Урок розвитку навичок мовленнєвої діяльності та розвитку навичок аудіювання «Thanksgiving Day»Скачати 55.03 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір55.03 Kb.
You can survive to change everything!

Урок розвитку навичок мовленнєвої діяльності та розвитку навичок аудіювання «Thanksgiving Day» проводиться для учнів п’ятого класу з допомогою учнів восьмого класу.

Теоретичне мислення п’ятикласників лише формується, тому найкращий спосіб допомогти їм у цьому-подати нові поняття в цікавій для них формі, що сприяє кращому запам’ятовуванню певних понять та лексичних одиниць за допомогою автентичних матеріалів.

Водночас привабливість поставленого завдання, зацікавленість восьмикласників у його виконанні стимулює ініціативу, самостійність, дитячу творчість. Важливим стає не лише результат, а й сам процес творчої роботи, мета якої- навчитися самому і при цьому навчити інших. Отже, навчаючись, навчаємо. Це основний принцип уроку.Методи навчання спрямовані на розвиток усіх видів діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма.

Основна мета уроку полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, яка давала б їм змогу здійснювати спілкування в усній та письмовій формах в межах визначеної теми.

Принципи навчально-виховного процесу, яким підпорядкований урок:

  1. Принцип комунікативної спрямованості уроку, що забезпечує практичне володіння іноземною мовою в усній формі учнями восьмого класу.

Творчі види навчальної діяльності:

А) мистецтво: плакати, оповідання в малюнках, підвісні композиції.

Б) акторське мистецтво: розігрування ролей.


  1. Принцип ситуативності та тематичної організації матеріалу уроку, який створює оптимальні умови для реалізації ідеї комунікативності у навчанні. Основною формою організації спілкування на уроці є мовленнєва ситуація, створена вчителем та учнями.

Творчі види навчальної діяльності:

А) обговорення: відповіді по колу, реакція на зображення чи твердження, словесна асоціація.

Б) музичні заняття: враження від пісні.

В) мистецтво: оповідання в малюнках.  1. Принцип діяльнісного характеру уроку, що передбачає цілеспрямоване оволодіння матеріалом з метою його подальшого використання для вирішення комунікативних завдань, забезпечуючи мовленнєву взаємодію учнів.

  2. Принцип соціокультурного спрямування уроку, який забезпечується відповідним автентичним матеріалом( текстом театралізованого виступу, ситуативними завданнями вчителя, тематичного підбору обладнання та підвісної композиції).

  3. Принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності для учнів. Розвиток навичок аудіювання відбувається протягом всього уроку: протягом розповіді вчителя, розігрування ролей учнями, введення нового лексичного матеріалу та повторенні лексичних і граматичних одиниць, вивчених раніше. Умовою сприйняття матеріалу є зацікавленість. Урок містить багато інформації, яка формує лінгвокраєзнавчі знання, навички та уміння, інсценована інформація запам’ятовується легше і природніше.

Урок сприяє розширенню можливостей вчителя у співпраці з учнями, що дає змогу ширшого подання навчального матеріалу, сприяє отриманню додаткових знань, задіяні різні форми роботи: колективна, групова, індивідуальна.


Тема: Thanksgiving Day. Розвиток навичок мовленнєвої діяльності.

Мета: познайомити учнів з традиціями святкування Дня Подяки, розвивати навички комунікативної компетенції шляхом театралізованого виступу; формувати вміння аналізувати і співставляти вивчені слова в контексті уроку; створювати умови для виховання поваги до національних традицій країни, мову якої вивчаємо.

Завдання: розвивати навички самостійної перекладацької роботи, формувати правильну вимову, закріпити знання нових слів, спонукати до пошуку нових знань.

Обладнання: костюми героїв, оформлення сцени, музичний супровід, макет корабля або штурвал.

Вид уроку: синтезований з інтегрованими елементами.

Тип уроку: театралізований.

Зміст роботи:

  1. Організаційний момент. ( 5 хв)

  2. Мотивація навчальної діяльності учнів. (10 хв)

  3. Театралізована вистава з елементами інтерактивних методів навчання. (45хв)

Дія 1 Допоможи пілігримам співати..

Дія 2 Гра «Море хвилюється...» (скажи слово « thank you» з різною інтонацією, дотримуючись правильної вимови).

Дія 3 Всі учні повторюють за героєм назви продуктів, що згадуються в тексті.

Дія 4 Гра «Мікрофон». (одним словом виразити враження від вистави).

  1. Закріплення матеріалу. (10 хв)

  2. Оголошення оцінок.(5 хв)Thanksgiving Day


На кораблі стоїть група дітей. Назва корабля «Mayflower». Звучить пісня «My Bonnie is over the ocean».
My Bonnie is over the Ocean

My Bonnie is over the Sea

My Bonnie is over the Ocean

Oh, bring back my Bonnie to me


Bring back

Bring back

Bring back my Bonnie to me, to me

Bring back, my Bonnie to me, to me.


Scene «Pilgrims in Plymouth»
Pupil 1 The pilgrims came from England in 1620 and sailed to America. They wanted to have the freedom to practice their own religion they believe in. When the pilgrims arrived in Plymouth, Massachusets Winter was coming and they soon found out that they did not have enough food for everyone to survive the winter.
Pilgrim 1 What can we do? There is no enough food for us.
Pilgrim 2 We must pray and hope for help.
Pupil 2 Sadly, the food did not last. The pilgrims lost 46 people. But when the spring came the pilgrims were surprised to find new friends. Native Americans came to them to offer help.
Indian 1 We have lived on this land for many years and know how to grow a lot of food. Who are you?
Pilgrim 3 I am the leader of the pilgrims. We are from England and we wanted to practice our religion so we traveled here by ship. The winter was hard and 46 of our people have died because we did not have enough food. Will you teach us how to grow food on this land?
Indian 2 Yes, we will.
Pupil 1 So the pilgrims and Native Americans became friends. The Native Americans showed the pilgrims how to catch fish, grow corn, and where to collect berries and nuts.
Pupil 2 William Bradford, the leader of the pilgrims had an idea to have a feast to celebrate the new friendship with the Native Americans and to give thank to God for the food.
Pilgrim 1 We invite you to eat with us today in celebration of our beautiful harvest and to thank you for helping us how to grow crops.

Indian 2 Thank you. You have prepared a beautiful feast and we will eat with you.

Pupil 1 The Native Americans sat down with the pilgrims together giving thanks for the food and friendship. The feast lasted 3 days. They ate fish, dried fruit, corn, nuts, pumpkins.
Pupil 2 The 4th Thursday of every November is a national holiday. Today this holiday is celebrated a little differently then when it was first created. Families and friends come together and meet.
Pupil 1 Mothers and fathers roast turkeys and hams. Families play American football and soccer this day. In the evening when the turkey has been cooked for 6-8 hours, the friends and families sit down with their nicest dishes and eat a feast.
Pupil 2 They eat turkey, ham, potatoes, corn, cranberry sauce, many salads, bread and for dessert pumpkin pie or cake. Before eating some families say a prayer giving thanks for all the food.

In the Kitchen
( Mother and Son are cooking in the kitchen, Father and Daughter are vwatcing TV in the room).
Mrs. Brown The turkey is almost done, Bill. Did you make the mashed potatoes and set the table?
Bill Yes, Mum. I have even put out the bread and cranberry sauce. Are we using the best china for Thanksgiving dinner tonight?
Mrs. Brown Yes. What is your father doing? Watching the football game?
Mr. Brown Is dinner ready yet?
Mrs. Brown Yes, I’ve carved the turkey and John has set the table. Let’s have dinner.

The song « Apple Pie»
Apple pie, pumpkin pie,

Turkey on the dish!

We can see, we can eat

Everything we wish!
Grandma’s here,

Grandpa’s here,

Cousins all are gay.

Aunts and uncles

Share with us

Good Thanksgiving Day!
Thank you, God,

Thank you, God,

For good things to eat.

Thank you also

For this day

When we meet, meet, meet!
Pupil 1 Many Americans typically watch American Football games on TV while they wait for the turkey to cook. It can take 7 to 8 hours for some turkey to cook.
Pupil 2 Some families eat in the afternoon but the Smiths eat in the evening.
Mrs. Brown Let us say a blessing for all this wonderful food.
(Усі читають молитву вдячності та пошани українською та англійською мовами).
-Ти живий. Це означає, що ти можеш змінити все в своєму житті.
- You are alive. It means that you can change everything in your life.
- Ти маєш їжу на столі. Це означає, що ти можеш вижити, щоб усе змінити.
- You have got food on your table. It means you can survive to change everything.
- Тебе любить хоч одна людина. Це означає, що ти знайдеш мужність, щоб усе змінити.

Для навчання англійської мови дуже важливо брати до уваги структуру мовної діяльності і її змісту. Це означає, що в навчанні усному спілкуванню важливо перш за все створити мотив, тобто поставити учня в таку ситуацію, щоб у нього виникла необхідність, потреба, бажання долучитися до спілкування на англійській мові. А для цього треба, щоб була мета: щось дізнатися, повідомити, когось спонукати до дій і т.п.

Іншими словами, організовуючи навчання усному мовленню, слід потурбуватися, щоб для учнів воно було вмотивоване. Для досягнення комунікативної мети необхідні засоби у вигляді слів, словосполучень, театралізованих дій, які допоможуть її реалізувати.

Важливим компонентом змісту мовленнєвої діяльності є умови, в яких вона протікає. Для цього вчителю варто створювати ситуації, які б стимулювали спілкування.Навчальна ситуація повинна викликати в учнів певні емоції. А це можливо лише тоді, коли ситуація цілком зрозуміла дітям і вчитель пропонує її цікаво, захоплено.

Важливе місце серед різноманітних ситуацій займають театралізовані. Як і у будь-якій колективній грі, при її проведенні дуже важливими є взаємовідносини між учнями та учителем, у класі взагалі. Велике значення має присутність духу змагання, творчості, емоційної єдності, що виникає при сприйманні і відтворенні іншомовного висловлювання: хто швидше зрозуміє, правильно відповість на запитання, емоційно підтримає учасників процесу.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка