Урок театр одного актораСкачати 133.18 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір133.18 Kb.
#51640
ТипУрок
Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

«ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»

6.020302 «Історія»

6.020303 «Філологія»

6.010102 «Початкова освіта»

6.010201 «Фізичне виховання»

6.020202 «Хореографія»6.020204 «Музичне мистецтво»

2011 р.


Практичне заняття №1

Сутність педагогічної майстерності вчителя та її значення у вихованні

 1. Обговорення головних теоретичних положень.

 2. Витоки педагогічної майстерності.

 3. Поняття педагогічної діяльності, її структура.

 4. Моделювання творчого задуму педагогічної розповіді.

Практичне заняття №2

Взаємозв’язок шкільної та театральної педагогіки

 1. Педагогічна та акторська дія.

 2. Педагогічна сумісність, педагогічне сприймання.

 3. Урок - театр одного актора.

 4. Моделювання педагогічної ситуації.

Практичне заняття №3

Основи мімічної та пантомімічної виразності вчителя.

 1. Перевірка теоретичних положень з теми.

 2. Вправи для розвитку мімічної та пантомімічної виразності.

3.Моделювання педагогічної ситуації: само презентація вчителя під час зустрічі з класом (конструювання і створення привабливого образу вчителя)

Практичне заняття №4

Педагогічна риторика

 1. Перевірка основних теоретичних питань даної теми.

 2. Вправи для розвитку фонаційного дихання.

 3. Вправи для розвитку голосу.

 4. Робота над дикцією.

Практичне заняття №5

Педагогічне спілкування, його стилі.

 1. Перевірка засвоєння теоретичних знань.

 2. Аналіз педагогічних ситуацій.

 3. Моделювання педагогічних ситуацій з використанням прийомів, характерних для різних стилів. Аналіз змодельованих педагогічних ситуацій.

 4. Визначення студентами власного стилю спілкування.

Практичне заняття№6

Педагогічний такт учителя-майстра.

 1. Діагностування психолого-педагогічної готовності студентів до тактовного спілкування зі школярами, колегами.

 2. Обговорення основних теоретичних положень.

 3. Виконання вправ на розвиток уміння спілкуватися з учнями.

 4. Розвиток вміння тактовно спілкуватися у рольових іграх.Самостійна робота №1

Скласти програму самовиховання та педагогічного самовдосконалення, провести її апробацію.

Опрацювати теоретичний матеріал з теми “Педагогічна техніка вчителя” за планом:

1. Основні поняття, структура педагогічної техніки.

2. Культура самопочуття вчителя.

3. Вимоги до якостей особистості вчителя.Самостійна робота №2

Виконати систему вправ з техніки мовлення вчителя.

1. Техніка фонаційного дихання.

2. Вправи з техніки, культури мовлення.

3. Шляхи вдосконалення культури мовлення.Опрацювати літературу про педагогічну майстерність видатних педагогів з метою поглиблення педагогічного досвіду за планом:

1. А.С.Макаренко про педагогічну майстерність.

2. Система роботи А.С.Макаренка.

3 Гуманістична система роботи В.О.Сухомолинського.

4. Педагогічні ситуації з досвіду роботи А.С. Макаренка, В.О.Сухомлинського.


Самостійна робота №3

Опрацювати літературу і реалізувати програму самовиховання культури педагогічного спілкування.

1.Повторити теоретичні питання з теми "Культура педагогічного спілкування" з психолого-педагогічних джерел.

2.Усвідомити вимоги до культури педагогічного спілкування і скласти програму самовиховання культури педагогічного спілкування.

3.Актуалізувати знання про способи та прийоми педагогічного впливу.

4.Виконати вправи на формування уяви та уваги вчителя, на закріплення навичок техніки педагогічного спілкування.

Опрацювати літературу і реалізувати програму самовиховання елементів акторської майстерності вчителя

1. Особливості системи К.Станіславського.

2. Особливості творчості вчителя та актора.

3.Вивчити фрагменти з праць К.С.Станіславського "Моє життя в мистецтві", " Робота актора над собою".

4. Скласти програму самовдосконалення акторської майстерності

5. Провести спостереження за акторською майстерністю педагога.Самостійна робота №4

Формування техніки педагогічного навіювання

1.Розглянути теоретичні засади техніки педагогічного навіювання.

2. Визначити методи педагогічного навіювання.

3. Підібрати вправи з педагогічного навіювання.

4.Скласти формулу самонавіювання.


Самостійна робота №5

Формування прийомів педагогічного впливу

1. Провести аналіз та класифікувати прийоми педагогічного впливу.

2. Підібрати приклади використання прийомів педагогічного впливу (з досвіду роботи видатних педагогів або з досвіду роботи сучасної школи).

Опрацювати тему „Конфлікти в педагогічному спілкуванні”, визначивши причини та класифікацію педагогічних конфліктів, описати вимоги до попередження конфліктів в педагогіці, охарактеризувати шляхи подолання конфліктів у педагогічному спілкуванні.


Самостійна робота №6

Формування педагогічного такту вчителя

1. Повторити поняття про педагогічну етику, педагогічний такт та стиль.

2. Провести аналіз педагогічних ситуацій, в яких висвітлено стиль і такт спілкування ( з педагогічної літератури і практики).

3. Проаналізувати роботи В. Сухомлинського про етику педагогічного спілкування.
Питання до заліку для студентів заочної форми навчання

 1. Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній науці.

 2. Динаміка функцій учителя в сучасному навчально-виховному процесі.

 3. Феномен педагогічного керівництва: теорія і практика.

 4. Мотивація професійної діяльності сучасного педагога.

 5. Діяльність учителя як творчий процес.

 6. Професійна ідентифікація особистості вчителя.

 7. Ідеал учителя на сучасному етапі розвитку освіти.

 8. Професійне самовиховання вчителя: сутність, шляхи і способи реалізації.

 9. Педагогічний імідж як інструмент розв’язання вчителем професійних завдань.

 10. Особливості педагогічного іміджу А.Макаренка.

 11. Елементи театральної педагогіки у педагогічному досвіді А.Макаренка.

 12. Особливості педагогічної та акторської дії.

 13. Професійно значущі якості педагога в організації ефективної взаємодії з учнями.

 14. Особливості професійного мислення вчителя.

 15. Шляхи розвитку педагогічної спостережливості.

 16. Техніка мовлення вчителя як засіб розв’язання педагогічних завдань.

 17. Природа педагогічного таланту.

 18. Засоби керування вчителем психічним самопочуттям.

 19. Особливості педагогічної рефлексії вчителя.

 20. Професійна компетентність учителя.

 21. Феномен професійної деформації особистості вчителя: причини, шляхи подолання.

 22. Чинники атракції у взаємодії вчителя з учнями.

 23. Педагогічна дія у вимірах театральної педагогіки К.Станіславського.

 24. Критерії педагогічної майстерності сучасного вчителя.

 25. Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії.

 26. Педагогічне спілкування як діалог.

 27. Порівняльна характеристика особистісно орієнтованого і формально-рольового спілкування класних керівників.

 28. "Я-висловлювання" в педагогічному спілкуванні.

 29. Типові моделі спілкування педагогів і їх вплив на продуктивність діяльності учнів.

 30. Дослідження домінуючих прийомів педагогічної взаємодії зі школярами юнацького віку.

 31. Порівняльна характеристика стилів спілкування педагогів.

 32. Дослідження впливу стилів спілкування педагогів на ставлення учнів до навчання.

 33. Над завдання в педагогічній діяльності.

 34. Професійний ідеал взаємодії вчителя з учнями в спадщині видатних педагогів.

 35. Майстерність А.Макаренка у використанні прийомів педагогічного впливу на вихованців.

 36. Гуманістична спрямованість особистості вчителя в оцінці В.Сухомлинського.

 37. Використання елементів театральної педагогіки К.Станіславського у педагогічній взаємодії.

 38. Способи саморегуляції педагога в професійному спілкуванні.

 39. Дослідження домінуючих стилів спілкування вчителів.

 40. Побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності.

 41. Комунікативна спрямованість реакцій учителя на затримку відповідей учнів.

 42. Порівняльна характеристика конструктивних і деструктивних реакцій учителя на уроці.

 43. Умови ефективності "Я-висловлювання" в педагогічній взаємодії.

 44. Етичний захист учителя в професійному спілкуванні.

 45. Дослідження стратегій спілкування вчителя в сучасній школі.

 46. Шляхи подолання бар’єрів у педагогічному спілкуванні.

 47. Три кола уваги, їх роль в організації діяльності вчителя.

 48. Прийоми збереження творчої уяви вчителя і учнів на уроці.

 49. Педагогічний такт і маніпулювання вчителя.

 50. Використання навіювання в педагогічному досвіді А.Макаренка.

 51. Діалог у шкільному навчанні.

 52. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді учителів-майстрів.

 53. Когнітивна установка учнів на урок: сутність, труднощі, техніка створення.

 54. Техніка емоційного контакту в нестандартних ситуаціях уроку.

 55. Психологічне налаштовування учнів на діалог на початку уроку: досвід авторитарної і гуманістичної педагогіки.

 56. Майстерність учителя в побудові евристичної бесіди на уроці.

 57. Виконавська майстерність учителя на уроці.

 58. Мистецтво діалогізації монологу вчителя на уроці.

 59. Майстерність учителя в активізації пізнавальної діяльності школярів на уроці.

 60. Майстерність комбінування репродуктивної і пошукової активності учнів на етапі актуалізації і перевірки знань.

 61. Режисура початкового етапу уроку.

 62. Режисура завершального етапу уроку.

 63. Техніка активного слухання вчителя на уроці.

 64. Майстерність педагогічного запитання на уроці.

 65. Техніка налаштовування вчителя на публічну творчу діяльність.

 66. Творче самопочуття вчителя на уроці.

 67. Завдання і над завдання сучасного уроку: теорія та практика навчання.

 68. Технологія уроку-діалогу та уроку-монологу: пошук оптимальної моделі.

 69. Мистецтво ведення діалогу у процесі навчальної бесіди.

 70. Майстерність учителя в забезпеченні ситуацій успіху учнів на уроці.

 71. Урок як духовне спілкування вчителя з учнями в досвіді В.Сухомлинського.

 72. Психолого-педагогічні характеристики уроку-діалогу в інноваційній діяльності сучасного вчителя.


Список літератури з дисципліни «Основи педагогічної майстерності»
Основна література

1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. – Київ: Лібра, 1996. – 224 с.

2. Абрамович С.Д., Чикарькова М.Ю. Риторика: Навч.посібник. – Львів: Світ, 2001. – 240 с.

3. Бабіч Л.В., Кондратенко Г.М. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. – Херсон: Айлант. 2002. – 81 с.

4. Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: Навчальний посібник / О.Б. Голік. – Донецьк: вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 242 с.

5. Кривильова О.А. Підготовка майбутніх учителів до творчої діяльності: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 200 с. 6. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

7. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006. – 606 с.

8. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — 3-тє вид., допов. і переробл. — К.: СПД Богданова А. М., 2008. - 376 с.

9. Пилипчик В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в предметних методиках навчання: Монографія. – К., 2007. – 176 с.

10. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006.- 346 с.

Додаткова література

1. Азаров ЮЛ. Семейная педагогика. - М., 1982.

2. Бех Т.Д. Проблема методів виховання у сучасній школі // Педагогіка і пси хологія. - 1996. - №4. - С. 136-140.

3.Бех І.Д. Праця - головний вихователь школярів. Психологічний аспект трудового виховання молодших школярів. - К., 1983.

4. Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлі­нський аспект. - К., 1996.

5. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. - К., 2001.

6. Введение в специальность / Под ред. Л.И Рувинского. - М., 1988.

7. Галузинсъкий В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: Теорія та. історія. - К., 1995.

8. Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень / Вісник АПН України. - 1993. - №1.-С. 11-23.

9. Гончаренко С.У., Мальований Ю.І. Гуманітаризація загальної середньої освіти / Початкова школа. - 1995. - №4. - С. 914.

10. Гончаров Н.К. Методология и методы педагогики как науки. - М., 1968.

11. Державна, національна програми "Освіта" (Україна XXI століття). - К., 1994.

12. Докуніна О. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї // Початкова школа. - 1997. - №6. - С. 6-12.

13. Журавлев В.И. Педагогіка в системе наук о человеке. - М., 1990.

14. Закон України „Про освіту". - К., 1996.

15. Закон України "Про загальну середню освіту" // Освіта. - 1997. - 27 серпня,

16. Закон України "Про позашкільну освіту" // освіта. - 1999. — 29 вересня.

17. Иванов И.П. Воспитывать коллективистов / В кн.: Педагоический поиск. -К, 1988.

18. Караковский В.А. Пути формирования ученического коллектива. - М., 1978.

19. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. Посіб. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К., 2005.

20. Каюков В. Духовні ідеали сім'ї - першооснова життя дитини //Початко­ва школа. - 1997. - №6. - С. 12-14.

21. Клименко А.В., Калита АА., Бережна Э.П. Методология и методика педаго­гических исследований. - К., 1988.

22. Концепція національного виховання // Освіта. -- 1994. - 26 травня.

23. Коробко СЛ. Шестирічний учень. - К., 1986.

24. Коротав В.М. Методика воспитательной работы. - М., 1990.

25. Кузьмінський А,І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситу оції: Практикум.. - 1C.: Знання-Прес, 2003.

26. Кузьмінський А.І., Омеляненко BJL Педагогіка: Підручник. -- К.: Знання-Прес, 2003.

27. Лихачев Б.П. Педагогика. Курс лекцій: Учеб. Пособие. - М., 1998.

28. Лозова В.1., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. - X., 2002.

29. Лозова B.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. - К., 1993.

30. Лозова В.І., Троцко Г.В. теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. Держ. Пед. Ун-т ім. Г.С.Сковороди. – 2-е вид., випр. І доп. – Харків: «ОВС», 2002. – 400 с.

31. Мартинюк I.B. Національне виховання: теорія і методологія. - К., 1995.

32. Матвієнко. О.В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. - К.: Стилос, 1999.

33. Матюша І.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній ш.колі. - К., 1995.

34. Методи педагогического наследования / Под ред. ВИ. Журавлева, - М., 1972.

35. Мороз О.Г., Омеляненко BJI. перші кроки до майстерності. - К., 1992.

36. Мухина B.C. Шестилетний ребенок в школе. - М., 1986.

37. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. — М., 1978.

38. Онищук В А. Урок в современной школе: Пособ. для учителя. - М., 1981.

39. Онищук ВА. Типы, структура и методика урока, в школе. - К., 1976.

40. Основи національного виховання / За ред. ВЗ\Кузя, Ю.Д.Руденка, З.О.Сергш-чука,~К.,1993.

41. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології. - К., 1995.

42. Педагогика / Под ред. С.П. Баранова., Л.Р.Болотина, ВА.Сластенина. - М., 1986.

43. Педагогіка / За ред. Л.М.Алексюка. - К., 1986.

44. Педагогічні задачі і завдання для батьків / За ред. В.Г. Постового. - К., 1989.

45. Педагогіка / За ред. М.Д.Ярмаченка. - К., 1986.

46. Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского - М., 1988.

47. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. АІ.Кузьмінський, ВЛ.Омеляненко. - К.: Знання-Прес, 2003.

48. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. - К., 1989.

49. Пидласый И.П. Педагогіка. - М., 1995.

50. Савченко О.Я. Реформування змісту початкової освіти // Початкова шко­ла. - 1996. - МІ. - С. 27.

51.Свєтловська Н.М. Про інтеграцію як методичне явище її можливості в початковому навчанні // Початкова школа. — 1990. - №5. - С. 57-58.

52.Ситаров В.А. Дидактика: Учебное пособие /Под ред. В А. Сластенина. - М., 2002.

53. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технологи. - X.: Ранок, 2002.

54. Стелъмахович М.Т. Українська народна педагогіка. - К., 1997.

55. Сухомлинський В.А. Мудрая власть коллектива. - К., 1975.

56. Фіцула M.M. Педагогіка: Посібник. - К., 2000.

57. Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990.

58. Щербань П.М. Повчально педагогічні ігри. - К., 1993.

59. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. - К., 2002.60. Ягупов В.В. Педагогіка. - К., 2002.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> pedagogics and government educational institutions
pedagogics and government educational institutions -> «Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання
pedagogics and government educational institutions -> Педагогіка для студентів 2 курсу соціально-гуманітарного факультету
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> 1 Загальні основи педагогіки вищої школи
pedagogics and government educational institutions -> «Основні засади та принципи формування зони європейської освіти»
pedagogics and government educational institutions -> 1. Наука і освіта Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
sgf -> Питання до заліку з курсу „земельне право україни
pedagogics and government educational institutions -> Закони і принципи педагогіки творчості Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості
pedagogics and government educational institutions -> Методичні вказівки щодо роботи над темою Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет

Скачати 133.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка