Урок з теми «Будова і життє діяльність рослин. Вегетативні органи рослин»



Скачати 141.99 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір141.99 Kb.
Урок № 18
ТЕМА: Узагальнюючий урок з теми «Будова і життє-

діяльність рослин. Вегетативні органи рослин»

МЕТА: встановити рівень оволодіння учнями основними теоретичними знаннями з теми; повторити, закріпити й узагальнити знання учнів про будову вегетативних органів квіткових рослин (корінь, пагін, стебло, листок) та процеси життєдіяльності, які ці органи здійснюють; привести в систему набуті знання про особливості зовнішньої та внутрішньої будови вегетативних органів квіткової рослини; розвивати інтерес до знань, уміння та навички самостійної роботи за завданням учителя, оформлення письмового звіту; вміння застосовувати набуті знання в нових ситуаціях; відпрацювати теоретичні знання, отримані на попередніх уроках, на практиці через виконання практичних завдань; виховувати активну позицію у навчанні, дбайливе ставлення до природи.

ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ: презентація до уроку «Будова і життєдіяльність рослин. Вегетативні органи рослин», підручники, робочі зошити, дидактичний роздатковий матеріал для роботи учнів (завдання для роботи у групах, кросворд), ноутбук, мультимедійний проектор, екран.

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: вегетативні органи, корінь, коренева система, пагін, стебло, листок, брунька, видозміна, фотосинтез, дихання, транспірація, живлення.

КОНЦЕПЦІЯ УРОКУ: урок поділено на дві частини; завданням першої частини є повторення та узагальнення вивченого протягом теми матеріалу та застосування знань на практиці, виконання різноманітних завдань; друга частина уроку передбачає систематизацію навчального матеріалу, побудову структурно-логічної схеми знань з теми «Будова і життєдіяльність рослин» та звіт про виконану роботу.

ТИП УРОКУ: урок узагальнення і систематизації знань

ФОРМА УРОКУ: узагальнюючий урок з комп’ютерною підтримкою

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Ільченко В. Р. та інші. Біологія: Підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. – Полтава: Довкілля-К, 2007. – ст. 67 - 68

 2. Біологія рослин: 7 кл. Метод. матеріали/ О. Кулініч, С. Мілюкова, Л. Слободянюк. – К.: Шк. світ, 2007.

 3. Біологія. Наук.-метод. журнал. – Х.: Основа, № 26/2008 рік – ст. 17 - 19

 4. Мотивація на уроках біології: 7 клас / упорядник Г. Опаренюк. – К.: Шк. Світ, 2011. – ст. 39

СТРУКТУРА І ЗМІСТ УРОКУ



І. Організаційний етап уроку

1. Привітання

2. Перевірка готовності класу до роботи, облік відвідування.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку

Слайд 1

- Діти, протягом кількох тижнів ми з вами наполегливо працювали над вивченням теми «Будова і життєдіяльність рослин. Вегетативні органи рослин».

- Сьогодні на уроці ми ще раз пригадаємо основний матеріал вивченої теми.

- Запишемо дату та тему уроку в робочі зошити: «Узагальнюючий урок з теми «Будова і життєдіяльність рослин. Вегетативні органи рослин».



Слайд 2

- Мета нашого сьогоднішнього уроку:



 • повторити, закріпити та узагальнити знання з теми;

 • здійснити більш глибоке осмислення навчального матеріалу теми;

 • систематизувати отримані протягом вивчення теми знання;

 • підготуватися до тематичного оцінювання.

- Нагадаю, що в підручнику матеріал теми охоплює §§ 5, 6, 10 - 15.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3

- Мандруючи лабіринтами біологічних знань, ми протягом останніх уроків дізналися дуже багато таємниць з життя рослин та їх органів. І ви, напевно, переконалися: щоб пізнати науку біологію, треба багато працювати.

- Відомий англійський драматург Джордж Бернард Шоу сказав «Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність». То ж закликаю вас активно працювати на уроці.

- Погляньте праворуч і усміхніться своєму однокласникові, а потім візьміть заруку свого товариша, що зліва. У такому гарному настрої спробуйте працювати швидко і творчо, щоб отримати найвищі бали.



Слайд 4

- За результатами сьогоднішнього уроку ми визначимо учнів, які вибороли з вивченої теми звання «Найкомпетентніший». А щоб оцінити вашу активність, за кожну правильну відповідь ви будете отримувати ось такого «Професора Розумчика» (малюнок – фішка).


- У кого буде найбільше фішок, той і заслуговуватиме на почесне звання «Найкомпетентніший».

- Змагання починається!



ІV. Відтворення та коригування опорних знань

1. Біологічна розминка

Слайд 5

Завдання 1

- Щоб пригадати, з якими саме поняттями та термінами ми познайомилися на уроках вивченої теми, пропоную вам виконати перше завдання – розгадати кросворд. Ви отримали картки із цим завданням. Дайте відповіді на питання і впишіть їх у відповідні рядки.



Питання до кросворду

1. Об’єкт вивчення науки ботаніки

2. Процес, що відбувається у зелених листках рослин

3. Осьова частина пагона, надземний вегетативний орган рослин

4. Бічна частина пагона, вегетативний орган рослини

5. Підземний вегетативний орган рослини

6. Тканина, яка заповнює всі проміжки між іншими типами тканин рослини

7. Тканина, що покриває органи рослини і утворена живими клітинами, містить продихи

8. Зачатковий вкорочений пагін, який дає початок молодому пагону або квітці

9. Підземна видозміна пагона

10. Запасна поживна речовина у рослин

11. Надземна видозміна пагона, завдяки якій рослина чіпляється за опору



Ключ до кросворду














1.

р

о

с

л

и

н

а
















2.

ф

о

т

о

с

и

н

т

е

з













3.

с

т

е

б

л

о













4.

л

и

с

т

о

к




























5.

к

о

р

і

н

ь













6.

о

с

н

о

в

н

а

























7.

ш

к

і

р

к

а



































































8.

б

р

у

н

ь

к

а













9.

ц

и

б

у

л

и

н

а
















10.

к

р

о

х

м

а

л

ь
















11.

в

у

с

и

к

и


















- Який ключовий термін ви отримали? Які ростові рухи рослин ви знаєте?



Слайд 6

- Перевірте правильність заповнення кросворду за допомогою слайду презентації.



Слайд 7

Завдання 2

- Згрупуйте терміни, вписані у кросворд, за такими ключовими словами:

ОРГАНИ ТКАНИНИ ВИДОЗМІНИ ПРОЦЕСИ

ОРГАНІВ ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ


- Перевіримо, як ви виконали завдання.

Ключ до перевірки:

Органи: стебло, листок, корінь, брунька;

Тканини: основна, шкірка;

Видозміни органів: цибулина, вусики;

Процеси життєдіяльності: фотосинтез, крохмаль, ростові рухи.

Слайд 8

Завдання 3

- Для того, перейти до наступних завдань пропоную вам пограти. Гра називається «Відгадай назву органа рослини»



Гра «Відгадай назву органа рослини»

- Команди (ряди) мають зібрати біологічний термін із наборів букв, які вам запропоновані. Після виконання завдання кожна команда повинна дати короткий коментар до вгаданого терміна.

Складіть біологічний термін з букв:

команда 1 — а, в, ь, к, о, м, н, р, і, ч (Корінь)

команда 2 — л, м, и, о, к, с, ш, т, д, ж (Листок)

команда З — п, р, а, б, г, в, і, н, я, д (Пагін)



Запитання для кожної з груп:

 • До якої групи органів належить цей орган?

 • Що ви можете розповісти про цей орган?

2. Блок „Корінь”

Слайд 9

Завдання 4

- Послухайте уривок із вірша В. Жака



Мы в букет собрали маки жаркие,

Много незабудок голубых.

А потом цветов нам стало жалко,

Снова в землю посадили их.

Только ничего не получается:

От любого ветерка качаются!

Почему осыпались и вянут?

- Що б ви відповіли дітям?

- Так, дійсно. Поет продовжує:

Без корней они расти и жить не станут!

Как ни тонок, неприметен

Под землёю корешок,

Но не может жить на свете

Без него любой цветок.

- Про які функції кореня йдеться? Назвіть, які функції виконує корінь рослини.



Слайд 10

Завдання 5

- Подивіться на малюнки та впізнайте зображені об’єкти (типи кореневих систем).

- Пригадайте і назвіть, якими видами коренів утворена кожна з кореневих систем?
3. Блок „Пагін”

Слайд 11

- Що таке пагін? З чого складається пагін? (стебло, листки, бруньки)



Завдання 6

- Розгляньте на малюнку схему будови пагона та поясніть, що позначено цифрами (вузол, міжвузля, листкова пазуха, верхівкова брунька, пазушна брунька).



4. Блок „Листок”

Слайд 12

- Щоб перейти до наступного завдання, відгадайте загадку:

„Зелений – висить, жовтий – летить, а чорний – лежить”. (Листок)

Завдання 7

- Доповніть фразу:



 • Листок – це …

 • Головною частиною листка є …

 • Простим називається листок, у якого …

 • Складним називають листок, у якого …

 • Листок, який має черешок, називається …

 • Листок без черешка називається …

Слайд 13

Завдання 8

- Листки яких рослин ви бачите на малюнках? (шипшина, конвалія, липа, каштан, суниці, акація, дуб, клен).

- За якою ознакою можна класифікувати зображені на малюнках листки? (кількість листкових пластинок)

- На які дві групи за цією ознакою можна поділити листки? (прості і складні)

- Визначте тип кожного листка за будовою та віднесіть до однієї з цих груп. (розподілення малюнків листків на дві групи: прості і складні, виконується письмово в зошитах)

Слайд 14

Завдання 9

- Пропоную вам наступне проблемне завдання:



«Жоден рослинний орган, – писав Климент Аркадійович Тімірязєв, – не зазнавав на собі людської несправедливості такою мірою, як листок… До кінця ХІХ століття листок мав легковажну славу пишного, але некорисного вбрання рослини».

- Доведіть користь листка.



5. Блок „Процеси життєдіяльності рослин”

Слайд 15

- Пригадайте, які процеси життєдіяльності забезпечують вегетативні органи рослин?

- Поясніть, чому листок вважають «зеленою хімічною лабораторією»?

Завдання 10

- У листках постійно протікають процеси утворення і розщеплення поживних речовин. Роздивіться схематичні записи процесів, що відбуваються у зеленому листку рослини.

- Чи можете ви сказати, який саме процес позначений літерою А? (дихання)

- А процес, що позначений літерою Б, це - …? (фотосинтез)


А. Органічна речовина + кисень окиснення вода + вуглекислий газ + енергія
Б. Вуглекислий газ + вода енергія світла вуглевод глюкоза + кисень

V. Узагальнення та систематизація знань

1. Побудова структурно-логічної схеми за матеріалом теми

Слайд 16

Завдання 11

- Закінчіть запропоновану вам структурно-логічну схему, доповнивши її найголовнішими, на вашу думку, поняттями в кожній категорії.









Системи органів

Органи


Будова рослини



Основні процеси життєдіяльності


Рослина – цілісний організм, відкрита біологічна система





Пристосування до умов життя



Роль рослин у природі, житті людини






2. Звіт про виконану роботу
VІ. Засвоєння провідних ідей на основі широкої систематизації

Слайд 17

- Підводячи підсумки вивчення теми, спробуємо зробити висновок.

- Чи можна сказати, що рослина – цілісний організм? Чому ви так вважаєте?

- У чому прослідковується зв'язок між будовою і функціями вегетативних органів рослини? Наведіть приклади (завдання 10 на ст. 68 підручника).


VІІ. Підсумок уроку

Слайд 18

1. Пропонуємо учням самостійно підвести підсумок уроку, зробити висновок про рівень засвоєння ними навчального матеріалу теми:

- Що, на вашу думку, ви засвоїли добре?

- Над чим ще необхідно попрацювати при підготовці до тематичного оцінювання?

2. Аргументоване виставлення оцінок. Визначення «Найкомпетентнішого учня», вручення диплому.

3. Загальні зауваження щодо роботи класу на уроці.


VІІІ. Домашнє завдання

Слайд 19

 • Для всіх учнів: повторити §5, 6 10 - 15 підручника, підготуватися до тематичного оцінювання

 • Для учнів з достатнім і високим рівнем навчальних досягнень: дати відповіді на питання № 7, 8 (за вибором) на ст. 67 – 68 підручника




 • За бажанням (для учнів, що навчаються на високому і достатньому рівні): підготувати повідомлення про форми розмноження у рослин


©Макаренко І. В. http: // wwwirisbio.blogspot.com






База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка