Урок з української мови. 9 класСкачати 66.42 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір66.42 Kb.
Патюкова Ольга Володимирівна

вчитель української мови та літератури (спеціаліст)

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8

Урок з української мови. 9 клас
Тема. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між простими реченнями у безсполучникових.

(На матеріалі прози Валентини Коваленко)
Мета уроку:

 • навчальна – поглибити в учнів поняття про складне безсполучникове речення та смислові відношення між простими реченнями в його складі; визначати структурні та змістові особливості таких речень; співвідносити з реченнями інших різновидів, самостійно будувати речення цього типу відповідно до заданих параметрів теми й структури, вводити їх у контекст, трансформувати й реконструювати;
 • розвивальна – розвивати у дітей уміння зіставляти й порівнювати типологічно споріднені мовні явища; удосконалювати навички правильного інтонування безсполучникових складних речень; чітко формулювати висновки та наводити аргументи на підтвердження власних думок; узагальнювати й систематизувати одержану інформацію;
 • виховна – сприяти духовному й естетичному розвиткові школярів; розширювати їхню поінформованість щодо сучасного літературного процесу, його представників.


Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Методи і прийоми, форми: бесіда, тренувальні вправи, складання діалогів, аналіз тексту, групова робота.
Засоби навчання: опорна таблиця „Складне безсполучникове речення”.
Перебіг уроку
І. Мотиваційний етап.

(Словесний настрій).

Учитель. Діти, з яким настроєм ви прийшли на урок? (Відповіді учнів).

Я теж трохи хвилююся, але й радію: адже кожне нове знайомство чи нова зустріч відкриває мені щось цікаве. А сьогоднішній урок незвичайний, бо ми вивчаємо безсполучникове складне речення і сам матеріал до уроку незвичайний, а дібраний із прозових творів сучасної письменниці Валентини Коваленко.ІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду й опорних знань учнів.

Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку.
Вправа. „Обмін побажаннями”.

Учитель. Діти, обміняйтеся компліментами з сусідом по парті.

Вправа. „Незакінчене речення”

Завдання: продовжити речення .

 1. Складнопідрядним називається речення...

 2. Частину складнопідрядного речення, синтаксично залежну від головної частини, називають...

 3. Підрядна частина з головною в складнопідрядному реченні пов’язується за допомогою...

 4. Складнопідрядним реченням з кількома підрядними є...

 5. Складнопідрядні речення умови відповідають на запитання...

6. Складне речення, підрядна частина якого вказує на спосіб перебігу дії або стану головної частини, це...

Завдання: скласти речення за поданими схемами.

а) [ Чую... ], (як...).

в) [Людині треба...], (щоб...).

в) [Відомо ж...], (хто...).

г) (Коли...), [ ].

д) (Якби...), [ ], (що...).

е) [ ], (як...), (як...).
ІІІ. Перевірка домашнього завдання.
ІV. Тема, цілевизначення і планування роботи.
Учитель. Тема нашого уроку: „Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між простими реченнями у безсполучникових”. (На матеріалі прози Валентини Коваленко. Коротко про письменницю).

Ваше завдання на уроці – осмислити весь матеріал, ліквідувати у знаннях прогалини, показати як ви практично оволоділи знаннями про складне безсполучникове речення.


V. Вивчення нового матеріалу.

Учитель. У складному безсполучниковому реченні усі його частини рівноправні, тобто немає головного і залежного, однак певні смислові зв’язки між між ними є. Над з’ясуванням цього ми і попрацюємо сьогодні з вами.Самостійна робота з таблицею.

Опрацюйте зміст таблиці, доберіть приклади.

Типи речень за смисловими зв’язками

Приклади

1. Речення з відносно рівноправними, незалежни-

ми одна від одної частинами (ці речення близькі

до складносурядних)


Тихо клацає клямка, важкі

кирзові чоботи втупцюють у у хату. (В. Коваленко).2. Речення з відносно залежними частинами,

одна з яких пояснює, доповнює іншу (ці речення

близькі до складнопідрядних)


Вони не пасуть там уже скоти-

ни – не допускають зарослі.

(В. Коваленко).Формулювання усного висловлювання.

Дайте визначення безсполучникового складного речення.

(Складне речення, частини якого поєднані між собою лише за допомогою інтонації – без сполучників і сполучних слів, називається складним безсполучниковим).Учитель. У складних безсполучникових реченнях важливу роль відіграє інтонація – саме завдяки їй передаються різні відтінки зв’язку між окремими частинами складного речення. На письмі інтонація відображається за допомогою розділових знаків: коми, крапки з комою, двокрапки, тире.

Складні безсполучникові речення емоційніші, інтонаційно багатші, ніж складносурядні й складнопідрядні. Тому вони частіше вживаються в розмовному та художньому стилях і майже не вживаються в науковому.VІ. Осмислення й закріплення вивченого.

Розвиток умінь і навичок. Застосування здобутих знань у практичних вправах. 1. Знайдіть у тексті складні безсполучникові речення, визначте смислові зв’язки між частинами їх. Випишіть тільки складні безсполучникові речення.

Височенна гора, вкущена зеленим вилиском шовкової трави, торкається неба золоченою куполом-короною. Марія дивилася довкола себе, гостріше відчувала присутність якогось дивного почуття. Гостро кольнуло в грудях, очі зупинилися на кущі калини. Ще ж наче недавно вона буяла зеленню та цвітом, зараз на голих стеблах гойдалися сухі листочки, мов поїдені іржею.

Аж тільки впіймала себе на тому, що калина в дворі приносить нещастя. От воно й є: засохла разом зі своїм господарем. Тут же чомусь пригадався сон: Михайло косить на городі достиглу пшеницю; її лишається зовсім мало – на ручку коси.

І було то на порозі її долі, а зараз вона мовчки картала своє життя. Горіхова гілка глухо стукнула в хатні шибки, Марія злякано озирнулася (В.Коваленко).


 1. Визначте, яка зі схем відповідає безсполучниковому складному реченню.

 1. [ ]; [ ].

 2. [ ], (що...).

 3. [ ] -- [ ].

 4. [ ], (що...), (коли...).

 5. [ ], (що...), (коли...), (коли).

 6. [ ], (що...), ( коли...), (де...).

 1. Запишіть тільки складні безсполучникові речення, підкресліть у них синтаксичні центри. Перетворіть безсполучникові складні речення на сполучникові, якщо це можливо.

 1. Молоді якусь мить пристояли, черничка перехрестилася на монастир. (В.Коваленко).

 2. Відступив вересень журавлиним плачем, тепер надворі виухкував вітер. (В. Коваленко).

 3. Невдоволено скрипнули сінешні двері, на порозі з’явилися два літні чоловіки.(В. Коваленко).

 4. Жінка сумно спинила очі на молодому обличчі послушниці, глибоке зітхання лягло на тишу. (В.Коваленко).

Побудуйте безсполучникові складні речення (Учні самостійно будують речення. У процесі роботи використовують ілюстрації, про які у своїх творах згадувала Валентина Коваленко).

 1. Побудуйте діалоги на запропоновані теми, використовуючи якнайбільше безсполучникових складних речень (групова робота: учні об’єднуються у групи для виконання завдання, зачитують і рецензують озвучені діалоги).

  • Діалог між відвідувачами виступу Валентини Коваленко.

  • Діалог між письменницею і її шанувальниками.

VІІ. Підсумок уроку.

1. Бесіда:

- Вкажіть: яку роль відіграють безсполучникові складні речення у мовленні?

- Дайте характеристику цих речень з погляду інформативності.

- Назвіть стилістичні особливості речень.

2. Оцінювання. Аргументація оцінок.

3. Рефлексія.

3.1.Продовжіть речення.


  • Я зрозумів… .

  • Я навчився… .

  • Мені сподобалося… .

  • Я не вмів, а тепер умію… .

3.2. . Намалюйте на кольоровому аркуші, як змінився ваш настрій.

3.3.Оцініть роботу товариша іменником, прикметником, за допомогою компліменту тощо.

4. Оцініть кожен свою роботу.

VІІІ . Домашнє завдання

Складіть інтерв’ю з Валентиною Коваленко про її життя і творчість використовуючи безсполучникові складні речення.
Список використаних джерел

 1. Валентина Коваленко. Трунок сварожого рога.. Черкаси : Видавець Вовчок О.Ю. – 2002. - 272 с.

 2. Сучасна українська літературна мова (Синтаксис, ч. 1): Навчально-методичний комплекс / Уклав Л.І.Лонська. – Черкаси: вид-во ЧНУ, 2003. – - 66 с.

 3. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. – К.: Освіта, 2009. – 272с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка