Уроках галузей «математика» та «природознавство»Сторінка4/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4   5

Одним із інтерактивних прийомів роботи на уроці є складання сенканів.

Сенкан – це вірш, який синтезує інформацію і факти у стисле исловлювання, яке описує чи віддзеркалює тему.Самостійна робота у стилі « сенкан» допомагає учням у первинному сприйнятті теми, спонукає до проблемної роботи над текстом, розвиває творчі здібності, уяву дитини, вміння нестандартно мислити. Це своєрідна цікавинка філософського змісту, що вимагає ретельного обміркування на основі глибокого розуміння речей Кожен може відчути себе поетом, виявити власний погляд на прочитане , почуте. Таким чином, сенкан забезпечує високоефективну роботу з розвитку критичного мислення, спонукає учнів у великому обсязі відібрати основну і відтворити її у стислій формі.

Сенкан вимагає певної побудови. Це поетична мініатюра з 5- ти рядків за такою схемою:

1 – й рядок – іменник ( тема мінініатюри);

2 – й рядок – прикметник до теми;

3 – й рядок – дієслово чи дієслівні форми;

4 – й рядок – фраза, яка передає особисте ставлення до теми;

5 – й рядок – синонім до іменника в першому рядку.

На перший погляд може здатися, що «Сенкан» - стратегія «не математична», але практика показує, що такий метод є цікавим для учнів і має багато позитивних моментів: забезпечує міжпредметні зв’язки, розвиває творчі здібності учнів, викликає інтерес і навіть захоплення математикою.

Наприклад.

6 клас. Тема «Координатна пряма».

Пряма.

Нескінченна, числова.

Зображує, показує, розміщує.

Кожній точці координату вказує.

Координатна пряма.

Прийом « Мозковий штурм»

Мозковий штурм – це методичний прийом, застосування якого сприяє розвитку вищого рівня мислення, допомагає знаходити нові рішення через вияв індивідуальних здібностей кожного, спонукає до розвитку творчості, критичності, вчить застосовувати набуті знання на практиці.Механізм проведення його простий і доступний. Вчитель об’єднує клас у групи, учасники яких ознайомлюються з конкретними завданнями і проблемою, над розв’язанням якої вони будуть працювати. Пізніше кожен з учнів пропонує свої ідеї, шляхи розв’язання того чи іншого питання, що було поставлене перед ними. Під час мозкового штурму ніхто не коментує думки і не дає їм оцінок. Кожен учасник групи вільно висловлює власну ідею або декілька ідей.

Метою цієї методики не є досягнення кількості за рахунок якості , а залучення до роботи всіх учасників.

Етапи проведення мозкового штурму:

Організаційний момент. Учитель визначає лідера і секретаря, які контролюють процес висунення ідей.

Визначення проблеми. Вибирається конкретна проблема і точно формулюється.

Мозковий штурм. Висловлюються розв’язки проблеми, а учень, відповідальний за це, записує їх.

Групування. Схожі розв’язки групуються.

Оцінювання. Обговорюється кожен із розв’язків. Вибирається кілька цікавих ідей, які потрібно буде досліджувати далі.

Відбір. Відбираються ті ідеї, що найкраще розв’язують проблему, яку ви перед собою поставили.

Дії. Ставиться питання, чи буде ефективний певний розв’язок, і намічаються шляхи втілення його в дію. Ніхто не повинен критикувати чи коментувати розв’язок на цьому етапі.

Прийом « П’ятихвилинний есей»

Використовується в кінці уроку, щоб допомогти учням краще зрозуміти свої думки з вивченої теми . Перед учнями ставиться два завдання: написати про якусь одну річ, про яку вони дізналися з теми і написати одне

запитання, яке у них виникло.

Прийом « Кубування»

Кубування є методом навчання,який полегшує розгляд різних аспектів теми. Цей підхід передбачає використання кубика із написаними на кожному його боці вказівками щодо напрямку мислення та письма.

На кожному боці кубика вказівка : опишіть це; порівняйте це, встановіть асоціації,; проаналізуйте це; знайдіть застосування цьому; запропонуйте аргументи „ за” або „ проти” цього. Отже ,вказівки на гранях куба є такими:

Опишіть це. Розгляньте уважно об’єкт ( можливо лише уявний) та опишіть, що ви бачите, відзначаючи колір, форму , розміри)

Порівняйте це. На що схоже? Від чого відрізняється?

Встановіть асоціації. Про що це змушує вас думати?

Проаналізуйте це. Скажіть, як це зроблено Вам не обов’язково це знати. Ви можете вигадати.

Знайдіть застосування цьому. Як саме це може бути застосоване?

Запропонуйте аргументи « за» або « проти».

Займіть певну позицію

Прийом « Гронування»

Етапи гранування є простими і дуже добре запам’ятовуются:

Напишіть центральне слово або фразу посередині аркуша поперу.

Починайте записувати слова або фрази, які спадають на думку з обраної теми.

Коли всі ідеї записані на папері, починайте встановлювати там де це можливо, зв’язки між поняттями.

Запишіть стільки ідей, скільки дозволить час, або ж доки всі вони не будуть вичерпані.


2.3 Плани-конспекти уроків з елементами технології критичного мислення

а) План-конспект уроку з математики

6 клас

Провідна діяльність підлітків: наукове дослідження та інтимно-особистісне спілкування

Розділ з математики: Відношення і пропорції

Кількість годин: 10 год

Номер уроку в темі: 9

Тема уроку: Пропорція. Застосування пропорції

Мета: систематизувати знання учнів по темі «Відношення і пропорції» та перевірити рівень засвоєння знань;

розвивати критичне мислення учнів;

виховувати наполегливість, працелюбність, цілеспрямованість.

Очікувані результати

Учні повинні вміти: ▪ складати пропорції при розв'язуванні задач на знаходження відсотків від числа;

▪ складати пропорції при розв'язуванні задач на знаходження числа за його відсотками;

▪ застосовувати пропорції при розв'язуванні задач на уроках фізики , хімії, географії, біології, економіки.

Тип уроку:узагальнення та систематизація знань,умінь та навичок.

Форми роботи: індивідуальна , парна, групова.

Обладнання: інтерактивна дошка, картки із завданнями.

Девіз уроку: «Математика цікава тоді, коли дає поживу нашій винахідливості й здатності до міркувань».

Д. Пойа


Хід уроку І . Організаційний етап

 1. Слово вчителя: ознайомлення учнів з темою та очікуваними результатами уроку та правилами оцінювання відповідей учнів.

2. Метод «Розминка» (учитель пропонує учням заручитися підтримкою однокласників у навчальній діяльності і закінчити одним словом речення: «Я бажаю тобі ...»)

ІІ .Актуалізація опорних знань
1.Метод «Гірлянда запитань» (2 бал) (запитання роздаються на кольорових картках у формі різних геометричних фігур, які підвішені на нитці кольоровою стороною до учнів. Номер картки і запитання записані з іншого боку. Учні мають право вибору картки.):

 • - що називається відношенням ?

 • - що називається пропорцією ?

 • - як називаються члени пропорції?

 • - сформулювати основну властивість пропорції.

 • - що таке відсоток?

 • - що таке відсоткове відношення двох чисел ?

 • - як знайти невідомий середній член пропорції ?

 • - як знайти невідомий крайній член пропорції ?

 • - як знайти відсотки від числа ?

 • - як знайти число за його відсотками ?

 • - як знайти відсоткове відношення двох чисел ?

 • -яким способом зручно розв'язувати задачу на відсотки ?

2. Відповіді учнів за методом «Математичний футбол».ІІІ . Застосування набутих знань.

1.Розв'язування тестових завдань (усно ) (3 бали).

(Слайд №1 )1.1.Із правильної рівності х : 4 = 3 ½ : ⅛ можна записати яку з рівностей :

А) х : ⅛= 4 : 3½

Б) х · ⅛ = 4 · 3 ½

В) 4 · ⅛ = х · 3 ½

Г) 4 · х = ⅛ · 3½

(Слайд № 2)1.2Для того щоб знайти невідомий член пропорції

х : 5 =15 : 4, треба:
А) х =
Б) х =
В) х =
Г) х =
(Слайд №3) 1.3 В запису х : 25= 3 : 7

А) х і 3 — крайні члени;

Б) 25 і 7 — середні члени ;

В) х і 7 — середні члени ;

Г) 25 і3 — середні члени.
(Слайд № 4) 1.4.Для пропорції 3 : 2 = 6 : 4 можна записати основну властивість у вигляді :

А) 3 · 6 = 2 · 4;

Б) 3 ·4 = 2 · 6 ;

В) 3 : 4 = 6 : 2 ;

Г) 3: 4 = 2 : 6 ;
(Слайд № 5 ) 1.5 Перевести відсотки у дріб можна наступним чином:

А) 10 % =


Б) 20 % =
В) 15 % =
Г) 23 % =
2. Розв'язування задач (письмово).

2.1 Робота в групах (Історична довідка) (3 бали).

Вчитель:

Одного разу в англійському графстві Камберленд почалася гроза, сильний ураган, який ламав дерева та виривав їх з корінням. І після такого стихійного лиха на місці однієї з таких ям місцеві жителі побачили якусь дивну чорну речовину. Назву цієї речовини ви можете дізнатися,коли розв'яжете рівняння, і за допомогою таблиці з кодуванням замість відповідей отримаєте літери та прочитаєте слово.

Рівняння:


 1. х : 9 = 17 : 4

 2. 9,3: 3,1 = х : 5

 3. 12 : х 0,4 : 1,8

 4. 0,4 : х 1,6 : 1,2

 5. 0,1 : 3,8 2 : х

 6. 3 : х 6 : 15,6

Учні самостійно встановлюють відповідність між відповідями і літерами


Таблиця з кодуванням:
Відповіді: Літери:

54 А


4,5 Г

7,8 Т


96 І

0,3 Ф


15 Р

Правильна відповідь « Графіт». Кусочками графіту пастухи почали позначати живність, а торговці робити написи на ящиках та тюках. Все це відбувалося у 1556 році. Перші олівці мали недолік — вони вимазували пальці і дуже швидко ламалися. Куски графіту почали обмотувати тканиною або смужкою, а для міцності змішували з сіркою та смолою. Пізніше почали додавати глину і всю суміш запікати в печах. Сучасний вигляд олівець отримав наприкінці XVIII століття.


2.2.Робота в парах ( 4 балів).

Вчитель:

Задачі за допомогою пропорцій розв'язували ще в стародавні часи, особливо в мистецтві,архітектурі та літературі, але й сьогодні вони потрібні нам у повсякденній діяльності: кулінарії, сільському господарстві, у будівництві, промисловості. А на яких уроках застосовують пропорцію?

Учні об'єднуються в пари: “Біологи”, “Географи”, “Хіміки”, “Фізики”, “Економісти”.«Біологи»

Задача: для визначення схожості насіння посіяли горох . Із 200 посіяних горошин зійшли 170. Який відсоток горошин проросли?


«Географи»

Задача: з 6 т магнітної руди добувають 4,2 т заліза. Скільки заліза можна видобути з 22 т магнітної руди ?


«Хіміки»

Задача: з 225 кг руди можна одержати 34,2 кг міді. Скільки відсотків міді міститься у руді?«Фізики»

Задача:катер пройшов відстань 120 км за 6 год. Знайти відстань, яку пройде катер за 3,2 год, якщо він не змінить швидкості.


«Економісти»

Задача: авансом робітник отримав 84 грн, що складає 7% його заробітної плати. Визначити розмір всієї заробітної плати робітника.

Один учень з кожної пари записує розв’язок задачі на дошці.

IV. Домашнє завдання
1.Скласти і розв'язати 3 задачі на використання пропорції.

V. Підсумок уроку

1. Метод “Шкала успіху” (оцінювання діяльності учнів на уроці).

2. Запитання до учнів.


 • Якою була тема уроку?

 • Які знання отримали на уроці?

 • У якому настрої ви перебували на даному уроці?

 • Яким був настрій у вашого вчителя?

Учитель: “ Я бажаю вам гарних успіхів ! До побачення !”б) План-конспект уроку з фізики

8 клас

Провідна діяльність підлітків: наукове дослідження та інтимно-особистісне спілкування

Розділ з фізики: Кількість теплоти. Теплові машини

Кількість годин: 20 год

Номер уроку в темі: 13

Тема уроку: Випаровування та конденсація рідин
Той, хто базікає про природу, замість того, щоб за допомогою експерименту і спостережень примусити говорити, ніколи не пізнає її. Лише дослід відслонює завісу з таємниць природи.

Галілео ГалілейМета уроку:

• Закріпити уміння використовувати знання атомно-молекулярного вчення для дослідження теплових явищ на прикладі випаровування та конденсації ;

• формувати вміння пояснювати процеси, які відбуваються в природі й побуті, на основі знань про випаровування і конденсацію.

• активізувати пізнавальний інтерес до фізики як науки про природу, сприяти виробленню у них потреби саморозвитку й самоосвіти;

• формувати культуру розумової праці;

• розвивати логічне мислення, уміння проводити дослід та формулювати власну точку зору

• виховувати в учнів здатність вести конструкційний діалог , уважність, кмітливість, акуратність, працьовитість, самостійність, дисциплінованість, самокритичність.

Основні поняття: пароутворення, випаровування, конденсація, сублімація, швидкість випаровування.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Обладнання: пробірка з кристаликами йоду; спиртівка; тримач для пробірки; два однакових термометри; вата; спирт; колба з водою, закрита пробкою, в яку вставлена Г-подібна скляна трубка, матове скло; комплекти приладів для проведення дослідів для кожної групи.

Демонстрації: випаровування кристаликів йоду, поглинання енергії при випаровуванні рідини, конденсація пари, виділення енергії при конденсації пари.

Хід уроку

І. Організаційний момент (0,5 хв.)

Сьогодні на уроці фізики ми будемо працювати разом і я розраховую на вашу підтримку і допомогу. Кожному з вас я хочу побажати щоб ви на цьому уроці були: «У» - усміхненими, «С» - спокійними, «П» - прогресивними, «І» «Х» - хоробрими. (УСПІХ)II. Створення проблемної ситуації (3 хв.)

Казка-загадка «Три троянди»

У прекрасному місті Болістані на узбережжі Середземного моря у чудовому палаці жив молодий співак Каїн. Біля палацу у саду росли три кущі троянд. Часто вечорами Каїн співав власні пісні. І ось одного разу він почув, що хтось із саду йому підспівує. Він визирнув у вікно. Біля кущів троянд Каїн побачив прекрасну дівчину, яка співала його пісні. Наступного вечора юнак сховався у саду і тільки-но з’явилася дівчина, він вийшов до неї і запитав:

— Хто ти, прекрасна незнайомко?

— Я — одна з троянд, що ростуть у твоєму саду. Злий чаклун перетворив мене на прекрасну квітку. Якщо вранці, тільки-но зійде сонце, в одному з кущів ти впізнаєш мене, чари розвіються, і я стану дівчиною, а якщо не впізнаєш, то я назавжди залишуся трояндою у твоєму саду.

Вранці, тамуючи подих, Каїн декілька хвилин уважно вдивлявся в кущі троянд. Він дуже боявся помилитися

— Це ти! — сказав він і простягнув руки до одного з кущів. І враз з’явилася дівчина.

Учитель. Діти, як Каїн упізнав у троянді дівчину? Як ви гадаєте? (Діти в парах обговорюють ситуацію, а потім висловлюють свої думки.) Росу ви бачили вранці і на квітах, і на траві, і на листочках кущів і дерев. Що ж таке роса? Як наука пояснює її утворення?

Утворення роси — це конденсація водяної пари.

Процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий називається конденсацією

Чому після дощу через деякий час калюжі висихають? Чому висихає підлога, яку перед цим помили? Чому зникає вода з відкритої посудини через деякий час? (Після відповідей учнів учитель говорить, що у наведених прикладах мова йде про процес

Явище переходу рідини в газоподібний стан називають пароутворенням.

Отже, що ми сьогодні будемо вивчати на уроці….

III. Формулювання теми, мети і завдань уроку (2 хв.)

Тему уроку вчитель записує на дошці, учні — в зошитах. Спробуймо разом поставити мету і завдання уроку.

Протягом 2 хв. учитель збирає, структурує та записує ідеї учнів

Мета: з’ясувати суть процесів пароутворення й конденсації.

Завдання, які повинні розв’язати на уроці: встановити на основі дослідів і прикладів, від чого залежить швидкість переходу рідини в газоподібний стан, уміти пояснювати процеси, які відбуваються в природі і побуті на основі знань про випаровування і конденсацію.

Вивішування вчителем «Базового аркуша»пароутворення, випаровування, конденсація, сублімація, швидкість випаровування

Учитель. Ця тема дуже важлива і цікава. Ви зрозумієте, чому утворюється туман і випадає роса, яку роль відіграє конденсація під час опріснення води, зможете пояснити, чому, коли спека, користуються віялом, для чого дмуть на гарячий суп або кашу, зможете дати відповідь на багато інших цікавих запитань.IV. Актуалізація опорних знань (1,5 хв.)

Учитель. Щоб краще зрозуміти ці процеси,потрібно пригадати деякі питання, які ви вивчали раніше.

1. Які основні положення молекулярної будови речовини?

2. В яких агрегатних станах може перебувати речовина?

3. Що ви можете сказати про молекули та швидкість їх руху в кожному агрегатному стані?

4. Яку енергію називають внутрішньою? Від чого вона залежить?Стадія осмислення

V. Вивчення нового матеріалу (20 хв.)

Учитель. Є два способи переходу рідини в газоподібний стан: випаровування і кипіння. Про кипіння дізнаємося на наступному уроці.

Як відбувається випаровування? Ми знаємо, що молекули рідини безперервно рухаються з різними швидкостями. Якщо якась «швидка» молекула опиниться біля поверхні рідини, то вона може подолати притягання сусідніх молекул і вилетіти з рідини. Молекули, що вилетіли з поверхні рідини, утворюють над рідиною пару. У решти молекул рідини під час зіткнень змінюються швидкості, деякі з молекул при цьому набувають швидкості, достатньої для того, щоб, опинившись біля поверхні, вилетіти з рідини. Цей процес триває, тому рідина випаровується поступово.

Рідини випаровуються. А тверді тіла? Проведемо такий дослід.Дослід 1. Випаровування кристаликів йоду. У пробірку покласти кілька кристаликів йоду. Обережно нагрівати пробірку в полум’ї спиртівки. Кристалики йоду випаровуються. Учні спостерігають і роблять висновок.

Випаровуються не тільки рідини, а й тверді тіла. Висихає білизна на морозі, зникає через деякий час нафталін, антиміль та інші тверді речовини.

Учні протягом уроку за допомогою вчителя формулюють пункти плану і записують їх у зошити у вигляді «кластерів»

1. Випаровування речовин

Із наведених прикладів видно, що вода випаровується при різних температурах (калюжі висихають весною, влітку, восени). Коли вода випаровується швидше?

(Учні висловлюють свої думки. Учитель пропонує дослідити, від чого залежить швидкість випаровування, організовує роботу в групах. Групи отримують завдання і прилади для досліджень.)

2. Фактори, від яких залежить швидкість випаровування

Учні діляться на групи. Учитель дає їм завдання.Завдання для групи 1

Нанести на матове скло по краплі кожної рідини — води, спирту та олії. Спостерігати за випаровуванням. Якого результату слід чекати? Зробити висновок. Пояснити результат.Завдання для групи 2

Нанести на дві металевих пластинки, одну з яких попередньо підігріти на спиртівці, по краплі води. Стежити за швидкістю випаровування. Зробити висновок.Завдання для групи З

Нанести по одній краплі води на дві матові скляні пластини. На одному склі краплю води розмазати скляною паличкою по всій площі скла. Спостерігати за швидкістю випаровування. З якого скла слід води зникне швидше? Зробити висновок.Завдання для групи 4

Нанести на промокальний папір дві краплі спирту. Одну з них накрити склом. Вести спостереження до повного випаровування однієї з крапель. Зробити висновок.Завдання для групи 5

На два матових скла нанести щіточкою маки водою. Одне скло обдувати вентилятором. Спостерігати за випаровуванням. Якого результату слід чекати? Зробити висновок.

Обговорення результатів дослідів, проведених у групах.

Представник кожної групи розповідає про проведений дослід, отриманий результат; робить висновок.Представник групи 1

Спочатку зникає крапля спирту, потім води, а потім олії. Отже, швидкість випаровування залежить від роду речовини. Швидше випаровується та рідина, молекули якої притягуються одна до одної з меншою силою.Представник групи 2

Першою зникає крапля води з підігрітої пластинки. Отже, швидкість випаровування залежить від температури рідини. Це пояснюється тим, чим вища температура рідини, тим більша в ній кількість молекул, які швидко рухаються і зможуть подолати сили притягання навколишніх молекул і вилетіти з поверхні рідини.

Доповнення вчителя: найшвидше випаровуються рідини під час кипіння.

Представник групи З

Слід води зникне швидше зі скла, на якому краплю води розмазали скляною паличкою по всій площі скла. Отже, швидкість випаровування рідини залежить від площі її поверхні. Це пояснюється тим, що чим більша площа поверхні рідини, тим більше молекул одночасно вилітає з неї в повітря.Представник групи 4

Швидше випарується відкрита крапля. Отже, швидкість випаровування залежить від того, закрита чи відкрита поверхня рідини, що випаровується.Представник групи 5

Слід води зі скла, що обдувається вентилятором, зникає набагато швидше. Отже, випаровування рідини під час вітру відбувається швидше. Частина молекул з пари повертається назад у рідину, сповільнюючи цим її випаровування. Вітер відносить молекули від поверхні рідини, і вони розсіюються в повітрі, не повертаючись у рідину.3. Поглинання енергії при випаровуванні рідини

Дослід 2. Поглинання енергії при випаровуванні рідини. Резервуари двох однакових термометрів обмотати ватою. Вату одного з термометрів змочити спиртом. Термометр показує швидке зниження температури. Чому рідина охолоджується? (Під час випаровування з рідини вилітають найшвидші молекули. Середня швидкість решти молекул рідини стає меншою. Отже, зменшується внутрішня енергія рідини. Якщо енергія до рідини ззовні не надходить, то рідина, що випаровується, охолоджується. Учні формулюють і записують питання плану і т. д.)
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка