Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка61/61
Дата конвертації11.04.2016
Розмір12.15 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61

Урок № 94 Урок розвитку комунікативних умінь № 35.

Основні жанри публіцистичного стилю.

Написання замітки в газету 277

Урок № 95 Основні способи творення дієслів, прислівників 284

Урок № 96 Урок розвитку комунікативних умінь № 36.

Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю.

Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах публіцистичного стилю. Формування культури публіцистичного мовлення: способи привернення уваги, принципи побудови, засоби структурування

Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення в групах приголосних 2

сх>? 3


орфографічний практикум 14

лінгвістична задачка 14

V. підсумок уроку 14

VI. домашнє завдання 14

урок № 67 14урок розвитку комунікативних умінь № 18. написання ділових документів різних жанрів: оголошення 14

урок № 68 18урок розвитку комунікативних умінь № 19. ділові папери: особливості написання розписки 18

урок № 69 22урок розвитку комунікативних умінь № 20. підготовка індивідуального звіту 22

творче конструювання 22

вибіркова робота 22

IV.засвоєння нового матеріалу, робота з довідковим матеріалом 22

Навчальна лекція 22

колективна робота 24

самостійна робота 24

V. Підсумок уроку Бесіда з учнями 24

VI. домашнє завдання 25

урок № 70 25основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні 25

урок № 71 29урок розвитку комунікативних умінь № 21. написання ділового листа 29

ііі. актуалізація опорних знань 30

Бесіда з учнями 30

словникова робота 30

навчальне аудіювання 30

ділова гра «напиши листа». робота в групах 37

V. підсумок уроку рефлексія 37

VI. домашнє завдання 37

урок № 72 37урок розвитку комунікативних умінь № 22. особливості складання резюме 37

лінгвістична гра «хто я?». Складання резюме. робота в парах 43

підсумок уроку домашнє завдання 43

урок № 73 43інтонаційні особливості українського мовлення. складні випадки наголошення слів. мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення 43

i. організаційний момент 49

ii. ознайомлення з темою та метою уроку 49

iii. актуалізація опорних знань орфографічна сторінка 49

Практикум із перекладу 49

вибіркова робота 49

урок № 75 54правопис. складні випадки вживання м'якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження 54

УРОК № 76 63

УРОК № 77 73

урок розвитку комунікативних умінь № 25. індивідулльно-лвторський стиль письменника 80

урок № 79 87

УРОК № 80 92

урок № 81 98

урок № 82 106

УРОК № 83 118Лексикологія і фразеологія української мови 124

урок № 84 124

урок № 86 138

урок № 87 140

урок № 88 148

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 32. АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ. КОНСПЕКТ ПОЧУТОГО 158

урок № 90 168ФРАЗЕОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ, НАУКОВА, ПУБЛІЦИСТИЧНА, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА 168

урок розвитку комунікативних умінь № 33. написання твору в художньому стилі 173

урок № 92 176

урок № 93 183

УРОК № 94 188урок розвитку КОМУНІКАТИВНИХ умінь № 35. ОСНОВНІ ЖАНРИ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО стилю. написання замітки в газету 188

урок № 95 192

УРОК № 96 196

УРОК № 97 202

УРОК № 98 207

УРОК № 99 211

УРОК № 100 216

УРОК № 101 218

урок № 102 224

урок № 103 228

урок № 104 232

урок № 105 238

УРОК № 106 244

урок № 108 250

УРОК № 108 257

урок № 110 264

урок № 111 269

УРОК № 112 275

УРОК № 113 280

урок № 115 290

урок № 116 294

урок розвитку комунікативних умінь № 49. вимоги до культури мовлення. основні способи виступу 298

УРОК № 119 309

урок № 120 316

урок № 121 320

урок № 122 323

УРОК № 123 324Синтаксис простих і складних речень Пряма мова. текст. пунктуація 327

урок № 124 327

урок № 125 330

урок № 126 333

урок № 127 334

урок № 128 339

урок № 129 343

урок № 130 347

уроК № 131 352

урок № 132 355

урок № 134 360

урок № 135 362

урок № 136 365

урок № 137 368

урок № 139 374

контрольний диктант 374

урок № 140 = 376
Урок № 108 Урок розвитку комунікативних умінь № 44. Практична

риторика. Тема, мета публічних виступів. Вибір теми, визначення мети (інформування, переконання, заклик до дії тощо). Добір матеріалу, його систематизація. Складання бібліографії. Робота із джерелами

інформації. Види запису зібраного матеріалу 371

Урок № 110 Види, часи, способи дієслів. Особові, родові, числові

форми дієслів, їх творення. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова 383

Урок № 111 Урок розвитку комунікативних умінь № 45.

Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення.

Аудіювання зразків ораторського мистецтва 389

Урок № 112 Урок розвитку комунікативних умінь № 46.

Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види аргументації. Способи встановлення контакту

зі слухачами 398

Урок № 113 Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Дієприкметниковий

та дієприслівниковий звороти 406

Урок № 114 Урок розвитку комунікативних умінь № 47.

Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування й адресата мовлення.

Роль репетиції в підготовці до усного виступу.

Складання запитань до прес-конференції 413

Урок № 115 Урок розвитку комунікативних умінь № 48.

Круглий стіл. Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповідність змісту викладу. Виголошення промови. Роль початкової

Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення в групах приголосних 2

сх>? 3


орфографічний практикум 14

лінгвістична задачка 14

V. підсумок уроку 14

VI. домашнє завдання 14

урок № 67 14урок розвитку комунікативних умінь № 18. написання ділових документів різних жанрів: оголошення 14

урок № 68 18урок розвитку комунікативних умінь № 19. ділові папери: особливості написання розписки 18

урок № 69 22урок розвитку комунікативних умінь № 20. підготовка індивідуального звіту 22

творче конструювання 22

вибіркова робота 22

IV.засвоєння нового матеріалу, робота з довідковим матеріалом 22

Навчальна лекція 22

колективна робота 24

самостійна робота 24

V. Підсумок уроку Бесіда з учнями 24

VI. домашнє завдання 25

урок № 70 25основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні 25

урок № 71 29урок розвитку комунікативних умінь № 21. написання ділового листа 29

ііі. актуалізація опорних знань 30

Бесіда з учнями 30

словникова робота 30

навчальне аудіювання 30

ділова гра «напиши листа». робота в групах 37

V. підсумок уроку рефлексія 37

VI. домашнє завдання 37

урок № 72 37урок розвитку комунікативних умінь № 22. особливості складання резюме 37

лінгвістична гра «хто я?». Складання резюме. робота в парах 43

підсумок уроку домашнє завдання 43

урок № 73 43інтонаційні особливості українського мовлення. складні випадки наголошення слів. мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення 43

i. організаційний момент 49

ii. ознайомлення з темою та метою уроку 49

iii. актуалізація опорних знань орфографічна сторінка 49

Практикум із перекладу 49

вибіркова робота 49

урок № 75 54правопис. складні випадки вживання м'якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження 54

УРОК № 76 63

УРОК № 77 73

урок розвитку комунікативних умінь № 25. індивідулльно-лвторський стиль письменника 80

урок № 79 87

УРОК № 80 92

урок № 81 98

урок № 82 106

УРОК № 83 118Лексикологія і фразеологія української мови 124

урок № 84 124

урок № 86 138

урок № 87 140

урок № 88 148

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 32. АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ. КОНСПЕКТ ПОЧУТОГО 158

урок № 90 168ФРАЗЕОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ, НАУКОВА, ПУБЛІЦИСТИЧНА, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА 168

урок розвитку комунікативних умінь № 33. написання твору в художньому стилі 173

урок № 92 176

урок № 93 183

УРОК № 94 188урок розвитку КОМУНІКАТИВНИХ умінь № 35. ОСНОВНІ ЖАНРИ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО стилю. написання замітки в газету 188

урок № 95 192

УРОК № 96 196

УРОК № 97 202

УРОК № 98 207

УРОК № 99 211

УРОК № 100 216

УРОК № 101 218

урок № 102 224

урок № 103 228

урок № 104 232

урок № 105 238

УРОК № 106 244

урок № 108 250

УРОК № 108 257

урок № 110 264

урок № 111 269

УРОК № 112 275

УРОК № 113 280

урок № 115 290

урок № 116 294

урок розвитку комунікативних умінь № 49. вимоги до культури мовлення. основні способи виступу 298

УРОК № 119 309

урок № 120 316

урок № 121 320

урок № 122 323

УРОК № 123 324Синтаксис простих і складних речень Пряма мова. текст. пунктуація 327

урок № 124 327

урок № 125 330

урок № 126 333

урок № 127 334

урок № 128 339

урок № 129 343

урок № 130 347

уроК № 131 352

урок № 132 355

урок № 134 360

урок № 135 362

урок № 136 365

урок № 137 368

урок № 139 374

контрольний диктант 374

урок № 140 = 376
Урок № 121 Урок розвитку комунікативних умінь № 52.

Лінгвістична конференція. Основні критерії оцінки промови: ефективність виступу, інформаційна новизна, логічність розвитку теми, аргументація основних

положень, наочність 465

Урок № 122 Урок розвитку комунікативних умінь № 53.

Контрольне говоріння 469

Урок № 123 Тематична контрольна робота № 7. Контрольний тест ... 472

Синтаксис простих і складних речень.

Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення в групах приголосних 2

сх>? 3


орфографічний практикум 14

лінгвістична задачка 14

V. підсумок уроку 14

VI. домашнє завдання 14

урок № 67 14урок розвитку комунікативних умінь № 18. написання ділових документів різних жанрів: оголошення 14

урок № 68 18урок розвитку комунікативних умінь № 19. ділові папери: особливості написання розписки 18

урок № 69 22урок розвитку комунікативних умінь № 20. підготовка індивідуального звіту 22

творче конструювання 22

вибіркова робота 22

IV.засвоєння нового матеріалу, робота з довідковим матеріалом 22

Навчальна лекція 22

колективна робота 24

самостійна робота 24

V. Підсумок уроку Бесіда з учнями 24

VI. домашнє завдання 25

урок № 70 25основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні 25

урок № 71 29урок розвитку комунікативних умінь № 21. написання ділового листа 29

ііі. актуалізація опорних знань 30

Бесіда з учнями 30

словникова робота 30

навчальне аудіювання 30

ділова гра «напиши листа». робота в групах 37

V. підсумок уроку рефлексія 37

VI. домашнє завдання 37

урок № 72 37урок розвитку комунікативних умінь № 22. особливості складання резюме 37

лінгвістична гра «хто я?». Складання резюме. робота в парах 43

підсумок уроку домашнє завдання 43

урок № 73 43інтонаційні особливості українського мовлення. складні випадки наголошення слів. мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення 43

i. організаційний момент 49

ii. ознайомлення з темою та метою уроку 49

iii. актуалізація опорних знань орфографічна сторінка 49

Практикум із перекладу 49

вибіркова робота 49

урок № 75 54правопис. складні випадки вживання м'якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження 54

УРОК № 76 63

УРОК № 77 73

урок розвитку комунікативних умінь № 25. індивідулльно-лвторський стиль письменника 80

урок № 79 87

УРОК № 80 92

урок № 81 98

урок № 82 106

УРОК № 83 118Лексикологія і фразеологія української мови 124

урок № 84 124

урок № 86 138

урок № 87 140

урок № 88 148

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 32. АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ. КОНСПЕКТ ПОЧУТОГО 158

урок № 90 168ФРАЗЕОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ, НАУКОВА, ПУБЛІЦИСТИЧНА, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА 168

урок розвитку комунікативних умінь № 33. написання твору в художньому стилі 173

урок № 92 176

урок № 93 183

УРОК № 94 188урок розвитку КОМУНІКАТИВНИХ умінь № 35. ОСНОВНІ ЖАНРИ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО стилю. написання замітки в газету 188

урок № 95 192

УРОК № 96 196

УРОК № 97 202

УРОК № 98 207

УРОК № 99 211

УРОК № 100 216

УРОК № 101 218

урок № 102 224

урок № 103 228

урок № 104 232

урок № 105 238

УРОК № 106 244

урок № 108 250

УРОК № 108 257

урок № 110 264

урок № 111 269

УРОК № 112 275

УРОК № 113 280

урок № 115 290

урок № 116 294

урок розвитку комунікативних умінь № 49. вимоги до культури мовлення. основні способи виступу 298

УРОК № 119 309

урок № 120 316

урок № 121 320

урок № 122 323

УРОК № 123 324Синтаксис простих і складних речень Пряма мова. текст. пунктуація 327

урок № 124 327

урок № 125 330

урок № 126 333

урок № 127 334

урок № 128 339

урок № 129 343

урок № 130 347

уроК № 131 352

урок № 132 355

урок № 134 360

урок № 135 362

урок № 136 365

урок № 137 368

урок № 139 374

контрольний диктант 374

урок № 140 = 376
Урок № 130 Урок розвитку комунікативних умінь № 57.

Конфесійний стиль, сфери поширення і головне призначення. Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкування

в конфесіях, культових установах 504

Урок № 131 Урок розвитку комунікативних умінь № 58. Переклади Євангелія. Псалми Т. Шевченка. Основні мовні стильові засоби конфесійного стилю. Маркована (конфесійна) лексика. Старослов’янізми — мовна

ознака конфесійного стилю. Інверсійний порядок слів 511

Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення в групах приголосних 2

сх>? 3


орфографічний практикум 14

лінгвістична задачка 14

V. підсумок уроку 14

VI. домашнє завдання 14

урок № 67 14урок розвитку комунікативних умінь № 18. написання ділових документів різних жанрів: оголошення 14

урок № 68 18урок розвитку комунікативних умінь № 19. ділові папери: особливості написання розписки 18

урок № 69 22урок розвитку комунікативних умінь № 20. підготовка індивідуального звіту 22

творче конструювання 22

вибіркова робота 22

IV.засвоєння нового матеріалу, робота з довідковим матеріалом 22

Навчальна лекція 22

колективна робота 24

самостійна робота 24

V. Підсумок уроку Бесіда з учнями 24

VI. домашнє завдання 25

урок № 70 25основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні 25

урок № 71 29урок розвитку комунікативних умінь № 21. написання ділового листа 29

ііі. актуалізація опорних знань 30

Бесіда з учнями 30

словникова робота 30

навчальне аудіювання 30

ділова гра «напиши листа». робота в групах 37

V. підсумок уроку рефлексія 37

VI. домашнє завдання 37

урок № 72 37урок розвитку комунікативних умінь № 22. особливості складання резюме 37

лінгвістична гра «хто я?». Складання резюме. робота в парах 43

підсумок уроку домашнє завдання 43

урок № 73 43інтонаційні особливості українського мовлення. складні випадки наголошення слів. мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення 43

i. організаційний момент 49

ii. ознайомлення з темою та метою уроку 49

iii. актуалізація опорних знань орфографічна сторінка 49

Практикум із перекладу 49

вибіркова робота 49

урок № 75 54правопис. складні випадки вживання м'якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження 54

УРОК № 76 63

УРОК № 77 73

урок розвитку комунікативних умінь № 25. індивідулльно-лвторський стиль письменника 80

урок № 79 87

УРОК № 80 92

урок № 81 98

урок № 82 106

УРОК № 83 118Лексикологія і фразеологія української мови 124

урок № 84 124

урок № 86 138

урок № 87 140

урок № 88 148

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 32. АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ. КОНСПЕКТ ПОЧУТОГО 158

урок № 90 168ФРАЗЕОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ, НАУКОВА, ПУБЛІЦИСТИЧНА, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА 168

урок розвитку комунікативних умінь № 33. написання твору в художньому стилі 173

урок № 92 176

урок № 93 183

УРОК № 94 188урок розвитку КОМУНІКАТИВНИХ умінь № 35. ОСНОВНІ ЖАНРИ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО стилю. написання замітки в газету 188

урок № 95 192

УРОК № 96 196

УРОК № 97 202

УРОК № 98 207

УРОК № 99 211

УРОК № 100 216

УРОК № 101 218

урок № 102 224

урок № 103 228

урок № 104 232

урок № 105 238

УРОК № 106 244

урок № 108 250

УРОК № 108 257

урок № 110 264

урок № 111 269

УРОК № 112 275

УРОК № 113 280

урок № 115 290

урок № 116 294

урок розвитку комунікативних умінь № 49. вимоги до культури мовлення. основні способи виступу 298

УРОК № 119 309

урок № 120 316

урок № 121 320

урок № 122 323

УРОК № 123 324Синтаксис простих і складних речень Пряма мова. текст. пунктуація 327

урок № 124 327

урок № 125 330

урок № 126 333

урок № 127 334

урок № 128 339

урок № 129 343

урок № 130 347

уроК № 131 352

урок № 132 355

урок № 134 360

урок № 135 362

урок № 136 365

урок № 137 368

урок № 139 374

контрольний диктант 374

урок № 140 = 376
Урок № 137 Урок розвитку комунікативних умінь № 61.

Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту.

Написання приватних та офіційних листів 533

Урок № 138 Урок розвитку комунікативних умінь № 62.

Українська епістолярна спадщина — невичерпне й незамінне джерело для вивчення життєвого й творчого шляху письменника. Епістолярний етикет.

Складання електронного листа 538

Урок № 139 Контрольний диктант 542

Урок № 140 Тематична контрольна робота № 8. Контрольний тест ... 543
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка