Урок екскурсія "Їх імена на літературній карті України"Скачати 80.46 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір80.46 Kb.
Тема: Урок – екскурсія “Їх імена на літературній карті України”

Мета: узагальнити вивчений матеріал десятикласниками протягом навчального року, перевірити якість отриманих знань, звернути увагу на самобутність, неповторність творчості письменників України 70-90-х років XIX ст., спонукати школярів до читання художньої літератури як необхідної умови духовного зростання; розвивати пам’ять, критичне, асоціативне та образне мислення, вміння висловлювати власні обґрунтовані судження, проводити аналогії, співставляти літературні явища з реаліями життя; удосконалювати вміння монологічного мовлення.

Виховувати кращі людські якості, прагнення до самопізнання та самовдосконалення.

Прищеплювати любов до історії рідної літератури, вчити цінувати прекрасне.Тип уроку: узагальнення та систематизація знань

Обладнання: карта України, книжкова виставка, “портретна галерея” письменників, твори яких вивчалися; учнівські ілюстрації.

Епіграф до уроку:

Українська література цієї доби була новаторською і в проблематиці, і в образній палітрі, і в жанрових формах. Вона багата творчими індивідуальностями світового виміру, гнучкістю та свободою образного втілення.

М.Ткачук

Хід уроку

I. Оргмомент

II. Літературна розминка

Бліц – вікторина

1.Без якої святині зникає народ?

2.Символ українців, що оберігає

3.Що в перекладі з грецької означає слово “Біблія”?

4.Хто автор слів Гімну України?

5.Український національний Герб

6.Вигадане ім’я, під яким автор друкує свої твори

7.Один із трьох родів художньої літератури, в якому явища життя розкриваються через самовиявлення дійових осіб, їхні вчинки та розмови.

8.Авторське пояснення в тексті драматичного твору щодо обстановки, вигляду персонажів, їх психологічного стану.

9.Зображення зовнішності героя – обличчя, рухів, одягу.

10.Автор п’єси “Назар Стодоля”

Відповіді:

1.Без мови 2.Оберіг 3.Книга 4.П.Чубинський 5. Тризуб 6.Псевдонім 7.Драма 8. Ремарка 9.Портрет 10.Т.ШевченкоIII. Оголошення теми та мети уроку

IV. Мотивація навчальної діяльності учнів

V. Узагальнення та систематизація знань

1.Вступне слово вчителя

З минулих сивих віків дійшли до нас свідчення мандрівників – іноземців, які, подорожуючи просторами загадкової гетьманської держави, відзначали високу побутову культуру українців, людяність народних звичаїв, красу духовності. Як зазначив академік М.Грушевський, наша літературна спадщина – це такий скарб, якого досі не оцінив належно ні сам український народ, ні весь світ. Леся Українка, Панас Мирний, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Микола Вороний, Ліна Костенко, Володимир Самійленко, Василь Стус, Василь Симоненко.Ці та багато інших велетнів духу віддали серця свої людям, подарували прекрасні плоди своєї творчості.

В цьому році завершилася ваша зустріч з українським письменством 70-90-х років XIX століття та 10-х років XX століття, яке своєю літературною діяльністю здійснило велику життєву справу на шляху до українського відродження. Сьогоднішня зустріч – урок – екскурсія в миттєвості життя та творчості цих письменників.

Нашими екскурсоводами сьогодні будуть учні-ведучі, а компасом – ваші знання.

2.Учні-екскурсоводи:

1-й учень:

Друга половина XIX ст. Літературне життя в Україні розвивалося в складних історико-культурних умовах. Валуєвський циркуляр (1863р.) та Емський указ (1876р.) гальмували розвиток українського літературного процесу. Українська література цього періоду перебувала в постійному зв’язку з національно-визвольним рухом свого народу.

2-й учень:

У другій половині XIX ст. в українській літературі провідним художньо-стильовим напрямом стає реалізм. Основу художнього образу реалісти вбачали в його відповідності дійсності, змальованні типових обставин. Улюбленими жанрами цього літературного напряму були роман і повість.

Творцями української прози цього періоду є І.Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Михайло Старицький, Іван Франко.

3-й учень:

На зміну оповіді від першої особи приходить манера викладу зображуваного від 3 особи.

1-й учень:

В умовах заборон українського друкованого слова важливого значення набувала українська драматургія. Для неї у 70-90-х роках були властиві широка соціальна проблематика, нові герої, досконала художня форма.

2-й учень:

Сценічно втілені в п’єси Михайла Старицького, Івана Карпенка-Карого, Бориса Грінченка, Івана Франка розширювали сферу впливу української літератури, її можливості.

Театр корифеїв став найкращою суспільною та естетичною школою.

3.Слово вчителя.

Так, історія ніколи не зупинялася. Будь – яку історичну епоху визначають передусім люди, а літературну історію – письменники І ми, екскурсанти сьогодення, відправляємося в подорож.

4.Екскурсію проводять учні-екскурсанти (відповідаючі учні на карті України відмічають прапорцями міста, де народилися письменники) або використав. міні-портрети.

1.Цього письменника вважають неперевершеним майстром слова, тонким знавцем народного побуту, ментальності українців, майстром пейзажу (І.Нечуй-Левицький. Село Стеблів Канівського повіту Київської губернії. Сучасна Черкаська область)

2.Цей класик був творцем українського соціально-психологічного роману, визначним майстром реалістичної прози (Панас Мирний м. Миргород на Полтавщині)

3.В українській культурі відомий як талановитий письменник, фольклорист та етнограф, видавець та педагог. У праці “Яка тепер народна школа на Вкраїні” обґрунтовує тезу про те, що навчання нерідною мовою “припиняє духовний розвиток народу.” (Б.Грінченко. Вільховий Яр. Харківська область)

4.Талановитий актор, батько української комедії та української трагедії, найяскравіша зірка в сузір’ї українських драматургів (І.К.Тобілевич. Село Веселівці Єлисаветград. Сучасний Кіровоград)

5.Багатогранна особистість: поет, драматург, прозаїк, перекладач, видавець, актор, режисер, організатор професійного українського театру. Належить до однієї з уславлених українських родин (Михайло Старицький. Село Кліщинці на Полтавщині. Тепер Черкаська обл.)

6.Талановитий український поет, професійний революціонер, політичний засланець (П.Грабовський. Село Пушкарне Харківської губернії. Тепер Сумська область)

7.Все, що мав у житті, він віддав

Для одної ідеї,

І горів, і яснів, і страждав,

І трудився для неї.

(І.Франко. Село Нагуєвичі Дрогобицького повіту. Тепер Львівська область)

8.Письменник-новатор, що відійшов від народництва, став одним із найталановитіших європейських прозаїків – імпресіоністів, який розвинув такий малий прозовий жанр як акварель. (М.Коцюбинський. М.Вінниця)

9.Цій письменниці особливо імпонувала ідея жіночої емансипації, духовного визволення жінки. Герої її творів проходять шлях від ідеї внутрішнього вдосконалення людини до активної дії. (О.Ю.Кобилянська. Буковина)

10.Неперевершений майстер соціально-психологічної прози, якому властиве віртуозне володіння словом, тонке спостереження людської психології. Майстер новели. (Василь Стефаник. Село Русів. Снятинського повіту. Нині Івано-Франківщина)

11.Феноменальна жінка в світовій культурі, “світло нагірне”. Її слово будило з летаргійного сну націю та вселяло віру та надію в її духовні сили (Л.П.Косач. М.Звягель. Тепер Новоград-Волинський Житомирської області)

12.Поет, літературний критик, перекладач, журналіст, актор, громадський діяч, якому належать слова:

Її я славлю, і хвалю,

І кожну їй хвилину

Готов оддати без жалю.

Мій друже, я Красу люблю…

Як рідну Україну

(М.Вороний. Катеринославщина. Сучасна Дніпропетровська обл.)

13.В поезії реалізував себе як модерніст. У побутові сповідував богемність, винятковість митця, особливий спосіб життя. Йому належать слова:

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі…

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі

(О.Кандиба-Білопілля сучасної Сумської області)

14.Він відомий як визначний політик, керівник першого українського уряду, блискучий прозаїк та драматург. Сам про нього сказав Іван Франко:”І відкіля ти взявся у нас такий?”

(В.Винниченко. Єлисаветград. Тепер Кіровоград)

5.Слово вчителя:

6.Роботаучнівських груп

1 група “Теоретики науковці”

2 група ”Журналісти”

3 група “Художники”1 група готує питання, пов’язані з теорією літератури вивченого періоду.

1.Що таке комедія? Чим комедія відрізняється від трагедії? Які комедії українських і зарубіжних драматургів ви знаєте?

2.Що називається драмою? Чим відрізняється драма від водевілю?

3.Що таке політична лірика? Які її провідні мотиви?

4.Яка стильова течія називається неоромантизм?

5.Що таке проблематика художнього твору?

6.Особливості імпресіонізму. Хто з українських прозаїків працював у цій стильовій манері?

7.Жанр акварель. Хто з українських письменників працював у цьому жанрі?

8.Назвіть представників напрямку експресіонізму в українській літературі.

9.Що називається неоромантизмом?

Які твори Лесі Українки можна вважати неоромантичними та за якими ознаками?

10.Яка поема називається драматичною?

11.Що таке символізм? Кого вважають засновником цієї течії?

12.У річці яких модерних стилів розвивалася українська драматургія?

2 група учнів проводить інтерактивну гру “Мікрофон”

1.Мені запам’яталося…

2.Мене вразило…

3.Найцікавішою мені здалася думка І.Франка про те, що…

4.Мене зацікавила проблема…

5.Твір ”Кайдашева сім’я” звучить по-сучасном, тому що…”

6.Мені було сумно, коли …

7.Твір Панаса Мирного примусив мене замислитися…

8.Позбавлення людини життя – це завжди…

9.Про театр я думаю…

10.Я відкрив (відкрила) для себе…

11.Вічними, на мій погляд, є ідеї повісті “Тіні забутих предків…”

12.О.Кобилянська відкрилася для мене як…

13.Розуміти психологію людини –

14.До моменту вивчення творчості В.Стефаника я не уявляв собі, що …

15.Леся Українка для мене…

16.Поезія М.Вороного зацікавила мене тим, що…

17.На мій погляд, особистість Олександра Олеся –3 група учнів (кросворди, шаржі на письменників та персонажів їх творів)

7.Коментар відповідей та оцінок

8.Анкетування

Орієнтовні запитання:

1.Який із вивчених творів української літератури вас вразив, запам’ятався найбільше?

2.Хто з героїв, вивчених у 10 класі творів вам полюбився, здався близьким?

3.Які форми роботи на уроці виявилися для вас найефективнішими?

4.Які філософські, морально-етичні проблеми, порушені в літературі, вас зацікавили?

5.Яку власну роботу на уроці, відповідь ви вважаєте найбільш вдалою?

6.Що заважає вам навчанню з літератури?7.Ваші побажання з приводу уроків української літератури.

VI. Підсумок.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка