Урок Біосфера та її межі. Кругообіг речовин у біосферіСкачати 225.82 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір225.82 Kb.
#18906
ТипУрок
Методична розробка циклу уроків

з теми 6:

Популяція. Екосистема.Біосфера.

«Біосфера»

(біологія – 11 клас)

Урок 1. Біосфера та її межі. Кругообіг речовин у біосфері.

Мета уроку: Дати уявлення про оболонки Землі, сформулювати поняття про біосферу, її межі та функціональні компоненти. Розкрити суть вчення

В.І. Вернацького про біогеохімічні цикли та ноосферу. Розглянути коло обіги речовин у біосфері на прикладі Карбону, Нітрогену, Оксигену. Продовжити формувати вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки; виховувати любов до всього живого, розвивати гармонійне співіснування природи і людини.Обладнання: портрет В.І. Вернацького, таблиці: „Оболонки планети Земля”, „Межі біосфери”, „Колообіг Карбону в біосфері”, „Колообіг Нітрогену в біосфері”, „Колообіг Оксигену в біосфері”.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Методи та прийоми:

 • Інформаційно-рецептивний: бесіда, робота з підручником, робота в групах;

 • Репродуктивний: складання таблиці;

 • Проблемно - пошуковий: самостійне складання схем, пошук відповідей на проблемні питання, формулювання висновків;

 • Дослідницький: домашнє завдання творчого характеру.

Між предметні зв’язки: географія, фізика, хімія.

Базові поняття і терміни: літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера, ноосфера, кругообіг води, Карбону, Нітрогену.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Повідомлення завдань розділу „Планетарна роль живої речовини”. Поурочне планування, проведення практичної роботи, тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів.

Найголовніша проблема людства – екологічна проблема.

Повідомлення теми та завдань уроку.Девіз кроку: „Природа – такий же унікум, як картина Рафаеля. Знищити її легко, відновити неможливо” І.П. Бородін.

Фронтальна бесіда.

Поясніть як ви розумієте цей вислів.Екологічна хвилинка (див. додаток)

ІІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів.

Фронтальна бесіда.

 1. Пригадайте з курсу географії, які оболонки оточують Землю?

 2. Що таке біосфера?

 3. Що таке коло обіг речовин?

 4. Які ділянки виділяють у спектрі сонячного випромінювання? Яке їх значення для живих істот?

 5. Як ви розумієте поняття „екологічне мислення”?

Висновок: Наша планета Земля має три оболонки: тверда (літосфера), рідка (гідросфера) і газоподібна (атмосфера). Всі живі організми утворюють біосферу. В біосфері та між оболонками Землі відбуається постійний коло обіг речовин. Живі організми існують завдяки озоновому екрану, оскільки відбувається короткохвильове ультрафіолетове сонячне випромінювання, яке згубно діє на живу матерію.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Самостійна робота з підручником. § 36 ст. 136

Складання опорного конспекту за участі таблиці:

Оболонки планети Землі”
Висновок про оболонки Землі за схемою.

2. Групова робота. Повідомлення учнів.

Історична сторінка..

1875 р - поняття „біосфера” запропонував австрійський учений Едуард Зюсс.

Вчення про біосферу створив видатний український вчений В.І. Вернадський.

1927 рік – термін „ноосфера” запропонували французькі філософи Едуард Леруа та П’єр Тейар де Шарден

3. „Мозковий штурм”

- Чому для розв’язання будь-яких проблем людина має підходити з позиції екологічного мислення?

- Який існує зв’язок законів природи і факторів, які визначають розв’язок людського суспільства?

- Чому ноосфера – якісно нова форма організації біосфери?Висновок: Людина як частина природи повинна підпорядковуватися її законам, а не намагатися їх змінити.

4. Розповідь учителя про живу речовину біосфери, її властивості та функції.

Сукупність усіх живих організмів нашої планети В.І. Вернадський назвав живою речовиною. Основними її характеристиками є сумарна біомаса, хімічний склад і енергія.


 1. Складання схеми

Властивості живої речовини” 1. Бесіда

  • Що таке жива речовина біосфери?

  • Яка роль зелених рослин в біосфері?

  • Що забезпечує функціонування біосфери як єдиної цілісної екосистеми?

7. Складання схеми.

Біохімічні функції живої речовини”8. Бесіда

 • Як аеробні організми впливають на газовий склад атмосфери?

 • Під впливом яких організмів в довкіллі з’являється метан, сірководень, азот?

 • Які хімічні сполуки з’являються в атмосферному повітрі під час окислювально-відновних реакцій при діяльності залізобактерій?

 • Які організми накопичують в собі сполуки кальцію?

Практична робота №3

Тема: Скласти схему кругообігу речовин.

Мета: Закріпити вміння учнів складати схеми; на основі набутих знань визначати основні ланки коло обігу, вміння знаходити взаємозв’язки кожної ланки та визначати її значення в біосфері.

Обладнання: таблиці „Колообіг Карбону в біосфері”, „Колообіг Нітрогену в біосфері”, „Колообіг Оксигену в біосфері”, малюнки, підручник біології 11 класу.

Хід роботи

Виконуючи роботу ви повинні ознайомитися з колообігом речовин в біосферіст. 167 підручника.

Варіант 1 „Колообіг Оксигену в біосфері”

Варіант 2 „Колообіг Нітрогену в біосфері”

Варіант 3 „ Колообіг Карбону в біосфері”

Завдання. 1. Визначити основні ланки колообігу.

 2. Які взаємозв’язки існують між організмами в колообігу?

 3. Яке значення кожної ланки в біосфері?

 4. Замалюйте схему коло обігу речовин.

Зробіть висновки, давши відповідь на запитання:

 1. Що станеться з колообігом будь-якої речовини при порушенні ланки?

 2. Як людина впливає на коло обіг речовин у біосфері?

Висновок:

V. Осмислення об’єктивних зв’язків і взаємозалежності у вивченому матеріалі.

Заповнити таблицю.

Межі біосфери”Межі біосфери

Максимальна глибина чи висота, на якій виявлені живі організми.

Живі організми

1. Літосфера

2 – 4 км

1,5 – 15 кмбактерії

2. Гідросфера

11 км

Гідробіоннти, які заселили всі зони світового океану

3. Атмосфера

22 км

Спори, цистиVІ. Узагальнення та систематизація знань.

 1. Які ви знаєте зовнішні оболонки Землі?

 2. Що таке біосфера? Хто створив вчення про біосферу?

 3. Чому біосферу вважають єдиною глобальною екосистемою нашої планети?

 4. Що таке ноосфера? Чим вона характеризується?

 5. Яке значення вчення В.І. Вернадського? Про ноосферу?

 6. Чому біосфера не становить окремі оболонки Землі?


VІІ. Підсумки уроку.

Діти спілкуються між собою, відповідаючи на запитання: „Що вас вразило на уроці?”


VІІІ. Повідомлення домашнього завдання.

 1. Опрацювати матеріали підручника §36, 37

 2. Намалювати малюнок „Що чекає нашу планету в майбутньому?” (для дітей з художніми здібностями)

 3. Написати твір „Новоукраїнка - моє рідне місто, яке я люблю” (для дітей з лінгвістичними здібностями)

 4. Уявіть себе екологами, які вивчають екологічне забруднення. Складіть карту „Екологічні забруднення м. Новоукраїнка”

Література.

 1. Підручник „Загальна біологія” – 11 клас. М.Є. Кучеренко – К. Генза, 2004

ст. 163 – 171

 1. Позакласні біологічні заходи. Випуск 3 / Упоряд. К.М. Задорожній. – Х. Вид. група „Основа” 2006 р.

 2. Учитель року – 2004. Біологія „Розробки переможців”/ А.О. Коваленко – Х. Вид. група „Основа” 2004 р.

 3. Відкриті та нестандартні уроки біології. Метод. Посібник./ Ю.М. Абдуліна. – Х. Вид. група „Основа” 2004 р.

 4. Атестація вчителя. Уроки біології. / Упоряд. К.М. Задорожній. – Х. Вид. група „Основа” 2006 р.

 5. Навчальні ігри на уроках біології / Упоряд. К.М. Задорожній. – Х. Вид. група „Основа” 2006 р.

 6. Журнал Біологія № 28. Жовтень 2006 ст. 26 – 27

Урок 2. Роль живих організмів у перетворенні оболонки Землі

Мета уроку: Сформувати уявлення про роль живих організмів у перетвореннях оболонок Землі. Розвивати логічне мислення, уяву, творчий потенціал кожної дитини, продовжувати формувати вміння порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Виховувати в учнів стійку потребу в знаннях. Формувати екологічне мислення.

Обладнання: „Грунт”, колекція „Склад грунту”, корисні копалини.

Тип уроку: комбінований.

Методи та прийоми:

 • Інформаційно-рецептивний: бесіда, робота з підручником, робота в групах;

 • Репродуктивний: складання таблиці;

 • Проблемно - пошуковий: самостійне складання схем, формулювання висновків;

Між предметні зв’язки: географія, хімія.

Базові поняття і терміни: осадові породи, крейда, вапняк, фосфорити, апатити, вугілля, торф, залізні руди, гумус.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів.

Фронтальна бесіда.

 1. Що таке біосфера та ноосфера?

 2. Які є межі біосфери?

 3. Перелічите властивості живої речовини.

 4. Які функції виконує жива речовина?

Ви мали можливість бути екологами. Продемонструйте будь – ласка, ваші успіхи, яких ви досягли в цій діяльності.

(Робота зі схемою „Яким чином людина впливає на коло обіг речовин у біосфері?” Біля дошки працюють три учні. Учні презентують свою роботу, коротко пояснюючи її виконання.)

Аналіз схем зроблених екологами, виставлення оцінок. Висновки.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та завдань уроку.

Девіз нашого уроку: „Ми зв’язані з усім живим у природі”

А. Швейцар

Поясніть зміст цього виступу, зв’язавши з темою нашого уроку. Зробіть висновок.

Пригадайте з курсу географії: 1. Що таке грунт як середовище існування живих істот

 2. Які організми його населяють?

 3. Що таке гумус?

 4. Які організми беруть участь у процесах ґрунтоутворення і відкладанні осадових порід?

 5. Що таке озоновий екран атмосфери?

Проблема уроку: Які живі організми змінюють оболонки Землі?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Живі організми беруть участь у процесах відкладання осадових порід, ґрунтоутворенні, формуванні атмосфери. Таким чином, вони активно впливають на формування оболонок Землі.

Щоб дати відповідь на проблемне питання уроку використовується інтерактивна форма роботи „Спільний проект”. Учні класу об’єднуються в 4 групи: „Геологи”, „Агрономи”, „Аналітики”, „Експерти”.

Кожна група отримує завдання різного змісту, що висвітлює вирішення проблеми з різних боків. Після завершення роботи кожна група звітує; на дошці прикріплює у вигляді схеми свою точку зору на дане питання. В результаті з відповідей представників груп складається спільний проект, що різнобічно розкриває тему. Група експертів рецензує отриману інформацію та за необхідністю доповнює її.Завдання для робочих груп.

Геологи” Опрацюйте §38 ст. 172 стаття „Яка роль живих організмів в утворенні осадових порід?” Розгляньте мал. 153, 154. Складіть схему „Основні осодочні породи, та як живі організми беруть участь в процесах руйнування гірських порід.

Агрономи” Опрацюйте статтю в підручнику § 38 ст. 173 „Яка роль живих організмів у процесах ґрунтоутворення?” Розгляньте малюнок 155. Складіть схему „Мешканці грунту та їх роль в ґрунтоутворенні”

Аналітики” Опрацюйте статтю в підручнику § 38 ст. 174 „Як живі організми впливають на газовий склад атмосфери?” Порівняйте склад атмосфери на початку утворення біосфери і сучасний стан атмосфери.Експерти” ” Опрацюйте статтю в підручнику § 38 ст. 175 „Негативний вплив господарської діяльності людини на забруднення атмосфери”. Зробіть висновки.

V. Осмислення об’єктивних зв’язків і взаємозалежності у вивченому матеріалі.

Завдання. Заповніть пропущені місця у схемах (для кожного учня приготовлена схема на окремому листку, де учень заповнює схему)

С
Основні осадочні породи біогенного походження

хема 1


СаСО3

Вапняк , крейда, мармур
Схема 2


Організми грунтоутворювачі


Бактерії
С
Діяльність організмів, які впливають на газовий стан атмосфери
хема 3


фотосинтезуючі ціанобактерії


VІ. Узагальнення та систематизація знань.

Виберіть правильні твердження.

На дошці написані твердження. Вчитель читає,, учні виписують тільки правильні твердження.


 1. Осадочні породи формуються на дні водойм.

 2. Із залишків молюсків, форамініфер, радіолярій виникають осадочні породи.

 3. Осадочні породи: глина, пісок.

 4. Вапняковий мул утворений з глини.

 5. Кремнеземові осадочні породи утворилися з діатомових водоростей.

 6. Кам’яне вугілля утворилося з гумусу.

 7. Живі організми беруть участь у процесах руйнування гірських порід.

 8. Мешканці ґрунту не впливають на його біологічні властивості.

 9. Атмосферний кисень має фотосинтетичне походження.

 10. Організми впливають на концентрацію азоту в атмосфері.

Правильні відповіді: 1,2,5,7,9,10.
VІ. Підсумок уроку.

Пригадайте початок уроку. Дайте відповідь на проблемне питання: „Які живі організми змінюють оболонки Землі?”Виставлення оцінок і їх аналіз.

VІІ. Повідомлення домашнього завдання.

 1. Завдання репродуктивного характеру: вивчити § 38.

 2. Завдання творчого характеру: скласти ребуси, використовуючи терміни уроку.

 3. Завдання проблемно-пошукового характеру: кожному учню на окремих листках дано тему повідомлення, яке треба підготувати на наступний урок. Тема: „Діяльність людини і сучасний стан біосфери”Урок 3. Господарська діяльність людини і її вплив на біосферу.

Мета уроку: Сформулювати уявлення про діяльність людини як геологічну силу, яка активно змінює всі оболонки Землі. Показати сучасний стан біосфери і необхідність екологічного мислення для розв’язання проблем, які стоять перед людством. Допомогти учням вибрати посильний для них вклад в спаву збереження навколишнього середовища. Формувати в учнів ціннісні орієнтації на збереження природи, уміння гармонійно взаємодіяти з довкіллям і безпечно жити у високотехнічному суспільстві.

Обладнання: плакат з надписом ”Проблеми біосферної кризи”, фотографії, ілюстрації: „забруднення атмосфери”, „Вимерлі види тварин в ХVІІ – ХХ ст.., схема ”Тепличний ефект”, „Проблема питної води”; надписи спеціальностей (кореспонденти газети „Новоукраїнські новини”, „21 канал”, „Новий погляд”, еколог, статистик, метеоролог, лісник, міністр енергетики, гідробіолог, міністр агропромислового комплексу, мер м. Новоукраїнки)

Форма уроку: прес-конференція з елементами ділової гри.

Базові поняття і терміни: демографічний вибух, перенаселення, ерозія грунтів, зрошення, урбанізація, мегаполіс, природні ресурси, раціональне використання природних ресурсів.

Методи та прийоми:

 • Інформаційно-рецептивний: діалог;

 • Проблемно - пошуковий: знання відповідей на поставленні питання, формулювання висновків;

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ . Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вчитель. У процесі свого історичного розвитку вид Людина розумна поступово втратила свою залежність від природи. На певному етапі розвитку цивілізації людина почала активно перетворювати природу і її вплив на довкілля зростав з кожним століттям, доки не став провідним екологічним фактором. Але діяльність людини, яка визначає нині обличчя нашої планети, поставила її перед складним вибором: або і далі жити за принципом „після нас хоч потоп”, нехтуючи законами природи, або ж розвивати те, що американський еколог Ольдо Леопольд називав „екологічною освітою” , тобто відповідальність перед наступними поколіннями людей за стан нашої планети. Перелік екологічних проблем, породжених діяльністю людини, чималий. Невирішеність цих проблем поставило людство на межу біосферної кризи, яка загрожує самому його існуванню. Розглянемо ці проблеми на прес – конференції: „Діяльність людини і сучасний стан біосфери”.

На запитання кореспондентів відповідатимуть спеціалісти різних галузей наук.

Прес – конференцію почнемо з виразів, які дадуть нам глибше зазирнути в суть проблеми:

Від того, що ми будемо знати, залежить те, ким ми станемо”

Ж. Ростан.

Я насмілюся стверджувати, що з усіх знань це найкорисніші для нас знання – знання природи, її законів”

Ж. – Б. Ламарк.

Кореспондент газети „Новий погляд”

Ми стоїмо на межі біосферної кризи. Які проблеми стоять перед людством, що загрожують існуванню самої людини?Статистик: Причиною багатьох проблем, які стоять перед людством є швидке збільшення населення нашої планети. За підрахунками вчених у VІІ тис. до н. е. населення Землі не перевищувало 10 млн. осіб;

на початку нашої ери – 300 млн.,

в середині ХVІІ ст.. – 700 млн.,

у 1970 р – 3,6 млрд.,

а в 1990 р. - 5,3 млрд. осіб

прогнози до 2030р – 9 млрд.

Лише за останні 50 років населення Землі збільшилося вдвічі, що дає підстави стверджувати про справжній демографічний вибух, наслідки якого загострює проблему забезпечення його продовольчими ресурсами. Отже, стоїть проблема перенаселеності певних регіонів, щоб забезпечити ресурсами необхідними для існування людини.
Кореспондент газети „21-канал”

Щоб забезпечити населення продовольчими продуктами зумовлює щорічне збільшення площі орних земель. Який сучасний стан ґрунтів нашої планети, та нашого Новоукраїнського регіону?Міністр агропромислового комплексу.

Внаслідок ерозії та інших процесів запаси гумусу нашої планети щорічно зменшуються приблизно на 24 млн. тонн, а площа пустель лише за останні 25 років збільшилася на 120 млн. га. Якщо процеси ерозії ґрунтів своєчасно не зупинити, то вже наприкінці ХХІ ст. майже третина всіх орних ґрунтів може стати непридатною для с/г використання. В Ново українському районі багато орних земель своєчасно не зорюються, правильно не обробляються, поля заростають бур’янами, які виснажують землю. Надмірна кількість пестицидів забруднюють природні екосистеми, продукти харчування, питну воду, з якими вони можуть потрапляти в організм людини, що спричиняє захворювання дорослих і дітей. Тому ця проблема стоїть невирішеною.Кореспондент газети „Новий погляд”

Чому великі міста та їхні околиці є прикладом забруднення промисловими та побутовими відходами? Які проблеми з цього питання є у Новоукраїнці?Мер м. Новоукраїнка.

Нині в містах проживає 40% населення нашої планети, хоча вони займають не більше 0,5% її площі. Великі міста та їхні околиці є прикладом природного середовища, найспотворенішого діяльністю людини: руйнування природних екосистем, забруднення промисловими та побутовими відходами, інтенсивний рух транспорту. Причина в цьому – низький рівень екологічного мислення у населення. Люди призвичилися до „моя хата з краю, нічого не знаю”, висипають сміття просто біля своїх будинків. Сміття вчасно не вивозиться, не вистачає транспорту і коштів на реалізацію цієї проблеми, немає підприємств на утилізацію побутових відходів.Кореспондент газети „Новоукраїнські новини”

Останнім часом ми спостерігаємо масове вирубування посадок в нашому місті. За останні роки засуха в літній період не дає дозріти фруктам і овочам.


Лісник.

За підрахунками вчених, протягом останніх 10 тис. років унаслідок діяльності людини, площа лісів на нашій планеті скоротилася не менше ніж на 1/3. і навіть тепер, коли людина починає усвідомлювати катастрофічні наслідки цього процесу, площа лісів щорічно скорочується майже на 17 млн. га. Винищуються ліси, які відіграють провідну роль у підтриманні екологічної рівноваги на нашій планеті. Накопичення в атмосфері призводить до масового знищення видів рослин і тварин.

В нашому місті вирубування лісів призводить до порушення кругообігу води в біосфері, що спричиняє засуху. Тому ми повинні жити за принципом „зрубав дерево – посади три”.

Кореспондент газети „Новий погляд”

Яку небезпеку для довкілля становлять кислотні дощі та руйнування озонового екрана?Еколог

Атмосферу забруднюють шкідливі для людини та інших організмів викиди промисловості, вихлопні гази автотранспорту (сполуки Сульфуру, амоніак, метан, важкі метали)

Особливу небезпеку для довкілля становлять кислотні дощі, спричинені забрудненням атмосфери сірчистим газом (щорічно в атмосферу надходить близько 160 млн. тонн діоксиду сульфуру і натрій оксиду). Ці дощі зумовлюють тяжкі наслідки: стають мертвими прісні водойми, гинуть ліси, спостерігаються значні втрати врожаю. А руйнування озонового екрана внаслідок надходження в атмосферу хлорфторвуглецевих сполук. Ці сполуки використовують у холодильних агрегатах, кондиціонерах, аерозольних балончиках. За підрахунками вчених вже зруйновано до 5% озонового екрана, що може спричинити появу так званих озонових дірок, через які шкідливі ультрафіолетові промені можуть сягати поверхні Землі.

Кореспондент газети „Новоукраїнські новини”

Як людина впливає на гідросферу? Який стан річки Чорний Ташлик?Мер міста.

Діяльність людини негативно впливає і на стан водойми. Виникають проблеми забруднення промисловими і побутовими стоками, пестицидами та добривами, які вимиваються з агроценозів, осушення. Погіршення санітарного стану водойм. Наші жителі забруднюють річку чорний Ташлик різними хімічними, біологічними, фізичними методами. Потрапляння у воду сполук Фосфору і Нітрогену сприяє масовому розмноженню ціанобактерій (Явище, яке називається „цвітіння води”), що спричиню масову загибель інших гідро біонтів (через нестачу кисню) і купатися в такій воді неможливо. Люди, що живуть біля берега, кидають сміття, пташиний послід прямо в річку, що призводить до гибелі риби, молюсків, земноводних.

Масову загибель гідро біонтів спричиняють аварії танкерів з нафтопродуктами, унаслідок чого нафтова плівка вкриває значні площі водойм. Так у Дніпрі майже зникли прохідні осетрові риби через перекриття доступу до нерестилищ із Чорного моря.

Кореспондент газети „21-канал”

Як в Україні зберігаються радіоактивні відходи?Міністр енергетики.

В останні роки загострилися проблеми використання АЕС, які діють у понад 30 країнах світу. Це і розв’язання проблем безаварійної роботи АЕС, і забруднення радіонуклідами територій, які їх оточують, і захоронення відпрацьованого ядерного палива. Так, ще й досі не розроблені надійні способи зберігання радіоактивних відходів: термін експлуатації контейнерів, в яких вони зберігаються, важко зіставити з періодом напіврозпаду радіоактивних сполук (у деяких ізотопів він може перевищувати 24 тис. років)Кореспондент газети „Новий погляд”

Чим зумовлені зміни клімату нашої планети?Метеоролог

Останні роки ми спостерігаємо явище глобального потепління. Причиною зміни клімату Землі є діяльність людини. Зокрема інтенсивний розвиток промисловості та енергетичного комплексу збільшують концентрацію в атмосфері вуглекислого газу. Як ви пам’ятаєте, це явище має назву „тепличний ефект”, унаслідок якого підвищується температура біля поверхні Землі. Якщо цей процес триватиме й далі, то вже до середини ХХІ ст.. температура довкілля може зрости на 5˚С. Це спричинить танення льодовиків і підйом рівня води у Світовому океані на 1-2 м, затоплення понижених місцевостей, а урагани і суховії перетворять на пустелі значні території.Кореспондент газети „21-канал”

Чим зумовлене зникнення видів рослин і тварин? Ми останнім часом чуємо, що різко знижується їх кількість . Що є причиною такого зникнення?Еколог.

Інтенсивний вплив людини на природні біогеоценози спричинив вимирання багатьох видів тварин. Рослин, грибів. За підрахунками вчених, починаючи з 1600 року, тільки птахів зникло 94 види і 164 підвиди, ссавців – 63 види і понад 70 підвидів. Серед яких дикий бик (тур), дикий кінь (тарпан), морська корова, сумчастий вовк, нелітаючий голуб фронт. А кількість зниклих видів безхребетних тварин і грибів взагалі важко підрахувати.

Тепер на межі зникнення понад 25000 видів рослин, 200 – ссавців, 250 – птахів, десятки тисяч видів безхребетних тварин.

Отже, вимирання будь-якого виду організмів збіднює генофонд нашої планети, оскільки він має унікальний набір генів.Учитель.

Сьогодні на прес – конференції ви познайомилися з проблемами біосферної кризи в світі, та деякими екологічними проблемами нашого міста Новоукраїнка. Як уникнути глобальної екологічної кризи на планеті? Які кроки потрібно здійснити для розбудови екологічно стабільного суспільства? Ми ознайомимось на слідую чому уроці. А на цьому прес – конференція закінчена.Урок №4

Тема: Застосування екологічних знань у процесі діяльності людини. Охорона

видового різноманіття організмів.

Мета: Сформулювати поняття про екологічно стабільне суспільство як необхідну умову розвитку людства, показати шляхи збереження видового різноманіття на Землі. Виховувати повагу до життя як найвищої цінності, до всього живого, як унікальної частини біосфери. Розуміння того, що людина – частина природи, і від неї залежить майбутнє планети.

Обладнання: Малюнки – ілюстрації видів рослин і тварин занесених до Червоної книги України, таблиці „Заповідники України”, „Ботанічний сад”, „Зоопарк”.

Форма уроку: комбінований.

Базові поняття і терміни: охорона природи, екологічно стабільне суспільство, раціональне використання ресурсів, біорізноманіття, Червона книга, природоохоронні території.

Методи та прийоми:

 • Інформаційно-рецептивний: бесіда, робота з підручником;

 • Репродуктивний: складання схеми;

 • Проблемно - пошуковий: захист екологічних робіт, пошук відповідей на проблемні питання, формулювання висновків.


Хід роботи

І. Організаційний момент.

ІІ . Створення проблемної ситуації.

Вчитель. Уявіть собі, що на Землі зникли прекрасні квіти, всі тварини. Якою стала б наша планета? Яким би сірим і нецікавим було б життя?

Як допомогти людини, щоб досягти гармонії у своїх відносинах із природою? Як уникнути глобальної екологічної кризи?

Ці проблемні питання ми повинні розв’язати сьогодні на уроці. Щоб вникнути в глибину питання урок почнемо із слів:

Живи в гармонії з природою” (антична мудрість)

Пояснення цього вислову в розумінні дітей.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.


 1. Самостійна робота з підручником.

Прочитати статтю підручника § 40 ст. 181 „Як уникнути глобальної екологічної кризи” та „Які кроки потрібно здійснити для розбудови екологічно стабільного суспільства?”

Запишіть основні тези відповівши на запитання:

 1. Який існує зв’язок між екологією і охороною природи?

 2. Що таке екологічно стабільне суспільство?

 3. Які умови створення екологічно стабільного суспільства?

 4. Як людина застосовує екологічні знання в своїй практичній діяльності?

 5. Що таке акліматизація? Для чого людина здійснює акліматизацію організмів?

Висновок: Допомогти людині досягти гармонії у своїх взаємовідносинах із природою покликана екологія.

Щоб уникнути всеосяжної екологічної кризи, потрібне об’єднання зусиль усіх країн, що дасть можливість виробити і втілити у життя єдину стратегію збереження і поліпшення стану навколишнього природного середовища. А саме – побудувати екологічно стабільне суспільство, яке передбачає заходи екологічної кризи: 1. Контроль за темпами зростання населення.

 2. Раціональне використання енергоресурсів.

 3. Вторинне використання сировини

 4. Екологічно обґрунтовані технології обробітку грунту.

 5. Збереження та примноження лісового фонду, охорони водних та інших природних ресурсів.

.

 1. Захист екологічних рефератів

  • Збереження видового різноманіття організмів.

  • Червона книга України.

  • Зелена книга України.

  • Природоохоронні території.

  • Рослини Червоної книги м. Новоукраїнка.

  • Природоохоронні території м. Новоукраїнка.

ІV. Підсумки уроку.

Оцінювання учнів. Аргументація роботи на уроці.V. Домашнє завдання.

Завдання репродуктивного характеру: вивчити § 40, 41; підготуватися до тематичного оцінювання повт § 36 – 39

Завдання творчого характеру: скласти 4 – 5 тестових завдань до теми уроку.

Завдання високого рівня: написати твір „Мій вклад в охорону навколишнього середовища”, „Я і природа”, „Яким я бачу своє місто в майбутньому”.

Урок 5

Узагальнення матеріалу. Тематичне оцінювання по темі: „Загальна характеристика біосфери .”

Мета уроку: Перевірити якість засвоєння учнями знань з теми „Планетарна роль живої речовини”, розуміння понять: екологія, біосфера, ноосфера, , охорона природи, вміння визначати рослини і тварини занесені до Червоної книги України, роль природоохоронних територій у справі збереження і відновлення різноманіття ландшафтів, генофонду видів, підтримання екологічного балансу. Розвивати самостійність мислення.

Учні виконують завдання по варіантах.

Варіант 1.

І. Рівень. Виберіть правильну відповідь.

 1. Тверда оболонка планети – це:

а) гідросфера;

б) літосфера;

в) атмосфера.

2. Вчення про біосферу створив:

а) Едуард Зюсс; в) М. І. Вавілов;

б) Е. Геккель; г) В.І. Вернадський.

3. До Червоної книги України занесено:

а) шафран жовтий; в) пирій повзучій;

б) редька посівна; г) осот жовтий.

ІІ. Рівень. Виконайте завдання.

4. Заповніть таблицю „Властивості живої речовини”Властивості живої речовини

Коротка характеристика

5. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

Терміни Визначення

А. Біосфера 1. Новий стан біосфери, зумовлений розумовою

діяльністю людини.

Б. Ноосфера 2. Наука про взаємозв’язки між організмами.

В. Екологія 3. Сукупність біоценозів Землі.


А →

Б →

В →
Відповідність
6. Закінчіть речення.

а) Сукупність усіх організмів нашої планети є –

б) Щоб уникнути глобальної екологічної кризи треба –

в) Червона книга це –ІІІ. Рівень. Виконайте завдання.

7. Визначте які живі організми беруть участь в утворенні осадочних порід, процесах ґрунтоутворення та впливають на газовий склад атмосфери, поставивши знак „+” (плюс у відповідному стовпчику графи „Оболонки Землі”Групи організмів

Оболонки Землі

Осадочні породи

Грунт

Атмосфера

 1. Діатомові водорості.

 2. Гриби.

 3. Бактерії.

 4. Ціанобактерії

 5. Форамініфери

 6. Морський гребінок

 7. Кільчасті черви


ІV. Рівень. Дайте відповідь на одне із запитань.

 1. Чому біосфера не є окремою оболонкою Землі?

 2. Як оцінити з екологічної точки зору підхід людини до природного середовища, втілений у такому вислові: „Природа – не храм, а майстерня”

 3. Які види тварин і рослин вашої місцевості потребують охорони?


Скачати 225.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка