Уроку все життя. Така духовна і філософська основа професії і технологіїСкачати 79.66 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір79.66 Kb.
#1675
ТипУрок
Побудова оптимальної організаційної структури методичної роботи у ЗОШ № 28 з проблем сучасного уроку

Цимбал Олена Миколаївна,

ЗДНВР, ЗОШ № 28
Учитель готується до найкращого

уроку все життя. Така духовна

і філософська основа професії і технології

нашого труда: щоб дати учням іскорку знань

учителю потрібно увібрати ціле море світла.

В.О. Сухомлинський


Додаток № 1

І етап школи життєтворчості

2009-2010 н.р.

Методична проблема: Розвиток ключових компетенцій -основа формування творчого потенціалу особистості.Мета: Вироблення єдиних уявлень про перспективу роботи над методичною темою як формою освіти і самоосвіти членами педагогічного колективу.

Завдання

Способи розв’язання завдань

Прогнозовані результати:

Педагогічна рада

Методична рада

1. Аналіз стану методичної роботи на початковому етапі

2. Виявлення укладених у роботі м/о

3. Розроблення пріоритетних цінностей метод роботи з виходом на головну мету

4. Якісне оновлення змісту навчальної діяльності у зв’язку з новим змістом компетентності освіти.

5. Підвищення педагогічної компетентності методичного наукового рівня вчителів.

6. Формування методичної компетентності навчання та розвиток творчих можливостей

1. Підсумки діяльності навчального закладу за 2008-2009н.р. та стратегічні завдання в освітньому процесі школи життєтворчості на 2009-2012н.р.

/серпень/ Адміністрація

2. Упровадження інноваційних технологій в організацію навчально-виховного процесу початкової школи з метою активізації пізнавальної діяльності молодших школярів.

/листопад/ ЗДНВР Масіброда О.В.

3. Організація життєтворчості учнів як основа виховного процесу.

/січень/ ЗДНВР

Луцик Н.В.

4. Діяльність педагогічного колективу школи життєвої компетентності з учнями різного рівня навчальних досягнень.

/березень/ ЗДНВР Цимбал О.М.,

Луцик Н.В.

 1. Методичний міст: «Наступність у роботі вчителів початкової і базової школи щодо формування загально- навчальних і спеціальних умінь і навичок школярів».

 2. Круглий стіл: «Компетентнісний підхід щодо проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів».

 3. Семінар-практикум: «Активізація процесу навчання з учнями низького і середнього рівнів навчальних досягнень».

 4. Педагогічній консиліум: «Диференційований підхід до учнів з низьким рівнем навчальних досягнень».

 5. Моніторингова діяльність:

діагностика дослідження рівня інтелектуального розвитку;

діагностика компетентностей учнів.

 1. Видання методичного порадника «Форми методичної роботи з педагогічними кадрами».

 1. Розроблення програми адаптації учнів 1, 10 кл.

 2. Створення умов для реалізації Концепції розвитку Школи життєтворчості.

 3. Створення моделі вчителя школи життєтворчості.

 4. Позитивні зміни рівня інтелектуального розвитку учня, підвищення результативності участі в олімпіадах, конкурсах.

 5. Випуск методичної збірки «Формування комунікативної компетентності засобами навчальних предметів».

 6. Видання методичного порадника «Інноваційні форми методичної роботи», «Школа, яку чекають учні».

ІІ етап школи життєтворчості

2010-2011н.р.

Методична проблема: Впровадження інноваційних технологій, проектної діяльності, спрямованих на розвиток самодостатньої особистості, здатної до самовизначення та самореалізації.

Мета: Спрямування проектних технологій на підвищення якості освітньо-виховного процесу.


Завдання

Способи розв’язання завдань

Прогнозовані результати:

Педагогічна рада

Методична рада

1. Вивчення і творче застосування нормативних, програмно-методичних документів.

2. Надання допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності з метою переорієнтації до здійснення життєтворчої та культурологічної місії.

3. Раціональна організація діяльності, застосування нових інтенсивних технологій, що забезпечують якісний рівень засвоєння освітніх держстандартних вимог.

4. Стимуляція ініціативи та творчості членів педколективу й активізація діяльності у науково-дослідницькій роботі.

5. Сприяння популяризації педагогічних ідей з питання формування діяльнісних компетентностей.


 1. Підсумки роботи педагогічного колективу з комплексного впровадження компетентнісного навчання в Школі життєтворчості за 2009-2010 н.р. та завдання на 2010-2011 н.р.

/серпень/

Адміністрація 1. Урок як ефективний засіб формування життєтворчої особистості

/листопад/ ЗДНВР Масіброда О.В.

 1. Виховна система школи життєтворчості: проблеми, пошуки, знахідки.

/січень/ ЗДВР

Михайлова Є.О. 1. Запровадження проектних технологій у навчально-виховний процес як одна із форм реалізації творчого потенціалу особистості.

/січень/ ЗДНВР

Цимбал О. М.,

Луцик Н. В.


1. Динамічна група «Інформаційний меридіан».

Вч. інформатики

Тягунова А. В.

3. Проблемна група «Показники якості роботи вчителя».

Вч. початкових класів Кубах Т. Г.

4. Дискусійна трибуна «Роль сучасного уроку в розвитку життєтворчого потенціалу особистості». Створення «Галереї славетних уроків».

ЗДНВР

Масіброда О. В.5. Майстер-клас «Сучасний урок – спільна творчість учителя і учнів».

Вч.математики Семенова О. І. 1. Семінар «Спрямування позакласної роботи на поширення життєвої практики учнів».

Керівник м/о класних керівників Полудень С. І.

 1. Роль класної години у формуванні в учнів ціннісного ставлення до свого життєвого кредо.

ЗДВР

Михайлова Є.О. 1. Трьохрічний психолого-педагогічний семінар «Формування професійної компетентності вчителя».

Психолог

Сергійчук Н. В.
1. Педагогічне плато «Основний закон уроку».

Вч.математики Семенова О. І.

2. Педагогічне ноу-хау: презентація портфоліо вчителя.

Вчителі-предметники

3. Освітянські арабески (узагальнення ППД за досвідом роботи вчителів Дьоміної С. А., Полудень С. І., Дятлової В. М.).

Адміністрація 1. Алея продуктивних методів навчання (відкриті уроки досвідчених вчителів та вчителів, які атестуються).

Вчителі-предметники

 1. Виставка наочності вчителів та методичних розробок класних керівників «Крок до Евересту».

Керівники м/о

5. Методичний реєстр педагогічних та учнівських проектів.

Керівники м/о


ІІІ етап школи життєтворчості

2011-2012 н.р.

Методична проблема: Формування особистості як творця власного життя.

Мета: створення умов для творчого розвитку особистості педагога.


Завдання

Способи розв’язання завдань

Прогнозовані результати:

Педагогічна рада

Методична рада

1. Організація творчої активності діяльності вчителя і учня спрямованої на опанування всіх компонентів культури знань, досвіду, діяльності, людських взаємин.

2. Створення оптимальних умов гармонійного розвитку природних обдарувань, нахилів, інтересів.

3. Реалізація творчого розвитку в інтелектуальній емоційно-вольовій і дієво-практичній сфері особливостей психолого-фізичного розвитку.

4. Виховання нової генерації педагогічних кадрів, орієнтованих на творчість.

5. Розвиток особистості, яка здатна самостійно мислити, генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення.

6. Систематизація матеріалу, напрацьованого педагогічним колективом з проблемної теми. 1. Аналіз роботи школи за 2010-2011 н.р. та визначення завдань і систем основних заходів становлення Школи життєтворчості. Робота вчителів початкових класів.

Адміністрація

 1. Робота вчителів початкових класів зі створення належних умов для навчання обдарованих дітей на уроках та під час позакласних заходів.

/листопад/ ЗДНВР Масіброда О.В.

 1. Творчість класного керівника як шлях розвитку особистості учня, його здібностей і обдарування.

/січень/ ЗДВР Михайлова Є.О.

 1. Роль методичних об’єднань у формуванні життєтворчого потенціалу учня.

/березень/ ЗДНВР Цимбал О.М.,

Луцик Н.В.
1. Семінар «Творча діяльність учнів на уроці: форми, методи і перспективи».

2. Мультимедійна презентація «Види та форми творчої діяльності учнів».

3. Підсумкова конференція «Розвиток компетентності особистості на концептуальних засадах Школи життєтворчості».

4. Виставка «Світ творчих учительських захоплень».

5. Портфоліо-звіт «Інновації у творчій діяльності вчителя».

6. «Круглий стіл» «Формування єдиного комплексно-методичного забезпечення творчої діяльності особистості».

7. Захист проекту «Я – творча особистість» (створення моделі випускника школи життєтворчості).


1. Аналіз професійно-особистісних якостей щодо творчої інноваційної діяльності окремих педагогів та педколективу в цілому.

2. Створення моделі організації творчої роботи вчителя.

3. Складання схеми та інноваційних умов розвитку творчості.

4. Збірник практикум «Формуємо творчу особистість».

5. Оформлення моделі «Менеджер власного життя».

6. Творча майстерня в історії Бондаренко .

7. Панорама «Кредо творчої діяльності».

8. Організація виставки «Педагогічні знахідки».

9. Творчий звіт про впровадження теми «Компетентність особистості – універсальний життєтворчий ресурс освіти ХХІ ст.».

Додаток №2Каталог: Metod robota
Metod robota -> Консультація " Здібності та професійна самовизначеність підлітків" Підготувала
Metod robota -> Уроків образотворчого мистецтва у 7 класі (за новою програмою) № Дата Тема уроку, навчальні завдання (мета) Зміст роботи Орієнтовні твори для сприймання
Metod robota -> Картотека перспективного педагогічного досвіду Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій
Metod robota -> Роль казкотерапії в розвитку мовлення
Metod robota -> Учителя української мови
Metod robota -> Білки – основи життя інтегрований урок «Біологія – хімія»
Metod robota -> Вовченко Людмила Дмитрівна, учитель біології Старжинська Олена Іванівна, учитель основ здоров’я Інтегрований урок
Metod robota -> Методичні рекомендаціїї щодо вивчення теми «іменник» в 2 класі з досвіду роботи учителя початкових класів
Metod robota -> Тема. Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот, неістот Мета
Metod robota -> «Ти можеш!» повинен нагадувати вчитель учню. «Він може!»- повинен нагадувати колектив. «Я можу!» повинен повірити в себе учень

Скачати 79.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка