Урок Тема. Основи, їх склад і назви. Класифікація основСкачати 103.65 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір103.65 Kb.
Урок

Тема. Основи, їх склад і назви. Класифікація основ.

Мета:розширити знання учнів про класифікацію й номенклатуру

неорганічних речовин на прикладі основ;

розвивати вміння і навички розпізнавання речовин основних

класів неорганічних сполук, складання формул неорганічних

сполук;

виховувати бажання та інтерес до вивчення науки хімії, вміннядотримуватись правил техніки безпеки під час роботи в

кабінеті хімії.Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи і прийоми:ігрові елементи, критичне мислення, робота на дошці, самостійна робота, робота з картками.

Обладнання. Картки з формулами оксидів, кислот, солей, основ.

Хід уроку

І.Актуалізація опорних знань учнів.

1.Гра «Впізнай сполуку» (Робота з картками, за якими учні визначають формули оксидів, кислот, солей. При цьому пояснюють свій вибір,повторюють визначення оксидів,кислот, солей)

2.Робота на дошці «Назви сіль»

KCl, CuSO4, Ba(NO3)2, K2CO3, Na3PO4, K2S, KI, NaBr, Na2SiO3.

3. «Склади формули солей»

Ферум(ІІІ)хлорид –

Барій нітрат –

Кальцій карбонат –

Натрій сульфіт –

Ферум(ІІ)сульфіт –


ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вчитель показує учням формули основ і пропонує віднести їх до однієї з груп вивчених неорганічних сполук. Разом з учнями робить висновок про існування ще одного класу неорганічних сполук і пропонує самостійно сформулювати визначення основ.ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Основи – складні речовини, в молекулах яких атоми металів сполучені з однією або кількома гідроксогрупами.

Загальна формула основ Ме(ОН)n.

ОН – гідроксогрупа, І – одновалентна

Наприклад: NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3

Назви основ: NaOH – Натрій гідроксид

Fe(OH)2 – Ферум(ІІ) гідроксид

Fe(OH)3 – Ферум (ІІІ) гідроксид

Робота за схемою «Класифікація основ»

Основи

Розчинні – луги Нерозчинні

LiOH, NaOH, KOH, Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2

Ba(OH)2, Ca(OH)2.

Хімічний експеримент «Дія лугів на індикатори»

Лакмус – синій,

Фенолфталеїн – малиновий,

Метилоранж – жовтийІѴ. Закріплення вивченого матеріалу.

Робота в групах.

Група А. Виписати основи і назвати їх:

Cu(OH)2, Na2O, KOH, PbO, Cl2, NaCl, KMnO4, Zn(OH)2, HNO3, AgNO3,

Група Б. Розділити зазначені речовини за класами і назвати їх.

Група В. Скласти формули основ утворених елементами: Cr (III), Pb(II), Ag(I), Zn(II), Al(III)/

Ѵ.Домашнє завдання. Опрацювати параграф 6, №6. Вивччити луги, основи.

ѴІ.Підведення підсумків уроку.

Урок

Тема. Фізичні та хімічні властивості основ: взаємодія основ з

кислотами, кислотними оксидами. Реакція нейтралізації.

Мета: познайомити учнів з фізичними властивостями основ;

розглянути хімічні властивості лугів та основ; сформувати

уявлення про реакцію нейтралізації;

розвивати навички експериментальної роботи шляхом

виконання лабораторних дослідів;

виховувати обережність, організованість і дисциплінованість,

необхідних на уроках хімії.

Тип уроку: комбінований

Методи і прийоми: хімічний експеримент, робота на дошці, з картками, елементи гри.

Обладнання. Таблиця «Дія індикаторів в розчинах», штатив з пробірками, реактиви.

Хід уроку

І.Актуалізація опорних знань учнів.

1.Робота за схемою «Основні класи неорганічних сполук»

2. Робота з картками «Впізнай сполуку і дай назву»

3. Гра «Хто швидше» Продовжити рівняння реакцій:

K2O + H2O = Na2O + H2O =

N 2O5 + H2O = P2O5 + H2O =

Mg + HCl = Zn + H2SO4 =

Cu + HCl = Ag + H2 SO4 =

K2O + HCl = CaO + HNO3 =

4. Гра «Подумай» Які з наведених речовин реагуватимуть між собою:

Fe, H2SO4, BaO, H2O ?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Основи – тверді речовини, основи нерозчинні у воді, розчинні основи – луги. Луги милкі на дотик, роз’їдають багато матеріалів, спричинюють опіки шкіри і слизових оболонок, вражають очі.

NaOH - Їдкий натр, KOH - їдкий калі.

Працювати з лугами слід обережно, при попаданні на шкіру змити водою і обробити розчином оцтової кислоти, промити водою.

Які ж хімічні властивості мають основи?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Дослідимо хімічні властивості основ та лугів під час проведення лабораторних дослідів. Працюємо в групах, проводимо дослід, пояснюємо результат і спостереження всьому класу.1група Лабораторний дослід №2. Дія розчину лугу на індикатори.

2група Лабораторний дослід №3 Взаємодія лугу з кислотами.

3група Лабораторний дослід №4 Взаємодія лугів з розчинами солей.

(Учні працюють самостійно, демонструють і пояснюють, записують спостереження і рівняння хімічних реакцій)Доповнення вчителя

Реакція нейтралізації – реакція між кислотою і основою, в результаті якої утворюється сіль і вода.

Наприклад:

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

Основа + кислота = сіль + вода

Взаємодія лугів з кислотними оксидами.

SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O
Висновок: луги – розчинні основи, хімічно активні сполуки.

ІѴ. Закріплення вивченого матеріалу.

Робота з підручником. Схема 2, ст..71, впр.102

Ѵ. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 11, впр.103,109*
Урок

Тема. Поняття про амфотерні основи.

Мета: розглянути поняття амфотерності як здатності сполук

проявляти двоїсті властивості: властивості кислот і основ;

розширити знання учнів про властивості основ і кислот на

прикладі амфотерних сполук;

розвивати вміння і навички складання рівнянь хімічних

реакцій;


виховувати вміння самостійно здобувати знання,

дисциплінованість та організованість.Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Методи і прийоми: елементи гри, демонстрація, самостійна робота.

Обладнання: штатив з пробірками, реактиви, картки.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

1.Хімічна розминка «Терміни» Які речовини називаються оксидами, кислотами, солями, основами, індикаторами ?

2.Робота на дошці «Впізнай сполуку» Подані формули сполук розподілити за класами неорганічних сполук.

H2SO4, CaCO3, Cu(OH)2, P2O5, LiOH , NaCl, Ba(OH)2 , FeO, HNO3.

3. Гра «Хто швидше»

А) Mg(OH)2 + HCl = Б) Ba(OH)2 + CO2 =

Fe(OH)3 = CuCl2 + KOH =

SO3 + NaOH = NaOH + H3PO4 =

В) З якими з поданих речовин реагуватиме Ca(OH)2 : HNO3, CO2, FeO ?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Хімічні елементи здатні утворювати оксиди та основи, що одночасно проявляють властивості основ і кислот – двоїсті властивості. Які ж це оксиди та основи?


ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя з демонстрацією дослідів.

Речовини здатні виявляти основні і кислотні властивості називаються амфотерними.

Амфотерні оксиди та основи (кислоти)

ZnO Zn(OH)2 H2ZnO2

Al2O3 Al(OH)3 H3AlO3

BeO Be(OH)2 H2BeO2

Cr2O3 Cr(OH)3 H3CrO3

Демонстрація: Доказ амфотерності цинк гідроксиду

1.Амфотерні основи, як основи, взаємодіють з кислотами.Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

2.Амфотерні основи, як кислоти, взаємодіють з лугами.2NaOH + H2ZnO2 = Na2ZnO2 + 2H2O

3.Амфотерні основи розкладаються при нагріванні.Zn(OH)2 = ZnO + H2O
Увага! Амфотерні оксиди взаємодіють з кислотними і основними оксидами при нагріванні.

ZnO + CaO = CaZnO2

ZnO + SiO2 = ZnSiO3
ІѴ. Закріплення вивченого матеріалу.

Робота в групах.

Проаналізувати властивості амфотерних основ:Al(OH)3, Cr(OH)3, Be(OH)2
Ѵ. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 13, №121, №125

Урок

Тема. Розкладання нерозчинних основ в процесі нагрівання.

Мета: закріпити знання учнів про хімічні властивості основ;

розвивати вміння і навички проведення хімічного експери-

менту, складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі

хімічних властивостей лугів і нерозчинних основ;

виховувати організованість, самостійність та відповідальність.

Тип уроку: урок закріплення знань та вмінь

Обладнання: штатив з пробірками, реактиви, картки з формулами.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

1.Хімічна розминка «Впізнай сполуку» Назвати сполуку і аргументовано довести її належність до основ, кислот, солей, оксидів.(Робота за картками)

2.Гра «Поміркуй» З якими з наведених сполук реагуватиме NaOH:

CuCl2, HNO3, Ca(OH)2, SO2, BaO .

3.Гра «Хто швидше!» Продовжити рівняння реакцій:

Fe(OH)3 + HNO3 =

SO3 + KOH =

Fe2O3 + HCl =

MgCl2 + NaOH =

4. Гра «Ланцюжок» Здійснити хімічне перетворення:

CuO – CuCl2 – Cu(OH)2 – Cu(NO)2 ?

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Основи нерозчинні в воді при нагріванні розкладаються. Цю властивість основ ми дослідимо в процесі виконання лабораторного досліду.

Лабораторний дослід №5 Розклад нерозчинної основи при нагріванні.

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Основа = оксид + вода

Cu(OH)2 = CuO + H2O

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Робота з підручником.

Виконання вправ наведених в підручнику: ст.72 – 73.

Вправа №!02.

Вправа №104

Вправа №105

ІѴ. Домашнє завдання та оцінювання роботи учнів.

Параграф 11, №106, №108

Урок

Тема. Правила безпеки під час роботи з лугами. Використання

лугів, основ.

Мета: закріпити і поглибити знання про хімічні властивості класів

неорганічних сполук на прикладі властивостей основ;

розвивати навички й уміння складання рівнянь хімічних

реакцій, здійснення розрахунків за хімічними рівняннями;

повторити правила техніки безпеки під час роботи з лугами;

ознайомити учнів з сферами використання основ;

виховувати обережність та відповідальність учнів під час

роботи в хімічному кабінеті.Тип уроку: узагальнення знань та вмінь

Методи і прийоми: випереджуюче навчання, самостійна робота,

робота з картками, робота з схемою.Обладнання: Схема «Використання основ», картки з завданнями.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

На сьогоднішньому уроці ми повторимо і узагальнимо наші знання про основи, повторимо правила техніки безпеки під час роботи з лугами, познайомимося з сферами використання лугів та основ.ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.Виступ учнів-лаборантів «Правила техніки безпеки під час роботи з лугами»

2.Захист учнів-дослідників схеми «Використання основ»

3.Самостійна робота учнів за картками «Основи»

Зразок:


1.Виписати формули основ та лугів, назвати їх.

2.Продовжити рівняння реакцій «Хімічні властивості основ та лугів»3.Задача.

ІІІ . Домашнє завдання. Повторити параграфи 11, 13. Виконати вправи:№121, №125, №124.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка