Урок за рахунок часу, передбачено на проведення виховних заходів. Методичні рекомендації щодо проведення регіонального уроку "Єдина родина в центрі України" додаютьсяСкачати 48.48 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір48.48 Kb.
Про проведення регіонального

уроку “Єдина родина в центрі України”


Відповідно до соціальних ініціатив Президента України, плану заходів обласної державної адміністрації, листа департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 01 листопада 2013 року № 01-12/642/1-35 в рамках проведення тижня розвитку національних культур, зобов'язуємо організувати проведення у всіх загальноосвітніх навчальних закладах 07 листопада 2013 року о 9.00 год. регіонального уроку “Єдина родина в центрі України”, метою якого визначити виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі.

Враховуючи вищезазначене, рекомендуємо внести корективи до розкладу навчальних занять, планів виховної роботи та провести вказаний регіональний урок за рахунок часу, передбачено на проведення виховних заходів. Методичні рекомендації щодо проведення регіонального уроку “Єдина родина в центрі України” додаються.

Просимо забезпечити висвітлення проведення регіонального уроку “Єдина родина в центрі України” на веб-сайтах загальноосвітніх навчальних закладів.

Інформацію про проведення регіонального уроку “Єдина родина в центрі України” (короткий опис проведеного заходу з доданням фото заходу) надати відділу освіти райдержадміністрації до 13.00 год. 07 листопада 2013 року на електронну пошту marchenko_olena@bk.ru з подальшим письмовим підтвердженням.


Додаток

Методичні рекомендації

щодо проведення регіонального уроку “Єдина родина в центрі України”
Становлення громадянського суспільства в Україні можливе лише за умови трансформації етнічної спільноти у суспільно-політичну, об’єднану спільними цінностями і пріоритетами.

Однією з провідних ідей навчально-виховного процесу є оптимізація виховного простору у відродженні національних традицій, забезпечення освітніх потреб національних меншин та народів.

Згідно з Конституцією України (ст. 53) «громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується  право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства».

Права громадян України – представників всіх національностей, та гарантії цих прав  зафіксовані у Декларації про державний суверенітет України, базовому Законі України «Про національні меншини в Україні», законах «Про мови в Українській РСР», «Про освіту», «Про друковані засоби масової інформації», «Про об’єднання громадян»,  «Про громадянство»  тощо.

Окрім того, законодавча база в освітній галузі щодо прав національних меншин посилюється іншими  законами та нормативно-правовими документами: «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» тощо.

Перспективи розвитку освіти народів різних національностей залежать, насамперед, від тих умов розвитку їх мови та культури, які існують в тому чи іншому регіоні країни. Українське законодавство і практика регулювання етнонаціональних процесів у всіх сферах діяльності сформовано  нашою державою відповідно до міжнародних норм та рекомендацій, викладених у Загальній декларації прав людини, Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин, Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, Гаазьких рекомендаціях Верховного Комісара ОБСЄ щодо прав національних меншин на освіту та інших  документах.

Так, стаття 2 (1) Декларації ООН з прав осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин, проголошує право національних меншин «користуватися своєю мовою в приватному житті і без будь-якої дискримінації».

У статті 6 Рамкової конвенції про захист національних меншин зафіксовано: держави-учасниці заохочують атмосферу терпимості та міжкультурного діалогу і вживають заходів до поглиблення взаємоповаги, взаєморозуміння та співробіт­ництва між усіма особами, що проживають у межах їх території, незалежно від етнічної, культурної, мовної або релігійної самобутності цих осіб, зокрема в галузях освіти, культури та засобів масової інформації.

Актуальною проблемою сучасної педагогічної практики є полікультурне виховання дітей, що ґрунтується на принципах рівності і недискримінації у всебічному розвитку особистості та на створенні навчальним закладом умов для збереження і розвитку національних мов та культур.

Полікультурність майбутнього громадянина виховується не тільки і не стільки під час навчального процесу. Мова йде про встановлення доброзичливих, позитивних взаємовідносин між учнями різних національностей, відпрацювання навичок поведінки, які базуються на розумінні, терпимості, компромісі, самоповазі та повазі до оточуючих.

Проведення заходів спрямоване на міжкультурне взаєморозуміння: виховні години з використанням методики «занурення в національну культуру», години етнонаціонального спілкування, зустрічі з письменниками, відкриті діалоги, фестивалі національностей, дні національної культури, форум-театри, конкурси читців, творчих робіт, дослідницька діяльність учнів з вивчення традицій, історії, культури – це той невеликий перелік форм роботи, що забезпечать полікультурне виховання особистості з активною громадською позицією.

Виховання толерантності в людських взаємовідносинах, формування культури міжетнічних стосунків – одне із головних завдань, що ставить у своїй діяльності шкільні бібліотеки. В бібліотеці повинні бути створенні сприятливі умови для міжетнічного спілкування, спілкування рідними мовами, вивчення літератури авторів різних національностей. Виставки художньої літератури, створення літературних куточків «Літературне розмаїття», проведення бібліотечних уроків за темами: «Взаємодія культур», «Джерела толерантності», «Пізнай свою країну», «Обери друга», «День національної літератури», «Добрі сусіди», «Єдність у розмаїтті», «Жива бібліотека» тощо. На уроках можуть звучати вірші, уривки з творів авторів – представників мовного розмаїття регіону.Ефективною формою ознайомлення з літературою авторів різних національностей може стати організація літературних читань, в рамках яких проводити дискусійні клуби із запрошенням сучасних письменників, поетів, діячів культури різних національностей за орієнтованою тематикою: «Виховання полікультурної багатомовної особистості», «Полікультурна освіта і виховання», «Виховання особистості в полікультурному суспільстві», «Полікультурний педагог».

Органічне поєднання національного і загальнолюдського - це необхідна передумова розвитку і збагачення кожної культури. У процесі взаємодії різних культур створюються нові культурні цінності. Подолання міжетнічних, міжконфесійних, міжособистісних суперечностей в державі, в першу чергу, має служити дотриманню прав людини на вільний вибір світоглядних переконань, вміння жити в багатонаціональному суспільстві.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка