Урок гендерної рівності в 9 класі: «Підготовка до подружнього життя важливий напрям гендерної соціалізації»Скачати 121.51 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір121.51 Kb.
Урок гендерної рівності в 9 класі:

«Підготовка до подружнього життя – важливий напрям гендерної соціалізації» (Розподіл обов’язків в сім'ї)

Мета: Ознайомлення учнів з характерними ознаками сучасної сім'ї, формування уявлення про важливу роль сім'ї в суспільстві, створення умов для визначення життєвих пріоритетів, збереження сімейних традицій.

Формування відповідального ставлення до подружнього життя, розвиток соціально-психологічних компетенцій.

Формування в юнаків та дівчат високого рівня етико-психологічної культури, підвищення соціальної престижності ролі батьківства та материнства.

Формування психологічної готовності юнаків і дівчат до шлюбу, опанування учнями навичок самоаналізу й розуміння почуттів і мотивів поведінки оточуючих, уміння робити вибір і брати на себе відповідальність, засвоєння учнями навичок конструктивного спілкування, підвищення відповідальності молоді перед шлюбом і сімейним життям.

Розвиток навичок виявлення позитивних наслідків для всієї родини гендерно справедливого розподілу сімейних обов’язків.

Посилення антиалкогольної, антитютюнової та антинаркотичної пропаганди. Висвітлення питань ведення домашнього господарства, організація бюджету сім’ї.


Форма проведення: Година спілкування


Обладнання: комп’ютерна презентація «Сім’я - простір без насильства!» , вислови про рівноправність жінок і чоловіків: «Людська гідність – найвища цінність!», «Жінки ніскільки не винні в тому, що інколи відмовляються підпорядковуватись правилам поведінки, встановленим для них суспільством, бо ці правила створили чоловіки, і притому без участі жінок» (М.Монтень), 
«Якщо жінка має право піднятись на ешафот, то вона повинна мати право піднятись і на трибуну» (Олімпія де Гуж), «Заміжня жінка може обирати, працювати їй чи ні, тоді як чоловіка, який вирішив бути «домогосподаркою», вважають просто ледарем.»(Д.Майерс).
ХІД УРОКУ: 


І. Актуалізація опорних знань учнів. 

Вчитель:

Сьогодні ми зустрічаємося на незвичайному уроці – гендерної освіти. Ця проблема дуже актуальна в наш час. Брак гендерної культури свідчить про недостатню поінформованість, відсутність гендерної освіти, і, як наслідок, порушення гендерного балансу в сім’ї, у професійній діяльності, в політиці.. 

Дана тема є своєчасною, серйозною, необхідною. 

У вашому віці молоді люди вчаться будувати дорослі відносини між собою. Дуже важливо, щоб ваші взаємини були гендерно чуйними, гармонійними.

Чоловік і жінка… Дві людські статі, два світи – різні й нерозривні у своїй духовній і суспільній єдності. Від уміння взаємодіяти між ними залежить мир і злагода у сім’ї, у суспільних стосунках, а відтак, – у державі. Але якщо терези, що «зважують» права чоловіка і жінки, перехиляються лише в один бік, порушується гармонія світу. 

Так уже склалось історично, що у багатьох країнах протягом тривалого часу чоловіки займали пріоритетне місце у сім’ї, суспільстві, керівних державних органах, а роль жінки була обмежена обов’язками матері і дружини, «охоронниці домашнього вогнища». Звичайно, це не давало можливості самореалізації жінок відповідно до їхніх інтересів і, як наслідок, спонукало до пошуку шляхів, спрямованих на встановлення соціальної рівності між чоловіками і жінками. 
І ми сьогодні спробуємо зробити перші кроки у вирішенні проблеми захисту рівних можливостей жінок і чоловіків у виконанні соціальних ролей.

Сім’я – це така спільність людей, яка спирається на шлюбний союз, на родинні зв’язки, на різноманітні відносини між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, між самими дітьми, між іншими членами сім’ї, які живуть разом і спільно ведуть господарство.

Життя сім’ї – це дуже складні і різноманітні процеси або сторони життя людини: біологічні, економічні, моральні, правові, психологічні, естетичні, релігійні тощо. Сьогодні ми поговоримо про взаємні права та обов’язки батьків і дітей.

Криза інституту сім’ї в наш час є очевидною. Актуальність осмислення психології сімейних відносин у юнацькому віці має велике значення в плані досягнення благополуччя і стабільності майбутнього сімейного життя. Багатофункціональні соціальні ролі чоловіка та дружини, батька і матері, господаря й господині потребують сукупності навичок, широкого кола знань.
 1. Гра «Мікрофон»

Підтвердіть або спростуйте тезу: Успішність сім’ї залежить від всіх її членів і ґрунтується на взаємній відповідальності та повазі батьків і дітей.

 1. Визначення основних понять

Чи знайомі вам терміни «гендер», «гендерна рівність», «рівноправність чоловіків і жінок», «гендерна поведінка»? 

Визначення понять:

Гендер – соціальна поведінка чоловіків та жінок та стосунки між ними. 

Гендерна рівність – це рівні права та можливості жінок і чоловіків у суспільстві. 

Гендерна рівноправність – це рівне ставлення та оцінювання суспільством подібностей і відміностей між жінкою і чоловіком та розрізнення ролей, які вони відіграють. 

Гендерна поведінка – дії людини, зумовлені її чи його належністю до певної статі (одяг, манера, зачіска)
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

1. Бесіда

Дайте відповіді на питання: 

 1. Хто у ваших сім’ях більше заробляє тато чи мама? 

 2. Чи поділяють у вашій сім’ї роботу на чоловічу і жіночу? 

 3. Чи існують лише чоловічі або жіночі професії? 

2. Робота в групах

Вчитель:

Гендер визначає риси характеру та особливості поведінки, які вважають характерними для чоловіків і жінок у певному суспільстві. Давайте спробуємо визначити традиційно «жіночі», та традиційно «чоловічі» риси особистості .

На аркушах паперу напишіть прикметники, які характеризують дівчат (І група) та хлопців (ІІ група):

(Дівчата – красиві, романтичні, привабливі, лагідні, ніжні, чарівні, загадкові, пристрасні, працелюбні, ревниві, уважні, примхливі, манірні… 

Хлопці – хоробрі, сильні, рішучі, надійні, наполегливі, відповідальні, романтичні, мужні… )

Вчитель:

Виберіть ті риси, які характерні для дівчат і хлопців одночасно.Як бачимо, є багато спільних рис характеру у хлопців і дівчат: працьовитість, вірність, акуратність, відвертість, хитрість, толерантніть і інше. 

Поєднання в одній людині традиційно чоловічих і жіночих рис робить її повноцінною, дієздатною особою, яка обирає стиль поведінки залежно від конкретної ситуації, а не обмежується тим, що відведено її статі.


ІІІ. Застосування знань під керівництвом учителя. 

  1. Законодавство про закріплення гендерної рівності. 

Учень1: Гендерна рівність законадавчо закріплена у документах, деклараціях, правових актах. 

 • Загальна декларація прав людини – 10 грудня 1948 р «Кожній людині надаються рівні права і свободи незалежно від статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії …»

 • Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р; 

 • Конвенція про громадянські політичні права; 

 • Конституція України (статті 3,21,24,51)

 • Декларація про загальні засади державної політики України щодо сім’ї та жінок;

 • Закон України «Про забезпечення рівних прав і рівних можливостей жінок і чоловіків»;

 • Конвенція державної сімейної політики в Україні;

 • Всесвітня Конвенція зі становища жінок 1995 р;

 • Стаття 3 Конституції закріплює рівність чоловіків і жінок у всіх сферах життя. Частина 3 ст.24 присвячена подоланню дискримінації стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рівність прав жінок і чоловіків забезпечується наданням жінкам, рівних прав жінок і чоловіків у громадсько – політичній та культурній діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у праці та винагороді за неї. Згідно законодавству лише жінкам надається можливість поєднувати працю з материнством. Законодавчо чоловіки позбавлені такої можливості

  1. Підготовка до подружнього життя – важливий напрям гендерної соціалізації

Вчитель:

Від самого народження батьки виховують дитину відповідно до її статі. З цього приводу в усіх країнах існує чимало традицій .

Батьки з пелюшок розробляють концепцію «хлопчик або дівчинка», купуючи одяг рожевого або блакитного кольору, відповідні іграшки для дівчаток: лялечки, коляску для лялечки, посуд, і для хлопчиків: машинки, пістолети, літачки. Далі в школі на уроках праці дівчатка шиють, хлопчики майструють на верстатах. Інформація, яку ми отримуємо з різних джерел: батьки, вчителі, ЗМІ, реклама, диктує правила, говорить, як правильно поводитися. Ми прагнемо цьому підкорятися і це наслідувати.

Чого традиційно очікують від жінок в сімї ?

Чого традиційно очікують від чоловіків в сімї ?
Анкета


 1. Чи згідні Ви з тим, що якщо чоловік робить кар’єру, то дружина повинна створювати йому для цього умови? ____________________
 1. Які умови необхідні для щасливого подружнього життя?
 • взаємне кохання

 • почуття обов’язку щодо партнера і дітей

 • взаєморозуміння між подружжям

 • матеріальне благополуччя, наявність окремої квартири

 • діти

 • цікаве дозвілля в сім’ї

 • цікава робота

 • хороші друзі

 • безконфліктне спілкування

 • рівномірний розподіл домашньої праці

 • свобода дій

 • інтимність.

 • Інша відповідь _______________________________________________________________
 1. Чи є у вас модель майбутньої сім’ї, подружнього партнера? _________________
 1. Який термін знайомства Ви вважаєте достатнім, щоб добре взнати людину, яка Вам подобається?
 • Достатньо кілька разів зустрітися

 • 2-3 місяці

 • Півроку

 • 1 рік

 • 2 роки і більше

 • Тривалість знайомства до весілля значення не має

 • Інша відповідь _____________________________________________________________
 1. Еталон жіночності - це

 • приваблива зовнішність

 • турбота про чоловіка

 • модний одяг

 • коли жінка добре веде дім

 • слабкість, зніженість, безхарактерність

 • інша відповідь _____________________________________________________________
 1. Еталон мужності – це

 • рішучість, незалежність

 • енергійність, сила, впевненість

 • дратівливість, доведення правоти силою

 • егоїстичність, перевага над жінкою

 • доброта, діяльність, чуйність

 • допомога у всьому жінці

 • інша відповідь ____________________________________________________________
 1. Як Ви ставитесь до висловлювання:

 • Розлучення – серйозна життєва невдача

 • Розлучення – завжди нещастя для сім’ї

 • Розлучення – один з методів вирішення сімейних проблем

 • Розлучення – неминучий супутник сучасної сім’ї

 • Розлучення – це не сімейна невдача, а помилка у виборі партнера, яку необхідно виправити

 • Інша відповідь

___________________________________________________________

  1. Вправа «Незакінчене речення»

Вчитель:

Кожен з вас напевно замислювався над тим, якими чоловіками чи дружинами ви будете, чого очікуєте від своєї половинки. Закінчить речення:

Я була ще дитиною, коли усвідомила, що через те, що я жінка, я повинна…

Я був ще дитиною, коли усвідомив, що через те, що я чоловік, я повинен…

Мені подобається в чоловіках…

Мені подобається в жінках…

Мене дратує, коли чоловіки…

Мене дратує, коли жінки…


  1. Гра «Щаслива родина»

Вчитель:

Перед вами зображення серця – це ваша сім’я. Чому серце? Бо воно – символ любові, ніжності, доброти.

У кожного у вас на парті - маленькі сердечка. Напишіть на них, що кожен із вас може зробити, аби ваша сім’я була щасливою. Приклейте свої маленькі сердечка на це велике серце.
V. Підсумок

Учні по черзі висловлюються, продовживши речення: • Сім’я щаслива тоді, коли ........”

 • Моя мама гарна господиня, а ще й до того ......”

 • Моє ім’я вибрав тато, а мама ......”

 • У моїй сім’ї я маю багато прав, а серед моїх обов’язків є ......”

 • Праця у сім’ї повинна бути .....”


Вчитель:

Гендерна рівність має посідати   важливе місце у кожній сім’ї, адже вона лежить в основі забезпечення розвитку здорового суспільства та знаходиться в центрі економічного і соціального прогресу.

Аналіз даних соціологічного дослідження, проведеного в Україні, показує, що в молоді, яка ще не перебувала в шлюбі, уявлення щодо моделі «хорошого чоловіка» та «хорошої жінки» не тільки традиційні, навіть більше – досить примітивні. І це явище можна розглядати як прогалину в ґендерному вихованні молоді.

Дослідження рольових очікувань від партнера при вступі у шлюб показали, що модель «хорошого» чоловіка у юнаків складається з таких характеристик: • Матеріально забезпечує сім’ю (68%)

 • Має спокійний, стриманий характер (39%)

 • Має почуття гумору (32%)

 • Займається домашнім господарством (28%)

 • Не зловживає алкоголем (26%)

 • Піклується про дружину (21%)

 • Не курить (17%) тощо.

Така характеристика, як «кохати дружину», посіла 11-е місце.
У дівчат набір характеристик для моделі «хорошого чоловіка» ще традиційніший, ніж у хлопців. Вона містить такі позиції:

 • Матеріально забезпечує сім’ю (68%)

 • Не зловживає алкоголем (54%)

 • Має спокійний, характер (38%)

 • Має почуття гумору (37%)

 • Не вередує, не занадто вимогливий (34%)

 • Не курить (32%)

 • Піклується про дружину (28%) тощо

Таку ознаку демократичної (егалітарної) сім’ї, як допомога у веденні домашнього господарства, дівчата поставили на одне з останніх, дев’яте місце; «кохання чоловіка» - на десяте, а «виховання дітей чоловіком» - на одинадцяте.

На думку юнаків, «хороша дружина» повинна бути (риси перераховуються в напрямку спадання значущості): • Доброю та лагідною (52%)

 • Охайною, що завжди стежить за зовнішністю (45%)

 • Доброю господаркою в домі (45%)

 • Не дуже вимогливою (42%)

 • Не зловживає алкоголем (31%)

 • Має спокійний характер (28%)

 • Є гарним сексуальним партнером (26%) тощо.

Дівчатам портрет «хорошої дружини» бачиться по-іншому:

 • Гарна господарка в домі (61%)

 • Охайна, завжди піклується про зовнішність (60%)

 • Займається вихованням дітей (49%)

 • Добра та лагідна (44%)

 • Не курить (39%)

 • Не примхлива, не занадто вимоглива (37%)

 • Має спокійний характер (31%) тощо.


Література:

 • Абетка рівності. – К.: Тетрис-Прінт, 2007.

 • Ґендерні проблеми очима студентства: Аналітична доповідь/ Л. Гуслякова, І. Даниленко, О. Плахотник, М. Сухомлин. - Харків, 2009. - 64 с.

 • Ми різні – ми рівні. Основи культури ґендерної рівності: Навчальний посібник для учнів 9 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. О.Семиколєнової. – К.: «К.І.С.», 2007 – 176 с.

 • Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник.  – К.: «К.І.С.»,  2004. – 535 с.

 • Проблема ґендерної нерівності в педагогічній освіті. – Київ: ПЦ Фоліант, 2003. – 59 с.

 • Уповноважувальна освіта. Посібник для тренерів / За ред. О. Сусловой – К.: ТОВ «АВДІ»,  2002. – 151 с.

 


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка