Урок „Бізнес-гра” з алгебри та початків аналізу в 11 класі Тема уроку: Похідна Тип уроку: Урок систематизації і узагальнення знаньСкачати 196.77 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір196.77 Kb.
#25235
ТипУрок
Вступ

Перетворення, що відбуваються в Україні в різних аспектах соціального життя, вимагають розробки нових підходів до розвитку системи освіти, і зокрема нових технологій, що забезпечують досить високий рівень математичної підготовки школярів. Нові технології навчання повинні забезпечувати не лише достатній рівень математичної підготовки учнів, а бути переорієнтовані на особистість, створювати умови для досягнення кожним учнем заданого рівня знань, умінь і навичок.

З принципів гуманізації освіти, які апелюють до індивідуалізації та диференціації навчання, випливає необхідність забезпечити кожній дитині можливість відчути радість від навчання, творчості.

Принцип активності дитини в процесі навчання був і залишається одним з найважливіших в дидактиці.

Математика ― строга, складна і глибока наука. Завдання вчителя полягає в тому, щоб розкрити учням її емоційний бік. Цього можна домогтися уроками, які пробуджують цікавість, фокусують увагу і зосередженість ― нестандартними уроками. Нестандартний урок не вкладається в рамки виробленого і сформульованого дидактикою. На цьому уроці можна не дотримуватися чітких етапів, традиційних видів роботи. Характерною рисою такого уроку є інформаційно-пізнавальна система навчання оволодіння готовими знаннями, пошук нових, розкриття внутрішньої суті явищ через гру, змагання або конкурс.

Нестандартний урок максимально стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу школярів. На цьому уроці можна застосовувати нетрадиційні форми роботи з дітьми, використовувати власні дидактичні матеріали.
Для прикладу наведу урок в 11-му класі з теми „Похідна” під назвою „Бізнес-гра”


Урок „Бізнес-гра”

з алгебри та початків аналізу

в 11 класі

Тема уроку: Похідна

Тип уроку: Урок систематизації і узагальнення знань.

Мета уроку:повторити теоретичний матеріал з теми «Похідна»; перевірити в учнів уміння і навички знаходження похідних

елементарних функцій,і знаходження їх значень в заданих точках;розвивати навички самостійної пізнавальної діяльності та вміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях.

Обладнання: картки, таблиця похідних елементарних функцій, бланки-звіти.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Учні класу поділяються на чотири команди-фірми („”,„”,„”,„”). Члени команди обирають «директора» фірми, в обовязки якого входить розподіл завдань між підлеглими. В кожну команду-фірму призначаються незалежні «бухгалтери» для підрахунку балів, здобутих відповідною командою і занесення результатів в бланки-звіти та «ревізор» який перевіряє правильність виконання завдань, що пропонуються командам на картках.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Історичні відомості.

1) Роботи якого вченого передували відкриттю похідної?

Роботи П’єра Ферма, який 1629році запропонував способи знаходження найбільших і найменших значень функції, проведення дотичних до довільних кривих, що фактично спиралися на застосування похідних.

2) Хто побудував теорію диференціального числення?

В 1666 році Ньютон і незалежно від нього Лейбніц. Ньютон прийшов до поняття похідної, розв’зуючи задачі про миттєву швидкість, а Лейбніц розглядаючи геометричну задачу про проведення дотичної до кривої.

3) Хто вперше почав використовувати грецьку букву  для позначення приросту аргументу і приросту функції ?

Ейлер у роботі “Диференціальне числення”(1755) розрізняв локальний екстренум і найбільші і найменші значення фупкції на певному відрізку. Він вперше почав використовувати для позначення приростів.

4) Хто ввів позначення похідної і ?

Французький математик Жозеф Луї Лагранж.

2. Висловлення відомих вчених про похідну .

3. Доведення правил диференціювання і виведення формул похідної степеневої функції.

4. Усні вправи.

1) Знайти похідну функцій.2) Знайти такі значення m,n і p, щоб виконувалась рівність:ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми, мети уроку.

ІV. Розв’язування вправ.

1. Математичний диктант.

І варіантВідповідіІІ варіантВідповіді2. Виконання завдання на картці .

3. Усні вправи.

3)

Починаючи з якого порядку похідна дорівнює 0 для будь-якого x

4) При якому значенні x,

4. Аукціон.

Кожна команда виставляє на аукціон свою функцію,похідну якої пропонує знайти іншим командам . Завдання розвязує та команда, яка пропонує за його виконання найвищу кількість балів. Якщо команда, яка виграла лот, виконала вірно завдання, то вона отримує названу кількість балів, якщо ні-з неї знімається така ж кількість балів.

5. Похідні обернених тригонометричних функцій. .

Диференціювання обернених тригонометричних функцій

у=arcsinx;

y=arccosx;

y=arctgx;

y=arcctgx;Розв’язати:6. Виконання завдання по картці ІІ

7. Підсумок після двох етапів

8. Завдання підвищеної складності.

а) Диференціювання неявних функційЗавдання

Знайти похідну неявних функційб). Гіперболічні функціїДовести:9. Усні вправи

5). Розв’яжіть нерівність .10. Виконання завдання по картці ІІІ

V. Підсумок уроку .

Підведення підсумку уроку - змагання .

Визначення фірми - переможця .

Картка I. ““Картка I. ““


Картка I. ““
Картка I. ““Розв’язки

I. ““I. ““I. ““Картка IІ. ““
Картка ІI. ““
Картка ІI. ““

Картка ІI. ““Розв’язки

ІI. ““

IІ. ““
ІI. ““IІ. ““

Картка IІI. ““ ““ ““ ““
Розв’язки

ІII. ““ ““ ““ ““ФІРМА “”

п/п

Прізвище, ім’я
I
II
III
Всього

Оцінка

1

Фесенко Ірина
5555

20

465

15

235

10

45

11

2

Погорелова Марина

48

15

6

45

9

4

4

19

9

3

Неестерук Ірина

42

4

4

45

9
0

13

6

4

Дивніч В’ячеслав

34
0

3555

18

3

3

21

10

5

Захаренко Олеся

48
0

24

6

24

6

12

6

6

Стьоганцева Людмила

24
0

26

8
0

8

5

7

Пантюк Вікторія

12

4

4

02

2

2

2

8

5

8

Бондаренко Ольга

38

2

2

2

2

3

3

5

3

9

Непомняща Любов

9
0

32

5

3

3

8

5
255
36
74
29

394
ФІРМА “”

пп

Прізвище, ім’я
I
II
III
Всього

Оцінка

1

Лабунська Анна
115555

22

255

12

231156

18

52

12

2

Захаренко Анна

44
0

345

12

25

7

19

10

3

Успаленко Руслана

13

2

2

25

7

2336

14

23

10

4

Гомзяк Ілона

29

5

5

255

12

23

5

22

10

5

Гоню Василь

39

4

4

15

6

2336

14

24

10

6

Дмитренко Валентина

12

12

3

325

10

23

5

18

9

7

Устенко Оксана

8
0

1

1

2

2

3

2

8

Слобоженко Юлія

3

4

4

2

2
0

6

4

9

Навроцька Ольга

4
0

25

7

26

8

15

7
152
40
69
73

334
ФІРМА “”

пп

Прізвище, ім’я
I
II
III
Всього

Оцінка

1

Лабунська Олександра
115555

22

676555

34

21666

21

77

12

2

Петрашенко Олександр

23

2

2

1

1

36

9

12

6

3

Гордієнко Оксана

202

2
0

2

2

4

Гайсинюк Сергій

19244

10
0

10

6

5

Салівонов Володимир

12

-3

-3

233

8

311

5

13

6

6

Герасименко Тетяна

16

15

6

3

3

1

1

10

6

7

Козієнко Віталій

71

1
0

9

6

8

Токар Вікторія

6

2

2

32

5

2

2

9

6

9

Кравець Наталія

40

0
0

0

1
107
29
64
38

265
ФІРМА “”пп

Прізвище, ім’я
I
II
III
Всього

Оцінка

1

Слобоженко Роман
1

1

36565

25

41565

21

47

11

2

Бартош Валентина
215

8

25

7

2

2

17

8

3

Герасименко Євген0

2

2

2

2

4

2

4

Пелих Олександр

11
0

24

6

42

6

23

10

5

Ярмолюк Денис

13
0

15

6
0

29

10

6

Коротенко Тетяна

17

2

2

1

1
0

20

10

7

Лобас Віталій

35

2214

9

44

8

413

8

60

12

8

Шарахов Руслан

1
0

2

2
0

3

2

9

Калитюк Тетяна

6
0
0
0

6

3

10

Герасименко Юрій

12
0

45

9

4

4

25

10

11

Маліновська Галина

3
0

1

1
0

4

2
98
20
67
43

228
Висновок

Проведення нетрадиційних уроків сприяє математичному розвитку учнів, вихованню у них інтересу до математики, активізуює пізнавальну діяльність, вносить різноманітність і емоційне забарвлення у навчальну роботу, розвиває увагу, кмітливість, почття змагання, взаємодопомоги. Разом з тим підготовка до таких уроків вимагає великої роботи вчителя, займає багато часу. Тому доцільно і реально проводити по одному такому уроку з кожної теми, а в старших класах уроки-лекції, уроки семінари можливо й частіше.

Література:
1. Ж.”Рідна школа” №9, 1999 р.

2. Н.П.Волкова.Педагогіка.Київ.Видавничий центр “Академія”, 2001р.

3. Н.Є.Мойсею.Педагогіка.Київ,2001 р.

4. Алгебра и начала анализа .Под ред. А.Н.Колмогорова.М.»Просвещение»,1983 г.

5. В.Е.Кузмичев.Законы и формулы физики.

6. Р.Є.Лепп, Г.Л. Єндрюс.Фізика ядерного випромінювання (Переклад з англійської).

7. Д.В.Сивухін.Загальний курс фізики.

8. С.У.Гончаренко.Фізика.11 кл., 2000 р., рекомендована МО України.9. М.І.Шкіль,З.І.Слєпкань,О.С.Дубенчук.Алгебра і початки аналізу 10-11 клас.

 Скачати 196.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал