Урок-суд «Судове засідання: звинувачуємо господарську діяльність…»Скачати 123.11 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір123.11 Kb.


Урок-суд «Судове засідання: звинувачуємо

господарську діяльність…»

(рольова гра на уроці географії)

Кожен з педагогів постійно розмірковує над тим, який з типів навчання найбільш ефективний в конкретній освітній ситуації. Головною проблемою освітніх концепцій є проблема визначення пріоритетів освіти. На сучасному етапі такими пріоритетами є формування компетентностей, які б дали можливість учням знайти своє місце в житті і суспільстві.

В решті решт, під час викладання програмового матеріалу вчитель обов’язково стикається з двома головними проблемами: брак навчального часу і активізація пізнавальної діяльності учнів. Саме активність школярів в навчальному процесі є головною передумовою ефективного засвоєння знань і вмінь. Під поняттям «активність» мається на увазі діяльність, що характеризується високим рівнем мотивації, свідомою потребою в засвоєнні знань, результативністю та відповідністю соціальним нормам. Така активність сама по собі виникає не часто, досягнути її можна внаслідок організації цілеспрямованих педагогічних дій, що створюють певні педагогічні технології, серед яких виділяють ігрову технологію.

Різновидом навчальної ігрової діяльності є рольові ігри, сутність яких полягає в тому, що кожен учень повинен виконувати певну «роль», діяти у відповідності із своїм персонажем, якого зображує. Отже, простіше кажучи, рольова гра – це міні-вистава, і, як будь-яка вистава, передбачає наявність сценарія, режисури, акторів, причому обов’язково вимагає залучення учнів всього класу, але ж саме цим пояснюється складність застосування цього дидактичного прийому. В той же час, великі витрати вчительського часу і сил на підготовку такого уроку компенсується тим, що, по-перше, можна охопити велику за змістом частину програмового матеріалу для опанування на одному уроці, по-друге, формування в учнів знань, умінь та навичок спостерігається на високому рівні через поєднання на конкретному етапі навчального процесу самостійної, групової та фронтальної роботи, по-третє, відбувається формування одночасно всіх ключових компетентностей, що підкреслює цінність впровадження досвіду рольових ігор. Емоційність, можливість творчого опанування навчальною інформацією впливає на високу пізнавальну активність учнів.

До найбільш розповсюджених навчальних рольових ігор, що застосовують на під час вивчення географії, можна віднести: «урок – подорож», «урок – казка», в старшій школі – «урок – прес-конференція». Нижче запропонована розробка рольової навчальної гри «урок – суд». Саме цей вид роботи якнайбільш вдало використовується для вивчення теми «Геоекологічна ситуація в Україні» в курсі «Фізична географія України», 8 клас.

Організація рольової гри включає зазвичай 3 етапи.

1) підготовчий етап. На ньому відбувається створення сценарію (мети, завдань, плану гри, загального опису процедури, виділення «дійових осіб»). На цьому ж етапі починається так званий вхід в гру: діти усвідомлюють мету гри, її сутність та ігрову ситуацію, отримують завдання, інструкції, ігрові правила та установки. Виконуючи завдання згідно розподіленим ролям, учні можуть використовувати декілька джерел інформації, в тому числі: карти атласу (наприклад, для наведення конкретних фактів для «звинувачування» або «захисту»), Інтернет, підручники, посібники і т.п.; вчаться працювати у групі, передбачувати відповіді «опонентам», знайомляться з соціальними (реальними!) формами людських відносин (наприклад, між прокурором і адвокатом на судовому засіданні). Під час підготовки необхідно чітко розподілити ролі, за необхідністю - скласти плани для виконання завдань з метою пошуку інформації та підготовки виступів, організувати консультації.

2) етап проведення – безпосередньо гра. З початком гри слід чітко дотримуватися встановлених правил, наприклад, не можна відмовлятися від ролі, порушувати регламент, етику спілкування. В рольовій грі повинно бути: умовність, серйозність, елементи імпровізації, щоб вона не перетворилася в скучне інсценування.

3) заключний етап, етап аналізу результатів. Тут важливо не тільки визначити досягнення, помилки, побажання усіх учасників, але й встановити взаємозв’язки гри із змістом навчального матеріалу.
ТЕМА УРОКУ: «Геоекологічна ситуація в Україні»
МЕТА: Сформувати уявлення щодо прояву глобальної екологічної проблеми

в різних сферах географічної оболонки на території України, ролі господарської діяльності людини в сучасному стані навколишнього середовища нашої країни та необхідності невідкладного вирішення проблем, пов’язаних з негативними наслідками діяльності людини на довкілля.

Формувати вміння використовувати знання з географії при встановленні причинно-наслідкових зв’язків та аргументації висновків, вміння ділового спілкування.

Виховувати свідоме ставлення до вивчення предмету, активну життєву позицію.


ОБЛАДНАННЯ: трибуна, стіл для судді, матеріали «звинувачування» та

«захисту» (атласи, демонстраційні схеми, малюнки, фотокартки, довідникові матеріали тощо)


ТИП УРОКУ: урок – суд (рольова гра).
ІГРОВА СИТУАЦІЯ: всі сфери географічної оболонки (атмосфера,

літосфера, біосфера, гідросфера) є постраждалими і зібралися на судове засідання з метою суду господарської діяльності людини в Україні, яка саме й є головною причиною сучасного небезпечного стану навколишнього середовища і високого рівня забруднення всіх природних об’єктів.


ДІЙОВІ ОСОБИ І ВИКОНАВЦІ: обвинувач (прокурор);

адвокат (захисник);

постраждалі (атмосферне повітря України, ґрунти, підземні і поверхневі води, біосфера);

свідки з боку постраждалих;

свідки з боку захисту;

суддя.
Хід уроку

І. Оголошення теми. Мотивація діяльності.

Суддя: - Сьогодні ми зібралися на засідання суду для слухання справи, де звинувачується господарська діяльність людини, що нанесла значну шкоду довкіллю України. Вирішення питань щодо наслідків господарської діяльності є дуже важливим і необхідним – зміна природних компонентів і всього природного середовища в першу чергу відбивається на умовах проживання населення і шкодить здоров’ю людей. Вже зараз експерти готові навести факти загального погіршення стану здоров’я і, навіть, всього генофонду нації.

Отже, засідання суду оголошується відкритим.

Встати, суд іде!
ІІ. Оголошення «порядку денного» «засідання».

Суддя: - На суд були запрошені:


  • прокурор (головний обвинувач, який ознайомить вас з загальними впливом господарської діяльності та сучасним екологічним станом різних районів території України. Саме він визначить коло найважливіших господарських об’єктів, що вважаються головними «злочинцями» в справі по нанесенню шкоди навколишньому середовищу України;

  • постраждалі: атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, тваринний та рослинний світ; а також свідки з боку постраждалих, які запропонують до розгляду факти, що свідчать про негативні наслідки господарської діяльності в різних оболонках геосфери. За цими фактами можна оцінити стан довкілля України;

  • слухання справи неможливе і без виступу адвокату, який, як звісно, намагатиметься захищати господарську діяльність людини. Він доведе до вашого відома інформацію про такі сторони цієї діяльності, що ілюструють позитивний вплив людини на довкілля і зміни екологічної ситуації в бік покращення.ІІІ. Хід «засідання».

  1. Виступ «прокурора». (Оцінка загального екологічного стану за картою атласу.)

- Шановний суддя, шановні слухачі! Екологічна ситуація в Україні, яка склалася на сьогодні, дуже небезпечна. Я пропоную вам роздивитися факти і лише тільки факти! До фактичних матеріалів «справи» прошу віднести тематичну карту атласу з «Географії України» - «Загальне забруднення навколишнього середовища».

Більшість території України за ступенем забруднення навколишнього середовища відноситься до надзвичайно забруднених і дуже забруднених територій. Особливо це стосується східних і південних районів України, а саме Дніпропетровської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей, дві з вище перелічених областей є областями з найбільшою щільністю і кількістю населення. Хочу звернути вашу увагу на те, що перлина туризму і відпочинку всього українського народу – півострів Крим та узбережжя Чорного і Азовського морів оцінені фахівцями також як надзвичайно і дуже забруднені території.

Дуже вражає територія екологічної катастрофи з радіаційного забруднення, площа якої виявляється набагато більшою за площу Чорнобильського району, де розташована ЧАЕС. Території з радіаційним забрудненням зафіксовані в Київській, Чернігівській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та деяких інших областях.

Умовно чистими територіями можна назвати лише незначну частку площі України – це південь і північний схід Кримських гір, південно-західні схили Українських Карпат, північно-західна частина Волинської та крайня північ Чернігівської областей. Дуже незначні ділянки умовно чистих територій центральних областей України як оазиси в пустелях розташовані серед забрудненої і дуже забрудненої частин.

Причина такої несприятливої ситуації є діяльність підприємств важкої промисловості, і, в першу чергу, паливні, металургійні та хімічні підприємства, автотранспорт. Страждають не тільки атмосфера, але й усі компоненти природи.

Я маю факти з такого звинувачування.

Менш вражаючу, але також дуже небезпечну ситуацію створюють підприємства сільського господарства, постраждалими від діяльності яких є ґрунти і підземні води.

Пропоную заслухати безпосередньо постраждалих та їх свідків.
  1. Забруднення атмосферного повітря.

Суддя: - Надаємо слово постраждалим. В зал суду запрошуємо «Атмосферу».

Атмосфера:- Мій природний склад давно вже всім відомий: 78% азоту, 21% кисню, близько 1% аргону та приблизно 0,03% вуглекислого газу. Але за такий природний стан доведеться забути. Поміркуйте самі: кожного року викиди газоподібних речовин при промисловому виробництві в містах України дорівнюють десятки, а навіть, і сотні тисяч тон. Я маю фактичне підтвердження про загальні викиди шкідливих речовин в окремих містах України. Наприклад, загальні викиди в атмосферне повітря в Кривому Розі приблизно дорівнюють 420 тисяч тон, в Донецьку, Запоріжжі, Дніпродзержинську, Маріуполі, Тернополі – від 100 до 350 тисяч тон у кожному місті. Це лише деякі показники викидів в містах. Загалом області Східної України викидають від 500 до 2000 тисяч тон газоподібних речовин і пилу. (Виступ спирається на карту атласу «Загальне забруднення атмосфери».)

Серед шкідливих речовин виділяються вуглекислий газ, двоокис азоту, сполуки сірки. Найбільш небезпечним вважаю бензаперен – канцероген, який викликає розвиток ракових клітин в організмі людини.


Суддя: - В зал суду запрошується свідок з боку Атмосфери.
Свідок: - Вважаю за доцільне розповісти про один з негативних наслідків викидів в атмосферне повітря великої кількості вуглекислого газу – утворення парникового ефекту.

Накопичення диоксиду вуглецю у нижніх шарах атмосфери призводить до обмеження перерозподілу тепла між тропосферою і вищими оболонками атмосфери. Тобто над поверхнею Землі утворюється нібито плівка, яка провокує загальне збільшення температури та зменшення розсіювання газових домішок, що збільшує шкоду від викидів. Населення міст становляться заручниками господарської діяльності промислових підприємств і вимушені відчувати всі процеси впливу шкідливих газів на здоров’я. Температурний баланс виявляється порушеним, а це призводить до глобальних порушень у всій географічній оболонці.
  1. Забруднення ґрунтів.

Суддя: - В зал суду запрошуємо «Ґрунти».
Ґрунти: - Україна належить до країн з високою інтенсивністю використання земель. У зв’язку з цим ми, ґрунти України маємо казати про три проблеми одразу: виснаження, деградацію та забруднення.

Значна частина родючого гумусного шару систематично втрачається через водну і вітрову ерозії. Так, під час пилової бурі незахищений грунт місцями видуло на глибину 6-12 см. Від вітрової ерозії, наприклад, у степу руйнується майже 40% усієї площі орних земель. Близько 5-7 тис. га земель, у тому числі ріллі та інших сільськогосподарських угідь, щорічно відводиться під відходи виробництва. Найбільші площі угідь вилучаються у Донбасі та Придніпров'ї, де зосереджені великі підприємства з видобутку кам'яного вугілля та залізної руди. Особливу тривогу викликає забруднення сільськогосподарських угідь хімічними речовинами. Повільно проводяться роботи щодо збереження раніше створених полезахисних смуг, особливо у степовій та лісостеповій зонах, де залишилося лише 50 % полезахисних насаджень. У багатьох районах помітно знизилася продуктивність земельних угідь через неякісну зрошувальну меліорацію. Великі площі, які прилягають до штучних водойм, підтоплені. Ці масиви мають підвищений вміст солей, використовуються менш продуктивно або взагалі вибувають з сільськогосподарського обігу. Хімічна меліорація таких земель (переважно гіпсування) - важливий напрям підвищення Їхньої родючості. Недостатнє застосування біологічних методів боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, незбалансоване внесення в грунт мінеральних добрив зумовили в усіх районах України значне концентрування біологічно активних речовин, що негативно впливають на організм людини.


Свідок: - Забруднення ґрунтів відбувається як безпосередньо, так і опосередковано. Наприклад, забруднення ґрунтів прямо залежить від ступеня забруднення атмосферного повітря.

Усім відоме явище кислотних дощів, що негативно впливає на хімічні показники ґрунту та розвиток рослинності, утворюється внаслідок забруднення атмосфери сполуками сірки та інших агресивних хімічних елементів. При конденсації повітря і утворенні хмар такі хімічні елементи і частинки виступають в якості ядер конденсації. При взаємодії з конденсованою водою вони перетворюються на концентровані розчини, які потім випадають у вигляді кислотних дощів.

Кислотні дощі знешкоджують рослинний покрив ґрунтів, стають причиною загибелі корисної біофлори, що необхідна для утворення родючого гумусового шару.


  1. Забруднення поверхневих і підземних вод.

Суддя: - В зал суду запрошуємо «Гідросфера».
Гідросфера: - Передусім, мої об’єкти завжди були джерелами прісної води. Але в сучасну епоху вони ще стали активно транспортувати відходи. Велика частина використаної води повертається до рік і водоймищ у вигляді стічних вод. Дотепер будівництво очисних споруд відставало від зростання споживання води. І це ще не все.

Дніпро – головна річка України. Стікання води до Чорного моря зарегульоване шістьма греблями (Київською, Канівською, Кременчуцькою, Дніпродзержинською, Запорізькою і Каховською). Створення каскаду водоймищ у цілому негативно позначилося на процесах самоочищення річки. Це по-перше. По-друге, відбулося підвищення рівня підземних вод, що призводить до підтоплювання соціальних та промислових об’єктів. До їх числа належать житлові будинки, шахти тощо.


Свідок: - Дніпропетровськ щодоби скидає до Дніпра понад 6 млн. куб. метрів стічних вод, в тому числі 224 тис. кубометрів забруднених.

Внесок Дніпродзержинська – 640 тис. кубометрів стоків, з них 120 тисяч – неочищених.

Природоохоронні заходи передбачають скорочення втрат води, насамперед під час зрошення, а також за рахунок будівництва і введення в дію об'єктів очищення стічних вод. Однак проблема ще далека від розв'язання. Деякі підприємства, особливо чорної металургії, хімії та нафтохімії, вугільної, харчової та інших галузей промисловості очищають не всю використану воду.

У деяких районах: АР Крим, Одеської, Херсонської, Миколаївської та інших областях рівень забруднення підземних вод близький до критичного.

У південних районах України розташовано багато оздоровчих закладів. Проте у зв'язку з частими аварійними скиданнями в море господарсько-побутових стічних вод у приморських містах періодично складається напружена ситуація внаслідок забруднення морської води.
5. Знешкодження рослинного і тваринного світу.

Суддя: - В зал суду запрошуємо свідків з боку рослинного і тваринного світу.

(Відбуваються виступи, в яких перелічується види рослин і тварин, що зникли з території України.)


6. Заходи з охорони природи.

Суддя: - Мі заслухали основні претензії постраждалих. Тепер на черга адвоката.

Адвокат: - Не слід забувати про те, що господарська діяльність спрямована на задоволення потреб людей. Для збереження природи людина також здійснює певні заходи. Насамперед, це моніторинг (спостереження) та з’ясування рівня природних змін як наслідків господарювання. Не слід забувати, що поряд з моніторингом іде процес виділення заповідних територій для охорони природних ландшафтів і охорони тварин і рослин. З кінця 70-х років в Україні видається так звана Червона книга. До неї заносяться види тварин і рослин нашої країни, що перебувають під загрозою зникнення. Перша Червона книга була видана в 1980 році. До неї було занесено 151 вид вищих рослин і 85 – тварин. У новій тритомній Червоній книзі України кількість занесених до неї тварин і рослин значно зросла(тварин, наприклад, налічується до 392 видів). В Україні створено значний природно-заповідний фонд: біосферні та природні заповідники та їхні філії, національні природні парки, існують ландшафтні, геологічні, гідрологічні, ботанічні, лісові, зоологічні та орнітологічні заказники, діють ботанічні сади і зоологічні, дендрологічні парки. Частка заповідних територій в загальній площі деяких областей досить значна і становить до 14% (Хмельницька і Закарпатська області).

Свідки з боку захисту наводять факти про використання технічних засобів з фільтрування повітря, очищення води, використання замкнутих систем водопостачання на промислових підприємствах, акліматизацію і реакліматизацію деяких видів рослин і тварин, створення лісозахисних смуг тощо.

7. Дебати сторін. (Вільна дискусія.)ІV. Висновок.

Заключне слово судді. Вирок.- На великий жаль, сучасні проблеми, що зворушують економіку країни, відсувають проблеми екології на другий план. З кожним роком число екологічних злочинів і правопорушень збільшується. Вони все більше впливають на стан суспільної безпеки, підривають біологічні основи існування людини. Приймаючи до уваги всі факти з розгляду даної справи, виносимо наступний вирок: господарська діяльність людини повинна безстроково знаходитись в строгому режимі…, в строгому режимі контролю фахівців, що досліджують взаємозв’язки природи і суспільства, всієї географічної оболонки.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка