Урок міграційні процеси І міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоківСкачати 71.01 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір71.01 Kb.
УРОК 8. МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ. ПРИЧИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

Навчальна мета: розширити та поглибити знання учнів про міграції, сформувати систему знань про особливості міграційних процесів у сучасному світі; розвивати вміння характеризувати напрями світових міграційних потоків, аналізувати текстові, картографічні, та статистичні матеріали.

Обладнання: політична карта світу, атласи, таблиці, графіки.

Основні поняття: міграція, еміграція, імміграція.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ  1. Організаційний момент

  2. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

1.Назвіть країни які мають найбільшу чисельність населення.

2.Що таке демографія.

3.Яка чисельність населення світу та України.

4.Як збільшується населення протягом одного року.

5.За статево0віковим складом хто переважає.

6.Що таке демографічна політика.

7.Що таке природний приріст та природний рух.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Помітний вплив на розміщення населення, його чисельність в окремих регіонах світу або на певних етапах розвитку має механічний рух населення, або міграції. Міграції відігравали визначну роль на певних етапах розвитку людства (пригадаємо Велике переселення народів або Великі географічні відкриття). Расова й етнічна різноманітність населення Землі також склалася в результаті міграцій. Саме механічний рух населення виявився причиною утворення міст, міських агломерацій. Деякі сучасні держави світу (СІЛА, Канада, Австралія) засновані мігрантами. З % населення Землі — понад 190 млн осіб — сьогодні проживає не в тих країнах, де вони народилися.

На перший погляд, у переміщенні людей важко знайти певні закономірності, бо досить складно знайти людину, яка прожила на одному і тому самому місці все своє життя. Відомий учений-географ М. М. Баранський стверджував: «Люди — не перелітні птахи, і їхнє переселення пояснюється не біологічними, а суспільними законами». Давайте визначимо, які закони спричинюють міграції та які наслідки має процес переселення людей.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Міграції та їх класифікаціяМіграція населення (від лат. тідгаНо — переміщення) — переміщення людей (мігрантів) через кордони тих чи інших адміністративно-територіальних одиниць зі зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час.

Міграції класифікують за: причинами (економічні, політичні, релігійні, національні, екологічні тощо), термінами (сезонні, тимчасові, постійні, або безповоротні), масовістю (одиничні і масові), Дальністю (міжконтинентальні і внутрішньоконтинентальні); напрямами (зовнішні і внутрішні) ,мотивами (примусові та добровільні), способами організації (організовані та неорганізовані), правовим статусом(легальні і нелегальні).Еміграція, імміграція.

До внутрішніх міграцій належать відтік сільського населення до міст, так звані «маятникові міграції» поїздки до місць роботи або навчання тощо.

2. Причини зовнішніх міграцій

Якщо поділити причини еміграції за ступенем важливості, то на першому місці буде економічна, пов'язана з пошуком роботи, поліпшенням умов життя. Це зумовлює так звану трудову міграцію. Економічні причини обумовили і таке відносно нове міграційне явище, як «відтік інтелекту».Завдання 2. Проаналізуйте карти атласа та діаграми в підручнику, визначте основні напрями сучасної трудової міграції та поясніть їх причини.

Політичні міграції зумовлені війнами, революціями, ліквідацією колоній,
зміною державних кордонів тощо. Релігійні міграції, як правило, пов'язані
із паломництвом до святинь. Типовим прикладом міграцій на національному
підґрунті е переселення євреїв з усього світу до Ізраїлю, який було створено
у 1948 р. Останнім часом до головних причин міграцій додалася ще одна — екологічна.

3. Наслідки та проблеми зовнішніх міграційЗавдання 3. Висловіть свою думку щодо позитивних та негативних наслідків міграцій. Обґрунтуйте свою відповідь конкретними прикладами.

Міграції істотно впливають не тільки на структуру і кількість населення, але й на соціальне, господарське і духовне життя суспільства, а також на чисельність трудових ресурсів та зайнятість населення. Збільшується кількість переселень з бідних та найбідніших країн до розвинених.

4. Розміщення населення

Населення світу розмішується дуже нерівномірно. Середня густота населення в 2009 р. склала приблизно 48 осіб/км2,Завдання 3. Проаналізуйте карти атласа та визначте регіони із найвищою та найнижчою густотою населення.

Міське населення в сучасному світі складає майже 50 % від загальної чисельності.

Урбанізація. До найбільш урбанізованих країн, належать: Великобританія, ФРН, Швеція, Ісландія, Австралія, Уругвай, Кувейт, Ізраїль, Японія. Субурбанізація підвищення ролі передмість, які «відтягають»на себе частину населення і функцій міст. Псевдоурбанізація_— зростання населення міст за рахунок неконт-рольованого притоку безробітних, що створює соціально-економічні проблеми.

Міські аґломерацїі. Найбільші міські агломерації світу сформувалися навколо Токіо, Нью-Йорка, Мехіко, Сан-Паулу, Лондона, Парижа, Ріо-де-Жанейро та інших міст.

Мегалополіси. До найбільших мегалополісів світу відносять: Токкайдо, Бос-Ваш, Приозерний, Каліфорнійський, Англійський, Прирейнський.

Сільське розселення. Групове (Західна Європа, Японія, Китай, Росія, Україна, країни, що розвиваються) та розкидане або фермерського типу (СІЛА, Канада, Австралія).

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 4. Визначте вид міграцій:

  • переселення африканських рабів у СІЛА в XIX ст.;

  • освоєння комсомольцями з України і Росії цілинних земель у Казахстані;

  • переселення «середняків»та «куркулів»у віддалені райони СРСР під час колективізації;

  • переселення кримських татар після Другої світової війни у віддалені райони.
  1. Підсумок уроку

  2. Домашнє завдання Опрацювати §7 .


.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка