Урок історії України в 9 класі Тема: Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці XVIII у першій половині XIX стСкачати 90.84 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір90.84 Kb.
#11949
ТипУрок
Урок історії України в 9 класі

Тема: Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

Мета уроку: вивчити з учнями шляхи пробудження національного життя в західноукраїнських землях, визначити роль української національної ідеї в середовищі греко-католицьких священиків, поширення ідеї Просвітництва, виховання почуття любові до рідного краю, до його історії.

Тип уроку: вивчення нової теми.

Унаочнення: портрети діячів "Руської трійці", альманах "Русалка Дністрова", книга, карта, схема, таблиці з етапами.

Роздатковий матеріал: контурні карти, картки з тестовими завданнями.

План уроку


 1. Пробудження національного життя.

 2. Поширення української національної ідеї в середовищі греко-католицьких священиків.

 3. Поширення ідеї Просвітництва.

4. "Руська трійця", альманах "Русалка Дністрова".

Хід уроку

І етап. Набуті знання


 1. уч. Відірвана від материнського лона, розтерзана, з ятріючими ранами на тілі...

 2. уч. Оперта об стрімкі карпатські скелі, заслухана у мрійливий шепіт Збруча-річки...

 3. уч. Це - земля Галицька, сторіччями неволі знесилена, земля слави колишньої, забутої...

 4. уч. Довгі чотири століття шляхетсько-польського гніту.

 5. уч. А з 1772 року Галичина - "Королівство Галіції і Лодомерії", східна провінція Австрії.

 6. уч. Українців тут близько двох мільйонів. Панівні верстви імперії дивились на них як на об'єкти оподаткування, дбаючи тільки про те, щоб тримати їх по можливості в тих умовах, в яких жили їхні батьки й діди.

 7. уч. Австрійський уряд був спантеличений, дізнавшись, що в Галиччині живе народ, відмінний від польського. Та в ньому побачив він тільки темного, безпорадного селянина й неосвіченого, затурканого священика, основного, сказати б, представника інтелігенції.

 8. уч. Австрійський уряд, відстоюючи інтереси феодально-поміщицької верхівки, після певних вагань у питанні про український народ узяв курс на його нещадну експлуатацію та денаціоналізацію.

 9. уч. Заклятими ворогами просвіти були, перш за все, місцеві пани-дідичі. Часто можна було почути їх голос: "Мужикові нащо школа? З чого наші діти будуть жити, коли ще й мужик навчиться читати і писати?".

10. уч. Тільки в небагатьох церковних школах дяки навчали примітивними методами азбуки і арифметики. Подекуди в селах існували ще так звані "тривіальні" (двокласні) школи, які, проте, з 1805 року опинилися під опікою латинської консисторії, тобто польської духовної верхівки. Молоді рекомендувалося заради її особистої вигоди вивчати німецьку мову, а для пізнання і виховання -польську.

11.уч. Правда, на початку XIX ст. в окремих місцях Галичини наступало пожвавлення. Зокрема, на освітянській ниві виявив себе о. Іван Могильницький, референт шкільних справ при Перемишльській консисторії. Щоб підготувати вчителів для сільських шкіл, у жовтні 1817 року було відкрито у Перемишлі дяко-співацьку школу, робилися заходи, щоб навчання в сільських школах проводилося рідною мовою. 1. уч. І певні результати були. Так, на Перемишлянщині у 1833 році з 697 сіл - 385 мали свої парафіальні школи. Проте це піднесення викликало негайну протидію з боку реакційно настроєних панівних кіл.

 2. уч. На всю Галичину було в той час лише 6 державних та дев'ять приватних гімназій (звичайно, польських і німецьких). І тільки дві так звані "руські" міські школи (Братська при Волинській церкві у Львові і народна школа при василіанській гімназії у Дрогобичі (існувала до 1830р.)),

 3. уч. Осередком духовного життя краю був Львів. Найбільшим навчальним закладом Галичини став Львівський університет, де ще в листопаді 1787 року було засновано своєрідне відділення, в якому на двох факультетах (філософському, богословському) окремі предмети
  викладалися книжною українською мовою, однак функціонувало це відділення до 1805 року.

15.уч. У 1822 році Іван Могильницький склав "Граматику язика слов'яно-руського".

16.уч. Писали граматики й інші мовознавці, 1833 року була вже готова до друку "Граматика язика руського" Й. Лозинського. У передмові автор підкреслював, що тільки жива народна мова


повинна бути мовою літератури, науки та суспільних взаємин.

17.уч. Загальне захоплення викликала в той час і в Галичині, і за її межами подвижницька діяльність фольклориста Зоріана Доленги -Ходаковського, який, мандруючи селами і містами України, записав протягом 1814-1819 років понад дві тисячі українських народних пісень. А в статті "Про слов'янщину перед християнством" автор назвав народні пісні "дзвінним голосом історії, душею народу".

18.уч. Є відомості, що вже близько 1820 року в Галичині з'явилися перші примірники "Енеїди" І.Котляревського.

19. уч. Потрапляють до Галичини й інші твори нової української літератури з Наддніпрянщини.


Вчитель: Таким чином, на початку XIX століття відбувалося пробудження національного життя.

Однак у Західній Україні були свої переваги, яких не було на Наддніпрянщині. Внаслідок імператорських реформ тут виросла суспільна верства, яка виявилася у змозі не лише ослабити негативні наслідки, а й очолити національне відродження в краї. Нею стали греко-католицькі священики, роль яких наприкінці XVIII - на початку XIX ст. швидко зростала і які стали носіями української національної ідеї в Західній Україні. В Галичині існувало 3 єпархії: Львівська, Перемишльська, Холмська.

Національне відродження українців починалося в умовах впливу на край європейського Просвітництва, яке хоча й з деяким запізненням, але прийшло в Галичину. Осередком першої хвилі відродження став Перемишль. Там під покровительством перемишльського єпископа Михайла Левицького зібрався гурт патріотично налаштованих греко-католицьких священиків: Іван Могильницький, Йосип Левицький, Йосип Лозинський, Іван Лаврівський. Вони розгорнули боротьбу за впровадження української мови в систему початкової освіти і розширення мережі початкових шкіл. За ініціативою Левицького, помічник єпископа у шкільних справах Могильницький у 1816 році у Перемишлі заснував перше просвітницьке товариство греко-католицьких священиків. Завдяки зусиллям членів товариства у краї протягом 15 років відкрили близько 400 шкіл. Але згодом М. Левицький визначився як консерватор, близький до польсько-шляхетських кіл, противник модерних віянь у суспільному і культурному житті. Він став одним із ініціаторів цензурної заборони альманахів "Зоря" і "Русалка Дністрова". Йосип Лозинський, також зазнавши критики, переглянув свою позицію щодо використання народної мови в писемстві, відмовився від помилкового погляду на перспективи розвитку української літератури в складі польської й визнав провідну роль для Галичини культури Наддніпрянської України. Отож, більшість освічених людей того часу були прихильниками старої книжної мови, хоча вже були знайомі із першими великоукраїнськими виданнями. Коло єпископа Івана Снігурського в Перемишлі згуртувався в 20-х роках цілий гурт учених і патріотично настроєних священиків: Йосиф Левицький, автор граматики української мови, Йосип Лозинський, етнограф і філолог, історик Антін Добрянський, Іван Лаврівський. Та найбільший вплив на початок національного відродження українців в Австрії справили ідеї, які ширилися серед чехів та поляків і, нарешті, безпосередня знайомість їх із творами нової української літератури із Росії, з українськими етнографічними й історичними виданнями. В 30-ті роки центр українського відродження в Галичині перемістився до Львова. Національними будителями Галичини стали М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, які у 1834 році об'єдналися у т-во "Руська трійця".

II етап. Спостережливість і виховання.

Вчитель: Вказати позитивні і негативні риси тогочасного духовенства.

Позитивні риси:а) Піднесення освіти.

б) У 1816 році створено "Товариство священиків" у Перемишлі.

в) Відкриття шкіл.

г) Випуск літератури, шкільних підручників.

д) Створення гуртків вченихзахідноукраїнських земель.
є) Поширення ідеї Просвітництва.

ж) Створення гуртка "Руська трійця".

з) У 1830 році видрукувано "Катехізис" українською мовою.

Негативні риси:а) Консерватизм ( прив'язаність до церковнослов'янської мови і старого письма).

б) Церковна ієрархія неприхильно ставилась до нових культурних течій, розвитку літературно-народної мови.

в) Аристократизм - використання польської мови.

Висновок вчителя

Таким чином, ідея національної свідомості стає панівною. Починає набирати значення національна мова, етнічна спільність, історія, література, фольклор.

Найвидатнішими представниками українського національного відродження були: Іван Могильницький, Михайло Левицький, Йосип Лозинський, Антін Добрянський, Іван Лаврівський.

III етап. Самостійність.

Опрацювати документ на ст. 95.

Завдання 1: Охарактеризуйте обставини, які сприяли перетворенню греко-католицьких священиків у рушійну силу національного відродження.

Завдання 2: Чому православне духовенство Наддніпрянщини не могло відіграти подібної ролі?

IV етап. Цікавий задум.

(Звучить духовний спів)

Уявіть себе священиком. З якими словами ви звернулися б до людей і чому?


 • З молитвою за долю України.

 • Складіть молитву - прохання за долю України. (5хв.)
  Зачитайте молитви. Учні зачитують 3-4 молитви.
  Узагальнення думок.

V етап. Занурення в історію глибше.

їх було троє: один з них - енергійний, наполегливий, сміливий, готовий на самопожертву, на подвиг... Це - Маркіан Шашкевич;

Другий - людина палкої вдачі, з широким польотом фантазії, прагнув рішучих дій. Це - Іван Вагилевич;

Третій - ініціативний, діловий, працелюбний. Водночас поміркований і обачний. Це-Яків Головацький;

Маркіян Шашкевич у 1833 році очолив літературно-політичний гурток західноукраїнських патріотів "Руська трійця". Настав час, і вони вирушили в "народ".

Маркіян Шашкевич збирав фольклор на рідній Золочівщині, заохотивши до цієї справи й молодшого брата Антона. І. Вагилевич обрав собі для фольклористичної роботи околиці Калуша, Стрия, Сколе.

Я. Головацький обійшов майже всю Галичину, Закарпаття й частину Буковини. А в 1837 році, в основному зусиллями Я. Головацького, видали в Будапешті, в обхід цензури, альманах, що охоплював пісні, вірші, статті, "Русалка Дністрова", з друкарні основна частина тиражу була вислана до Львова. Але до 'Трійці" посилка не дійшла - її перехопила австрійська поліція. Німецький начальник поліції говорив: "Ми вже маємо достатньо клопоту з одним народом, а ці божевільні тут хочуть відродити давно мертвий і похований русинський народ".


У Львові заборонено публікації. Видавців книги притягнуто до суду і передано під нагляд поліції.

Але вони не відмовились ні від своїх принципів, ні від патріотичних переконань, намагалися далі поширювати передові ідеї.

Перегляд відеофільму

VI етап. Завдання на увагу: дайте відповідь на запитання: 1. Гурток, спрямований на пробудження національної свідомості в 30-их р. XIX ст.

 2. Засновники гуртка

 3. Мета гуртківців.

VII етап. Слідами по карті.

Один учень на карті показує місця, про які йшла мова на уроці. Інші діти показують на контурній карті.

Київ - Перемишль - Холм - Львів - Теребовля

VIII етап. Висновки і пропозиції. • Поширення ідей національного відродження було процесом тяжким і повільним.

 • "Українці - це окремий народ, мова, культура якого варті того, щоб їх плекати" (Орест Субтельний).

 • Культурно-освітні процеси в Західній Україні наприкінці XVIII - до кінця 40-их рр. XIX ст. ввійшли в історію як перша хвиля національного відродження на західноукраїнських землях. Йому сприяли реформи Марії-Терезії і Йосифа II. На чолі відродження стало греко-католицьке духовенство
  - єдина освічена соціальна група українців, що не була зденаціоналізована. Саме воно було носієм української національної ідеї на західноукраїнських землях.

З середовища греко-католицького духовенства вийшли М. Шашкевич, Іван Вагилевич і Яків Головацький, які з кінця 20-их рр. XIX ст. розпочали на західноукраїнських землях національно-просвітницьку діяльність. Ці видатні діячі увійшли в історію як "Руська трійця". Важливою подією в історії національного відродження було видання альманаху "Русалка Дністрова".

Написана живою народною мовою, вона довела, що між західними українцями і українцями під владою Російської імперії немає істотних відмінностей, що вони є єдиний народ.

Поява "Русалки Дністрової" стала важливою віхою в українському національному відродженні в Західній Україні, національно - визвольному русі в цілому.

IX етап. Фантазії.

Вірші, проза про національне відродження сьогодні.

Учні виконують вірші: І. Франка, П. Тичини, В. Сосюри

X етап. Оцінювання та підсумок
Що ж таке національна ідея?

Це усвідомлення народом самобутності, прагнення нації до соціально-економічного, культурного і духовного самоврядування з відображенням мислення народу, політичної мети і національної свідомості.Що ж таке українська національна ідея?

Це усвідомлення самими українцями себе як окремого народу з власною історією, своїми політичними, економічними і культурними запитами, власним поглядом на майбутнє України.

Виконання тестових завдань. Оголошення оцінок.Скачати 90.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка