Уроків російської мови у 6 класі други й рікСкачати 193.13 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір193.13 Kb.
Календарно-тематичне планування

уроків російської мови у 6 класі

(другий рік навчання, ДВІ години на тиждень,

i - II семестр)

за програмою Курач Л.І., Корсакова В.О., Фідкевич О.Л.

(за підручником Корсакова В.О.)

2014 -2015 н.р.

учителя ____________________________________________________________________________________________________

I семестр

п/п

Тема
Урок 1 Ознайомлення з підручником. Сприйняття на слух емоційно-оціночної інформації, прямо вираженої в тексті. Відпрацювання навичок виразного читання. Говоріння: обговорення прочитаного
Урок 2 Текст-монолог, текст-діалог. Розвиток уміння розрізняти та використовувати ці форми мовлення. Засоби зв’язку між реченнями в тексті. Письмове висловлювання про враження від літніх канікул
Урок 3 Підтеми тексту. Головні та другорядні частини змісту тексту. Складання плану тексту
Урок 4 Особливості змісту, основних композиційних частин, мовних засобів, що використовуються при побудові текстів розповідного характеру, які належать до художнього і розмовного стилів мовлення. Написання переказу, обговорення, удосконалення написаного
Урок 5 Ключові слова в тексті. Перегляд тексту з виділеними ключовими словами
Урок 6 Стверджувальні та заперечні речення. Читання, уявлення описаних у тексті картин
Урок 7 Обговорення особливостей діалогу. Складання, розігрування діалогів
Урок 8 Близькі за значенням словосполучення, використання їх у мовленні. Складання усного висловлювання за малюнком і даним реченням
Урок 9 Значущі частини слова. Читання, визначення теми тексту
Урок 10 Правильна вимова і написання слів з ненаголошеними голосними в корені слова. Читання, визначення авторського ставлення до описаного в тексті
Урок 11 Правильна вимова і написання слів з ненаголошеними голосними в корені слова. Виразне читання
Урок 12 Контрольна робота №1: тестові завдання за мовними темами
Урок 13 Правильна вимова і написання слів із дзвінкими та глухими приголосними в корені слова. Виразне читання
Урок 14 Розрізнення на слух частин тексту за даним простим планом. Визначення послідовності подій в тексті. Оціночні судження про зміст і форму прочитаного. Переказ тексту
Урок 15 Правильна вимова і написання слів з буквами ъ та ь після приголосних перед я, ю, е, ё, и. Говоріння: складання діалогу за прислів’ям
Урок 16 Правильна вимова і написання слів з приголосними, які не вимовляються. Читання діалогу в особах. Написання твору
Урок 17 Правильна вимова і написання слів з подвоєними буквами. Доповнення діалогу, читання його в особах
Урок 18 Повторення вивченого матеріалу
Урок 19 Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Особливості змісту і будови текстів, які належать до різних типів мовлення, їх аналіз. Говоріння: складання висловлювання за зразком
Урок 20 Читання мовчки, розуміння незнайомих текстів, які належать до художнього стилю. Поділ тексту на частини за змістом. Складання запитань за текстом, письмових відповідей на них
Урок 21 Читання як вид мовленнєвої діяльності. Комунікативна спрямованість читання вголос. Читання мовчки (швидкість, розуміння, запам’ятовування). Виразне читання тексту. Говоріння: складання роздуму на запропоновану тему
Урок 22 Обговорення особливостей діалогу. Говоріння: складання діалогу за описаною ситуацією. Складання письмового висловлювання за прислів’ям
Урок 23 Емоційно-оціночна інформація, прямо виражена в тексті. Слухання: уявлення описаного в тексті. Читання мовчки, поділ тексту на частини за змістом. Переказ тексту за планом, використання при цьому слів, які емоційно оцінюють події
Урок 24 Частини мови. Слухання, уявлення картин, описаних у тексті. Говоріння: складання діалогу за описаною ситуацією
Урок 25 Контрольна робота №2: тестові завдання за мовними темами
Урок 26 Іменники, які називають істоти та неістоти. Не з іменниками. Говоріння: обговорення характерів персонажів
Урок 27 Іменники, які різняться родом в російській та українській мовах. Іменники, які означають професію людини, називають власні імена та клички тварин. Читання, визначення основної думки тексту. Написання особистого листа
Урок 28 Контрольна робота №3: списування тексту
Урок 29 Число іменників. Читання, поділ тексту на частини за змістом. Говоріння: вживання у висловлюваннях слів, які означають настрій, самопочуття людини
Урок 30 Іменники, які розрізняються формою числа в російській та українській мовах. Читання, переказ тексту
Урок 31 Відтворення прочитаного діалогу. Складання письмового висловлювання за текстом
Урок 32 Читання, знаходження спільного і відмінного в змісті текстів. Складання усного твору розповідного характеру з опорою на текст і життєвий досвід (з попереднім обговоренням змісту, відпрацюванням слів і словосполучень, з попереднім складанням окремих речень)
Урок 33 Повторення вивченого матеріалу

II семестр

Дата

Тема
Урок 34 Особливості художнього, розмовного стилів мовлення. Аналіз стилістичних особливостей тексту. Читання, переказ тексту, вживання слів, які означають час
Урок 35 Читання, уявлення описаних в тексті картин. Складання письмового висловлювання розповідного характеру за заданою темою
Урок 36 Неповні речення. Слухання, відтворення послідовності речень тексту. Складання переказу з опорою на допоміжний матеріал
Урок 37 Однорідні члени речення. Говоріння: складання діалогу за даним початком, висловлювання за заданою темою
Урок 38 Однорідні члени речення. Відпрацювання навичок виразного читання. Використання тематичних груп слів під час складання висловлювання
Урок 39 Використання однорідних членів речення в мовленні. Написання письмового переказу з елементами твору
Урок 40 Прикметники, різні значення прикметників. Слухання, уявлення описаних у тексті картин. Говоріння: вживання у висловлюванні слів, які означають колір
Урок 41 Прикметники, які означають різний ступінь ознаки, якості. Говоріння: складання загадок
Урок 42 Обговорення особливостей діалогу. Говоріння: складання діалогу вказаного виду
Урок 43 Фразеологізми – стійкі сполучення слів. Слухання: уявлення зображеного в тексті. Говоріння: складання діалогу за описаною ситуацією
Урок 44 Вживання фразеологізмів у мовленні. Слухання, визначення будови тексту. Говоріння: розігрування діалогу
Урок 45 Дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу. Не з дієсловами. Читання, визначення свого ставлення до прочитаного. Говоріння: складання роздуму за текстом
Урок 46 Вживання дієслів, які означають різні види дії. Читання мовчки, складання запитань за текстом. Говоріння: вживання у висловлюванні слів, які означають почуття, розумову діяльність людини
Урок 47 Відпрацювання навичок сприйняття під час читання емоційно-оціночної інформації, прямо вираженої в тексті; уявлення описаного; визначення теми і підтем; знаходження вказаних частин тексту. Написання вибіркового переказу
Урок 48 Дієслова на –ишь, -ешь, їх вживання в мовленні. Слухання, уявлення описаних в тексті картин. Складання письмового висловлювання за запропонованою темою
Урок 49 Вживання дієслів, які виражають спонукання до дії, наказ, прохання. Читання, складання запитань до тексту
Урок 50 Контрольна робота №4: тестові завдання за мовними темами
Урок 51 Прийменники, які вживаються для позначення місця, напрямку руху. Відпрацювання вміння співвідносити зміст прослуханого тексту зі своїм життєвим досвідом
Урок 52 Перегляд тексту з пропущеними словами, їх передбачення. Переказ тексту за опорними словами
Урок 53 Повторення вивченого матеріалу
Урок 54 Складне речення. Відпрацювання навичок виразного читання. Говоріння: складання висловлювання за описаною ситуацією і запропонованим реченням
Урок 55 Складне речення. Читання мовчки, складання запитань до тексту. Складання усного висловлювання за опорними словами
Урок 56 Слухання, підбір заголовка до тексту. Говоріння: переказ тексту в особах, складання діалогу за описаною ситуацією
Урок 57 Слухання, співставлення змісту тексту з малюнком. Говоріння: складання діалогу за описаною ситуацією з використанням допоміжних матеріалів та самостійно
Урок 58 Змістовий поділ речення в усному мовленні. Слухання, визначення теми та головної думки тексту
Урок 59 Частка. Вигук. Читання, визначення теми та головної думки тексту
Урок 60 Прислів’я та приказки. Говоріння: складання висловлювання за прислів’ям. Читання, складання запитань до тексту, усних відповідей на них
Урок 61 Написання творів за казкою
Урок 62 Контрольна робота №5: тестові завдання за мовними темами, аудіювання
Урок 63 Виразне читання. Складання усного висловлювання за запропонованою темою
Урок 64 Слухання, визначення теми тексту. Читання, поділ тексту на частини за змістом. Складання письмового висловлювання за запропонованою темою
Урок 65 Робота з книгою: способи виділення частин змісту в тексті (відступи, підзаголовки, шрифти). Читання: знаходження нової інформації в тексті. Говоріння: складання висловлювання за прислів’ям
Урок 66 Контрольна робота №6: списування тексту
Урок 67 Усний опис картини. Складання письмового висловлювання за запропонованою темою
Урок 68 Виразне читання вірша, аналіз його звучання. Поділ тексту на частини за змістом
Урок 69 Складання письмового роздуму за запропонованою темою з попереднім обговоренням змісту, відпрацюванням слів і словосполучень, попереднім складанням окремих речень
Урок 70 Повторення вивченого матеріалу


Контрольна робота №1: тестові завдання за мовними темами

Тестовые задания
1. Укажите, в каком ряду предложение является утвердительным

I вариант

А) В этом году лето было холодное.

Б) Мы не ездили на экскурсию.

II вариант

А) Соревнования состоялись в субботу.

Б) Ученик не выполнил задание.

Приведите собственный пример отрицательного предложения.

2. Замените данное словосочетание близким по значению

I вариант

Серебряная ложкаII вариант

Бумажный журавльПриведите собственный пример подобных словосочетаний.

3. Укажите строку, где представлены однокоренные слова

I вариант

А) вода, водный, водить

Б) рука, ручной, ручка

II вариант

А) веду, вести, весит

Б) друг, друзья, дружный

Приведите собственный пример однокоренных слов.

4. Образуйте новое слово от данного с помощью префикса

I вариант

Писать


II вариант

Рисовать


Приведите собственные примеры слов с префиксом (не менее двух).

5. Подберите проверочные слова к данным

I вариант

Лесной, веснаII вариант

Ножной, веслоПриведите собственные примеры слов с безударными гласными корня и проверочными словами к ним (не менее двух).

6. Укажите строку, где есть слова, написание которых надо проверять по словарю

I вариант

А) тетрадь, река, стоять

Б) бежит, новизна, голубиный

II вариант

А) собака, хвосты, радоваться

Б) мячи, морской, веселье

Приведите собственные примеры слов с безударными гласными корня, правописание которых надо проверять по словарю (не менее двух).

Контрольна робота №2: тестові завдання за мовними темами

Тестовые задания
1. Вставьте пропущенные буквы и подберите проверочные слова к данным

I вариант

Сторо…, огоро…II вариант

Наро…, моро…Приведите собственные примеры слов с парными звонкими и глухими согласными в корне и проверочными словами к ним (не менее двух).

2. Вставьте пропущенные буквы, укажите строку, где на месте пропуска во всех словах пишется ь

I вариант

А) в…езд, л…ёт, Ил…я

Б) п…ю, в…ёт, друз…я

II вариант

А) с…ел, с…езд, Дар…я

Б) лист…я, в…юн, б…ют

Приведите собственные примеры слов, которые пишутся с ъ (не менее 2).

3. Вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова

I вариант

Радос…ный, со…нцеII вариант

Счас…ливый, грус…ныйПриведите собственные примеры слов с непроизносимыми согласными (не менее двух).

4. Переведите на русский язык

I вариант

Субота, ОдесаII вариант

Каса, ЧеркасиПриведите собственные примеры слов с удвоенными согласными (не менее двух).

5. Укажите строчку, где все слова являются именами существительными

I вариант

А) гулять, мой, окно

Б) вечер, книга, дерево

II вариант

А) весёлый, мы, говорить

Б) луг, ручка, стена

Приведите собственные примеры имён существительных (не менее двух).

6. На вопросы какой? чей? отвечают

I вариант

А) имена существительные

Б) имена прилагательные

II вариант

А) имена прилагательные

Б) глаголы

Приведите примеры имён прилагательных (не менее двух).

Контрольна робота№3: списування тексту
Осенние странники

Над обмелевшей рекою плывут облака – белые по синему небу. С прибрежных осин, сбитые ветром, медленно падают листья. По утрам осины горят семицветным дождём, как будто они окутаны радугой. Но подходишь ближе и видишь, что это простая паутина, усыпанная каплями росы. И в каждой капле играет солнце.

Паутины очень много. Значит, бабье лето будет сухим и ясным. Пауки задолго чувствуют плохую погоду и не станут работать напрасно.

(По Ю. Качаеву)

66 слов

Контрольна робота №4: тестові завдання за мовними темами

Тестовые задания

1. Дополните предложение однородными членами

I вариант

В нашей школе работает секция волейбола…II вариант

На пришкольном участке ребята вырастили морковь…Составьте собственное предложение с однородными членами.

2. Переведите на русский язык

I вариант

Смачний – смачніший – найсмачнішийII вариант

Новий – новіший – найновішийПриведите примеры имён прилагательных, которые обозначают различную степень качества.

3. Замените фразеологизмы одним словом

I вариант

Задирать носII вариант

Вешать носПриведи примеры фразеологизмов (не менее двух).

4. Укажите строку, где все глаголы употреблены в форме прошедшего времени

I вариант

А) стоит, знал, увидишь

Б) пела, сказали, лил

II вариант

А) читал, сделала, спросили

Б) пишет, ответит, полетели

Приведите собственные примеры глаголов настоящего времени(не менее двух).

5. Укажите строку, где есть ошибка в написании не с глаголом

I вариант

А) не скажу, не играл, негодовать

Б) не верит, не вышел, небудут

II вариант

А) ненавидеть, не принёс, ненавидеть

Б) недумала, недоумевать, не полить

Приведите собственные примеры глаголов, которые пишутся с не раздельно (не менее двух).

6. Подставьте к глаголам местоимение ты

I вариант

Сидеть, молчатьII вариант

Лежать, стоятьПриведите собственные примеры глаголов в сочетании с местоимением ты (не менее двух).

Контрольна робота №5: тестові завдання за мовними темами, аудіювання

Тестовые задания
1. Укажите строку со сложным предложением

I вариант

А) Ударил гром, и пошёл дождь.

Б) Котёнок бегал, прыгал.

II вариант

А) Пришла весна, и природа ожила.

Б) Листья зазеленели, потянулись к солнцу.

Составьте собственное сложное предложение.

2. Укажите строку с предлогом, который указывает на место действия

I вариант

А) Ребята играли на спортивной площадке.

Б) Мы ходили в музей на экскурсию.

II вариант

А) Во дворе школы разбили клумбу.

Б) В комнату вошла сестра.

Составьте и запишите предложение с предлогом, который указывает на направление действия.

3. Подберите подходящий по смыслу союз

I вариант

Мы долго бродили по лесу, (…) грибов так и не нашли.

А) если

Б) но


II вариант

(…) хочешь быть здоров, закаляйся.

А) если

Б) но


Составьте предложение с союзом а.

4. Вставьте в предложение утвердительную частицу

I вариант

…, я пойду сегодня на концерт.

А) неужели

Б) хорошоII вариант

…, запишите меня в секцию плавания.

А) неужели

Б) хорошоСоставьте и запишите предложение с отрицательной частицей.

5. Вставьте в предложение подходящее по смыслу междометие

I вариант

…, мы победили!

А) эх

Б) ура


II вариант

…, не повезло!

А) эх

Б) ура


Составьте и запишите предложение с частицей, которая выражает восторг, восхищение.

6. Образуйте сложное предложение из двух простых с помощью союзов

I вариант

Мы подошли ближе. Ёжик убежал в кусты.II вариант

Лена открыла окно. В комнате стало светло.Составьте сложное предложение без использования союзов.

Контрольна робота №6: аудіювання

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ВЕКА

Между Очаковым и Николаевом находится Ольвия – место, куда стекаются археологи и туристы.

Впервые я приехал в Ольвию, когда там работала группа ученых из Петербурга, и поселился в длинном строении, похожем на барак. Там уже жил один археолог.

Зажигать свет было не нужно: лунная ночь вплотную подошла к нашим окнам. В такой таинственный час мой новый знакомый повел меня в Ольвию. Мы спустились по глинистым кручам к лиману и очутились в эллинском дворике. Неподалеку блестел колодец. Каменная лестница спускалась к нему.

– Смотрите! – указал археолог на колодец. – Вода сюда поступает по глиняным трубам из источника, бьющего в степи. Это – древнейший в мире водопровод. А теперь представьте: по той лестнице спускается к колодцу девушка. Она идет с глиняным кувшином. На ней – белая туника, на ногах – сандалии. Днем она изливала благовония в храме, который мы теперь раскапываем там, на горе...

Ранним утром археологи приступили к работе. Раскапывался алтарь эллинского храма. Мой сосед с несколькими сотрудниками резал лопатой глинистую почву, соблюдая особую осторожность.

Уже перелопатили довольно толстый пласт, но ничего интересного не нашли... И вдруг из-под земли, из-под пыльной, сухой земли хлынул удивительный запах. Будто кто-то опрокинул ведро благовоний. Мы прильнули к земле, а руководитель раскопок разъяснил, в чем дело.

– Мы добрались до того места, где в храме совершались возлияния. Земля пропиталась ими настолько, что сохранила аромат до наших дней.

Чудо продолжалось недолго. Запах улетучился, но мы все же успели узнать, как пахнет вечность. Все были взволнованы, а мой сосед сказал:

– Это стоит находки декрета!

Он тут же пояснил мне, что «декретом» археологи называют надписи на каменных плитах. Найти плиту с древней надписью считается самой большой удачей.

– Вы понимаете, что значит найти Слово! Слово дороже всех вещей! Последний раз мы нашли декрет в Ольвии сравнительно недавно. Ну, а сегодня мы нашли не Слово, а запах. Не так уж мало!

(По Леониду Вышеславскому)


295 слов

Тестовые задания
1. Зачем археологи ведут раскопки:

а) чтобы узнать, как жили люди в прошлом;

б) чтобы разбогатеть;

в) чтобы пополнить свои коллекции.


2. Что раскапывали археологи в тот день, о котором говорится в рассказе:

а) остатки храма;

б) греческий дворик;

в) старый колодец.


3. Откуда во время раскопок появился запах благовоний:

а) земля в алтаре храма была пропитана благовониями;

б) ветром принесло с лимана какой-то странный запах;

в) археологам только показалось, что они слышат какой-то особенный запах.


4. Почему всех так поразил запах благовоний:

а) он был особенный, непривычный;

б) этот запах продержался в земле несколько тысяч лет;

в) он был очень резким.


5. Какова, по-вашему, основная мысль текста:

а) ученые радуются всякому открытию;

б) тех, кто стремится узнать о прошлом как можно больше, ждут неожиданные и удивительные открытия;

в) каждому, кто прилагает усилия, сопутствует удача.


6. Как можно объяснить образное предложение из рассказа «Луна жадно припала к воде, и никак не могла утолить жажды»:

а) луна отражалась в колодце, и казалось, что она пьет воду;

б) археологи представляли себе греческую девушку у колодца;

в) в южной степи летом ночь не приносит прохлады, не утоляет жажды.


Контрольна робота №6: списування тексту

Солнце – самая близкая и единственная в нашем космическом доме звезда. Другие звезды располагаются далеко и кажутся песчинками.

Но как их много! Люди с давних пор пытались сосчитать звезды. Они разделили условно весь небосклон на районы, а самые яркие звезды соединили линиями. Так появились созвездия, которым дали разные названия.

Если однажды вечером ты приглядишься к звездному небу, то заметишь созвездия Лебедя, Рака, Рыбы, легко найдешь Полярную звезду.(Из журнала)

66 слов


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка