Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка53/61
Дата конвертації11.04.2016
Розмір12.15 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   61

т Що таке словосполучення? Чим словосполучення відрізняється від слова та від речення? т Які сполуки слів не належать до словосполучень? т Як у словосполученні визначити головне та залежне слово? т Які словосполучення називають сурядними? Наведіть приклади.

т Які словосполучення називають підрядними? Наведіть приклади.

(476Х

т Які типи підрядного зв’язку вам відомі? т Що таке керування? т Що таке узгодження? т Що таке прилягання?

Довідка. Словосполучення — смислове й граматичне об’єднання двох або більше повнозначних слів, що називають предмети, ознаки й дії і виступають однією поширеною назвою: широке поле, цвіт яблуні, білий від цвіту, славити працю.

У словосполученні одне слово є головним — від нього ставлять питання, а друге залежним — воно відповідає на поставлене питання: червоні знамена (головне слово — знамена, від нього ставимо питання які?; залежне — червоні, воно відповідає на поставлене питання); нести знамена (головне слово нести, від нього ставимо питання що?; залежне — знамена, воно відповідає на поставлене питання). Такий зв’язок між словами називається підрядним.

Залежно від того, якою частиною мови виражене головне слово, словосполучення бувають іменникові: захід сонця; прикметникові: вогкий від роси; числівникові: сім братів; займенникові: кожний із нас; дієслівні: тихо шелестів; прислівникові: близько до річки.

За будовою словосполучення поділяють на прості (двочленні) й складні (багаточленні). Просте словосполучення складається з двох членів: вода з криниці; складне об’єднує в собі кілька простих: вода з глибокої криниці.

Прості й складні словосполучення утворюються поза реченням і входять до нього нарівні з окремими словами як його складові частини (За І. Ющуком).

Словосполучення виявляють різний ступінь семантичної єдності, тому розрізняють синтаксично вільні й синтаксично нечленовані (невільні) словосполучення. Синтаксично вільні характеризуються тим, що кожен їхній компонент виступає як окремий член речення. Синтаксично нечленовані становлять граматичну єдність, яка виконує роль одного члена речення: четверо дітей, кілограм цукру, рій думок, отара овець тощо.

Не кожне поєднання двох і більше слів називають словосполученням. Не словосполученням фразеологізми (кліпати очима, голову сушити), поєднання іменника (займенника) з прийменником (на полі, перед хатою, край дороги), а також дієслова з частками (несіть же, давай поїдемо), складні форми слів (буду працювати, більш знайомий, найбільш підготовлений, буду знаменитим), граматична основа речення — підмет і присудок (Сад цвіте).

Слова, з’єднані за допомогою сполучників сурядності (день і ніч; стежка або дорога) належать до сурядних словосполучень.

Головне й залежне слова завжди перебувають у підрядному зв’язку. Розрізняють три основні способи підрядного зв’язку.

Узгодженням називають такий спосіб підрядного зв’язку між словами, коли залежне слово вживається в тому самому роді, числі, відмінку, що й головне: високий явір, висока липа, високого явора, високої липи, високі липи, високі явори. Залежно від того, в усіх формах узгоджується залежне слово з головним чи не в усіх, узгодження буває повним і неповним. Наприклад, у словосполучення ясний місяць узгодження повне, бо залежне слово ясний повністю узгоджує свої граматичні форми з головним словом місяць (чоловічий рід, називний відмінок однини). При неповному узгодженні залежне слово має не всі граматичні форми головного слова: тканина в горох — різний рід і відмінок; село Даниловичі — різне число.

Керуванням називається такий спосіб підрядного зв’язку між словами, при якому залежне слово ставиться в певному відмінку: перепливати річку, двері без ручок, складати іспити. Якщо залежне слово вживається без прийменника, то таке керування називається безпосереднім, а якщо з прийменником — посереднім. За силою розрізняють керування сильне й слабке. Сильним керування буває тоді, коли головним словом є перехідне дієслово, а залежним іменник (займенник, числівник) у таких відмінкових формах: а) знахідного відмінка без прийменника (плести шкарпетки); б) родового відмінка без прийменника при заперечному перехідному дієслові (не писати віршів); в) родового відмінка частковості (що означає частину від цілого) без прийменника (випити молока). Слабке керування наявне в словосполученнях, де головним словом виступає будь-яке дієслово або інша частина мови, а залежне може стояти у формі будь-якого непрямого відмінка з прийменником чи без нього: їхати з братом, молоко в глечику.

Прилягання — такий спосіб підрядного зв’язку, при якому залежне незмінюване слово приєднується до головного тільки за змістом: розмовляти тихо, відповідає думаючи. Залежним словом буває прислівник, інфінітив, дієприслівник (За Г. Козачук).

дослідження-аналізЗнайдіть у словосполученнях головне та залежне слово. Визначте різновид словосполучення за головним словом.

Один серед поля; п’ять років; виховання дітей; працювати вночі; поцілувати в щоку; намір продовжувати; чудово смакує; зелені очі; двері вітальні; взяти під руку; ніхто з них; без найменшого бажання; свавілля стихії; пурпурне світило; мимоволі захвилювався; глибоко замислився.

Вибірковий диктант • Запишіть лише словосполучення.

Кілограм цукру, більш цікавий, стану студентом, тьмяне небо, задля вас, затремтів злякано, свіже повітря, кущ троянд, студентка, а не абітурієнтка, найбільш знаменитий, сад цвіте, день і ніч, твори Рильського, хустка з китицями, грона винограду, гурт дівчат, буду бібліотекарем, світло й тінь, мамина ласка, гав ловити, бджоли літають, кліпати очима, посеред хати, зелене і жовте, зоряна ніч, щасливий день, приїжджає вранці.

 1. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Дослідження-характеристика

 • Прочитайте речення. Розбийте їх на словосполучення та визначте, за допомогою якого типу зв’язку поєднане головне та залежне слово.

1. І вся ця група гір од низу до самісінького верху заросла густим ялиновим лісом. Яка надзвичайно оригінальна картина, коли дивишся на неї з височини! (І. Нечуй-Левицький). 2. В кімнаті хтось тихо награвав журливу мелодію (М. Івченко). 3. Численна аудиторія понад чотирнадцять душ жваво обговорювала прочитані твори (Остап Вишня). 4. Широкою долиною між двома рядками розложистих гір тече по Васильківщині невеличка річка Раста- виця (І. Нечуй-Левицький). 5. Кличе мати вечеряти, а донька не чує (Т. Шевченко). 6. Густа мряка чорним запиналом єднала з небом спалену сонцем полонину (М. Коцюбинський). 7. В саду зашелестів багряний лист (Б. Степанюк). 8. Літом пекучі вітри й сонце випалюють все навкруги... Ні квітки, ні свіжої билинки (В. Кучер).

Творчий диктант • Запишіть словосполучення за заданими схемами.

 1. Узгодження = іменник + займенник. 2. Керування = дієслово + займенник. 3. Прилягання = прислівник + прислівник. 4. Керування = прислівник + займенник. 5. Узгодження = іменник + дієприкметник. 6. Прилягання = іменник + дієприслівник. 7. Керу- вавання = прикметник + іменник. 8. Прилягання = дієслово + прислівник. 9. Узгодження = іменник + числівник.

Лексична робота

 • До поданих слів доберіть синонімічні їм словосполучення. Поміркуйте, у яких стилях доцільно використовувати конструкції з віддієслівними іменниками?

Наголошувати, вітатися, обговорювати, записувати, критикувати, піклуватися, перемагати, цікавитись, переважати, підсумовувати.

розподільчий диктант • Запишіть подані словосполучення у три колонки: 1) поєднані зв’язком узгодження; 2) поєднані зв’язком керування; 3) поєднані зв’язком прилягання.

Приїхав удосвіта, глибоко задуманий, любов до природи, прохолодний затінок, дуже цікавий, цікава розповідь, цікавитися життям, весело розмовляти, друг брата, дорога додому, сукня без рукавів, співати з оркестром, мріяти про волю, радісна посмішка.

Аналіз словосполучення • Виконайте повний аналіз наведених словосполучень за схемою.

Аналіз словосполучення

 1. Випишіть із речення словосполучення.

 2. Установіть тип словосполучення за головним словом.

 3. Назвіть спосіб зв’язку: підрядне чи сурядне.

 4. Укажіть спосіб зв’язку для підрядного словосполучення (узгодження (повне або неповне); керування (безпосереднє чи посереднє, сильне чи слабке); прилягання).

 1. Темне чоло побережного каменя Хвилі коханій назустріч засяяло (Леся Українка). 2. І глухо бандури гудуть на тривожній струні (Б. Олійник). 3. Давно вже вийшли вони з лагідних юнацьких літ у сувору черству мужність. Багато прекрасних людяних поривань розгубилось і позбулось на життєвих дорогах (О. Довженко).

дослідження-аналіз

 • Визначте, які з наведених словосполучень побудовані неправильно. Поміркуйте, чим викликана недосконалість. Замініть неправильні словосполучення правильними.

Синє Дніпро; велике кенгуру; весняні мрії; нова мебель; пекуча біль; гарний собака; червоний гуаш; нова рояль; затишне купе; для найкращих друзів; смачне салямі; на зеленій вулиці; круглий сирота; велика плакса; зла собака; зелене чорнило; чорний туш; гарна шампунь; тяжкий нежить; воєнний квиток; гірка полинь; зошит по математиці; відсутній по хворобі; повернувся в три години; звільнений по власному бажанню; говорити на англійській мові.

практикум із редагування • Знайдіть і виправте помилки. Поясніть правильність вимови й написання українською мовою.

Підручник по хімії; учитися англійській мові; дякувати водія; в одинадцять години; купити холодильник у розстрочку; згідно наказу; висока насип.

Практикум із перекладу • Перекладіть українською мовою.

Сильный насморк, материальная помощь, предоставить льготы, действующее законодательство, докладная записка, личное заявление, заведующий отделом, заинтересованное лицо, опыт работы, злая собака, получить образование, выходить из автобуса, черное чернило, самый сильный из нас, бумага для черчения, листать страницы, не принес дневник, работать согласно приказу.

 1. ПІДСУМОК УРОКУ

 2. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • З творів Є. Гуцала випишіть словосполучення та виконайте їхній аналіз за схемою.

урок № 125

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 54. КОНТРОЛЬНИЙ УСНИЙ ПЕРЕКАЗ

Мета: удосконалювати вміння й навички усно докладно переказувати прослуханий або прочитаний текст за самостійно складеним планом; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, пам'ять, логічне мислення; виховувати емоційно-ціннісне ставлення до життя, виховувати патріотизм, співчуття.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, тлумачний словник української мови.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

Учитель записує тему на дошці.

ііі. підготовчий етап до написання переказу

Бесіда з учнями


 • Дайте відповідь на питання.

т Як ви гадаєте, що необхідно для того, щоб якісно переказати текст?

т Чому важливо складати план заздалегідь?

Складання пам'ятки • Складіть власну пам’ятку «Як готуватися до усного переказу».

лексична робота

 • Поясніть значення слів. За потреби скористайтеся тлумачним словником української мови.

Обійстя, гаптувати, граб, льон.

 1. переказ тексту

прослуховування тексту

 • Прослухайте текст.

КАШТАНОВА МИТЬ Вона пройшла обіч каштанів. Біля найменшого, шостого, зупинилась. В’юнкими стебельцями рук обвила його.

 • Горенько!..

Торкнулась гарячими вустами мокрої кори. Підвела тужливі очі.

 • Це тобі. Вістка про нього...

Хвильку переждала. Дослухалась, як у стовбурі осінь струмливо грає.

 • Романко!.. Віднайшовся?

 • Ні. Ніхто не знає, де він. Без вісті пропав.

 • Живий він, живий!

Рука безсило впала в кишеню старої фуфайки, а коли випірнула — у ній тремтіли шість папірців. Шість похоронних.

Глянула на каштан, як на сина. жалісливо, тепло.

 • Не доквітував весною. Морозенко вже дмухає, а пожити хочеться в цвіті. Причастить червоним вином прощального сонця.

Вона зомліла з подиву. Не каштан то стояв, а Романко. У сорочці білій. Смаглявий, усміхнений. У руках — дрібні каштанові свічі. «Живий я, мамо!» — каже. Але чорно-сива темінь. Павутинням липким заснувала свічі, загасила. І сонце загасила. Тьма налягла холодна.

 • Де сонце, сину?

Каштан оранжеве листя на голову їй зронив.

Опустилася долу на шелесткий багрянець, кору шорстку руками милувала. • Живий Романко! Живий...

«Ото чудна!» — помовляли в селі. Але що їй до того! Біль у неї. Чекання материнське. Жде — виглядає найменшого. Про всіх вона знає, а про Романка — нічого. Похоронні отримала. Іванко — у Сталінграді, Микола — під Москвою, Андрійко — біля Дніпра, Петрусь — в Одесі, Сергійко — на Малаховому кургані. Назар — чоловік — у Трептовому парку. І всі спочивають порізно. А де ж Романко? Оце папірець отримала — «без вісті пропав» у нім значиться. А може, то така похоронка? Та ні, пропав — це як десь заблукав. Живий він! Ночами всі вони приходили додому. І аби не стривожить, тихо озивалися: «Матусю». І коли тьохкало серце, і вона схоплювалась, і, взявши ціпок до рук, чвакала до віконця.

Повільно лягають узори на лляний рушник. Той, який колись виткала, вимочила. А ще раніш зерна висіяла в землю. Зростила синій льон. Вибрала, висушила, витіпала його. Узимку пряла й снувала. Тепер — вишиває. Романків портрет. Готується до зустрічі. У квіткову мить. І коли та згасне, зів’яне, почується поступ грабової палиці. Подибає вона до свого обійстя. І потому зрідка з’являтиметься побіля каштанів. Вижидатиме наступного цвітіння. Поки сонце запалиться в її долонях. Рушник же лежить на покутті. Чекає нових узорів і тієї пори, коли оживе на вибіленому полотні Романко.

Різне про неї в селі кажуть. Дивуються. Та найбільше дивувалися люди цим її сидінням під каштанами. Морози вже дихали, листя журило. Цвіт осінній в’янув. І вона квапилася скінчити своє вишивання, доки свічі каштанові горять і видно їй візерункові лінії полотнини. Тремтливі руки тягнуть шовкову заполоч до світлих обрисів синового чола.

Яким же видалося воно? Бо по пам’яті вишивала.

Велась, тяглась шовкова нитка. Аж бриніла. І її рука раз по раз зводилася під каштанове гілля. Ось вона безсило впала на рушник. І зарум’янилося на полотні синове обличчя. І ридало материнське серце.

 • Ваш лист!

Наче все життя вичікувала цих слів. Спохватилась. Звелася на копі й ступила вперед. Навпомацки, невпевнено.

 • Від Романка? Живий? Я знала.

 • Прочитати?

 • Авжеж! І похутше.

Люди зійшлися на обійстя старої Мудричихи. Почути останню новину про її найменшого сина, освятити смерк материнського чекання. «Роман Мудрик, ваш син, спочиває вічним сном під Прагою.».

 • Таки знайшовся. А що я, люди, казала? Не можуть сини пропадати без вісті.

І похилили голови односельці.

 • Скажіть-но мені, де та Прага? Близько? Далеко? Повезу рушник Романкові. І залишусь там. біля нього.

Погасли каштанові свічі. Сива паморозь листопадова вигаптувала літаковий слід у небі. Не бачила стара Мудричиха того гаптування. Підійшла до одквітлого каштана, обняла його:

 • Здрастуй, синочку! Сонце яке в небі чисте! У серці моїм розвиднілось. Спасибі тобі, що засвітив його. Одгукнувся, синочку, не забув матері старої.

Люди не мали її за дивачку, розуміли її гіркотливе слово. І переказували один одному новину неймовірну: «Таки вернувся! Немарно чекала.».

Далеке осіннє сонце дивилось із неба, запам’ятовувало каштанову мить (За В. Ковалюком; 596 слів).

Складання плану


 • Складіть план.

Усний переказ тексту

 • Перекажіть усно прослуханий текст.

 1. підсумок уроку

 2. домашнє завдання

 • Оформити письмовий переказ тексту.

урок № 126

урок розвитку комунікативних умінь № 55. контрольний письмовий переказ

Мета: удосконалювати вміння й навички письмово передавати прослуханий або прочитаний текст за самостійно складеним планом; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, пам'ять, логічне мислення; виховувати національну самосвідомість, гордість за своїх співвітчизників, повагу до історичного минулого.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, тлумачний словник української мови.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

 3. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ДО НАПИСАННЯ ПЕРЕКАЗУ

Складання пам'ятки
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   61


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка