Уроку з географії X клас Тема уроку: «Трудові ресурси світу. Проблеми зайнятості та безробіття.» Безсмола Т.І. Оноприюк Н.І. Сергійчук О. ОСкачати 66.07 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір66.07 Kb.
РОЗРОБКА УРОКУ З ГЕОГРАФІЇ

X клас
Тема уроку: «Трудові ресурси світу.

Проблеми зайнятості та безробіття.»

Безсмола Т.І.

Оноприюк Н.І.

Сергійчук О.О.

Стеценко С.М.
2005

Кіовоград

Тема уроку: Трудові ресурси світу. Проблеми зай-

нятості та безробіття.
Мета уроку: Розширити та систематизувати знання

учнів про трудові ресурси.

Дати поняття про особливості трудових

ресурсів світу ( кількість, якість, роз-

міщення, міграції ).

Познайомити з поняттями «економічно

активне населення», «ринок праці», «зайня-тість», «безробіття».

. Вчити пов’язувати попит та пропозицію

на ринку праці з вартістю робочої сили.

Познайомити із діяльністю служби зай-

нятості, в тому числі і на Україні.

Виховувати бажання стати кваліфікова-

ним працівником, зробити кар’єру.

Обладнання уроку: карта населення світу, атласи,

Завдання №1 на дошці, комп’ютерний

супровід уроку.

Тип уроку: комбінований.
Хід уроку:

I Організаційний момент.

II Актуалізація опорних знань.

Завдання №1. З написаних на дошці слів та виразів

виберіть ті, що пов’язані з темою Вашого варіанту.


 1. урбанізація, 2. «демографічна криза», 3. мігранти,

 1. «демографічний вибух», 5. ринок праці, 6. емігра-

нти, 7. монархія, 8. безробіття, 9. 6 млрд. чол., 10.ЄС, 11. імміграція, 12. економічно активне насе-

лення 13. республіка, 14. відтворення населення,

15. міська агломерація.
Варіант №1. Сучасна політична карта світу (7, 10, 13).

Варіант №2. Населення світу: кількість, густота,

Відтворення (1, 9, 14).

Варіант №3. Демографічні процеси і демографічна політика (2, 4, 15 ).

Варіант №4. Міграційні процеси та міграційна по-

літика.
Після того, як Ви виписали слова або вирази, дайте

їм пояснення. Кожна правильна відповідь – 4 бали,

тобто кожен з Вас може заробити 12 балів.


Після виконання завдання №1 діти передають свої

роботи сусідам для перевірки, потім здають вчителю для перевірки та виставлення оцінок в журнал.

(дошка поки що не витирається )

Завдання №2. Будь ласка, подивіться уважно на дошку і скажіть, які слова або вирази не зустріча-лися Вам в тексті підручника в попередніх параграфах? Які слова або вирази здалися Вам новими?

- Дійсно, Ви правильно помітили, що ми з Вами

незнайомі з деякими термінами.


III Мотивація уроку: Населення світу відіграє, як

Ви вже знаєте з попередніх курсів географії та з курсу основ економіки, дуже важливу роль у роз-

витку суспільства, адже саме воно створює еконо-

мічні блага, які задовольняють наші потреби. Як називають в економіці трудові ресурси? Саме тому ми сьогодні будемо розглядати трудові ресурси світу та все, що пов’язане з ними.IV Вивчення нового матеріалу.

(Комп’ютерний супровід уроку )

Отже, тема нашого уроку: «Трудові ресурси світу.

Проблеми зайнятості та безробіття».

-Для початку, давайте згадаємо, кого називають трудовими ресурсами ?

- Правильно, це працездатне населення. В кожній

країні світу свої вікові обмеження для працюючих.

Але згідно з документами ООН до трудових ресурсів належать працездатні люди у віці від 15

до 64 років.
-Скажіть, будь ласка, а які слова – асоціації викликає у Вас поняття « трудові ресурси» ?

(учні називають різні терміни, які вони якимось чином повязують з трудовими ресурсами).

На комп’ютері діти можуть побачити «асоціатив-

ний кущ». Вчитель питає у дітей значення окремих

термінів (економічно активне населення, ринок праці, трудова угода, безробіття, зайнятість населе-

ння і т. і. ), у разі потреби сам дає пояснення.

-Які головні чинники визначають визначають вар-

тість трудових ресурсів?

На комп’ютері учні можуть бачити ілюстрації з

представниками різних професій. Вони висловлюють припущення про те, що більшу зарплатню будуть отримувати працівники з високою кваліфікацією.

- Давайте тепер подумаємо, чи можна виділити на

карті світу регіони, в яких зосереджені високо-

кваліфіковані працівники або, навпаки, працівники з низькою кваліфікацією?

Учні називають, де саме зосереджені і які саме

трудові ресурси.


  • У мене до Вас складніше питання. Уявіть собі, що в країні А багато працівників з високим рівнем професійної майстерності, а в країні Б таких працівників не вистачає. Як Ви думаєте, де рівень зарплати буде вищим?

  • Правильно. Забезпеченість трудовими ресурсами обов’язково впливає на їх вартість.

Якщо ми порівняємо трудові ресурси країн з

різним рівнем розвитку господарства (розвинені країни, країни, що розвиваються, постсоціалістичні ), то виявиться , що структура зайнятості населення у країнах з різним рівнем економічного розвитку буде дуже відрізнятися, це добре видно на комп’ютері, на діаграмах.

Ще краще ці відмінності видно на графіку

«Еволюція економічної структури господарства». На графіку чітко видно, як змінюється співвідношення зайнятих у промисловості, в сільському господарстві та сфері послуг. У розвинених країнах, наприклад, 68% працює у сфері послуг, в слаборозвинених країнах цей показник складає 19%, а в постсоціалістичних – 31%.

Різна забезпеченість трудовими ресурсами, різна оплата праці працівників, а, відповідно, і різний рівень життя викликають міграції трудових ресурсів.


  • Давайте подивимось на карту. Звідки і куди саме спрямовані основні міграційні потоки?

Як Ви думаєте, чи завжди такі інтенсивні міграції робочої сили з радістю зустрічають в

тих країнах, куди вони спрямовані? Чому?

Правильно. Якщо в країні вистачає власних трудових ресурсів, то прибуття великої кількості дешевої низькокваліфікованої робочої сили може створити багато проблем.

Яких, як Ви думаєте?  • Давайте згадаємо, а які види міграцій Ви

знаєте? Який вид міграції є найбільш небезпечним для країни, з якої мігранти виїжджають? («витік мізків» ).

Процес зайнятості населення є дуже важливим для любої країни. Саме тому в більшості країн світу уряд намагається контролювати процеси працевлаштування. З цією метою створюються служби аналогічні службі зайнятості на Україні.  • Хто з Вас пам’ятає, які функції виконує служба зайнятості на Україні?

V Закріплення нового матеріалу:

Для того, щоб Ви краще засвоїли новий матеріал,

Вам потрібно виконати практичне завдання.

Практична робота №2. Порівняльна оцінка трудових ресурсів країн і регіонів світу.

Ви виконаєте більш легкий варіант №2 в класі, а дома складніший варіант №1.

Працюємо в робочих зошитах для практичних і самостійних робіт. На виконання завдання – 3 хв.

І зразу ж підводимо підсумок практичної роботи.

VI А тепер підведемо підсумок всього уроку.

Пропоную Вам інтелектуальний тест. Я по черзі буду задавати Вам питання, а Ви повинні будете дати відповідь на нього. Не можна відповідати за когось або на інше питання. Вам дається зараз лише один шанс. А тепер увага, питання: 1. Що таке «трудові ресурси» ?

 2. Що таке міграція?

 3. Чим відрізняється від трудових ресурсів економічно активне населення?

 4. Що собою представляє ринок праці?

 5. Чому існують міграції робочої сили?

 6. Які проблеми створюють мігранти в тих країнах, куди вони прибувають?

 7. Які проблеми виникають в тих країнах, з яких спостерігається відплив трудових ресурсів?

 8. Чи можуть уряди країн впливати на міграції працівників? Як саме?

 9. Куди і звідки спрямовані міграційні потоки на карті світу?

 10. Куди спрямовані міграційні потоки на Україні?

 11. Які проблеми на Україні виникають у зв’язку з ними?

 12. Чи приймає Уряд України якісь заходи для регулювання міграційних потоків в державі?

 13. Як Ви вважаєте, що Вам потрібно зробити, щоб

в майбутньому уникнути проблем із працевлаштуванням?

 1. Куди повинна звернутися людина, яка шукає роботу?

 2. Як називають людей, що не мають роботи?

 3. Кого називають безробітним?

 4. Яку допомогу може отримати безробітний від держави?

 5. Кого називають непрацюючим? Чим відрізняється непрацююча людина від безробітного?

 6. Яку політику проводять імміграційні служби Австралії та Канади по відношенню до іммігрантів? Чому?

 7. Яку політику проводять по відношенню до іммігрантів країни Західної Європи?

VII Домашнє завдання. Дома Ви опрацюєте параграф №11, виконаєте варіант №1 Практичної роботи №2.

Крім того пропоную на слідуючий урок підготувати цікаві факти про особливості вікових обмежень людей працездатного віку в різних країнах, а такожПродумати свій варіант відповіді на питання: «Чи скоро на Україні підвищать пенсійний вік?» та його обґрунтування.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка