Урок літератури повинен викликати колективне художнє переживання і обмін естетичними емоціями, дати імпульс внутрішній роботі думки учнів, підготувати до діалогу з письменником. Як досягнути цього? Навчити і виховати можна лише в діїСкачати 136.16 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір136.16 Kb.
Технологія проблемного навчання і мислення на уроках літератури

Вчителі світової літератури Городищенської ЗОШ I-III ст.№2

Петренко Н.А.,Гергель О.В.

Урок літератури повинен викликати колективне художнє переживання і обмін естетичними емоціями, дати імпульс внутрішній роботі думки учнів, підготувати до діалогу з письменником. Як досягнути цього?

Навчити і виховати можна лише в дії. Б. Шоу зазначав: «Єдиний шлях, що веде до знання – це діяльність». Урок літератури є співтворчістю вчителя й учня, діяльність яких ґрунтується на взаємодії й діалозі, що забезпечує найбільшу сприйнятливість і відкритість до впливу один на одного. Творчість як процес має певні етапи:

1) підготовчий період. Створення проблемної ситуації, постановка проблеми, її аналіз;

2) процес вирішення проблеми;

3) період творчого процесу – інсайт (осяяння) - результат активності підсвідомих сил.

Узагальнюючі етапи творчої діяльності: вивчення проблемної ситуації та усвідомлення проблеми; формулювання гіпотези; доведення гіпотези.

Вдосконалюючи технологію навчального дослідження, на уроках корисно використати дослідницький цикл, який включає такі етапи: накопичення фактів, висунення гіпотези, перевірка істинності, побудова теорії, вихід в практику. Така форма організації навчального процесу ставить учнів в умови, близькі до умов наукової роботи, що найкраще сприяє розвитку творчих здібностей. Щоб стимулювати творчу активність школярів, я використовую такі методи і прийоми як розвиток творчого інтересу, використання цікавих аналогій, створення ситуацій емоційного переживання, метод відкриття, створення ситуації вибору, самостійна дослідницька робота. А також різні види творчо-розвивальних технологій.

Творча діяльність, як правило, «починається із проблеми або запитання, із подиву, здивування, із суперечності». Усвідомлення суперечностей викликає проблемні ситуації, у результаті яких формується проблема. Тому одним із найбільш частіше використовуваних мною підходів, для створення творчого завдання, є створення парадоксальної ситуації. Парадоксальність ситуації формується шляхом спеціального провокування, яке викликають суперечності.

На уроках літератури такі суперечності можуть виникнути між первісним суб`єктивним враженням і об`єктивним змістом твору; суперечності, що притаманні самому конфліктові твору; в оцінюванні твору різними письменниками, критиками тощо. У такий спосіб проблемне викладання включає такі фрагменти діяльності учнів і вчителя, як організація проблемної ситуації і формування проблем, індивідуальне або групове вирішення проблем учнями, перевірка отриманих рішень, а також систематизація, закріплення і застосування знову придбаних знань у теоретичній і практичній діяльності.

В умовах функціонування такої системи різні види навчальної діяльності реалізуються на уроках відповідних типів, які дають учням змогу брати активну участь у навчальному процесі, виробляти вміння самостійно набувати знання, узагальнювати, порівнювати, робити висновки, застосовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Створення проблемних ситуацій на нестандартних уроках вимагає від вчителя володіння спеціальними методичними засобами.

1. Випереджувальне домашнє завдання. Воно дозволяє поставити на уроці навчальні проблеми, до яких учні вже підійшли самостійно, зіткнувшись з труднощами в процесі виконання домашнього завдання.

2. Постановка попередніх завдань на уроці. Такі завдання ставлять перед учнями до вивчення нового матеріалу. Вони активізують увагу й мисленнєву діяльність учнів під час сприйняття нового, роблять сприйняття більш цілеспрямованим і підвищують цікавість до пізнання.

3. Використання життєвого досвіду учнів. Розуміння неточностей своїх уявлень викликає потребу в нових знаннях.

4. Вирішення експериментальних і пізнавальних теоретичних задач. Така проблемна задача дозволяє учневі отримати нові знання і нові засоби пізнання.

5. Завдання з елементами дослідження. Вони необхідні учням для самостійного вирішення проблемних питань, викликають проблемні ситуації і залучають учнів до методів наукового дослідження.

6. Створення ситуації вибору. Така ситуація виникає в разі зіткнення декількох точок зору.

7. Виконання практичних завдань. Проблемні ситуації виникають, коли учням пропонують виконати дії, які, на перший погляд, не викликають затруднень.

8. Постановка проблемних питань і організація дискусій. Питання буде проблемним, якщо для учнів воно нове, цікаве і містить в собі суперечності.

Слід відзначити, що головне, щоб у процесі вирішення творчого завдання, виникла проблема – конфліктна ситуація.

Тобто проблемне навчання активізує мислення, спрямовує особистість на творчий пошук істини в процесі навчальної діяльності, залучає її до пошукової діяльності, яка, по-перше, стимулює творчу діяльність, по-друге, сприяє засвоєнню осмислених знань на практиці, по-третє, створює умови для розвитку пізнавальних інтересів. Пошуково-дослідницька праця передбачає активну мовленнєво - мислительну діяльність учнів, посилення ступеня їхньої пізнавальної самостійності. Саме дослідницька діяльність допомагає закласти глибоку основу підготовки учнів, широко використовувати їхні індивідуальні можливості, залучити їх до творчості через пошук шляхом розв'язання проблемних ситуацій.

Методика проведення пошуково – дослідницької діяльності повинна поступово ускладнюватися. Це ускладнення досягається за рахунок застосування певних прийомів, зокрема: прийому тимчасових обмежень, що ґрунтується на врахуванні суттєвого впливу часового чинника на розумову діяльність; прийому раптових заборон (заборона використовувати будь – яку довідникову літературу); прийому нових варіацій (вимога до учнів виконати вправу по-іншому); прийом інформаційної недостатності (проблемне завдання подається з неповною кількістю даних, необхідних для виконання) тощо.

Все більшого значення набуває розвиток таких властивостей особистості, які дають можливість творчо використати здобуті знання. А здатність творити можна розвинути.

Тому на своїх уроках я постійно підтримую творчість. Так на уроках у 5 класі використовую такі прийоми та форми роботи: уроки - рольові ігри, літературні екскурсії, уроки – КВК, уроки – театралізації; інтерактивні методики (захист проекту групою чи поодинці, де учням можна запропонувати різні завдання: створення кросвордів, ребусів, літературних задач за змістом твору, оформлення книжечки чи газети із власними віршами або творами, що вивчаються, інсценізації). На уроках узагальнення проводимо парад літературних героїв.

Широко застосовуються і такі види нестандартного уроку, як мандрівка, знайомство, усний журнал, застереження.

Декілька прикладів з досвіду

Уроки-мандрівки полюбляють учні в середніх класах. Цікавим та результативним буде й урок-подорож на острів Робінзона (Д. Дефо «Робінзон Крузо»), на якому діти об`єднуються в групи-екіпажі, в кожному з яких обираються «капітан», «екскурсовод», «художник», «літописець», «кравець», «кухар», що отримують відповідні індивідуальні, диференційовані, особистісно зорієнтовані завдання. В 6 класі використовуючи ігрові технології корисно доповнити навчання творчими завданнями проблемного характеру, наприклад: «Що є головним секретом розвитку людства?» (під час вивчення роману Д. Дефо «Робінзон Крузо»).

В старших класах ігрові технології можна замінити діяльністю літературно – дослідницьких груп, семінарами, програмами, дискусіями чи диспутами з розв’язанням проблемних задач. Фіналом може стати урок – захист власних проектів. Надзвичайно цікаві творчі конференції, на яких учні доповідають про свої дослідження.

Уроки-диспути як активізація мислення учнів, виховання культури спілкування. Головна мета уроку-диспуту – розв’язання складних морально-філософських питань. На початку уроку кожен учень отримує пам’ятку для учасника диспуту.

Хвилини живого, безпосереднього спілкування з дітьми особливо цінні, бо саме тоді відкривається їхній багатий внутрішній світ, пробуджується особисте «я», бажання творити. Ефективність диспуту визначається такими умовами:

а) тема повинна бути цікавою для учнів;

б) у класі треба створити атмосферу відкритого, сповненого довіри діалогу, без нав’язування власних думок, інакше учні орієнтуватимуться не на власні міркування, а на повторення учительських «правильних тверджень».

За таких умов диспут: • активізує мислення учнів;

 • сприяє розвитку їх усного мовлення;

 • формує навички культури спілкування;

 • учить творити;

 • допомагає глибше осмислити художньо-естетичний зміст твору;

 • викликає інтерес до літератури.

Приклади проблемних питань. • Печорін не кохає Мері, навіщо ж добивається її кохання?

 • Раскольников віддає останні гроші Мармеладовим, але вбиває стару лихварку. Добрий він чи злий?

 • Гобсек: істота підла чи піднесена?

 • Чи зрадила б Емма Боварі чоловіка, якби була багата і належала до аристократії?

Під час уроку-диспуту в 9 кл. за трагедією Гете «Фауст»: 1. Які проблеми порушуються у творі?

 2. Як зображуються людина і людство у трагедії?

 3. Яким постає світ?

 4. Що, на думку автора, є рушійною силою у світі?

Під час полеміки виникають нові запитання:

 1. Що є людина на землі: «божественне створіння», яке прагне істини, чи тварина із тварин?

2. Чому для Гете такою важливою була проблема людини?

О.С.Пушкін «Пісня про віщого Олега»

«Я – режисер»

Інструкція. Ви знімаєте фільм за мотивами «Пісні…». Вам, як режисеру, треба підібрати акторів для фільму. Напишіть, з якими зовнішніми даними(зріст, статура, обличчя) ви б узяли акторів на ці ролі. Під час проб, які б костюми запропонували»

Додатково:

1). Якщо ви швидко впорались із завдання, опишіть місцевість, яку б ви обрали для зйомок фільму.

2). Можливо, ви зможете ввести у твір нових героїв?

«Я – лінгвіст»Інструкція. Напишіть визначення пропонованих слів, користуючись тлумачним словником. Аркуші з поясненнями слів прикріпіть до дошки.

«Я – поет»Інструкція. Напишіть віршований (2-4 рядки) відгук на «Пісню…».

Використайте опорні слова: Олег – войовник, князь, чарівник, старець, броня, товариш, гадюка тощо.

Якщо у вас виникли труднощі, не зневіряйтесь, напишіть у прозовій формі, хто з героїв уособлює Владу, хто – Мудрість. Чому?

«Я – художник»Інструкція. Намалюйте ілюстрації до будь-яких цитат із твору.

(Учні не просто малюють ілюстрації до твору, а створюють діафільм, озвучуючи його).

Оскар Уайльд «Портрет Доріана Грея»

1. «Я і слово» (розкрити зміст слів: «краса», «мораль», «естетизм»,

«гедонізм»)

2. «Я і думка» (пояснити життєві позиції лорда Генрі, Безіла Голуорда, Д. Грея).

3. «Я і портрет» (відобразити зміни портрету, створити універсальний портрет Д. Грея)

4. «Я і Д. Грей» (дати поради Д. Грею)

В кінці уроку діти дають відповідь на проблемне питання: «Чому пошук краси не приніс щастя Д. Грею?»Дидактичний матеріал,який корисно використати під час вивчення твору Ч.Діккенса «Різдвяна пісня в прозі» 6 клас.

Намалюйте схеми, карти або план подорожі ( Яка ж подорож без карти? Як ви зрозуміли, мандрувати ми будемо не тільки разом зі Скруджем, а ще й з духами: кожна група зі своїм)І группа Минуле: дитинство, у школі, Різдво у Фіззіуга, відмова від коханої дівчини.

Намалюйте схеми, карти або план подорожі ( Яка ж подорож без карти? Як ви зрозуміли, мандрувати ми будемо не тільки разом зі Скруджем, а ще й з духами: кожна група зі своїм)ІІ група Теперішнє: Сім'я Кретчитів, рудокопи на болотах, сторожі на маяку, сім'я племінника Скруджа., зустріч із Злиднею та Неосвіченістю.

Намалюйте схеми, карти або план подорожі ( Яка ж подорож без карти? Як ви зрозуміли, мандрувати ми будемо не тільки разом зі Скруджем, а ще й з духами: кожна група зі своїм)ІІІ група Розмова перехожих, у лавці лахмітника, біля ліжка небіжчика, на цвинтарі.

І група

«Перший з трьох Духів».

 • Який Дух зявився до Скруджа першим?

 • Знайдіть опис зовнішності Духа Минулого Різдва. Зачитайте.

 • Подумайте, у чому криється причина душевного холоду Скруджа?

 • Чи любив він кого-небудь?

 • Що завжди було найголовнішим для Скруджа?

 • Чи принесли вони йому щастя? Підтвердіть словами з тексту

II група

«Другий з трьох Духів»

- Який Дух прийшов до головного героя другим?

- Знайдіть опис зовнішності Духа.

- Чи здійснилась мрія Скруджа?

- Чи став герой щасливим у теперешньому житті?

- Що здивувало Скруджа у сім`ї його племінника?III група

«Останній із Духів»

- Хто був останнім нічним гостем Скруджа?

- Як автор його описує?

- Чому ми не бачимо його рис?

- Про що попросив Скрудж Духа? Про що це свідчить?

- Де вони побували? Що найбільше вразило героя?

- Зачитайте, до якого висновку дійшов Скрудж.

Творче завдання.

Ч. Діккенс хотів, щоб кожен, хто прочитає його повість, замислився, а чи не живе в його серці, десь там, глибоко, такий Ебінезер Скрудж? Адже на світі немає ідеальних людей, кожен має свої вади. Це нестрашно, якщо ти про них знаєш і намагаєшся виправити. Але може статися так, що ти про не здогадуєшся... Можливо, саме до тебе треба запросити Духів Різдва і попросити їх про допомогу? Я б хотіла, щоб ви замислилися над собою, над своєю поведінкою, зазирнули у своє серце й відповіли на запитання: «Чи не схожий я на Ебінезера Скруджа?»

«Мікрофон»

Уявіть, що у вас з'явилася можливість поспілкуватися з Духом Майбутнього Різдва. Що б ви хотіли б у нього попросити?

Інтерактивна вправа «Займи позицію».

Щастя – це

Гроші, влада, багатство, слава

Золота середина

Здоров’я, друзі, рідні, любов, можливість займатися улюбленою справою

11 клас Завдання та запитання

АЛЬБЕР КАМЮ

1.Яку назву має течія модернізму в літературі напередодні Другої світової війни, для якої характерні риси суб’єктивізму,індивідуалізму,песимізму,етичного заперечення будь- якого насильства?

2.Яку позицію займав Камю як людина і письменник у часи Другої світової війни?

3.Яка книга стала головною книгою про фашизм?

4. Де відбуваються події, описані в романі «Чума»? У якій формі ведеться оповідь в романі?

5. Згрупуйте героїв твору за опозицією «Бездіяльність-активний опір чумі».

6.Перелічіть символічні значення чуми в однойменному романі Камю?

7.Хто з персонажів роману першим усвідомив, що чума є справою усього міста і з нею треба боротися спільними зусиллями?

8.Хто з персонажів роману вважає,що чума- це кара, послана мешканцям міста за їхні гріхи,тому треба з нею змиритися?

9.Хто став другом і соратником Ріє,організатором санітарних бригад добровольців?

10.Чому паризький журналіст Рамбер відмовився виїхати з Орана і залишається в санітарній дружині Тарру?

11.Що стало запорукою спільної перемоги оранців над чумою?

12.Як поводяться оранці,зрозумівши ,що епідемія чуми відступила?

РАЙНЕР МАРІЯ РІЛЬКЕ

1.Представником якої країни був Рільке ?

2.Що травмувало письменника в дитинстві?

3.Чому хоче присвятити своє життя юнак?

4.Які країни стали духовними джерелами поета?

5.Якими слов’янськими країнами зацікавився Рільке?

6.В яких містах побував на Україні?

7.Назвіть основні збірки поета?

8.Чим вразила поета Перша світова війна?

9.Де провів поет останні роки життя?

10.Яка сюжетна основа вірша «Орфей,Еврідіка,Гермес»?

11.Кому присвячена збірка «Сонети до Орфея»?

12. Провідні мотиви лірики Рільке.

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

1.Чому ім’я Бертольта Брехта було занесено фашистами до списків тих, кого потрібно знищити в першу чергу?

2.Які визначення дав своєму новому театрові Брехт ?

3.Назвіть найяскравіше художнє відкриття «епічного театру» Брехта?

4.Які актуальні питання порушує Брехт у п’єсі «Життя Галілео»?

5.Чи всі вчинки Галілея можна назвати моральними ?

6. Як оточуючі пояснюють вчинки Галілея?

7. Якою, на вашу думку, є провідна риса характеру Галілея?

8. За що саме бореться Галілей?

9.Яка подія є кульмінацією твору?

10.Як ви розумієте сцену зустрічі Галілея з учнями, котрі зреклися його?

11.Чи справді Галілей зрадив свої ідеї,науку?

12.Чи має відповідати за свої відкриття вчений?

ГІЙОМ АПОЛЛІНЕР

1.Що вам відомо про «слов’янське коріння» Аполлінера? У яких його творах фігурують українці?

2.Поет і Перша світова війна?

3.З якими митцями-авангардистами дружив Аполлінер?

4.Що означає слово «каліграма»?

5.Чому поет відмовився у своїх віршах від пунктуації?

6.Який термін ввів в літературу поет?

7.Визначте провідні мотиви лірики Аполлінера?

8. Чому поет змінив первісну назву збірки «Я теж живописець» на «Каліграми.Вірші Миру і Війни»?

9.Яке підгрунтя має вірш «Міст Мірабо»?

10.У чому полягає значення творчості Аполлінера для розвитку світової поезії XXстоліття?

Михайло Булгаков

1.Де і в якій родині народився і виріс М.Булгаков?

2.Як життєвий і творчий шлях письменника пов*язаний з Україною?

3.Де нині розташований музей-квартира письменника?

4.У яких творах М.Булгаков згадує Київ?

5.Чому наприкінці 20-х рр. влада наклала заборону на публікацію творів М.Булгакова?

6.Що відкрито критикував письменник?

7. Назвати основні твори М. Булгакова.

8. Чому роман «Майстер і Маргарита» вважають вершиною творчості письменника?

9. Упродовж яких років писався роман « Майстер і Маргарита»?

10. Назвати основні джерела роману.

11. Чиї слова стали епіграфом до роману «Майстер і Маргарита»?

12. Назвіть основні проблеми роману.

Ернест Хемінгуей


 1. Хто з письменників ІІ пол. ХХ ст. став для своїх сучасників людиною-легендою і справив на новітню прозу такий вплив, « що його навряд чи можна виміряти»?

 2. Яка життєва позиція Хемінгуея вплинула на формування його письменницької манери?

 3. Перелічіть відомі вам твори Е.Хемінгуея.

 4. Який художній принцип використовує Хемінгуей при написанні своїх творів?

 5. Якого морального кодексу дотримувався в житті письменник?

 6. Визначте проблематику повісті « Старий і море».

 7. Завдяки чому перемагає рибу старий рибалка Сантьяго?

 8. Про що розмовляє Сантьяго з рибою під час двобою з нею і як це його характеризує?

 9. Яку роль у з*ясуванні пафосу повісті відіграє образ хлопчика?

 10. Доведіть, що фінал повісті оптимістичний?

 11. Чому твір «Старий і море» називають повістю-притчею?

 12. У чому полягає гуманістичний ідеал письменника?

Список використаної літератури

1.Богосвятська А.І. Сучасні типи уроків світової літератури: пошук, натхнення, фантазія : уроки-портрети, уроки-пошуки, інтегровані уроки, уроки-майстерні, уроки-діалоги, уроки-диспути, театральні уроки, уроки-ігри,уроки почуттів, уроки-фантазії та ін. / А.І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України .- 2011 .- № 10 .- С. 39-412.Вісім ознак сучасного уроку світової літератури // Всесвітня література та культура .- 2012 .- № 7-8 .- С. 2-4

3.Особливості використання технології проблемного навчання на уроках літератури // Всесвітня література та культура .- 2012 .- № 7-8 .- С. 34-42


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка