Урок психології та етики виробничих відносин на тем у: Тема програми : Поняття конфлікту. Методики аналізу та вирішення конфліктівСкачати 132.62 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір132.62 Kb.
Урок психології та етики виробничих відносин на тему:

Тема програми: Поняття конфлікту. Методики аналізу та вирішення конфліктів.

Тема уроку: Поняття конфлікту, їх типи та структура.

Мета уроку:

а) навчальна - сприяти фоормуванню уявлень учнів про конфлікти, їх структуру, види і причини; створити умови для розуміння сенсу конфліктів (позитивного і негативного).

б) розвиваюча - створити умови для висловлення учнями власної думки, розвиток аналітично-синтетичних навичок.

в) виховна - сприяти розвитку соціальної та комунікативної компетентності, аналітичного мислення, активності, рефлексивних здібностей учнів виховання активної життєвої позиції.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Вид уроку: лекція з елементами бесіди

Дидактичне забезпечення: навчальна презентація (створена у програмі Microsoft Power Point), фрагмент фільму "Велика перерва", що демонструє конфліктну ситуацію; папір для вправи "Сніжинки"; навчальні листи; дидактичний матеріал для групових завдань (розрізані визначення конфлікту; конфліктні ситуації).

Матеріально-технічне забезпечення: комп'ютер, мультимедіапроектор, екран.

Міжпредметні зв’язки: психологія, соціологія.

Методична мета ( вказується тільки при проведенні відкритих уроків)

Література:

1. Андрєєв, В.І. Конфліктологія: мистецтво суперечки, ведення переговорів і вирішення конфліктів. - Казань, 1992. - 142 с. - С. 81-84.


2. Греков, А.Г. Тренінг спілкування для підлітків. - СПб.: Пітер, 2006. - 160 с.: Іл. - С. 128-134.
3. Григор'єва, Т.Г., Усольцева, Т.П. Основи конструктивного спілкування: Хрестоматія. - 2-е вид., Испр. і доп. - К.: Вид-во Новосиб. ун-ту, 1999. - 207 с. - С. 99-113.
4. Гришина, Н.В. Психологія конфлікту. - СПб.: Питер, 2005. - 464 с.: Іл. - (Серія "Майстри психології").
5. Дереклеева, Н.І. Модульний курс навчальної та комунікативної мотивації учнів або Вчимося жити в сучасному світі. - М.: ВАКО, 2004. - 122 с. - (Педагогіка. Психологія. Управління). - С. 84-88.
6. Корнеліус, Х., Фейр, Ш. Виграти може кожен. Як вирішувати конфлікти. - М.: АТ Стрінгер, 1992. - 116 с.
7. Майерс, Д. Соціальна психологія. - 7-е вид. - СПб.: Питер, 2005. - 794 с.: Іл. - (Серія "Майстри психології"). - С. 607-658.
8. Мікляева, А.В. Я - підліток. Я серед інших людей. Програма уроків психології (9 клас). - СПб.: Видавництво "Мова", 2003. - 118 с. - С. 33-35.
9. Пономаренко, Л.П., Бєлоусова, Р.В. Основи психології для старшокласників: Посібник для педагога: У 2 ч. - К.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2003. - Ч. 2: Психологія спілкування: 11 кл. - 192 с. - (Б-ка шкільного психолога). - С. 73.
10. Рогов, Є.І. Психологія спілкування. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2001. - 336 с.: Іл. - (Азбука психології). - С. 232-280.
11. Рибакова, М.М. Конфлікт та взаємодія в педагогічному процесі: Кн. Для вчителя. - М.: Просвещение, 1991. - 128 с. - (Псіхол. наука - школі).
12. Соціальна конфліктологія. Програма та методичні рекомендації елективного курсу. / Укл. Лучнікова С.М., Присяжнюк А.В. - Благовєщенськ: Амурський ІППК, 2005. - 35 с. - С. 10, 19-21, 27-28, 31.
13. Філіппова, Г.Г. Як навчати мистецтву спілкування. Конфлікти у спілкуванні. Інтегрований урок / / Класний керівник. - № 3. - 2003. - С. 123-127.

Хід уроку

  1. Організаційна частина:
    - перевірка наявності учнів;
    - перевірка готовності учнів до уроку.

"Спілкування - це те, що супроводжує людину на життєвому шляху. Але не всі можуть його подужати "(слайд 2). Я рада, що мені сьогодні випала нагода зануритися в таємниці спілкування разом з вами.


  1. Актуалізація знань:

2.1. Повідомлення теми і мети уроку. Створення проблемної ситуації: Про що піде мова на уроці, здогадайтеся, переглянувши фільм. Перегляд відеофрагменту з кінофільму "Велика перерва", (слайд 3); Скажіть, будь ласка, що це за ситуація? Як називаються такі ситуації? (Сварка, суперечка, конфлікт ...) Так про що ми сьогодні будемо говорити на уроці? (Про відносини, конфлікти ...) Дійсно, ми будемо розглядати взаємини людей.
(слайд 4) Отже, тема нашого уроку: Поняття конфлікту. Методики аналізу та вирішення конфліктів. Запишіть її в навчальних аркушах .

- цільова установка уроку;

(роздати навчальні листи опорних конспектів)

- пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

План уроку:

1. Конфлікт. Його динаміка та основні стадії.

2. Різновиди конфліктів, стратегії розв’язання конфліктів.

3. Можливості запобігання конфлікту.

4. Значення конфліктів (позитивне і негативне).
3. Формування нових знань:
- повідомлення нової навчальної інформації;

3.1. Поняття конфлікту.
- Які асоціації виникають у вас зі словом "конфлікт" (сварка, суперечка, бійка, війна, неприязнь, крик, сльози ...)?

Спасибі за відповіді. Всі ці дії і переживання пов'язані з конфліктами.

- Що ж таке конфлікт? (Слайд 5).

- Дайте визначення конфлікту зі свого особистого досвіду.
Слово "конфлікт" походить (слайд 5,) від латинського conflictus - зіткнення. Ви переконалися, що дати повне, вичерпне визначення, що відрізняло б конфлікт від інших схожих явищ, непросто. З такими ж труднощами зіткнулися і вчені-конфліктологи.
Як ви думаєте, що за наука - конфліктологія? (слайд 6)

Конфліктологія - це наука про конфлікти та способи їх подолання. Найбільш відомими фахівцями в галузі конфліктів є Валентин Іванович Андрєєв, Наталя Володимирівна Гришина, Борис Йосипович Хасан. Із зарубіжних конфліктологів - Хелена Корнеліус і Шошана Фейр (слайд 7).
Зараз кожен з вас побуває в ролі вченого-конфліктолога і спробує дати визначення конфлікту (слайд 8). Кожна група протягом двох хвилин з розрізаних частин складе визначення конфлікту і запропонує його іншим. (Слайд 8)
Конфлікт - це процес різкого загострення суперечностей і боротьби двох або більше сторін учасників у вирішенні проблеми, що має особисту значущість для кожного з учасників (В. І. Андрєєв).
2. (Слайд 8)
Конфлікт - це протиріччя, що актуалізувалося, тобто втілені у взаємодії протиборчі цінності, установки, мотиви (Б. І. Хасан).
3. (Слайд 8)
Конфлікт - це протистояння двох суб'єктів, що виявляється в активності сторін, спрямованої на подолання протиріч (Н. В. Грішина).
Порівняйте отримані визначення. Чи є у них щось спільне? (Слайд 8- протиріччя, дві сторони). Які ознаки, елементи конфлікту можна виділити?
3.2. Структура конфлікту
(слайд 9) Бесіда за змістом слайду.
Основні структурні елементи конфлікту.
1. Сторони конфлікту - люди або групи людей, що знаходяться в конфліктних стосунках або ж явно або неявно підтримують конфліктуючих (учасники).
2. Предмет конфлікту - те, через що він виникає (об'єкт, ідея).
3. Образ конфліктної ситуації - відображення предмету конфлікту в свідомості втягнутих у нього людей (переживання).
4. Мотиви конфлікту - внутрішні чи зовнішні сили, які підштовхують до нього людей (причини).
5. Позиції конфліктуючих сторін - те, що люди заявляють один одному, які вимоги висувають (дії).
Замалюйте структуру конфлікту в своїх навчальних аркушах.
3.3. Причини конфліктів
У вашому житті бувають конфлікти? Наведіть приклади.
Б) Вправа "Скарбничка"
Чому ж в житті так часто виникають конфлікти? Назвіть можливі причини конфліктів

7. Сприйняття нового навчального матеріалу.


А) (слайд 10) Причини конфліктів - це неузгодженість:
1. Цілей, інтересів.
2. Поглядів, переконань.
3. Особистісних якостей.
4. Розуміння інформації.
5. Очікувань, позицій.
Причини конфліктів позначте у своїх робочих аркушах.
4.4. Типологія конфліктів
Які види конфліктів виділяють вчені? (слайд 11) На це питання ви відповісте після аналізу запропонованої вам ситуації (групи аналізують ситуації і припускають, до якого виду вона належить).
Ситуації:
1. Ти повинен підготуватися до контрольної роботи з фізики на завтра, а по телебаченню показують цікавий фільм (внутрішньоособистісний конфлікт).
2. Друг взяв у тебе книгу і обіцяв повернути її через тиждень. З тих пір минув місяць, а він її так і не повернув. А вона конче потрібна тобі для підготовки домашнього завдання. Вчора ти подзвонив йому додому і нагадав про книгу, він клятвено обіцяв її принести. А сьогодні говорить: "Вибач, я забув, куди її поклав, і тепер не можу її знайти" (міжособистісний конфлікт).
3. Ваша компанія усі вечори проводить в альтанці у дворі вашого будинку. Одного разу, вийшовши погуляти, у вашій альтанці ви побачили групу незнайомих вам молодих людей. Спробувавши пояснити їм, що це ваше місце, ви почули грубість на свою адресу (міжгруповий конфлікт).
Так які види конфліктів виділяють вчені? (Внутрішньоособистісні, міжособистісні і міжгрупові) (слайд 11)
За ступенем залучення людей в конфлікт:
1. Внутрішньоособистісні
2. Міжособистісні
3. Міжгрупові

- показ нових прийомів розумової і практичної діяльності;

- опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації;

- відповідь викладача на запитання учнів.Первинне закріплення матеріалу.
Визначте, будь ласка, до якого типу можна віднести конфлікт з кінофільму "Велика перерва", з якого ми почали урок? (Міжособистісний)
За проблемно-діяльнісного ознакою: (Слайд 12)
1. Педагогічні
2. Управлінські
3. Виробничі
4. Творчі
5. Політичні

6.Сімейні

7.Міжнародні
Визначте, будь ласка, до якого типу можна віднести конфлікт з кінофільму "Велика перерва", з якого ми почали урок? (Педагогічний)

За ступенем гостроти суперечностей: (Слайд 13)
1. Невдоволення
2. Розбіжностей
3. Протидія
4. Розбрат
5. Ворожнеча
Визначте, будь ласка, до якого типу можна віднести конфлікт з кінофільму "Велика перерва", з якого ми почали урок? (Розбіжність або протидія)

Значення конфлікту.

Постановка проблемного питання: А що б з нами було, якби в нашому житті не було конфліктів? (Учні обмірковують і аргументовано представляють свою думку)


Б) (слайд 14) Дійсно, конфлікт - це природний і неминучий елемент процесу спілкування. У ньому є як негативні, так і позитивні сторони. Я пропоную вам визначити їх (у навчальних листах, бесіда).
(Слайд 14) До негативних сторін конфлікту можна віднести руйнування стосунків між людьми, стрес, погіршення здоров'я.
(Слайд 14) З іншого боку, конфлікт - це джерело розвитку, сигнал до зміни, можливість зближення, розрядки напруги, "оздоровлення" відносин.
В) За словами Маргарет Фоллет, сам по собі конфлікт як факт відмінності думок, інтересів, прагнень людей не може бути ні поганий, ні хороший, і розглядати його слід, відкинувши етичні забобони. Оскільки конфлікту не можна уникнути, його треба перетворити на конструктивне спілкування.

4. Закріплення нового матеріалу (висновки за планом )
- Отже,

Вправа "Сніжинки"


Я пропоную вам виконати таке завдання.
Головна умова - працювати мовчки, не дивлячись на сусідів.
Візьміть листок паперу. Складіть його навпіл. Відірвіть правий верхній кут. Складіть ще раз навпіл. Ще раз відірвіть правий верхній кут. Ще раз складіть навпіл. І ще раз відірвіть правий верхній кут. Тепер розгорніть листок і покажіть всьому вийшла сніжинку (підніміть її вгору).
Обговорення: Чому всі сніжинки вийшли різними? Кожен з нас - індивідуальність. У нас різні інтереси, мрії, прагнення. Це може викликати конфлікти.

5. Підведення підсумків:

- аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- повідомлення та обґрунтування оцінок;
Ось і підійшов до кінця наш урок. Давайте проаналізуємо, чому кожен з вас навчився. (Учні роблять висновки: дізналися, що таке конфлікт, конфліктологія, структура, причини, види конфліктів, позитивні і негативні сторони) Так, сьогодні ми розширили наше уявлення про конфлікт, його ознаки, причини і видах. Прийшли до висновку, що конфлікт - це не завжди погано, у нього є і позитивні сторони. Це тільки початок вашого знайомства з конфліктологією і конфліктами. Як поводитися в конфліктній ситуації і як знайти шляхи виходу з неї, ви дізнаєтеся на наступному уроці. Потрібно вчитися вчасно розпізнавати зародження конфлікту, бути терпимими до іншого. (слайд 15) Я дякую вам за вашу активність, співпрацю. Хочу відзначити ... і поставити їм за урок "відмінно".

- оголошення домашнього завдання. (слайд 16). (слайд 17)

Дякую всім! Мені було дуже приємно працювати з вами.


Поняття Конфлікту. Методики аналізу та вирішення конфліктів.

План

1. Конфлікт. Його динаміка та основні стадії.

2. Різновиди конфліктів, стратегії розв’язання конфліктів.

3. Можливості запобігання конфлікту.

Конфлікт (з лат. conflictus – зіткнення) – особливий вид взаємодії, в основі якого лежать протилежні і несумісні цілі, інтереси, типи поведінки людей та соціальних груп, які супроводжуються негативними психологічними проявами.

Виникнення конфліктів є об’єктивним і неминучим явищем. Адже життя – це постійний діалектичний процес виникнення проблем та їх наступного вирішення. Якщо у стосунках між людьми проблем не виникає, тоді наявним є факт “застою”, відсутності розвитку. Взаємовідносини людей, у яких відсутні конфлікти, поступово згасають. Конфлікти, в свою чергу, породжують відповідальність і небайдужість, стимулюють оновлення і поліпшення стосунків між людьми. Тому проблема, здебільшого, полягає не в наявності самого факту конфлікту, а в тому, який характер він носить – деструктивний чи конструктивний – і яким чином розв’язується.Конструктивна та деструктивна суть конфліктів

Деструктивний конфлікт переводить причини, що призвели до конфлікту, на “особистості”. Дана установка не веде до вирішення конфлікту, а навпаки, його загострює (зростає упередженість проти партнера, напруга у взаємостосунках, посилюються неприємні почуття та переживання, виникають стреси та ін.). Прикладом деструктивного конфлікту є сварка, коли кожна з конфліктуючих сторін висловлює свою негативну оцінку особистості опонента.

Конструктивний конфлікт базується не на “особистостях”, а на виявленні об’єктивних причин незгоди (різні точки зору на проблему, способи вирішення проблеми тощо). Даний підхід переводить процес проходження конфлікту від конфронтації до співробітництва. В основі співробітництва, з одного боку, лежить повага до себе, почуття власної гідності, чесність, намагання знайти справжню причину конфлікту, а з іншого, повага до інших, дружелюбність, визнання права інших на власну точку зору, позицію. Дана поведінка в конфлікті приводить до більш глибокого розуміння проблеми, взаємодовіри, готовності зрозуміти один одного і, в подальшому, вирішенню (улагодженню) конфлікту.

Види конфліктів:

  внутрішньоособистісні та зовнішньоособистісні (міжособистісні, конфлікти між особистістю та групою);

  прямі та непрямі;

  індивідуальні (внутрішньособистісні та зовнішньоособистісні) і групові.

Розглянемо причини деяких видів конфліктів.

Міжособистісні конфлікти, зокрема, можуть бути спричинені:

  відмінностями в психологічних характеристиках людей (темперамент, характер та ін.);

  “хибним образом конфлікту” – в цьому випадку конфліктна ситуація відсутня, але одна або всі учасники конфлікту вважають, що їх стосунки носять конфліктний характер. Це обумовлено, зокрема, хибним трактуванням думок, висловлювань, вчинків однієї людини іншою. Це може бути відсутність взаєморозуміння. Одна із причин такого викривленого уявлення – недостатність спілкування, людських контактів, а інша – психологічна замкнутість, невміння або побоювання виявити до оточуючих свою доброту, увагу, щиросердечність;

  різницею в поглядах та уявленнях;

  різницею в цілях та інтересах конфліктуючих сторін.

Причини виробничих конфліктів

  Хибне конструювання управлінських звязків (коли ні функції, ні влада, ні відповідальність, ні обов’язки, ні ресурси чітко не визначені – один киває на іншого.)

  Несправедливий розподіл ресурсів (фінансових, матеріальних).

  Протилежні вимоги до процесу виробництва, організації (необхідність перевиконати план і необхідність економити електроенергію, збільшення обсягів виробництва і покращення якості продукції тощо).

  Відсутність чіткого розділу функціональних обов’язків між керівниками, керівниками і підлеглими. Наприклад: одному підлеглому вказівки даються багатьма керівниками.

Для розуміння та розв’язання конфлікту в його структурі, принаймні, потрібно розрізняти причину та привід до конфлікту.

Причина конфлікту – діалектичне протиріччя, що його зумовлює, але воно може певний час і не виливатися в конфлікт. Конфлікт безпосередньо “запускається” конфліктогеном – словом чи дією, що сприймаються як негативні однією із сторін і провокують початок конфліктної взаємодії. Привід до конфлікту, таким чином, призводить до виникнення конфліктної ситуації – безпосереднього негативного забарвленого зіткнення конфліктуючих сторін.Динаміка конфлікту – послідовна зміна стадій і етапів, які характеризують процес розгортання конфлікту від виникнення конфліктної ситуації до вирішення конфлікту.

Стадії (етапи) конфлікту:

1.  Виникнення конфліктної ситуації.

2. Усвідомлення ситуації як конфліктної хоча би однією із сторін.

3. Стадія конфліктної поведінки або взаємодії.

4. Стадія вирішення конфлікту.

Способи управління конфліктом (способи поведінки в конфлікті)

  Ухилення від конфліктної взаємодії.

  Згладжування конфлікту. Реалізація принципу кота Леопольда “Давайте жити дружньо!”

  Боротьба за перемогу в конфлікті.

  Компроміс.

  Співробітництво – базується на впевненості сторін конфлікту в тому, що розбіжності в поглядах є закономірними, і сторони визнають право кожного на особисту думку та готові зрозуміти один одного, що дає можливість аналізувати причини розбіжностей і знайти прийнятний для всіх вихід.Методика вирішення конфлікту :

1. “Зняти маски” (ревнивця, егоїста, диктатора, заздрісника, агресора тощо) і “стати самим собою”.

2. Виявити і усвідомити справжню причину конфлікту.

3. Відмовитися від принципу “перемога за будь-яку ціну”. В конфліктах не перемагають, їх улагоджують.

4. Знайти декілька можливих варіантів вирішення конфлікту.

5. Оцінити варіанти і вибрати кращий.

6. Переконати іншу сторону конфлікту у тому, що даний варіант є найоптимальніший (“говорити, щоб нас почули”, уміти “слухати” іншу сторону).

7. Усвідомлювати й оберігати цінність взаємовідносин.

Важливим аспектом поведінки в конфліктних ситуаціях і вирішення конфлікту психологія вважає асертивність особистості. В психологічній літературі відсутнє чітке визначення цього поняття. Асертивність ми можемо визначити як “неконфліктна поведінка”, “уміння вирішувати конфлікти”, поведінка людини (включаючи конфліктні ситуації) на основі таких якостей: 1) повага до себе, почуття власної гідності, чесність, протидія маніпуляції; 2) повага до інших, дружелюбність, визнання права інших на власну точку зору, позицію, невикористання відносно інших маніпулятивних технологій; 3) використання при вирішенні конфліктних ситуацій принципу співробітництва.

Конфликт и его преодоление – это фундаментальные элементы творчества.


Мелани Кляйн


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка