Уроків математики у 4 класі на ІІ семестр № урокуСкачати 297.12 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір297.12 Kb.
Барна М.М., Волощенко О.В., Козак О.П.
Орієнтовне календарно – тематичне планування

уроків математики

у 4 класі

на ІІ семестр
уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Орієнтовні номери завдань

(за підручником Математика, 4. Богданович М.В. – К.: Освіта, 2004. – 159 с.)

Шестицифрові числа: нумерація та дії над ними ( 22 год)

1 (65)
Утворення, читання і записування шестицифрових чисел. Порівняння шестицифрових чисел. Позиційне значення цифр у записі шестицифрового числа. Поняття мільйон. Поняття клас. Лічба тисячами, десятками тисяч, сотнями тисяч в межах мільйона. Поняття мільярд (в порядку ознайомлення)

 • називає числа в межах мільйона від будь-якого числа до вказаного;

 • читає і записує шестицифрові числа;

 • розуміє позиційне значення цифри в записі шестицифрового числа;

 • порівнює шестицифрові числа;

 • знає співвідношення між розрядними одиницями кожного класу;

 • читає числа, записані в таблицю розрядів і класів;

 • розуміє, що в кожному класі, крім першого, повинно бути по три цифри

№№ 198, 199, 203(1), 204(1,2), 205, 211, 213(1,2), 214, 215, 220(1), 221, 222, 223, 224, 227(1), 229, 230, 231, 239(1); збірник

2 (66)
Запис шестицифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч у шестицифровому числі. Округлення шестицифрових чисел.

 • записує шестицифрові числа у вигляді суми розрядних;

 • визначає загальну кількість десятків, сотень, тисяч і десятків тисяч у шестицифрових числах;

 • знає правило округлення чисел

№№ 197, 203(2), 204(3), 206, 213(3), 216, 220(2), 227(2), 239(2), 241, 242; збірник

3 (67)
Усне додавання шестицифрових чисел

 • виконує усне додавання розрядних і «круглих» шестицифрових чисел;

 • складає задачу за виразом

збірник

4 (68)
Письмове додавання шестицифрових чисел

 • знає алгоритм письмового додавання шестицифрових чисел;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач

№ №371(1пр.); збірник

5 (69)
Усне віднімання шестицифрових чисел

 • виконує усне віднімання розрядних і «круглих» шестицифрових чисел;

 • перевіряє, яке число є розв’язком рівняння;

 • розв’язує задачі на 2-4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач

збірник

6 (70)
Письмове віднімання шестицифрових чисел

 • знає алгоритм письмового віднімання шестицифрових чисел;

 • перевіряє, яке число є розв’язком рівняння;

 • перевіряє, яке число є розв’язком нерівності;

 • розв’язує задачі на 2-4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач

№ №367, 393 (1 пр.), збірник

7 (71)
Усне множення шестицифрових чисел на розрядні одиниці. Закони множення.

 • виконує усне множення шестицифрових чисел на розрядні одиниці;

 • знає переставний, сполучний та розподільний закони множення та застосовує їх під час виконання обчислень;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної

№№ 419, 420, 421, збірник

8 (72)
Письмове множення шестицифрових чисел на одноцифрове число (загальний випадок).

 • знає алгоритм письмового множення шестицифрових чисел на одноцифрове число;

 • перевіряє, яке число є розв’язком нерівності;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них

№№ 431, 432, збірник

9 (73)
Множення шестицифрових чисел у випадку кількох нулів у першому множнику. Множення шестицифрових чисел, що закінчуються нулями

 • знає алгоритм письмового множення шестицифрових чисел на одноцифрове число;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • розв’язує задачі на 2-4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач;

№№ 449, 458, 471, збірник

10 (74)
Усне ділення «круглих» шестицифрових чисел на 10, 100, 1000.

 • виконує усне ділення «круглих» шестицифрових чисел на 10, 100, 1000;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

збірник

11 (75)
Письмове ділення шестицифрових чисел на одноцифрове число (загальний випадок). Властивості частки (ділення числа на добуток, ділення суми на число). Перевірка дій множення і ділення

 • знає алгоритм ділення шестицифрових чисел на одноцифрове число;

 • знає властивості частки (ділення числа на добуток і ділення суми на число);

 • виконує перевірку дії множення і ділення;

 • перевіряє, яке число є розв’язком рівняння;

 • розв’язує задачі на 2-4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач

№№ 524, 525, 538, 564, 571, 576, 578, 581,585, 604; збірник

12 (76)
Ділення шестицифрових чисел з остачею на 10, 100, 1000.

 • знає алгоритм ділення шестицифрових чисел з остачею на 10, 100, 1000

№№ 631, 632; збірник

13 (77)
Узагальнюючий урок з теми «Шестицифрові числа: нумерація та дії над ними»

 • називає числа в межах мільйона від будь-якого числа до вказаного;

 • читає і записує шестицифрові числа;

 • розуміє позиційне значення цифри в записі шестицифрового числа;

 • порівнює шестицифрові числа;

 • знає співвідношення між розрядними одиницями кожного класу;

 • читає числа, записані в таблицю розрядів і класів;

 • розуміє, що в кожному класі, крім першого, повинно бути по три цифри;

 • записує шестицифрові числа у вигляді суми розрядних;

 • визначає загальну кількість десятків, сотень, тисяч і десятків тисяч у шестицифрових числах;

 • знає правило округлення чисел;

 • виконує усне додавання розрядних і «круглих» шестицифрових чисел;

 • знає алгоритм письмового додавання шестицифрових чисел;

 • виконує усне віднімання розрядних і «круглих» шестицифрових чисел;

 • знає алгоритм письмового віднімання шестицифрових чисел;

 • виконує усне множення шестицифрових чисел на розрядні одиниці;

 • знає переставний, сполучний та розподільний закони множення та застосовує їх під час виконання обчислень;

 • знає алгоритм письмового множення шестицифрових чисел на одноцифрове число;

 • виконує усне ділення «круглих» шестицифрових чисел на 10, 100, 1000;

 • знає алгоритм ділення шестицифрових чисел на одноцифрове число;

 • знає властивості частки (ділення числа на добуток і ділення суми на число);

 • виконує перевірку дії множення і ділення

збірник

14 (78)
Контрольна робота № 6 з теми «Шестицифрові числа: нумерація та дії над ними»

 • розташовує числа в межах мільйона від будь-якого числа до вказаного;

 • розуміє позиційне значення цифри в записі шестицифрового числа;

 • порівнює шестицифрові числа;

 • читає числа, записані в таблицю розрядів і класів;

 • визначає загальну кількість десятків, сотень, тисяч і десятків тисяч у шестицифрових числах;

 • виконує усне додавання розрядних і «круглих» шестицифрових чисел;

 • застосовує алгоритм письмового віднімання шестицифрових чисел;

 • застосовує алгоритм письмового множення шестицифрових чисел на одноцифрове число;

 • розуміє алгоритм усного ділення «круглих» шестицифрових чисел на 10, 100, 1000;

 • виконує перевірку дії множення (ділення);

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дії з дужками і без них;

 • перевіряє, чи є дане число розв’язком рівняння;

 • знаходить значення змінної, яке задовольняє нерівність;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • складає план розв’язування задачі
15 (79)
Аналіз контрольної роботи

 • аналізує результати виконаної роботи;

 • виконує індивідуальні завдання, орієнтовані на корекцію допущених у роботі помилок
Площа. Швидкість ( 13 год)

16 (80)
Система одиниць довжини

 • знає співвідношення між одиницями довжини;

 • використовує співвідношення між одиницями довжини під час розв’язування задач;

 • порівнює одиниці довжини;

 • перетворює одиниці довжини;

 • виконує арифметичні дії з одиницями довжини;

 • встановлює співвідношення між одиницями довжини

№№ 259, 260, 262, 267, 280, 306, 307, 335, 343, 344, 348, 369; збірник

17 (81)
Поняття про площу. Одиниці площі – квадратний сантиметр, квадратний дециметр, квадратний метр, ар, гектар, квадратний кілометр. Правило обчислення площі прямокутника (квадрата).

 • знає одиниці площі та їх коротке позначення при числах;

 • знає співвідношення між одиницями площі та використовує їх під час обчислень;

 • розташовує одиниці площі в порядку спадання (зростання);

 • знає правило обчислення площі прямокутника (квадрата) і використовує його під час розв’язування задач;

 • встановлює відповідність між одиницями площі

№№ 466, 467, 473, 474, 479, 491, 492, збірник

18 (82)
Розв’язування задач, використовуючи правило обчислення площі прямокутника (квадрата). Площа поверхні куба.

 • знає правило обчислення площі прямокутника (квадрата) і використовує його під час розв’язування задач;

 • розв’язує задачі на знаходження площі поверхні куба;

 • визначає вираз, який відповідає розв’язку задачі з буквеними даними

№ №482, 483, 484, 489, 493, 494, 496, 497, 500, 501, 508, 511, 512, 521, 574, 583; збірник

19 (83)
Розв’язування задач на визначення площі ділянки прямокутної форми за її планом

 • визначає площу ділянки прямокутної форми за її планом;№ 499, збірник

20 (84)
Розв’язування задач на визначення площі ділянки прямокутної форми за її планом

 • визначає площу ділянки прямокутної форми за її планом;№ 779; збірник

21 (85)
Обчислення площі фігур за допомогою палетки.

 • розуміє, що площу фігури можна виміряти за допомогою палетки
№№ 514, 515; збірник

22 (86)
Поняття про швидкість. Одиниці швидкості. Розв’язування задач на знаходження швидкості руху.

 • знає одиниці швидкості;

 • позначає скорочено одиниці швидкості;

 • розв’язує задачі на знаходження швидкості руху

№№ 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 402, 692, збірник

23 (87)
Розв’язування задач на знаходження відстані.

 • розв’язує задачі на знаходження відстані
№№ 389, 390, 391, 392, 395, 397, 721 збірник

24 (88)
Розв’язування задач на знаходження часу.

 • розв’язує задачі на знаходження відстані
№№ 398, 399, 400, 638, збірник

25 (89)
Узагальнюючий урок з теми «Площа. Швидкість»

 • знає співвідношення між одиницями довжини;

 • використовує співвідношення між одиницями довжини під час розв’язування задач;

 • порівнює одиниці довжини;

 • перетворює одиниці довжини;

 • знає одиниці площі та їх коротке позначення при числах;

 • знає співвідношення між одиницями площі та використовує їх під час обчислень;

 • розташовує одиниці площі в порядку спадання (зростання);

 • знає правило обчислення площі прямокутника (квадрата) і використовує його під час розв’язування задач;

 • розв’язує задачі на знаходження площі поверхні куба;

 • визначає вираз, який відповідає розв’язку задачі з буквеними даними;

 • визначає площу ділянки прямокутної форми за її планом;

 • розуміє, що площу фігури можна виміряти за допомогою палетки;

 • знає одиниці швидкості;

 • позначає скорочено одиниці швидкості;

 • розв’язує задачі на знаходження швидкості руху, відстані, часу

№№ 406, 407, 444, 461, 470, 478, 519, 530, 531, 533, 606, 609, 622, 628, 837, 846, 861, збірник

26 (90)
Контрольна робота № 7 з теми «Площа. Швидкість»

 • розв’язує прості задачі на знаходження швидкості руху;

 • розв’язує прості задачі на знаходження відстані;

 • розв’язує прості задачі на знаходження часу;

 • розв’язує задачі на знаходження площі прямокутника;

 • співвідносить дії до задачі та їх пояснення;

 • визначає вираз для розв’язування задачі з буквеними даними;

 • знає співвідношення між одиницями довжини;

 • розпізнає фігуру, площу якої можна виміряти за допомогою палетки;

 • розпізнає одиниці площі та знає їх коротке позначення при числах;

 • розташовує одиниці площі у порядку зростання (спадання);

 • знає правила обчислення площі прямокутника (квадрата);

 • визначає площу ділянки прямокутної форми за її планом;

 • розуміє, як коротко записати одиниці швидкості
27 (91)
Аналіз контрольної роботи.

 • аналізує результати виконаної роботи;

 • виконує індивідуальні завдання, орієнтовані на корекцію допущених у роботі помилок
Дроби ( 6 год)

28 (92)
Повторення вивченого про частини.

 • розуміє сутність поняття частина числа;

 • знаходить половину, третину, четверту та інші частини від числа;

 • знаходить число за його частиною;

 • розв’язує складені задачі, які включають знаходження частини від числа та числа за його частиною;

 • записує розв’язання задачі з поясненням і без пояснення;

 • уміє складати план розв’язування складеної задачі

№№ 597, 640 – 645, 647 655, 657, 662; збірник

29 (93)
Дроби. Чисельник і знаменник дробу. Порівняння дробів.

 • знає як утворюється дріб;

 • знає, що таке знаменник дробу, чисельник дробу;

 • записує і читає дроби;

 • порівнює дроби з однаковими знаменниками;

 • записує дроби в порядку зростання / спадання

№№ 658 – 660, 664 – 667; збірник

30 (94)
Знаходження дробу від числа.

 • знає, як знайти дріб від числа;

 • знаходить дріб від числа;

 • розв’язує задачі, які включають знаходження дробу від числа

№№ 661, 663, 668 – 671, збірник

31 (95)
Знаходження числа за його дробом.

 • знає, як знайти число за його дробом;

 • знаходить число за його дробом;

 • розв’язує задачі, які включають знаходження числа за його дробом

Збірник

32 (96)
Знаходження дробу від числа та числа за його дробом.

 • знаходить дріб від числа;

 • розв’язує задачі, які включають знаходження дробу від числа;

 • знаходить число за його дробом;

 • розв’язує задачі, які включають знаходження числа за його дробом

№№ 673 – 675, 677, 681 - 688; збірник

33 (97)
Знаходження дробу від числа та числа за його дробом.

 • знаходить дріб від числа;

 • розв’язує задачі, які включають знаходження дробу від числа;

 • знаходить число за його дробом;

 • розв’язує задачі, які включають знаходження числа за його дробом

№№ 691, 699, 700, 704, 705, збірник

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число ( 20 год.)

34 (98)
Множення трицифрових чисел на двоцифрове


 • знає алгоритм письмового множення трицифрових чисел на двоцифрові;

 • закінчує розв’язання задачі на 2 – 4 дії, що по-різному сформульовані із простих задач вивчених видів;

 • записує розв’язання задачі з поясненням

№№ 820, 823, 829 (1); збірник

35 (99)
Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок)

 • знає алгоритм письмового множення багатоцифрових чисел на двоцифрові;

 • складає рівняння та знаходить число, яке є розв’язком рівняння;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • уміє складати план розв’язування задачі

№№ 826, 827, 829; збірник

36 (100)
Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок)

 • знає алгоритм письмового множення багатоцифрових чисел на двоцифрові;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них;

 • записує розв’язання задачі з поясненням і без пояснення;

 • уміє складати вираз до задачі з буквеними даними та обчислює його при заданому значенні змінної

№№ 828; збірник

37 (101)
Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові ( коли у множнику є нулі)

 • знає алгоритм письмового множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (коли у множнику є нулі);

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • записує розв’язання задачі з поясненням і без пояснення;

 • складає задачі за даним виразом

№№ 831, 836; збірник

38 (102)
Множення іменованих чисел на двоцифрові


 • знає алгоритм письмового множення багатоцифрових чисел на двоцифрові;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • записує розв’язання задачі з поясненням і без пояснення;

 • уміє складати вираз до задачі з буквеними даними та обчислює його при заданому значенні змінної

№№ 833, 834, 839; збірник

39 (103)
Знаходження значень виразів на сумісні дії різних ступенів • знає правило про порядок виконання арифметичних дій першого та другого ступенів у виразах без дужок і з дужками;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної

№№ 843, 847, 854, 855; збірник

40 (104)
Контрольна робота № 8 з тами «Дроби. Множення багатоцифрових чисел на двоцифрове число»

 • знає, як записати дріб;

 • порівнює дроби з однаковими знаменниками;

 • записує дроби в порядку зростання / спадання;

 • знаходить дріб від числа;

 • знає, як знайти число за його дробом;

 • застосовує алгоритм письмового множення багатоцифрових чисел на двоцифрове число;

 • застосовує алгоритм письмового множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (коли у множнику є нулі);

 • розташовує порядок виконання арифметичних дій першого та другого ступенів у виразах без дужок і з дужками;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • встановлює відповідність між рівняннями та їх розв’язками

 • перевіряє, чи є дане число розв’язком нерівності з однією змінною;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • складає задачу за рівнянням

 • визначає, який вираз відповідає розв’язку задачі з буквеними даними
41 (105)
Аналіз контрольної роботи

 • аналізує результати виконаної роботи;

 • виконує індивідуальні завдання, орієнтовані на корекцію допущених у роботі помилок
42 (106)
Ділення трицифрових чисел на двоцифрове • знає алгоритм письмового ділення трицифрових чисел на двоцифрові;

 • розв’язує задачі на спільну роботу;

 • уміє складати план розв’язування складеної задачі

№№ 635, 867, 868, 873, 875, 891, 876, 878, 886, 885; збірник

43 (107)
Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). • знає алгоритм письмового ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове;

 • виконує перевірку дії ділення;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • записує розв’язання задачі з поясненням і без пояснення

№№ 892, 893, 894, 897; збірник

44 (108)
Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням. • знає алгоритм письмового ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • вміє перевірити, чи є дане число розв’язком рівняння;

 • вміє перевірити, чи є дане число розв’язком нерівності з однією змінною;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • розв’язує задачі на пропорційне ділення

№№ 898, 900, 901, 906, 908, 910, 913, 915; збірник

45 (109)
Ділення трицифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі • знає алгоритм письмового ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове у випадку, коли частка містить нулі;

 • розв’язує задачі на пропорційне ділення;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • записує розв’язання задачі з поясненням і без пояснення

№№ 916, 917, 918, 919, 922, 929; збірник

46 (110)
Ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові. • знає алгоритм ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрове;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • записує розв’язання задачі з поясненням і без пояснення

№№ 932, 933, 937, 953; збірник

47 (111)
Ділення іменованих чисел на двоцифрові


 • знає алгоритм письмового ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове;

 • складає задачу за її короткою умовою, поданою у вигляді таблиці;

 • записує розв’язання задачі з поясненням і без пояснення

№№ 939, 940, 944, 946, 954, 957, 958, 964; збірник

48 (112)
Сумісні дії різних ступенів з багатоцифровими числами. Знаходження значень виразів на сумісні дії різних ступенів • знає правило про порядок виконання арифметичних дій першого та другого ступенів у виразах без дужок і з дужками;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної

№№ 943, 947, 951, 955, 961, 962, 963, 968; збірник

49 (113)
Поняття про середнє арифметичне.

 • знає алгоритм ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове;

 • розуміє поняття середнє арифметичне;

 • знає правило знаходження середнього арифметичного;

 • вміє знаходити середнє арифметичне

№№ 879, 880, 888, 889; збірник

50 (114)
Розв’язання задач на середнє арифметичне.

 • знає алгоритм ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове;

 • знає правило знаходження середнього арифметичного;

 • розв’язує задачі на знаходження середнього арифметичного

№№ 895, 902, 903, 905, 912; збірник

51 (115)
Розв’язання задач на середнє арифметичне.

 • знає алгоритм ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове;

 • знає правило знаходження середнього арифметичного;

 • розв’язує задачі на знаходження середнього арифметичного

№№ 921, 928, 931, 942, збірник

52 (116)
Узагальнюючий урок з теми: «Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число»


 • знає алгоритм письмового множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове;

 • виконує перевірку дій множення і ділення;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • вміє перевірити, чи є дане число розв’язком нерівності з однією змінною
Міри часу (6 год.)

53 (117)
Система одиниць вимірювання часу. Заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і менших – більшими

 • знає одиницю часу – тисячоліття;

 • знає співвідношення між одиницями часу;

 • використовує співвідношення між одиницями часу під час розв’язування задач

№№ 986, 987, 989, 997,1003, 1004, 1005, 1006, 1007; збірник

54 (118)
Визначення знаменних дат і тривалості подій за календарем

 • визначає тривалість подій за календарем;

 • розв’язує задачі на знаходження тривалості події, часу початку та закінчення події

№№ 988 (2), 995; збірник

55 (119)
Арифметичні дії з іменованими числами, вираженими у мірах часу

 • знає співвідношення між одиницями часу;

 • використовує співвідношення між одиницями часу під час розв’язування задач;

 • порівнює одиниці вимірювання часу

№№ 1011, 1012, 1013, 1014, 1018, 1020; збірник

56 (120)
Розв’язування задач на час

 • знає співвідношення між одиницями часу;

 • використовує співвідношення між одиницями часу під час розв’язування задач;

№№ 996, 1021, 1022, 1023, 1027; 1030, 1031, 1032, 1033; збірник

57 (121)
Контрольна робота № 9


 • знає одиницю часу – тисячоліття;

 • знає співвідношення між одиницями часу;

 • використовує співвідношення між одиницями часу під час розв’язування задач;

 • визначає тривалість подій за календарем;

 • розв’язує задачі на знаходження тривалості події, часу початку та закінчення події
58 (122)
Аналіз контрольної роботи.


 • аналізує результати виконаної роботи;

 • виконує індивідуальні завдання, орієнтовані на корекцію допущених у роботі помилок
Повторення вивченого за рік ( 18 год.)

59 (123)
Нумерація багатоцифрових чисел. Округлення чисел. Цифри римської нумерації.

 • знає властивості натурального ряду чисел;

 • називає числа в межах 1000000 від будь – якого числа до вказаного;

 • читає і записує багатоцифрові числа;

 • записує багатоцифрові числа у вигляді суми розрядних;

 • визначає загальну кількість десятків, сотень, тисяч і десятків тисяч у числах;

 • знає правило округлення чисел;

 • знає окремі цифри римської нумерації

Збірник

60 (124)
Повторення вивченого про дроби.

 • записує і читає дроби;

 • знаходить дріб від числа і число за його дробом;

 • порівнює дроби з однаковими знаменниками;

Збірник

61 (125)
Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел.


 • виконує усне додавання і віднімання розрядних і «круглих» багатоцифрових чисел;

 • знає алгоритм усного і письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Збірник

62 (126)
Множення багатоцифрових чисел на одно- та двоцифрове число.


 • знає алгоритм письмового множення багатоцифрових чисел на одно- та двоцифрові числа, множення у випадку кількох нулів у першому множнику;

 • знає переставний, сполучний і розподільний закони множення та застосовує їх під час виконання обчислень;

 • виконує перевірку дії множення

Збірник

63 (127)
Ділення багатоцифрових чисел на одно- та двоцифрове.


 • знає алгоритм ділення багатоцифрових чисел на одно- та двоцифрові числа; ділення з остачею на 10, 100, 1000;

 • знає властивості частки (ділення числа на добуток і ділення суми на число) та застосовує їх під час виконання обчислень;

 • виконує перевірку дії ділення

Збірник

64 (128)
Числові вирази. Обчислення виразів, що містять сумісні дії першого та другого ступенів. Розв’язування рівнянь. • знає правило про порядок виконання арифметичних дій першого та другого ступенів у виразах без дужок і з дужками;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної

Збірник

65 (129)
Розв’язування задач на рух. Розв’язування задач з буквеними даними. • знає одиниці швидкості та їх коротке позначення при числах;

 • позначає скорочено одиниці швидкості;

 • розв’язує прості задачі на знаходження швидкості руху, відстані, часу;

 • уміє складати план задачі;

 • записує розв’язання задачі з поясненням і без пояснення;

 • складає задачі за даним рівнянням, виразом

Збірник

66 (130)
Площа. Розв’язування задач на знаходження площі прямокутника (квадрата). Геометричні фігури.


 • знає одиниці площі та їх коротке позначення при числах;

 • знає співвідношення між одиницями площі, використовує їх під час обчислень;

 • знає правила обчислення площі прямокутника (квадрата) і використовує його під час розв’язування задач, практичних завдань;

 • розв’язує задачі на знаходження площі прямокутника;

 • вміє визначити площу ділянки прямокутної форми за її планом;

 • розпізнає плоскі та об’ємні геометричні фігури;

 • будує розгортку куба за зразком;

 • знаходить спільні ребра куба, вершини для суміжних граней куба

Збірник

67 (131)
Розв’язування складених задач на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані з простих задач вивчених типів. Розв’язування задач з буквеними даними.


 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані з простих задач вивчених типів;

 • складає вираз для розв’язування задач з буквеними даними;

 • складає план розв’язування складеної задачі;

 • складає вираз до задачі;

 • складає задачі за рівнянням, виразом, схемою

Збірник

68 (132)
Контрольна робота № 10 з теми «Повторення вивченого за рік»

 • читає і записує багатоцифрові числа;

 • визначає загальну кількість десятків, сотень, тисяч і десятків тисяч у багатоцифровому числі;

 • порівнює багатоцифрові числа;

 • знає правило округлення чисел;

 • знає окремі числа римської нумерації;

 • знаходить дріб від числа;

 • знаходить число за його дробом;

 • порівнює дроби з однаковими знаменниками;

 • письмово додає і віднімає багатоцифрові числа;

 • ділить багатоцифрове число на одно-, двоцифрове;

 • множить багатоцифрове число на одно- двоцифрове;

 • виконує перевірку дії ділення ;

 • знаходить середнє арифметичне;

 • знає правила про порядок виконання арифметичних дій першого та другого ступенів у виразах без дужок і з дужками;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • вміє перевірити, чи є дане число розв’язком нерівності з однією змінною;

 • розв’язує прості задачі на знаходження швидкості руху, відстані, часу;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • складає план розв’язування складеної задачі;

 • визнає площу ділянки прямокутної форми за її планом;

 • розв’язує задачі на знаходження тривалості події, часу початку та закінчення події;

 • розпізнає плоскі та об’ємні геометричні фігури;

 • будує розгортку куба за зразком
69 (133)
Аналіз контрольної роботи

 • аналізує результати виконаної роботи;

 • виконує індивідуальні завдання, орієнтовані на корекцію допущених у роботі помилок
70 (134)
Ознайомлення з множенням багатоцифрового на трицифрове

 • знає алгоритм письмового множення багатоцифрового числа на трицифрове;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • вміє перевірити, чи є дане число розв’язком рівняння;

 • знаходить значення числових виразів на одну – дві дії з дужками і без дужок

№№ 849, 850, 851, 858

71 (135)
Ознайомлення з діленням багатоцифрового числа на трицифрове

 • знає алгоритм письмового ділення багатоцифрового числа на трицифрове;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • вміє перевірити, чи є дане число розв’язком рівняння;

 • знаходить значення числових виразів на одну – дві дії з дужками і без дужок

№№ 972, 973, 978

72 (136)
Мислення в математиці (головоломки, лабіринти, геометричні фігури)
Збірник

73 (137)
Мислення в математиці (числа і числові головоломки)
Збірник

74 (138)
Мислення в математиці (логічні задачі)
Збірник

75 (139)
Мислення в математиці (тренування пам’яті)
Збірник

76 (140)
Резерв часу
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка