Урок-панорама з української мови у 9 класіСкачати 68.73 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір68.73 Kb.
Урок-панорама з української мови у 9 класі

Тема. Складносурядне речення. Смислові зв'язки, інтонація в СС реченнях

Мета. Визначити, які смислові зв'язки існують між частинами СС речення, навчитися правильно їх встановлювати, визначити, з якими видами інтонації можуть вимовлятися частини складносурядних речень. Закріпити набуті знання на практиці. Розвивати мовлення, збагачувати свій словниковий запас.

Тип уроку: комбінований

Обладнання. Підручники, опорні схеми «Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення», « Види інтонації у СС реченнях», пам’ятка «Будова твору-роздуму».

Хід роботи.

І. Організаційний момент уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

Дайте відповіді на питання:

- Яке речення називається складним? (Речення, у якому поєднані два і більше простих речення, дві і більше ГО.)

- Якими способами можуть з'єднуватися прості речення у межах складного? (Прості речення у межах складного можуть з’єднуватися за допомогою сполучників, сполучних слів та інтонації або тільки за допомогою інтонації.)

- У чому полягають особливості будови СС речення? (Частини речення однорідні, граматично рівноправні, незалежні одна від одної, з’єднані сполучниками сурядності.)

- Виконайте завдання, поясніть, який варіант відповіді, на вашу думку, є правильним і чому.

Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення “Забілена в тумани Говерла чатує на обрії …” вибрати

А) й укриває мережаною тінню все довкола.

Б) деінде промайне крилом сполохана птаха.

В) ніби роззираючись на всю Чорногору.

Г) де вже займається молоденький день.

Д) та зорі тремтять у нічній прохолоді.

Запишіть правильний варіант, підкресліть ГО, накресліть лінійну схему речення.

- Які розряди сурядних сполучників ви знаєте? ( 3 розряди сурядних сполучників: єднальні, протиставні, розділові.)

ІІІ. Визначення теми та мети уроку. Пояснення нової теми.

Оскільки речення є багатомірною одиницею мови, то між частинами складного речення можуть встановлюватися різні синтаксичні зв’язки. Сполучники виражають два типи синтаксичних зв’язків – сурядний та підрядний. Синтаксичні зв’язки у складному реченні сполучники виражають не самостійно, а в поєднанні з простими реченнями. Сурядні сполучники виражають різні смислові зв’язки між однорідними, граматично рівноправними, незалежними одна від одної частинами складного речення.

1.Читання статті підручника про смислові зв’язки між частинами в складносурядному реченні, накреслення учнями опорних схем.Смислові зв'язки між частинами СС речення в залежності від використаних сполучників сурядності

єднальні розділові

одночасність дій

послідовність дій означають явища, означають явища,

причинна-наслідковість що чергуються що виключають

одне одного

протиставні

протиставлення дій зіставлення дій

2.Закріплення набутих знань.

А) Доберіть з наведених прикладів ті варіанти, які проілюструють види смислових зв'язків у СС реченнях.

1) Ген по згірку темно-зелено причаївся гайок, а самий верх згірка вільний од дерев. (протиставлення дій)

2) Крутилися жорна, і сипалося борошно, розтікалося по дворах. (причинна-наслідковість)

3) То заблищить самотня зірка, то сріблястим сяйвом вкриваються контури сизуватої хмари. (означають явища, що чергуються)

4) Билося серце, і грала кров од передчуття чогось в житті радісного, могучого.( одночасність дій)

5) На краю поля червоно зоріли маки, а вдалині золотіла пшениця. (зіставлення дій)

6) Червонобоким яблуком округлим скотився день, доспілий і тяжкий, і ніч повільним помахом руки широкі тіні чорним пише вуглем. (послідовність дій )

7)Чи метеор враз висвітлив вікно, чи, може, то меткий листок багряний. (означають явища, що виключають одне одного)

Розглянути, який смисловий зв’язок виникає між частинами речення №2. Як би ви змогли схарактеризувати і назвати його. При необхідності додати відомості у схему-опору «Смислові зв'язки між частинами СС речення в залежності від використаних сполучників сурядності».

Б) Визначте речення, яке є зайвим, обгрунтуйте свій вибір.

А) Піднялися крила сонних вітряків, і черешню білу вітер розбудив (М. Рильський).

Б) Надворі вже звечоріло, і в хаті стояла зелена темрява (С. Васильченко).

В) Хата біліє ярко між зеленими тополями, та блищать ясні віконця (М. Вовчок).

Г) За хмарами куталось сонце, й опускало воно під краї неба імлаві просвітки ( М. Стельмах).

Імлаві просвітки –дымчатые,туманные.

Д) На південному схилі горбика сонце вже розтопило сніг і вітер шелестить густою осінньою травою (О. Копиленко).

( У всіх випадках, крім варіанту Б, між частинами СС речення смисловий зв’язок – одночасність дій, а у варіанті Б – причинна-наслідковість.)

В) Установіть відповідність між складносурядними реченнями та схемами-моделями.

А) На клумбах горіли маки, а ранні левкої тільки що розпускались ( М. Коцюбинський). (протиставлення дій)

Б) Неначе струна, залягла тиша; і подорожні, переглянувшись один з одним, почали збиратися у дорогу. ( причинна-наслідковість)

В) А навколо цвітуть небокраї і синіють безмежні поля (В. Сосюра). (одночасність дій)

Г) Зрідка спросоння заскрипить журавель або гупне біля якогось похиленого тину росне яблуко, проллється шипучим соком на траву (М. Стельмах)… (явища, що чергуються)

Д) Він [дощ] безперестану йшов цілий день, ущух тільки надвечір, і тоді з землі піднявся густий сивий туман (О. Донч.). ( послідовність дій)А
Б
В
Г
Д
1.[ ] , а [ ] (протиставлення дій)

2.[ ] або [ ] (явища, що чергуються)

3.[ ] ; і [ ] ( причинна-наслідковість)

4. [ ] і [ ] (одночасність дій)

5. чи[ ], чи [ ] (явища, що виключають одне одного)

6. [ ] , і [ ] (послідовність дій)

3. Читання статті підручника про види інтонації у складносурядних реченнях, накреслення схем-опор.

Види інтонації у СС реченнях

перелічувальна протиставна

речення з

речення з речення з протиставними

єднальними розділовими сполучниками

сполучниками сполучниками

4. Творча робота.

А) Складіть з двох простих речень одне складносурядне, використовуючи сполучники сурядності. Запишіть ці самі речення, поставивши інші сполучники. Чи змінилися смислові зв’язки речень?

1) На кам’янистому схилі ледь видніється лісникова хата з гнучкою радіощоглою на ній. Від хати по крутизні в’ється стежечка вниз до потоку.

(Якщо вжити сполучник і, між частинами виникне смисловий зв’язок одночасність дій; якщо вжити сполучник а - протиставлення.)

2) На оксамитовому фоні полум’янітиме малина. Зачервоніють супліддя шовковиць, суниці .

(Якщо вжити сполучник і, між частинами виникне смисловий зв’язок одночасність дій; якщо вжити сполучник чи - явища, що чергуються)

3) Згори пестливо гріло сонце. Знизу йшли теплі випари й млосна лісова вогкість (млосний – млявий, стомлений).

(Використати можна тільки сполучник а, тому що у кожній частині СС речення є слова, які зіставляються чи протиставляються, слова-антоніми згори-знизу. Використання інших видів сполучників неможливе.)

4) Надвечір хмари опустились нижче. Тополі над селом повищали.

(Якщо вжити сполучник і, між частинами виникне смисловий зв’язок причинна-наслідковість; якщо вжити сполучник а - протиставлення.)

5) Повнісінький безрух в повітрі. Либонь, такий самий безрух западає в душі.

(Використати можна тільки сполучник і, тому що у другому простому реченні є слова «такий самий», що можуть вказувати на одночасність дій.)

Б) Перекладіть поданий текст на українську мову, знайдіть у ньому складносурядні речення та визначте смислові зв’язки між частинами цих речень.

1) Небо было пасмурно, но дождя уже не было. 2) К полуночи тучи ушли, и над вершинами сосен начало переливаться холодными огнями небо. 3) Реки широко разлились и все никак не хотели входить в берега. 4) Поднялось солнце и высушило росу на траве и листьях кустарника.

Словник: пасмурное небо – захмарене, хмарне, похмуре; к полуночи ( в полночь) – опівночі; вершины сосен – верхівка, верхів’я, верховіття; переливаться (о цвете) – мінитися, грати, леліти; входить в берега – увійти в береги; кустарник - чагарник, чагар, колючі кущі.

1) Небо було захмарене, але дощу вже не було. 2) Опівночі хмари розійшлися, і над верхівками сосен почало мінитися холодними вогнями небо. 3) Річки широко розлилися та все ніяк не хотіли увійти в береги. 4) Піднялося сонце й висушило росу на траві та листі чагарника.

В) Складіть і запишіть з поданих слів прислів’я: шукай, не, других, в, правди, коли, її, в, нема, тебе.

Основні елементи твору-роздуму: 1)Сформулюйте тезу твору. Підтвердіть чи спростуйте висловлену думку.

2)Наведіть 2-3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування.

3)Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва.

4) Проілюструйте ваші думки історичними фактами або випадками з життя.

5)Зробіть висновок, який випливатиме з тези та наведених аргументів.

IV. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок.V. Домашнє завдання. Напишіть твір-мініатюру з елементами міркування на запропоновану тему, вживаючи складносурядні речення: “Не шукай правди в других, коли в тебе її нема.”


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка