Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка7/61
Дата конвертації11.04.2016
Розмір12.15 Mb.
#399
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   61

Ти не лукавила зо мною,

Ти другом, братом і сестрою Сіромі стала. Ти взяла Мене, маленького, за руку І в школу хлопця одвела До п’яного дяка в науку.

Учися, серденько, колись з нас будуть люде,— ти сказла.

А я послухав, і учивсь,

І вивчився. А ти збрехала.

Які з нас люде? Та дарма!

Ми не лукавили з тобою,

Ми просто йшли; у нас нема зерна неправди за собою.

Ходімо ж, доленько моя!

Мій друже вбогий, нелукавий!

Ходімо дальше, дальше слава,

А слава — заповідь моя.

Т. Шевченко

дослідження-аналіз • У наведених реченнях знайдіть емфатичний наголос. Укажіть, яку функцію він виконує та чим виражається?

1.— Хм-м, боротьба... (Г. Косинка). 2. Ми с-с-самі не розуміємо,— зашморгала носом Герміона.— Ми т-т-тільки зробили те, що нас п-п-просив професор Д-д-дамблдор (Дж. Ролінґ). 3.— Не ворушитися! Не во-ру-ши-ти-ся,— лагідно наказав майстер (Гр. Тютюнник). 4. Ах ти ж крриса... Спокійно товариш гер-рой (Гр. Тютюнник). 5. «А-гов!..» над берегом злетіло (Л. Талалай). 6. І, гадаєте, дозволить? — М-м... — завагавсь був Ковалишин (Ю. Шовкопляс).

 1. А Леся так прямо оче-е-й не зводить (Гр. Тютюнник). 8. В останньому купе хтось гармошку витяг і потихеньку «тре на порох усіх катів»; «Ми всіх катів зітр-е-е-е-ем на порох» (Остап Вишня).

 • Зробивши необхідні позначки на місці пауз та підкресливши слова з логічним наголосом, прочитайте виразно вірш, дотримуючись правил української орфоепії.

ЧЕРЕШЕНЬКИ

Поблискують черешеньки в листі зелененькім, черешеньки ваблять очі діточкам маленьким.

Дівчаточко й хлопчаточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть: раді б вишню з’їсти, та високо лізти, ой раді б зірвати, та годі дістати!

«Ой вишеньки-черешеньки, червонії, спілі,

чого ж бо ви так високо виросли на гіллі?»

«Ой того ми так високо виросли на гіллі,— якби зросли низесенько, чи то ж бо доспіли?»

Леся Українка

практикум із перекладу • Перекладіть українською мовою. Поставте наголос. Визначте слова з подвійним наголосом.

Пятнадцать, издательство, колесо, также, индустрия, сантиметр, беззащитный, кавычки, братья, брать, властитель, отчим, смолчать, тысячелетний, цыган, загадочный, крестный отец, крещеный, морковный, воспитанник, зимний, доложить.

Практикум із редагування • Виправте, де потрібно, помилки в наголошенні. Визначте причину допущених неточностей.

 1. На терені давньої України мешкали різні племена. 2. Я тебе прошу прийти, а ти все відмовляєшся. 3. У глибокій жалобі вона визнала, що ще не хрещена. 4. Це був старшина батальйону і його хрещений батько. 5. Прошу, сідайте, я дуже радий бачити вас, думаю, ми укладемо угоду, від якою усім буде вигода. 6. Я тобі кажу, там справді було чотирнадцять долярів! 7. Це зовсім нові ознаки цієї речовини. 8. У мене боліла спина в різдвяний вечір.

Практикум із риторики

 • Поставте знаки пауз, підкресліть слова з логічним наголосом, позначте наголос синтагматичний. Дотримуючись руху мелодики, виразно прочитайте текст. Поясніть розділові знаки в ньому.

Реве та стогне Дніпр широкий. Я найстаріша людина на березі великої ріки мого народу. Білими квітами зацвіла зараз моя голова, і чогось мені смутно, і серце болить. Щось наче пропливло здалека- здалека, з самої Десни, найдорожчої ріки мого дитинства, де ходив колись по білих чистих берегах я босий, де пив її м’яку поліську воду. Давно, давно... (О. Довженко).

складання діалогів • Дайте всі можливі відповіді на запитання. Визначте, чим пояснити різні відповіді. На основі одного із запитань складіть діалог.

 1. Ви знаєте, о котрій годині починається вистава? 2. Ви йдете сьогодні на балет до оперного театру? 3. Ви збираєтеся їхати на конференцію? 4. Влітку бібліотека працюватиме на дві години менше?

 1. підсумок уроку

 2. домашнє завдання

 • Проаналізуйте вимову своїх однокласників. Випишіть помилки, які трапляються в наголошенні слів. Спробуйте визначити причину цих помилок.

 • Доберіть із текстів художньої літератури уривок та підготуйте його виразне читання.

урок № 74

урок розвитку комунікативних умінь № 23. ділові папери: оформлення протоколу

Мета: подати відомості про протокол як вид ділових паперів, навчити належним чином оформлювати протокол, удосконалювати написане; розвивати творчі навички, правописну пильність; виховувати уважність, відповідальність.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, картки для орфографічної роботи, тестові завдання, бланк протоколу.

ХІД УРОКУ 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

 3. актуалізація опорних знань орфографічна сторінка

 • Поставте, де потрібно, пропущені літери.

Секр..тар, проф..ес..ія, пр..з..дент, адмін..страц..я, кол..га, бу..галтерс..кий, повідомленая, заповн..н..я, виробництво, груп..а.

Практикум із перекладу • Перекладіть подані словосполучення українською мовою. Порівняйте правопис в обох мовах.

Иметь (в)виду следу..щее, вп..сле..стви.., (в)течении.., ^продолжении.. мес..ца, (в)виду (не)д..статка мат..р..алов, (по)вид..м..му, к..мп..тентный, д..к..мент, (по)изучени.. вопроса, (по)получени.. письма.

вибіркова робота • Із запропонованих слів та словосполучень виберіть лише ту лексику, що стосується ділового мовлення.

Ужити необхідних заходів, зобов’язати, усунути недоліки, надати відпустку, ухвалити рішення, вирішити, у зв’язку з, висловити подяку, подякувати, відповідати, нести відповідальність, зайти в глухий кут, доводити до відома, чарівний, шановний, милий, без поважної причини, через те, тітонька, манатки, повідомити, відповідальність покласти на, бути обережним.

лексична робота • Доберіть синоніми з ділової сфери до наведених слів.

Ділові папери, назва, відправник, людина, повідомлення.

засвоєння нових знань у процесі виконання практичних завдань • Прочитайте та дайте відповіді на питання. т Що таке протокол? Яке його призначення? т Який це документ за походженням?

т Які особливості складання протоколів. т Для чого необхідна рубрика «СЛУХАЛИ»? т Що зазначають у рубриці «УХВАЛИЛИ»? т Хто підписує протокол? т Що пишуть у рубриці «ВИСТУПИЛИ»? т Які бувають протоколи? У чому особливість кожного виду? Протокол — це документ, у якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань, зборів, конференцій. У протоколах відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, а також рішення, прийняті в результаті обговорення.

Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа. Протоколи загальних зборів (засідань, нарад) підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій — усі члени комісій.

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині вказується дата проведення зборів, зазначаються прізвища та ініціали всіх присутніх. У цій частині подається також порядок денний зборів із переліком питань, що розглядаються. Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ містить такі частини: f слухали; f виступили; f ухвалили.

Слово СЛУХАЛИ, як правило, друкується великими літерами, після нього ставиться двокрапка. У наступному рядку з абзацу вказуються ініціали й прізвище доповідача, тема доповіді. Далі викладається основний зміст доповіді або вказується, що текст додається.

Так само оформлюється розділ ВИСТУПИЛИ.

У розділі УХВАЛИЛИ повністю записується прийняте рішення, яке може складатися з одного чи кількох пунктів.

за обсягом фіксованої інформації протоколи бувають трьох видів: f короткі (записуються обговорювані питання, прізвища доповідачів, ухвалені рішення);

f повні (відрізняються від коротких стислим поданням виступів доповідачів і учасників); f стенографічні (дослівно фіксують увесь хід засідання). Реквізити: 1. Назва виду документа.

 2. Заголовок (указується структурний підрозділ або колегіальний орган).

 3. Дата засідання.

 4. Номер.

 5. Гриф затвердження (якщо потрібно).

 6. Текст.

 7. Підписи голови й секретаря (З посібника).

Спостереження над мовним матеріалом

► Розгляньте текст протоколу. Знайдіть частини цього документу за таким планом: f Назва.

f Номер протоколу. f Структурний підрозділ. f Голова. f Дата. f Секретар. f Порядок денний. f Ухвалили. f Підпис. f Слухали. f Присутні. f Виступили.

Відкрите акціонерне товариство «Будівельник»

ПРОТОКОЛ № 12 2002 р. м. Харків засідання ради директорів

ПРОТОКОЛ № 12

засідання ради директорів відкритого акціонерного товариства «Будівельник»

19.09.2013

Голова Журавльов О. Я.

Секретар Корженевська К. Г.

Присутні: Аверинцев М. Д., Закіров Р. Т., Лівощенко І. К., Тимощук В. В.

Відсутні: Зальцберг М. І. (у відрядженні).

Запрошені: Джон Кеннет Лі, директор СП «Інвест» (Бельгія).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Про створення СП «Траст компані» (доповідач — генеральний директор Аверинцев М. Д., директор СП «Інвест» Дж. К. Лі.).

 2. Про призначення виконавчого директора СП «Будмен».

 1. СЛУХАЛИ:

М. Д. Аверинцев доповів про створення СП «Траст компаній». ВИСТУПИЛИ:

Дж. Кеннет Лі — запропонував організувати роботу в такий спосіб, щоб розширювати міжнародну діяльність ВАТ «Будівельник».

Закіров Р. Т. — указав на необхідність впроваджувати новітні технології та матеріали, знаходити нових партнерів і ринок збуту, суттєво зміцнювати внутрішні позиції ВАТ.

УХВАЛИЛИ: 1. До 16.01.2014 р. підготувати всі необхідні для створення СП документи; завершити організаційну роботу до 26.01.2014 р. (відповідальний — Закіров Р. Т.).

 2. Розробити бізнес-плани перспективних напрямків співробітництва на ринках СНД та Західної Європи до 20.01.2014 р. (відповідальний — Лівощенко І. К.).

 1. СЛУХАЛИ:

Інформацію М. Д. Аверинцева про доцільність призначення виконавчого директора СП «Будмен».

ВИСТУПИЛИ:

В. В. Тимощук — запропонував на посаду виконавчого директора СП «Будмен» Наконечного О. Л., директора Одеської філії ВАТ.

Лівощенко І. К.— доповів про високі результати О. Л. Наконечного під час роботи в Одеській філії ВАТ.

Джон К. Лі — підтримав пропозицію щодо призначення О. Л. Наконечного на посаду виконавчого директора СП «Будмен».

УХВАЛИЛИ:

Призначити Наконечного О. Л. виконавчим директором СП «Будмен» й укласти з ним контракт на виконання обов’язків директора терміном на два роки.

Голова (підпис) О. Я. Журавльов

Секретар (підпис) К. Г. Корженевська

Практикум із редагування • Прочитайте документ. Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

ПРОТОКОЛ загальних зборів студентів ІІ курсу, 23 групи

11.10.2013

Голова: Панченко О. Г.

Присутні: декан факультету професор зеленов В. П, доцент Кравець І. В., студенти ІІ курсу

Повістка денна:


 1. Про підготовку до зимової сесії.

 2. Про дисципліну та успішність студентів ІІ курсу.

Слухали: Виступ старости групи Адаменка О. І.

Ухвалили: 1. До 20.12.2002 р. ліквідувати всі негативні оцінки. Про стан успішності відстаючих студентів повідомити батьків.

Слухали: ...

Голова зборів: Панченко О. Г.

Секретар: Штанюк Р. Д.

дослідження-відновлення • заповніть пропуски відповідними іменниками чи дієсловами.

Свій вибір умотивуйте.

 1. Складання ... з виробничо-фінансової діяльності агрофірми за 2012 рік. 2. С. В. Марчук ... про порядок підготовки й складання річного звіту, про завдання працівників обліку. 3. К. А. Яковенко ... на проблему якнайретельнішої підготовки матеріалів звіту й заповнення таблиць. 4. О. А. Должиков ... організувати вчасну підготовку й високу якість матеріалів . з виробничо-фінансової діяльності агрофірм за 2012 рік. 5. . студентів до виробничо-польової практики.

Творче моделювання

 • Доповніть бланк протоколу відомостями.

ПРОТОКОЛ №

загальних зборів учнів класу

__ школи

р.

Голова


Секретар __

Присутні: __

ПОРЯДОК ДЕННИй


 1. Підготовка _

 2. Робота з _

І. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

УХВАЛИЛИ:


 1. Усім учням узяти участь у __

 2. Доручити старості класу __

 3. Поділити учнів на групи й визначити час

ІІ. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

УХВАЛИЛИ:

Голова зборів .

Секретар .

Складання протоколу

► Напишіть протокол загальних зборів класу, на яких розглядали питання.


 1. закріплення здобутих знань

виконання тестового завдання

► Оберіть правильний варіант відповіді. 1. Протокол зазвичай укладає.

А голова; Б секретар;

В хтось із присутніх; Г директор. 1. Протокол підписують.

А голова та секретар; Б директор;

В доповідачі; Г голова. 1. За способом і повнотою запису протоколи поділяють на. А стислі (короткі), повні та стенографічні;

Б прості та складні;

В поширені та непоширені;

Г власне протоколи та витяги з протоколів.


 1. У розділі СЛУХАЛИ зазначається.

А прийняте рішення, яке може складатися з одного чи кількох пунктів;

Б порядок денний;В ініціали й прізвище доповідача, тема доповідача та основний зміст доповіді;

Г ініціали й прізвища тих, хто висловився щодо порушеної на засіданні (нараді, зборах тощо) проблеми. 1. У розділі УХВАЛИЛИ записують.

А прийняте рішення, яке може складатися з одного чи кількох пунктів;

Б порядок денний;

В ініціали й прізвище доповідача, тема доповідача та основний зміст доповіді;

Г ініціали й прізвища тих, хто висловився щодо порушеної на засіданні (нараді, зборах тощо) проблеми. 1. У розділі ВИСТУПИЛИ зазначається.

А прийняте рішення, яке може складатися з одного чи кількох пунктів;

Б порядок денний;

В ініціали й прізвище доповідача, тема доповідача та основний зміст доповіді;

Г ініціали й прізвища тих, хто висловився щодо порушеної на засіданні (нараді, зборах тощо) проблеми.

V. підсумок уроку

рефлексія • Продовжте речення.

1. Протокол — це документ, у якому ... . 2. Протокол веде ... .

 1. Цей документ підписують ... . 4. Текст протоколу складається з ... .

 1. за обсягом інформації протоколи бувають . . 6. Реквізити протоколу — це . .

 1. домашнє завдання

 • Напишіть протокол загальних зборів вашого класу з таким порядком денним:

 1. звіт старости групи про відвідування театру.

 2. Про дисципліну під час роботи в кабінеті хімії.

урок № 75

правопис. складні випадки вживання м'якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження

Мета: закріпити й поглибити знання учнів щодо правопису слів із м'яким знаком та апострофом, а також слів іншомовного походження; розвивати чуття мови, логічне мислення, увагу, уміння аналізувати, робити висновки; стимулювати учнів до самоосвіти, творчого пошуку, оригінальності вирішення навчальних завдань; виховувати уважність, старанність.

Тип уроку: урок формування практичних умінь.

Обладнання: копії текстів, картки для самодиктанту, словник іншомовних слів, тлумачний словник української мови, картки для граматичного лото, кросворд.

ХІД УРОКУ 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

 3. засвоєння нового матеріалу в процесі виконання практичних завдань

«Поміркуй. обґрунтуй»

► Прочитайте діалог між двома друзями. Чи мають рацію Допитливий і Кмітливий? Доведіть свою думку.Допитливий. М’який знак у кінці слова після зубних ставити просто: чуєш м’яку вимову — пиши. Важче з ним у середині слова: хоч і чуєш м’якість, а ти ще подумай, чи ставити його тут, чи ні.

Кмітливий. А я собі це спростив до формул: ньк, нсь, нш, але льсь, льш, де буквою к позначено твердий не шиплячий, буквами сь — м’який, буквою ш — шиплячий, а буквою н — будь-який зубний (І. Ющук).

лінгвістична гра «Граматичне лото». робота в групахМетодичний коментар. Для цієї гри вчитель заздалегідь виготовляє гральні картки (формат А-4) за кількістю учнів у класі (або ж клас поділяється на кілька міні-груп, і картки виготовляються за кількістю міні-груп), а також картки з правилами. Кожна гральна картка містить 9 слів. Обирається ведучий, який виходить у центр класу, перемішує картки з правилами й у довільну порядку зачитує їх. Якщо в учнів є на гральних картках слова, що підпорядковуються зазначеним правилам, вони їх закривають. Перемагають три учні, яким першим удалося закрити всі слова.

Картки з правилами

Картка № 1

Апостроф ставиться лише перед я, ю, є, ї, які позначають два звуки, перед м, в, п, б, ф, якщо ці губні стоять на початку кореня.Картка № 2

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї, які позначають два звуки, перед м, в, п, б, ф після голосного.Картка № 3

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї, які позначають два звуки, перед м, в, п, б, ф після р.Картка № 4

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після р, якщо далі у вимові чується звук [й].Картка № 5

Апостроф ставить перед я, ю, є, ї після префіксів, які закінчуються на приголосний.Картка № 6

В іншомовних словах апостроф перед я, ю, є, ї ставиться не тільки після губних та р, а й після шиплячих та задньоязикових, якщо після них чується звук [й].Картка № 7

Апостроф в іншомовних словах не ставиться перед я, ю, якщо ці букви позначають пом’якшення попереднього приголосного.Картка № 8

У середині слова м’якість зубних приголосних позначається м’яким знаком лише перед твердими нешиплячими.Картка № 9

Перед постійно м’якими (або пом’якшеними) й шиплячими м’який знак не ставиться.Картка № 10

Після букв, що позначають губні, передньоязикові й задньоязикові, м’який знак у кінці слова й перед наступним приголосним не ставиться (виняток — псевдонім Горький).Картка № 11

Як виняток м’який знак ставиться перед постійно м’якими (або пом’якшеними) й шиплячими після букви л.Картка № 12

У кінці слова м’якість зубних приголосних завжди позначається м’яким знаком.Картка № 12

В іншомовних словах м’яким знаком позначається м’якість зубних приголосних також перед й, я, ю, є, ї.Картка № 13

Апостроф не ставиться, якщо перед губними б, п, в, м, ф стоїть інша літера на позначення приголосного, яка належить до кореня (крім р).Картка № 14

Апостроф не ставиться після м’якого р на початку складу.Картка № 15

М’який знак не пишеться в звукосполученнях -лц-, -лч-, якщо вони походять із -лк-.Картка № 16

М’який знак не ставиться після р у кінці складу.Картка № 17

М’який знак пишеться для позначення м’якості приголосних у середині складу перед о.Картка № 18

Апостроф пишеться в словах іншомовного походження після часток -д-, -о- в прізвищах.Зразки учнівських карток

Картка № 1


Бязь

Інтерв’ю

Манікюр

Кров

Ін’єкція

Духмяний

Мить

Вільний

Зоря
Картка № 2

Ненька

Полум’я

Спілка

Любов

Трав’янистий

Ніч

Пюре

Кицька

О’Генрі

Картка № 3

Пам’ять

Святослав

Ательє

Об’єкт

Кар’єр

Призьба

Черв’як

Лялька

Кущ

Картка № 4

Саньчин

Галка

Дьоготь

Медальйон

Воротар

Ньютон

Торф’яний

Інтер’єр

Галченя

Картка № 5

Свято

Каньйон

Гравюра

Манікюр

Пів’юрти

Рюмсати

Інтер’єр

Альянс

Бар’єр


Творчий диктант • Утворіть від поданих іменники прикметники. Прокоментуйте правопис.

Торф, хлопець, камінь, дерево, олово, зоря, курйоз, риба, жаба, жирафа, комп’ютер, бюджет, посвячення.

диктант-переклад • Перекладіть подані слова українською мовою. Поясніть уживання м’якого знака та апострофа.

По-французски, Вьетнам, вишенка, соловьи, кровь, верфью, премьера, Харьков, Игорь, матерью, пол-ящика, душистый, верь, пьеса, посвящение, фамильярный, священный, философский, Демьян, пью, тенью, больше, вратарь, степь, донецкий, подъезд, предъюбилейный, бурьян, окись, расскажешь, старославянский, горький, зверь, святыня, венец, семья, на тарелке, меньшинство, камешек, вязальщица, гвоздь, обезьяний, матерью, харьковчане, трех, воссоединение.

орфографічний практикум. зоровий диктантдочекався він св..ята: знову на його подвір..ї цоркотять лелеки (Г. Білоус). 3. І, напевне, була у п..ятах пел..юсткова його душа (В. Симоненко). 4. І знову дають волі солов..ям, завдруге їх крутять, ще дуже підсиливши звук (О. Гончар). 5. Тільки ж ти кров з мого серя пролл..єш, Вражого ж серця клинком не проб..єш (Леся Українка). 6. Присв..ячую скупі слова ці Єднанн..ю молодості й праці, Житт..ю, л..юбові й боротьбі (М. Рильський). 7. Пам..ятай, щоб залишити пам..ять і про себе (Народна творчість). 8. Хай дощ, хай бур..я, хай зів..януть квіти (Б.-І. Антонин). 9. Червоне полум..я двох квітів просвітлює сір..яву сутінь (Б.-І. Антонин).

лінгвістична гра► Розгадайте кросворд. Поясніть правопис.

12


3
4


5678
9
1011


1213


14


15
16

1718
19

20

22
23
24


2526
27


2829


30Скачати 12.15 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   61
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка