Урок (поради педагогам) Розробила: Мелешкова Л.І. методистСторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.53 Mb.
#10399
ТипУрок
  1   2   3
Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва


Ефективний урок

(поради педагогам)

Розробила:

Мелешкова Л.І. – методист

Харків - 2012
ЗМІСТ

Стор.
ВСТУП 3 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА 4-48

1.1. Класифікація типів уроків 4-12

1.2. Методичні основи уроку 13-17

1.2.1. Методи навчання 13-14

1.2.2. Способи організації навчальної діяльності 15-16

1.2.3. Засоби навчання 16-17

1.3. Загальні вимоги до сучасного уроку 18-20

1.4. Вимоги до підготовки й організації уроку 20-24

1.5. Організаційний аспект уроку 25-29

1.6. Оцінювання навчальних досягнень учнів 29-30

1.7. Педагогічні технології 30-31

1.8. Плани уроків 32-44

1.9. Самоаналіз уроку 45-48 1. ВИСНОВКИ 49

 2. ЛІТЕРАТУРА 50

Розглянуто на засіданні методичної ради

Харківського професійного ліцею

швейного і хутрового виробництва

Протокол № 3 від 10.03.2012

Голова методичної ради____________Мелешкова Л.І.ВСТУП
«Сучасний урок – це урок, на якому педагог викладає матеріал зрозуміло й доступно.

Сучасний урок – це пізнавальний, цікавий, неважкий урок, на якому викладач і учень вільно спілкуються.

Сучасний урок – це урок, на якому не доводиться робити щораз те саме, це різноманітний урок.

Сучасний урок – це урок, на якому вислуховують будь-яку твою думку, урок, де людина учиться бути людиною.

Сучасний урок – це урок, на якому почуваєш себе впевнено.

Сучасний урок – це урок без стресів» (вислови учнів про сучасний урок)

Урок як форма організації навчальної роботи існує із сімнадцятого століття, тобто більше 350 років. Цей педагогічний винахід виявився настільки життєздатним, що й у наші дні урок залишається найпоширенішою організаційною формою навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. За статистикою, уроку відводиться до 90% навчального часу; весь матеріал основ наук викладається в ході уроків.

Урок — така форма організації навчання, при якій навчальні заняття:


 • проводяться педагогом з групою учнів постійного складу, одного віку і рівня підготовки протягом певного часу (45 хвилин) відповідно розкладу занять;

 • мають строге визначення змісту навчання в кожній групі;

 • поєднують індивідуальні і колективні форми роботи учнів;

 • забезпечують систематичну перевірку і оцінювання знань учнів.

Характерні ознаки уроку такі:

 • наявність певних освітніх, виховних і розвивальних завдань;

 • добір конкретного навчального матеріалу і рівнів його засвоєння відповідно до поставлених завдань;

 • досягнення поставлених цілей шляхом добору відповідних засобів і методів навчання;

 • організація відповідної навчальної діяльності учнів.


І. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1. Класифікація типів уроків

Існують традиційні типи уроків і нетрадиційні. У цей час найчастіше в теорії й практиці зустрічається класифікація уроків по основній освітній меті (дидактичної мети).
За дидактичною метою

Урок формування вмінь та навичокУрок застосування знань, умінь та навичок

Урок вивчення нових знань


Урок контролю, оцінки й корекції знань, умінь та навичок


Урок узагальнення й систематизації


Комбінований урок

Структура уроків

за дидактичною метою
Специфічні

елементи


Спільні

елементиВивчення нового матеріалу.

Осмислення нових знань, умінь.

Закріплення, систематизація.

Контрольно-коригувальний етап.

1. Урок вивчення й первинного закріплення нових знаньІ. Організаційний момент


ІІ. Актуалізація опорних знань
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
ІV. Оголошення теми, мети, завдань уроку
…………………..
Підсумки уроку

Домашнє завдання
Поглиблення матеріалу.

Ознайомлення з алгоритмами дій.

Тренувальні вправи.

Творчі вправи.

2. Урок формування вмінь і навичок
3. Урок застосування знань, вмінь і навичокПовторення основних понять теми, закономірностей, правил.

Виконання практичних завдань на повторення та закріплення.
4. Урок узагальнення й систематизації знань


Відтворення та коригування опорних знань.

Узагальнення та систематизація понять, провідних ідей, теорій.
5. Урок контролю, оцінки та корекції знань, вмінь та навичок

Перевірка знання фактичного матеріалу, понять, глибини усвідомлення знань.

Використання знань у стандартних умовах; у змінених умовах.

Перевірка оцінювання, аналіз робіт6.Комбінований урок

2
СТРУКТУРА УРОКУ


Цілепокладання

Актуалізація опорних знань

Організаційний моментЧерез діяльність викладача

підготовка кабінету до уроку, перевірка відсутніх, наявності чергових
відтворення знання, уміння, життєвий досвід учнів, необхідний для опанування нового матеріалу
4
Формування мети й завдань уроку
підготовка викладача до уроку (наочність)перевірка готовності до сприйняття нової інформації
Через діяльність учнів
3

підготовка учнів до уроку (засоби навчання, зовнішній вид)
Очікувані результати

Перевірка домашнього завдання

 • обсяг і рівень засвоєння знань;

 • обсяг і рівень засвоєння навичок і вмінь;

 • розвиток емоційно - цінісної сфери

«відгук» попереднього

уроку


вітання, організація уваги
можливість виявлення типових помилок і прогалин у знаннях


коригування знань • традиційний підхід:

  • Навчальна

  • Розвивальна

  • Виховнаспрямувати пізнавальну діяльність учнів
Інструментом є технології

навчання

формулювання мети
6

5

вивчення шляхів досягнення

Вивчення нового матеріалу


Мотивація навчальної діяльності
опанування учнями нових знань і способів дій через активізацію розумової діяльності

підготовка до свідомого сприйняття нового матеріалу

збудження інтересу до обговорюваної теми і розумової активності

Після цього уроку учні зможуть…

… пояснювати

… порівнювати

… визначати


до обговорю

9

перевірка психоемоційного стану учнів, ефективності мотивації діяльності


Рефлексія
10

8

7

Підсумки уроку


Повідомлення домашнього завдання


Закріплення нового матеріалупояснення особливостей виконання д/з

встановлюється відповідність між завданнями уроку та його результатами
осмислення нових знань і вміньЬ


їх систематизація та узагальнення

проведення інструктажу


вносяться корективизакріплення вивченого

мотивація учнів на виконання д/з

визначаються перспективи

Урок вивчення й первинного закріплення нових знань

Види навчальних занять: лекція, екскурсія, Мета: вивчення й первинне усвідомлення нового

дослідна лабораторна робота, навчальний навчального матеріалу, осмислення зв’язків і

і трудовий практикум відносин в об’єктах вивчення

Етап уроку

Зміст

Організаційний момент

Створення психологічної атмосфери уроку; включення учнів у діловий ритм уроку.

Формулювання мети й завдань уроку, очікуваних результатів.Актуалізація опорних знань

Відтворення знань, умінь, життєвого досвіду, необхідного для опанування нового матеріалу. Оцінка викладачем рівня підготовленості учнів.

Мотивація навчальної діяльності

Підготовка до свідомого сприйняття матеріалу, стимулювання пізнавального інтересу, перетворення змісту навчання на особистісно значущий

Вивчення нового матеріалу

Головний етап уроку – опанування учнями нових знань і способів дій

Первинна перевірка засвоєння знань.

Первинне закріплення знань

Контроль і самоперевірка знань


Репродуктивне відтворення вивченого матеріалу; систематизація та узагальнення; виконання завдань на вивчення головного в основній інформації; виконання творчих завдань на основі вивченого; первинна рівня засвоєності й розуміння матеріалу

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Встановлення відповідності між поставленими завданнями уроку та результатами, внесення коректив; аналіз навчальної діяльності

Інформація про домашнє завдання

Повідомлення обсягу й змісту домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання

Урок формування вмінь та навичок

Види навчальних занять: практикум, екскурсія, Мета: вторинне осмислення вже відомих

лабораторна робота, співбесіда, консультація знань, формування вмінь і навичок їх

застосування

Етап уроку

Зміст

Організаційний момент

Створення психологічної атмосфери уроку; підготовка необхідного обладнання;включення учнів у діловий ритм уроку.

Формулювання мети й завдань уроку, очікуваних результатів.Актуалізація опорних знань

Відтворення знань, умінь, життєвого досвіду, необхідного для опанування нового матеріалу. Оцінка викладачем рівня підготовленості учнів.

Мотивація навчальної діяльності

Підготовка до свідомого сприйняття матеріалу, стимулювання пізнавального інтересу, перетворення змісту навчання на особистісно значущий

Визначення меж (можливостей) застосування цих знань: що з їх допомогою можна визначити, де застосувати?

Постановка конкретизованих завдань уроку, перевірка раніше вивчених теоретичних матеріалів, на основі яких формуються навички та вміння

Пробне застосування знань

Ознайомлення з навичками. Пробне застосування знань на практиці для поглиблення та розширення меж раніше засвоєних знань

Вправи за зразком і в подібних умовах з метою формування вмінь безпомилкового застосування знань

Вправи на освоєння та закріплення навичок та вмінь, тренувальні вправи за зразком, інструкцією, алгоритмом

Вправи з перенесенням знань в нові умови

Вправи з перенесенням в нові умови, ускладнені, диференційовані або індивідуальні. Вправи творчого характеру

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Встановлення відповідності між поставленими завданнями уроку та результатами, внесення коректив; аналіз навчальної діяльності

Інформація про домашнє завдання

Повідомлення обсягу й змісту домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання

Урок застосування знань, вмінь та навичок

Види навчальних занять: практикум, Мета: формування вмінь самостійно в комплексі

лабораторна робота, семінар застосувати знання, уміння й навички, використання

їх у нових умовах

Етап уроку

Зміст

Організаційний момент

Створення психологічної атмосфери уроку; підготовка необхідного обладнання;включення учнів у діловий ритм уроку.

Формулювання мети й завдань уроку, очікуваних результатів.Актуалізація опорних знань

Відтворення знань, умінь, життєвого досвіду, необхідного для опанування нового матеріалу. Оцінка викладачем рівня підготовленості учнів.

Мотивація навчальної діяльності

Підготовка до свідомого сприйняття матеріалу, стимулювання пізнавального інтересу, перетворення змісту навчання на особистісно значущий

Узагальнення й систематизація знань і способів діяльності

Повторення або вивчення в незначних обсягах знань, їх систематизація, повторення знань для формування навичок та вмінь

Засвоєння зразка комплексного застосування ЗУН

Формування, закріплення початкових умінь та навичок, застосування їх у стандартних умовах – за аналогією

Застосування узагальнених ЗУН у нових умовах

Вправи для застосування знань, умінь у змінених умовах; творче застосування знань та вмінь4 вправи на відпрацювання навиків

Контроль і самоконтроль знань, умінь і навичок

Перевірка виконаних робіт, корегування (у разі необхідності)

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Встановлення відповідності між поставленими завданнями уроку та результатами, внесення коректив; аналіз навчальної діяльності

Інформація про домашнє завдання

Повідомлення обсягу й змісту домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання

Урок узагальнення й систематизації знань

Види навчальних занять: конференція, Мета: засвоєння знань у системі, приведення семінар, круглий стіл одиничних знань у систему

Етап уроку

Зміст

Організаційний момент

Створення психологічної атмосфери уроку; підготовка необхідного обладнання;включення учнів у діловий ритм уроку.

Формулювання мети й завдань уроку, очікуваних результатів.Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово викладача, значення матеріалу вивченої теми, повідомлення мети та завдань уроку

Узагальнення й систематизація знань і способів діяльності

Повторення або вивчення в незначних обсягах знань, їх систематизація, повторення знань для формування навичок та вмінь

Повторення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань

Виконання учнями індивідуально, групами або всім класом різних усних та письмових завдань узагальнюючого і систематизую чого характеру, які формують узагальнені уміння та створюють знання на основі фактів, явищ, понять

Приведення одиничних знань у систему (самими учнями)

Формування висновків (учнями) за вивченим матеріалом

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Встановлення відповідності між поставленими завданнями уроку та результатами, внесення коректив; аналіз навчальної діяльності

Інформація про домашнє завдання

Повідомлення обсягу й змісту домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання

Урок контролю, оцінки й корекції знань, умінь та навичок

Види навчальних занять: контрольна робота, Мета: визначення рівня оволодіння знаннями; залік, суспільний огляд знань корекція знань, умінь, навичок

Етап уроку

Зміст

Організаційний момент

Створення психологічної атмосфери уроку; підготовка необхідного обладнання;включення учнів у діловий ритм уроку.

Формулювання мети й завдань уроку, очікуваних результатів.Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово викладача, значення матеріалу вивченої теми, повідомлення мети та завдань уроку

Перевірка основних понять і вміння самостійно пояснювати їх сутність, наводити аргументи, приклади

Перевірка правил, понять, законів, уміння їх пояснювати, аргументувати

Перевірка глибини осмислення знань та їх узагальнення

Систематизація та узагальнення знань. Інструктаж для проведення роботи

Застосування знань у стандартних і змінених умовах

Проведення контрольної (перевірочної роботи)

Збирання виконаних завдань, перевірка, аналіз. оцінювання

Перевірка, аналіз, оцінювання, вибір кращих робіт; робота над помилками. Визначення типових помилок та їх усунення

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Встановлення відповідності між поставленими завданнями уроку та результатами, внесення коректив; аналіз навчальної діяльності

Інформація про домашнє завдання

Повідомлення обсягу й змісту домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання

Комбінований урок

Комбінований урок передбачає досягнення двох або декількох цілей: засвоєння нових знань і перевірка раніше вивченого матеріалу; засвоєння нових знань і застосування раніше набутих навичок і вмінь; формування вмінь і навичок та їх застосування на практиці тощоЕтап уроку

Зміст

Організаційний момент

Створення психологічної атмосфери уроку; підготовка необхідного обладнання;включення учнів у діловий ритм уроку.

Формулювання мети й завдань уроку, очікуваних результатів.Перевірка домашнього завдання

Опитування в усній або письмовій формі для визначення глибини розуміння знань попереднього уроку або змісту інших тем, що пов’язані з даним уроком

Актуалізація опорних знань

Відтворення знань, умінь, життєвого досвіду, необхідного для опанування нового матеріалу. Оцінка викладачем рівня підготовленості учнів.

Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово викладача, значення матеріалу вивченої теми, повідомлення мети та завдань уроку

Вивчення нового матеріалу

Опанування учнями нових знань і способів дій

Первинна перевірка засвоєння знань.

Первинне закріплення знань

Контроль і самоперевірка знань


Репродуктивне відтворення вивченого матеріалу; систематизація його; виконання завдань на визначення головного в новій темі; первинна перевірка рівня засвоєння й розуміння матеріалу; контроль та самоперевірка нескладних вправ на розуміння матеріалу

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Встановлення відповідності між поставленими завданнями уроку та результатами, внесення коректив; аналіз навчальної діяльності

Інформація про домашнє завдання

Повідомлення обсягу й змісту домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання

Кожен нетрадиційний урок має свою композицію та свій сценарій. Побудова нестандартного уроку – справа непроста, це під силу викладачу, який досконало володіє традиційними дидактичними методами та прийомами навчання, відзначається творчим підходом до організації навчальної діяльності. До таких уроків можна віднести наступні: урок-спостереження; урок - експеримент; урок дослідження об’єкта; пошуковий урок; урок постановки проблем і їхнього рішення; урок конструювання понять (правил, закономірностей, гіпотез); урок конструювання теорій;


урок-концерт, побудова картин світу або її частин; урок роботи з першоджерелами (культурно-історичними аналогами); урок складання і розв’язання завдань; урок-діалог (дискусія, диспут, евристична бесіда); урок-парадокс; урок-фантазія; урок винахідництва; урок технічної (наукової, прикладної, художньої, соціальної, культурно-технічної, педагогічної) творчості; урок моделювання; урок символотворчості; урок «зміни» історії (власне рішення історичних подій); урок-евристична ситуація; урок відкриттів; твір(завдання-казки, лічилки, літопису і т.д.)
ділова гра; рольова гра; урок-подорож; урок захисту творчих робіт; урок-олімпіада;
урок творчого узагальнення; урок-проект (з використанням методу проектів);
урок-консультація (взаємоконсультація); урок-залік; (само залік); урок-рефлексія;
бінарний урок (ведуть два педагога); урок-вернісаж; урок-виставка; урок-аукціон;
урок-конференція;урок-змагання; урок-квк; урок–суд; урок-вистава.
Перераховані типи уроків дозволяють будувати систему занять, що утворюють цілісну технологію навчання.

1.2. Методичні основи уроку

1.2.1. Методи навчання

Методи навчання – це способи діяльності, які використовуються викладачами і учнями в їх спільній взаємопов’язаній роботі, спрямованій на досягнення цілей навчання. Класифікація методів навчання може бути здійснена за:

 • характером пізнавальної діяльності (пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу навчального матеріалу, евристичні, дослідницькі тощо);

 • джерелом знань (словесні, наочні, практичні тощо);

 • цілісним підходом до навчально-пізнавальної діяльності (організації, стимуляції, контролю тощо);

 • методологією науки (теоретичні, емпіричні).

Характеристика методів навчання за характером пізнавальної діяльності

Методи навчання

Характеристика методів

Пояснювально-ілюстративні

Викладач передає готову інформацію за допомогою різних засобів навчання, а учні сприймають її, осмислюють та фіксують у пам’яті. За необхідності учні відтворюють отримані знання

Репродуктивні

Спрямовані на формування знань, умінь і навичок учнів на рівні, що дозволяє застосовувати їх в умовах, що раніше розглядалися. При цьому управлінська діяльність викладача полягає в доборі необхідних інструкцій, алгоритмів, інших завдань, які забезпечують неодноразове відтворення знань та умінь за зразком

Методи проблемного викладу навчального матеріалу

Полягають у тому, що викладач не тільки організовує передачу інформації різними способами, а й навчає учнів вирішувати ті чи інші проблеми, показуючи рух думок від одного етапу пізнання до іншого, ілюструючи логіку цього руху та протиріччя, що виникають при цьому

Евристичні (частково-пошукові)

Викладач організовує участь учнів у виконанні окремих кроків вирішення проблеми, тобто пропонує учням для самостійного виконання певні етапи розв’язання задачі

Дослідницькі

Полягають в організації викладачем пошукової, творчої діяльності учнів з вирішенням нових проблем і проблемних ситуацій

Активні

Спрямовані на розвиток творчого мислення. Учні є суб’єктами навчання, виконують творчі завдання, беруть участь у діалозі з викладачем

Інтерактивні

Полягають у взаємодії всіх учасників навчального процесу, забезпечують процес співнавчання, у якому викладач та учень є відносно рівноправними суб’єктами діяльності. Вони найбільш відповідають особистісно-орієнтованому підходу до навчання. За допомогою цих методів моделюються реальні життєві ситуації

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

За джерелом передачі та сприйняття навчальної інформації

За логікою передачі та сприйняття навчальної інформації

За ступенем самостійності мислення учнів

За характером управління навчальною роботою

Словесні:

 • розповідь;

 • бесіда;

 • лекція;

 • пояснення;

 • конференція;

 • дискусія

Наочні:

 • ілюстрація;

 • демонстрація

Практичні:

 • досліди;

 • вправи;

Індуктивні;

дедуктивні


Репродуктивні;

продуктивні:

 • проблемні;

 • проблемно-пошукові;

 • евристичні


Навчальна робота під керівництвом викладача;

самостійна робота учнів:

 • робота з книгою;

 • виконання письмових завдань;

 • лабораторна робота;

 • творча робота

Методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності

Методи стимулювання інтересу до навчання

Методи стимулювання обовязку, відповідальності

 • Пізнавальні ігри;

 • Навчальні дискусії;

 • Створення цікавих ситуацій;

 • Створення ситуації успіху, реалізація виховного потенціалу ситуації неуспіху, емоційних переживань

 • Формування переконань у соціальній та особистісній важливості;

 • Висування вимог;

 • Вправи до виконання вимог;

 • Змагальність, заохочення, покарання


Методи контролю та самоконтролю в навчанні

Методи усного контролю та самоконтролю

Методи письмового контролю та самоконтролю

Методи лабораторно-практичного контролю та самоконтролю

 • Індивідуальне опитування;

 • Фронтальне опитування;

 • Усні заліки;

 • Усний самоконтроль

 • Контрольні письмові роботи;

 • Письмові заліки;

 • Навчальні та контролюючі самостійні роботи;

 • Тести;

 • Письмовий самоконтроль

 • Контрольно-лабораторні роботи;

 • Контроль з використанням комп’ютера;

 • Лабораторно-практичний контроль

1.2.2. Способи організації навчальної діяльності

Форми роботи

Ознаки

Приклади використання

Переваги

Недоліки

Індивідуальна

Виконання учнем навчального завдання на рівні його можливостей без взаємодії з іншими учнями, безпосередньо за допомогою викладача або на основі його рекомендації

Виконання домашнього завдання на основі рекомендацій викладача; контроль знань (письмове або усне опитування); у разі використання комп’ютерного способу навчання тощо

Дозволяє враховувати індивідуальні особливості дитини; дає високі результати засвоєння матеріалу за умови регулярного спілкування «викладач-учень»

Труднощі реалізації форми індивідуального навчання в значних масштабах у рамках уроку

Фронтальна

Одночасне виконання всіма учнями одного й того самого завдання під керівництвом викладача

Вивчення нового матеріалу на уроці-лекції. Пояснення викладачем виконання практичного завдання; фронтальне опитування тощо

Дає можливість охопити значний обсяг матеріалу; зазвичай орієнтована на формування обсягу знань; результати роботи учнів передбачені

Відсутній зворотний зв’язок з учнями; відсутні можливості учнів виявити свої індивідуальні здібності; невисокий рівень засвоєння матеріалу

Колективна

Передбачає спілкування та взаємодії «викладач-учень», «учень-викладач»

Урок-конференція;

урок-диспут; круглий стіл; евристична бесіда та ін.Формування атмосфери співробітництва та зацікавленості; наявність зворот-ного зв’язку з учнями; розвиток комунікативних здібностей учнів; досить високий рівень засвоєння

Існує ймовір-ність того, що деякі учні залишаться «в тіні»; резуль-тати роботи не завжди можна прогнозувати

Групова:

Спосіб організації уроку, за якої група учнів виконує певні завдання

Учні об’єднуються в кілька груп, завдання викону-ються так, щоб ура-хувати й оцінити внесок кожного чле-на групи

Розширення пізна-вальних можливос-тей учнів; форму-

вання навичок самостійної робо-ти; виховання по-

чуття відповідаль-ності за виконану роботу; демокра-

тичне й рівноправ-не партнерство викладача та учня;

зазвичай високий рівень знань, фор-

мування стійких умінь і навичок; можливість пере-носити набуті вміння, навички та способи діяльності на інші навчальні предмети й сфери діяльностіВимагають рете-льної попередньої ор-

ганізаційної під-

готовки і з боку учнів, і з боку викладача; неповний конт-

роль викладачем за обсягом та рівнем засвоєння знань; не обхід-ність подальшо-го коригування знань, умінь і навичока) кооперативно-групова

Кожна група вико-нує частину загаль-ного завдання, що доцільно під час ви-вчення великого за обсягом матеріалу

Опрацювання нового матеріалуб)диференційо-вано-групова

Групи виконують різні за складністю завдання відповідно до навчальних мож-

ливостей учнівУроки засвоєння вмінь та навичокв) парна

Передбачає роботу в парах, грунтую-чись на тому, що учень швидко та якісно засвоює знання тоді, коли відразу використо-вує їх на практиці або переповідає іншому

Робота з підручни-ком: пари працюють з різним матеріалом. Потім одні виступа-

ють у ролі виклада-ча, тобто пояс-нюють прочитане, після чого учні міняються ролямиПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка