

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники – назви істот і неістот.34

Іменники – загальні і власні назви. Велика літера і лапки у власних назвах.35

Рід іменників. Іменники спільного роду.36

РМ №10. Особливості опису природи. Усний докладний переказ тексту з елементами опису природи «Михайлик»37

Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.38

РМ № 11. Контрольний письмовий переказ худо-жнього тексту з елементами опису природи «Лист»39

Відмінки іменників, їхні значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни.40

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в Р.в.41

РМ № 12. Аналіз контрольного переказу42

Літери –а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.43

РМ № 13. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі «Морфологія – наука про частини мови»44

Відмінювання іменників ІІ відміни з кінцевою літерою –р.45

Відмінювання іменників ІІІ та ІV відмін.46

Контрольний диктант за І семестр «Руслана»47

Узагальнення і систематизація вивченого з теми.48

КР №3. Іменник як частина мови. ТестиІІ семестр49

Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині50

Особливості творення іменників. Не з іменниками.51

Літери е, и в суфіксах –ечк-, -ечок, -ичок, -ичк-.52

Літери е, и, і в іншомовних суфіксах.53

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.54

Морфологічний розбір іменника55

РМ № 14. Особливості побудови твору-роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум «Сопілка».

Усний переказ56

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.57

Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.58

Перехід прикметників з однієї групи в іншу.59

РМ №15. Письмовий переказ розповідного тексту, що містить роздум «Чому чайку називають татарською птицею»60

Ступені порівняння прикметників, їх творення.61

РМ 16 Аналіз письмового переказу62

Повні й короткі форми прикметників.63

Прикметники твердої й м’якої груп. Відмінювання прикметників.64

Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники. Морфологічний розбір прикметника65

РМ №17. Виразне читання вголос художніх, ділових, науково-популярних текстів, що належать до різних жанрів мовлення. Читання вголос


66

Узагальнення і систематизація вивченого з теми.67

КР № 4. Правопис іменників. Прикметник. Тести68

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, цьк-, -зьк-.69

Написання не з прикметниками.70

РМ №18. Усний твір-роздум про вчинки людей «Друг пізнається в біді»71

Букви н та нн у прикметниках.72

Написання складних прикметників разом і через дефіс.73

Написання прізвищ прикметникової форми.74

Морфологічний розбір прикметника.75

РМ №19. Контрольний письмовий переказ «На хуторі»76

Числівник: загальне значення , морфологічні ознаки, синтаксична роль.77

Числівники кількісні й порядкові. Прості, складні й складені числівники.78

РМ № 20. П Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.79

Відмінювання кількісних числівників.80

Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників , порядкових числівників.81

Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.82

РМ № 21. Письмовий контрольний твір «Звичаї нашого народу»83

Правопис числівників. Правильне вживання числівників на позначення дат, часу (годин).84

Творення числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний.85

Морфологічний розбір числівника86

Узагальнення і систематизація вивченого з теми87

КР № 5. Правопис прикметників. Числівник. Тести88

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників.89

РМ № 22. Навчальне аудіювання «Конституція України»90

Особові займенники. Зворотний займенник себе.91

Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.92

Контрольне аудіювання «З-під евкаліптів»93

Заперечні займенники. Ні у заперечних займенник.94

Неозначені займенники. Дефіс у неозначених займенниках.95

РМ № 23. Усний твір-оповідання за жанровою картиною М. Пимоненка «Святочне ворожіння»96

Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання.97

Морфологічний розбір займенника98

РМ № 24. Письмовий твір-оповідання на основі побаченого.99

Контрольний диктант за ІІ семестр «Рідне місто»100

Лексикологія. Словотвір і орфографія.102

Морфологія і орфографія.103

Узагальнення і систематизація вивченого з теми104

КР № 6. Займенник. Повторення. Тести105

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

Скачати 150.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка