Урок Тема уроку з історії Українська література 1 2 3 5 класСкачати 118.8 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір118.8 Kb.
#26212
ТипУрок

Тема інтегрованого урок

Тема уроку з історії

Українська література

1

2

3

5 класКняжа Україна

8 урок. Держава з центром в Києві. Перші князі

Літописні оповіді. «Про заснування Києва», «Про князя Олега», «Про кня-гиню Ольгу»

Олександр Олесь . «По-чатки Києва», «Аскольд і Дір», «Олег», «Поход на Царгород», «Княгиня Ольга»Могутня держава

9 урок. Розквіт Київської Русі

Антін Лотоцький. «Михайло- семиліток»

Зародження козацької республіки

16 урок.Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі

Народні перекази. «Про запорожців», «Чорного-ри- запорожці», «Велике привілля», «Життя і звичаї козаків», «Чим займалися запорожці», «Запорозька старшина», «Як запорожці прізвища давали», «Козацьке оружжя», «Козацьке житло»

І.Нечуй – Левицький . «Запорожці»1

2

3

Доба героїчних походів

17 урок.Козаки проти турецько- татарських завойовників

Народні перекази. «Боротьба з ординцями», «Визволителі бранців»

Т.Шевченко. «Іван Під-кова», «Тарасова ніч»«За волю, за щастя, за рідну землю»

18 урок. .Національно- визвольна війна україн-ського народу середини ХVІІ ст.

Народні перекази. «Богдан Хмельницький», «Знайда»

«Іван Богун»7 клас
Мисливці на мамонтів

2 урок. Початки люд-ського життя в Україні

Ю.Логвин. «Останній мисливець на мамонтів»

Горді царі


4 урок. Ранній залізний вік на українських землях. Світ кочовиків

Яр Славутич. «Кончина кімерійців»

Безмовний загадковий народ

5 урок. Скіфи. Сармати

Б.Мозолевський. «Голос із товстої могили».

Г.Світлична. «Скіфська рабиня».

В.Чемерис. «Смерть Атея».

П.Загребельний. «Неймо-вірні оповідання»

1

2

3

Велика грецька колонізація6 урок. Античні міста- колонії в Північному Причорномор`ї

В.Чемерис. «Ольвія»

«Не згубити б волі нашої»


7 урок. Слов`яни під час Великого переселення народів

Ю.Хорунжий. «Розбрат»

Слов`янське плем`я


10 урок. Східні слов`яни у VІ – середині ІХ ст.

«Повість минулих літ»

«Іду на ви...»

12 урок. Зміцнення Київської держави в середині Х ст.

С.Скляренко. «Святослав»

Ю.Опільський. «Іду на вас»

«Повість минулих літ»

М.Чернявський. «Чаша Святослава»

О.Олесь. «Смерть Святослава»

І.Сокульський. «Святослав»«Край наш половці руйнують»
1

18 урок.Роздробленість Київської Русі

О.Олесь. Половці і отрок»

«Слово о полку Ігоревім»«Плачуть Стрибожі онуки, никне вишневе гілля»

20 урок. Боротьба проти монголо-татар

І.Франко. «Захар Беркут»

Н.Нікуліна. «В орді Мамаєвій»

Яр Славутич. Золота орда»


Розквіт культури Київської Русі

25 урок. Писемність, освіта, наукові знання, література, театральні дійства і музика за княжих часів (ІХ – перша пол. ХІV)

«Слово о полку Ігоревім»

В.Мономах. Повчання дітям»

«Літопис минулих літ»


8 клас«Прийшли переміни великі і ждані»

3 урок.Виникнення укра-їнського козацтва та За- порозької Січі

Українські історичні пісні

Б.Мозолевський. «Байда Вишневнцький»

Т.Шевченко. «Не женися на багатій», «Іван Підкова», «Нащо мені женитися», «Ой крикнули сірі гуси», «Не хочу женитися»


Щасливі походи на Ту-реччину

6 урок. Українське козацтво у першій чверті ХVІІ ст. Гетьман П.Кона-шевич Сагайдачний

А.Чайковський. «Сагайдачний», «За сес- трою»

Р.Іваничук. «Яничари»1

2

3

«Гомоніла Україна, довго гомоніла...»

7 урок. Національно- визвольні повстання українського народу 20-30-х роківХVІІ ст.

А.Кащенко.Над Кодаць-ким порогом»

В.Чемерис. «Фортеця на Борисфені»

Т.Шевченко. «У неді-леньку святую», «Никита Гайдай»


Під прапором Б.Хмель- ницького

14 урок. Передумови й початок Національно- визвольної війни українського народу проти польського пану- вання

М.Чхан. «Жовтоводський поріг»

Т.Шевченко. «Никита Гайдай»

М.Старицький. «Б.Хме-льницький»

Народні легенди про Б.Хмельницького«І знову потекла мужицька кров... «

Воєнно- політичні події 1650- 1653 років

Історична проза Самійла Величка. «Сказання про війну козацьку з поля-ками...»

Божою милістю гетьман Війська Зопорозького

19 урок. Продовження Визвольної війни проти польсько-шляхетського панування в Україні. Підсумки життя та ді-яльності Б.Хмельниць-кого

Т.Шевченко. «Великий льох», «За що ми любимо Богдана», «Якби-то ти, Богдане п`яний», «Роз-рита могила», «Неволь-ник», «Близнецы», «Що-денник»

1

2

3

Українсько- московська війна

21 урок. Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського

І.Нечуй- Левицький. «Гетьман Іван Вигов-ський»


«Від царя і короля не чекай нічого доброго»

22 урок. Порушення територіальної цілісності Української держави . Андрусівська угода


П.Куліш. «Чорна рада»

Дух козацький лишився нездоланним

27 урок. Українська держава за гетьману-вання І.Мазепи


В.Сосюра. «Мазепа»

Б.Лепкий. «Мазепа»Піднесення культури, лі- тератури й науки

32 урок. Стан освіти, науки, книгодрукування. Києво- Могилянська академія

Українська література Ренесансу і бароко: Ф.Прокопович, І.Вишен- ський, К.Зиновіїв, І.Некрашевич, С. Климо-вський, І.Величковський

9 клас
«Щоб віра християнська не осквернялась і щоб не було ворогів на державу»

2 урок. Національно- визвольна й антикріпос- ницька боротьба в Україні середини та другої половини ХVІІІ ст

Т.Шевченко. «Гайдамаки», «Іржавець», «Чернець» «Холодний яр»

1

2

3

«Лицарство спить під хвилями Дніпра»

4 урок. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

А.Кащенко. «З Дніпра на Дунай»

Н.Нікуліна. «Козацька слава», «Соловецький мотив пам`яті П.Кални-шевського»

Легенди . «Це діялось проти неділі», «Лихо прийшло на Зелені свята»


Найдавніші письмена цього часу

6 урок. Розвиток культури України у другій половині ХVІІІ ст

Козацькі літописи

Г.Сковорода«Од молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить»

9 урок.Включення укра-їнських земель до складу Російської імперії

Т.Шевченко. «Якби тобі довелося в нас панувати» «Кавказ»

Національно- культурне відродження

12 урок. Початок національного відродже-ння наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.

І.Котляревський. «Енеїда»

Г.Квітка-Основ`яненко «Малоросійські оповідання»«Як погляну на їх муки, сам гірко заплачу...»

17 урок.Соціальна боротьба в першій половині ХІХ ст.

Т.Шевченко. «Варнак», «Юродовий»

Історична пісня. «За Сибіром сонце сходить»
1

2

3

На сторожі прав свого народу

21 урок.Українське національне відродження наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. на Західноукраїнських землях

М.Шашкевич. «Руська трійця». «Русалка Дністрова»

Література українського романтизму

25 урок. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.: розвиток літератури та усної народної творчості

Поети-романтики. П.Гулак-Артемовський

Є.Гребінка
«Нема сподіваної волі»

29 урок. Економічний розвиток та селянська реформа 1861 р.

Т.Шевченко. «Сон», «Наймичка», «Княжна»

«Ще не вмерла Україна»

45 урок.Культура України в другій половині ХІХ ст.: література

П.Чубинський

М.Вовчок


П.Мирний

І.Франко«Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров`ю

Волю окропіте»54 урок. Україна в роки російської революції 1905-1907 рр.: основні революційні події

В.Винниченко. «Солда-тики»

М.Коцюбинський. «Коні не винні», «Фата мор- гана»
1

2

3

Сировинний придаток Австро- Угорської імперії

60 урок. Соціально- економічний розвиток Західноукраїнських земель на початку ХХ ст.

В.Стефаник. «Камінний хрест»

І.Франко. «Борислав-ський цикл»Від соціальних настроїв до літературних

67 урок.Література України на початку ХХст

Леся Українка

М.Коцюбинський

В.Стефаник

В.Винниченко

О.Олесь

О.Кобилянська10 клас«Минають дні, минають ночі...»

4 урок. Українські землі в 1915-1917 рр.

Улас Самчук. «Марія»

«Іду поважний і мрію про щось...»

15 урок. Перша спроба радянізації України

М.Хвильвий. «Я(Романтика)», «Кіт у чоботях»

«І підуть вони в безвість віків повні суму і жаху»

21 урок. Друга війна радянської Росії з УНР

В.Підмогильний. «Гайдамаки»

«На золотих богів»

28 урок. Україна в другій половині 1919 р. (боротьба українських армій з білогвардійцями)

Ю.Яновський. «Вершни-ки»

Г.Косинка. « На золотих богів»«Земля двиготить і ридає земля- батько гуля»

34 урок. Розгром військ Врангеля і махновців

В.Підмогильний. «Третя револоюція»

Яр Славутич. «Нестор Махно»1

2

3

Національне відродження

46 урок. Політика «укра- їнізації» у 20-х роках

М.Куліш. «Мина Мазайло»

«Пекельні цифри і слова у серце б`ють неначе молот»

55 урок. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні

В.Барка. «Жовтий князь»

П.Тичина. «Загупало в двері прикладом»

У.Самчук. «Марія»


Кампанія «викриття» ворогів народу

58 урок. Громадсько- політичне життя в Україні (кінець 20-30 ро- ків)

І.Багряний. «Тигролови»

В.Винниченко. «Саніта- рійна зона», «Слово за тобою, Сталіне!»Найтрагічніші сторінки української літератури

60 урок. Стан української літератури в 30- ті роки: «розстріляне відродження»

М.Зеров, М.Семенко, Є.Плужник, Г.Косинка, М.Хвильовий, Л.Курбас, О.Влизько, М.Йогансен

11 клас
«Скрегоче залізом округа, смертю повітря фурчить»

2 урок. Окупація Укра- їни військами Німеччини та її союзниками

О.Гончар. «Атака», «Людина і зброя»

О.Довженко. «Повість полям`яних літ», «Україна в огні», «Ніч перед боєм»

Л.Костенко. «Мій перший вірш написаний в окопі»


1

2

3

«Мене війна веде все далі просторами чужих земель»

6 урок. Україна на завершальному етапі війни (1944-1945рр.)

О.Гончар. «Прапоро-носці», «Ніч у Карпатах»,»Спека в горах»

О.Довженко. «Україна в огні»«Я знаю силу слова»

7 урок.Література Укра-їни в роки війни

А.Малишко, М.Бажан, П.Тичина, М.Рильський, В.Сосюра, О.Ольжич, О.Теліга, Ю.Яновський, О.Довженко. І.Кочерга, О.Вишня

«Ми йшли вперед, ніщо не спинювало нас»

18 урок. Культурне і духовне життя в Україні

Г.Тютюнник, В.Симо-ненко, Л.Первомайський, Л.Костенко, І.Світлич-ний, А.Горська, І.Драч, М.Вінграновський, Д.Павличко

«Прощай, Україно, моя Україно, чужа Україно, навіки прощай»

24 урок. Опозиційний рух

В.Стус. «Народе мій,до тебе я ще верну», «Весь простір мій чотири на чотири», «На Колимськім морозі калина»


Скачати 118.8 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка