Урок дослідження «Людина в поезії Редьярда КіплінгаСкачати 97.59 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір97.59 Kb.
Урок – дослідження « Людина в поезії Редьярда Кіплінга « Якщо…»

Мета: ознайомити учнів зі змістом вірша Редьярда Кіплінга « Якщо…», зробити його ідейно – художній аналіз, дослідити риси характеру особистості, яку змальовує поет; розвивати творче мислення, уяву, навички виразного читання, артистичність, пам'ять, уміння висловлювати і аргументувати свою думку; виховувати прагнення до самовдосконалення, повагу до оточуючих, високо моральні людські цінності, любов до батьківщини.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: портрет Редьярда Кіплінга, фото різних людей, музика

Л. Бетховена « Ода радості».Між предметні зв’язки : психологія, література, живопис, музика.

Теорія літератури: метафора, алегорія, анафора.

Перебіг урокуІ. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учні

Діти, подивіться на фото, розміщені на екрані. Ви бачите різних людей. За їх зовнішністю, криються різні характери. • Що таке характер?( відповідають учні, які готувалися)

Характер - одна з найважливіших характеристик індивідуальності людини, він відображає неповторну своєрідність її особистості. Кожній людині властиві лише притаманні їй риси характеру, наприклад, принциповість, послідовність, мужність, чесність, дисциплінованість, активність.

 • Що становить характер людини?
  Важливе значення у визначенні характеру мають почуття людини, які проявляються у ставленні до інших людей. За характером взаємостосунків люди бувають щирі, товариські (або замкнуті), відверті (або потайливі), чуйні (нечуйні), доброзичливі, ввічливі, довірливі (недовірливі), похмурі. Розрізняють риси характеру, що визначають ставлення людини до самої себе, - це почуття власної гідності, скромність (або самовпевненість), образливість, егоцентризм (тобто постійна зосередженість на собі та своїх переживаннях), егоїзм тощо; та риси, що виражають ставлення людини до праці, до своєї справи - ініціативність, наполегливість, працелюбність (або лінощі), прагнення до подолання труднощів (або страх перед труднощами), сумлінність, акуратність тощо.
  - Як формується характер людини?

Багато рис характеру людини закладається ще з раннього дитинства і можуть проявлятися упродовж її життя. Риси характеру інтенсивніше формуються в дитячому та юнацькому віці під впливом виховання і самовиховання. Формування характеру пов'язане із самооцінкою особистості, з її здатністю критично оцінювати свої позитивні якості й недоліки. У процесі становлення особистості та накопичення життєвого досвіду в людини виробляються власні погляди, переконання, формуються моральні принципи та ідеали. Усе це відбивається на її характері: людина стає здатною свідомо керувати власною поведінкою, не проявляючи негативні риси свого темпераменту, виховувати в собі позитивні й усувати негативні риси характеру.

 • Як воля впливає на формування характеру людини?

Часто говорять про силу або слабкість характеру, розуміючи під цим ставлення людини до труднощів, наявність у неї цілеспрямованості та волі. У процесі будь-якої діяльності людини виявляються різноманітні властивості її розуму: здатність планувати роботу і виконувати заплановане. Щоб досягти мети, необхідно працювати. У праці проявляється воля, необхідна для мобілізації духовних і фізичних сил, для досягнення поставленої мети. Вольові якості людини є важливою складовою частиною її характеру. Вольовим людям притаманні такі риси характеру, як цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, стриманість, дисциплінованість, надійність.

Якою ж повинна бути особистість у сучасному світі, щоб про неї сказали: « Це Людина з великої літери»? Над цим питанням міркував Редьярда Кіплінг у своїй поезії « Якщо…»ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку

 • Сьогодні ви на мить станете психологами – науковцями і винайдете модель сучасної людини, звичайно ж, за змістом твору Кіплінга.

Проблемне запитання: «Якою ж повинна бути особистість у сучасному світі?».

ІV. Актуалізація знань учнів

 • Щоб краще зрозуміти текст вірша, нам треба дослідити, який темперамент має сам автор поезії.

 • На минулому уроці ми ознайомилися з життям Кіплінга. Скажіть, якою людиною він був? ( оптимістом, сильним духом, вірним своїм переконанням, рішучим, упевненим у своїх силах…). Доведіть свої думки і наведіть факти з життя письменника.

Робота в групах

Психологічне дослідження: за характеристиками темпераментів визначити темперамент Кіплінга( кожна група отримує картку з описанням одного з чотирьох видів темпераменту, роблять висновок, чи притаманний цей вид письменнику)

Картки

Сангвінік має сильний, врівноважений, рухливий тип нервової системи, швидко пристосовується до нових умов, швидко сходиться з людьми, товариський. Почуття легко виникають і змінюються, емоційні переживання, як правило, неглибокі. Міміка багата, рухлива, виразна. Дещо непосидючий, вимагає нових вражень, недостатньо регулює свої імпульси, не вміє суворо дотримуватись виробленого розпорядку життя, системи у роботі. У зв’язку з цим не може успішно виконувати справи, що вимагають рівної затрати сил, тривалої і методичної напруги, посидючості, сталості уваги, терпіння. За відсутності серйозних цілей, глибоких думок, творчої діяльності виробляються поверховість і мінливість.

Холерик має сильну, але неврівноважену нервову систему, вирізняється підвищеною збудливістю. Йому властиві різкість і поривчастість рухів, сила, імпульсивність, яскрава виразність емоційних переживань. Внаслідок неврівноваженості, захопившись справою, схильний діяти з усіх сил, виснажуватись більше, ніж слід, але часто будь-яка дрібниця може звести все нанівець. Маючи позитивні суспільні інтереси, така людина виявляє темперамент у ініціативності, енергійності, принциповості. Але за їх відсутності холеричний темперамент часто виявляється у дратівливості, афективності, нестриманості, запальності, нездатності до самоконтролю за напружених обставин.

Флегматик має сильну, врівноважену, але інертну нервову систему. Характеризується порівняно низьким рівнем активності в поведінці, нові форми якої виробляються поступово, але є стійкими. Поступливий та спокійний у діях, міміці і мові, вирізняється рівністю, постійністю, глибиною почуттів і настроїв. Він наполегливий та впертий “працівник життя”, він рідко “зривається”, не схильний до афектів, розрахувавши власні сили, доводить справу до кінця, рівний у відносинах, в міру товариський, не любить говорити зайвого, економить сили. Залежно від умов в одних випадках флегматик може характеризуватись “позитивними” рисами – витримкою, глибиною думок, сталістю, ґрунтовністю, в інших – млявістю, байдужістю до оточуючого, лінощами, бідністю і слабкістю емоцій, схильністю до виконання одних лише звичних дій.

Меланхолік вирізняється загальною слабкістю нервової системи. У меланхоліка реакція часто не відповідає силі подразника, наявна глибина і сталість почуттів при слабкому їх вираженні. Йому важко довго на чомусь зосереджуватись.

http://os1.i.ua/3/1/6050726_ae170e10.gif

V. Висновок: Кіплінг був більше холериком, хоча має деякі риси сангвініка ( його називали « хлопчиком із залізним характером», був цілеспрямованим, у коледжі Вествард-Хо не вдалося зламати його як особистість, вочевидь, тому, що він не бунтував проти її порядків. За п'ять років він притерпівся і навіть увійшов у смак грубих розіграшів і хлоп'ячих витівок. А, головне, підліток повірив у необхідність і користь уроків підлеглості. Це дозволило йому зберегти самоповагу.

Учитель:

 • Отже, тільки така людина у своїх творах буде зображувати впевнену в собі особистість, яка цілеспрямовано йде до своєї мети і поважає усіх, хто її оточує. Прикладом такого твору і є вірш « Якщо…», написаний у формі листа своєму синові.

VІ. Ідейно – художній аналіз поезії « Якщо…»

1. Слово вчителя про історію написання поезії

2. Виразне читання вчителем вірша

Якщо... (Переклад Є. Сверстюка)

Як вистоїш, коли всі проти тебе –

Упали духом і тебе кленуть,

Як всупереч усім ти віриш в себе,

А з їх невіри також візьмеш суть;

Якщо чекати зможеш ти невтомно,

Оббріханий – мовчати і пройти

Під поглядом ненависті, притому

Не грати цноти, ані доброти;

Як зможеш мріять – в мрійництво не впасти,

І думать – не творити думки культ,

Якщо Тріумф, зарівно як нещастя,

Сприймеш як дим і вітер на віку;

Якщо стерпиш, як з правди твого слова

Пройдисвіт ставить пастку на простих,

Якщо впаде все, чим ти жив, і знову

Зумієш все почати – і звести;

Якщо ти зможеш в пориві одному

Поставить все на карту – і програть,

А потім – все спочатку, і нікому

Про втрати й слова навіть не сказать;

Якщо ти змусиш Серце, Нерви,

Жили Служити ще, коли уже в тобі

Усе згоріло, вигасло – лишилась

Одна лиш Воля – встоять в боротьбі;

Як зможеш гідно річ вести з юрбою

І з Королем не втратиш простоти,

Якщо усі рахуються з тобою –

На відстані, яку відміриш ти;

Якщо ущерть наповниш біг хвилини


Снагою дум, енергією дій,

Тоді весь світ тобі належить, сину,

І більше: ти Людина, сину мій.
3. Створення психологічної моделі особистості з елементами бесіди

На дошці – фігура людини, на яку учні будуть прикріплювати визначені ними риси характеру


 • Визначте тему, ідею, основну думку вірша.

Тема:заповіт батька синові, порада людині зберегти цілісність своєї душі, відкриваючи новий світ.

Ідея:уславлення сильної особистості, здатної за будь-яких умов і обставин залишатися Людиною, протистояти ницим смакам і думкам юрби, залишатися гідним у стосунках із можновладцями, робити добрі справи, не хизуючись цим.

Основна думка:людиною має право називатися лише той, хто в будь-яких ситуаціях прагне і вміє залишатися самим собою.


 • Поясніть рядки «Як вистоїш, коли всі проти тебе –

Упали духом і тебе кленуть…».

 • Яка риса характеру людини проявляється в такій ситуації?

Риса характеру: витривалість.

 • Про що говорять рядки: «Як всупереч усім ти віриш в себе,

А з їх невіри також візьмеш суть…»

Риса характеру: віра в свої сили, уміння аналізувати дії інших.

 • Як розумієте слова: «Якщо чекати зможеш ти невтомно…»

Риса характеру: терплячість. • Про яку рису людини говорить автор із цих рядків: « Оббріханий – мовчати і пройти під поглядом ненависті, притому не грати цноти, ані доброти».

Риса характеру:твердість духу.


Якщо Тріумф, зарівно як нещастя,

Сприймеш як дим і вітер на вікустриманість

Якщо впаде все, чим ти жив, і знову

Зумієш все почати – і звестивпертість

Якщо ти зможеш в пориві одному

Поставить все на карту – і програть,

А потім – все спочатку, і нікому

Про втрати й слова навіть не сказатьсамокритичність

Якщо ти змусиш Серце, Нерви,

Жили Служити ще, коли уже в тобі

Усе згоріло, вигасло – лишилась

Одна лиш Воля – встоять в боротьбізібраність

Як зможеш гідно річ вести з юрбою

І з Королем не втратиш простотичесність

Якщо усі рахуються з тобою –

На відстані, яку відміриш титовариський

Якщо ущерть наповниш біг хвилини

Снагою дум, енергією дійенергійність

Релаксація з класом
4. Робота в групах з таблицею. У праву колоночку записати риси характеру людини у ситуації, описаній у лівій колоночці
5. Виступи груп. Колективне обговорення кожної якості людини

6. Учитель:

- Якими художніми засобами поет змальовує людину?( основні:метафори, алегорія, анафора)

- Яка роль анафори в тексті?

7. Висновок

- Отже, якою повинна бути особистість, щоб мати велике звання « Людина»?


VІ. Підсумкова бесіда

VІІ. Оцінювання досягнень учнів

VІІІ. Домашнє завдання: вивчити напам’ять вірш « Якщо…», ідейно – художній аналіз поезії.

 


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка