Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження


Запишіть виділені слова, знявши риску. Поясніть написання заперечної частки не з різними частинами мовиСкачати 12.15 Mb.
Сторінка51/61
Дата конвертації11.04.2016
Розмір12.15 Mb.
#399
ТипУрок
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   61

Запишіть виділені слова, знявши риску. Поясніть написання заперечної частки не з різними частинами мови.

1. Не/відомо, чим би закінчилася не/рівна ця боротьба (О. Довженко). 2. Мене вже не/раз питали, чому не/назад іду, не/від фронту, а слідом (Г. Тютюнник). 3. О, як ти йшла в таку не/году, здалеку, така одна-однісінька вночі! (Л. Костенко). 4. Ви уявляєте собі, коли ціла зграя гончаків іде слідом за зайцем, ні/би якийсь оригінальний, ні/в/якій філармонії не/бачений і не/чуваний, оркестр (Остап Вишня). 5. В небі блакитнім ні/де ні/хмаринки, — Тихо, і вітер не/віє. Де не/погляну, ні/де ні/билинки, Тиха травиця леліє. (Леся Українка). 6. Лице гаряче я ховаю в кухлі, не/наче я ні/чого не/розумію (І. Драч). 7. Бідність — не/порок, а гірше не/щастя (Народна творчість). 8. Ні/хто до нього не/заглядав, і він ні/до/ кого (Гр. Тютюнник).

робота з таблицею • Розгляньте таблицю. Побудуйте лінгвістичне повідомлення про особливості правопису заперечних часток.


Правопис заперечних часток

Разом

Окремо

Частка НЕ

З іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками, дієприкметниками, якщо слово без не не вживається: немовля, ненависний, незабаром, нехтувати, нечуваний

Якщо не вживається для заперечення наявності дії, ознаки предмета: не бачив, не пишучи, не писав

У словах із префіксом недо-, що позначає незавершеність дії: недооцінка, недороблений

Якщо є протиставлення: не веселий, а сумний, не далеко, а близько

Якщо з додаванням не утворюється слово з протилежним значенням, яке можна замінити синонімом: неправда (брехня), нещастя (лихо)

Якщо дієприкметник виступає присудком: праця не закінчена, земля не полита

Якщо дієприкметник виступає означенням без пояснювального слова: ішли неораною нивою

Якщо при дієприкметнику- означенні є пояснювальне слово: не прочитана досі книга

У деяких службових словах та деяких займенниках: неначе, немов, невже, неабихто

При числівниках, займенниках, службових словах: не п’ять, не десятий, не лише, не такий

Частка НІ

У заперечних займенниках, якщо після ні немає прийменника: ніхто, ніщо (але ні в кого, ні в чого)

У займенникових сполученнях, якщо після ні є займенник із прийменником: ні до кого, ні в якого

У заперечних прислівниках: ніде, нізвідки, ніколи

Якщо ні заперечує наявність дії, ознаки предмета: ні писати, ні робити; ні високий, ні низький

У словах, які без ні не вживаються: нікчемний, нісенітниця, нівечити

Дослідження-аналізПрочитайте речення. Поміркуйте, яка роль звуконаслідувальних слів. Чому так важливо відтворювати різні звуки природи, машин, тварин тощо?

 1. Ви підходите — націляєтеся! Бах! — і нема гагари! (Остап Вишня). 2. Чув тільки, як за стінами падали, зривались і падали в м’яку землю яблука. Гуп-гуп-гуп...» (І. Цюпа). 3.— Мовчу я, а в самого серце тільки стук-стук-стук, стук-стук-стук» (Г. Тютюнник). 4.— Кру-кру! — лунає поклик журавлів, і слід по них в німому небі тане (М. Нагнибіда). 5. Коса, як бритва, рівно-рівно кладе покіс. Ш-ш-шу! Ш-ш-шу!.. (О. Довженко). 6. Аж ось крякуха різко й тривожно, аж ніби захлинаючись: — Ках-ках-ках! (Остап Вишня).

 1. — Ха-ха-ха! — засміялася Галя (А. Свидницький).

досліджен ня-характеристика

 • Установіть відповідність.

А Дієприкметник не 1 Вимагає час новий, щоб ми діла вер-

має при собі залеж- шили ще не знані (М. Рильський).

них слів; 2 Мені поля задумливо шептали свої

Б у реченні є проти- ніким не співані пісні (В. Симо-

ставлення; ненко).

В дієприкметник висту- 3 А всі оті будовані і незбудовані копає в рослі присудка; раблі, вони всі попереду (О. Гончар).

Г дієприкметник має 4 І не всі теореми доведені, не дочи-

при собі залежне тані всі казки (Б. Олійник).

слово; 5 Незчулись ми, як все своє доспа-

Д слово без не не вжи- ли, Як доспівали всіх своїх пісеньвається; (М. Вінграновський).

комунікативний практикум • Професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Володимир Моренець запровадив назву «Культура какби». Учений наголошує на глибокому протистоянні між філософією какби, яка увірвалася у вир життя в XX столітті, і справжньою творчістю, великим талантом, вічним мистецтвом. Саме це маленьке слівце є наслідком викривлення історичного дзеркала. Під кінець XX століття какби почало множитися, ширитися,

розповзатися по всій малоросійській мовній площі мільйонами й мільярдами черв’яків-вірусів, виїдаючи мовця зі слова і слово з мовця навіть в інших мовах. Тепер землею нипають мільйонні череди знелюднених слів і німі, безсловесні тіні, неначе тумани різних років, які ніколи не зійдуться й нікому нічого не повідають, бо що вони насправді можуть сказати какби?! Якою частиною мови виражається слово какби?

т Яка ваша думка стосовно культури какби? Обговоріть цю проблему.

 1. ПІДСУМОК УРОКУ

 2. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготувати реферат за темою «Експресивно-естетичні можливості вигуків та часток».

урок № 120УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 51. ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ. ТОНАЛЬНІСТЬ ВИСТУПУ. ВИГОЛОШЕННЯ ДОПОВІДІ, ПІДГОТОВАНОЇ ЗАЗДАЛЕГІДЬ

Мета: розширити відомості учнів про поняття техніки мовлення та тональність виступу; розвивати вміння виголошувати промову, підготовану заздалегідь, дотримуючись технічних вимог до мовлення; удосконалювати комунікативно-мовленнєві вміння доводити свою думку, добираючи правильні аргументи; виховувати впевненість у собі, тактовність, повагу до думки співрозмовника.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів.Які б не були цікаві й багатозначні думки, вони ображають усе-таки вимогливий слух, якщо подаються в не мистецькій формі

Цицерон

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

 3. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Дослідження-аналіз

► Без підготовки запишіть усі означення до публічного мовлення, які ви можете пригадати. Порівняйте їх із нижченаведеними. Поміркуйте, чому означень, що стосується мовлення та його особливостей менше, ніж визначень до голосу й тону.Ясне, беззмістовне, логічне, нудне, чітке, ласкаве, ніжне, суворе, різке, грубе, витончене, вишукане, уривчасте, інтелігентне, культурне, малограмотне, малокультурне, спокійне, впевнене, грамотне, безграмотне, самовпевнене, малозрозуміле, запальне, полум’яне, жартівливе, натхненне, саркастичне, блискуче, невпевнене, вимучене, єхидне, підступне, улесливе, логічне. т Проаналізуйте вищенаведені означення та поміркуйте, за якими принципами їх можна згрупувати. Порівняйте свій результат із наведеними даними.

Логічно виокремити такі групи. Мовлення свідчить про: 1) культурний рівень; 2) ієрархію (суспільний чи службовий статус тощо); 3) розум, знання, логіку; 4) душевний стан, почуття. т Які з вищенаведених означень є позитивними, негативними та нейтральними стосовно дії на слухачів? Відзначне їх знаками « + », « — » та «0».

т Придумайте якомога більше означень-характеристик до промови в таких ситуаціях: а) на екзамені; б) на параді; в) на суді;

г) у дружньому колі; д) вдома. т Яку інформацію мають такі означення тону та голосу: насмішкуватий, сонний, суворий, істеричний, наглий, їдкий, дружелюбний, дитячий, надламаний, пронизливий. т Як ви розумієте епіграф до уроку?

Навчальна лекція

Ознайомтесь із текстом лекції та дайте відповіді на питання, запропоновані після лекції.

Будь-який виступ оратора, розрахований на переконання аудиторії, має містити в собі оригінальну ідею, достатню аргументацію, яскравий стиль, оптимальне емоційне забарвлення та досконалу техніку мовлення. Під технікою мовлення розуміється вміння оратора володіти голосом, інтонувати виступ та управляти аудиторією.

Техніка публічного виступу повністю підпорядковується думці, змісту виступу; опанування технікою мовлення, таким чином, не можна звести до механічного оволодіння голосом або іншими суто «технічними» навичками оратора. Саме думка, яку прагне висловити оратор, спричиняє дію мовного апарата. Тому опанування технікою мовлення потрібно підкорити вмінню мислити вголос, тобто говорити розмірковуючи.

Техніка мовлення у вузькому сенсі складається з трьох аспектів: дикції, дихання, голосу (практично вони неподільні).

Дикція у перекладі означає «вимова», а бездоганною дикцією вважається правильна, чітка вимова кожного голосного і приголосного

звуків окремо, а також слів і речень у цілому. Виразна вимова для оратора є обов’язковою, бо її недосконалість заважає сприйняттю та розумінню сутності «озвученої» промови.

Робота над диханням складається з того, щоб правильним способом знайти найбільш прийнятний, здоровий тип дихання, який сприяє подоланню технічних мовних вад, що трапляються у промовців.

Найскладнішою є робота над голосом, так звана постановка голосу, під якою розуміється найповніший і всебічний розвиток голосових даних, таких, як збільшення обсягу діапазону голосу, розвиток сили, звучності, гнучкості голосу. Спеціальні вправи допоможуть позбутися очевидних голосових вад (гугнявість, горловий звук тощо). Голос має деякі ознаки: силу звуку, висоту тону і тембр. Усі ці якості голосу неважко відшукати в будь-якій промові, що виголошується, їхня наявність пояснюється самою природою, будовою і функцією мовного апарата людини. Але в публічному виступі звучність голосу, його тембр, висота тону свідомо використовуються оратором як засоби мовної виразності, як засоби впливу на слухачів. Тому оратор звертає увагу не тільки на фізіологічні, але й на психологічні основи зміни звучності мови, висоти й забарвлення голосу. Що ж може бути психологічним фундаментом переконливого, виразного, вільного та природного мовлення? До цього можна віднести впевненість у собі. Чітке розуміння мети промови, вільне володіння матеріалом (знання предмета розмови) завжди викликають піднесеність, особливий емоційний стан — усе це теж впливає на звучність голосу, надає йому певного забарвлення.

Зміна сили й тембру голосу, висоти його звучання дозволяють говорити про гнучкість голосу. Гнучкий голос легко сприймається, не стомлює аудиторію, справляє враження приємності, задоволення у слухачів (З посібника).

Будь-яка доповідь, навіть досить офіційна, не повинна бути монотонною, позбавленою особливостей подачі різних структурних частин. У практиці виділяють кілька різновидів тональності виступу. Варіювання тональністю виступу залежить від загальної тематики й спрямованості виступу, смислового акценту, що падає на його різні структурні частини.

Тональність виступу обумовлена також складом аудиторії (наприклад, віковим або посадовим), її загальним настроєм на сприйняття. Вибір тієї чи іншої тональності слугує більш яскравому розкриттю основної думки, закладеної оратором в різні частини або у виступ в цілому. Наведемо перелік можливих інтонаційних забарвлень виступу: мажорна; безтурботна або гумористична; жартівлива; сердита або дорікати; похмура; урочиста; застережлива; прохальна.

т Що таке техніка мовлення?

т Які компоненти входять до поняття «техніка мовлення»? т Які ознаки має голос? т Чому важливо мати впевненість у собі?

т Що таке гнучкість голосу та як гнучкість голосу впливає на

аудиторію? т Що таке тональність виступу? т Які бувають тональності виступу?

Риторичний практикум


 • Вимовте наступні фрази різним тоном.

1. Вимовте нейтральну фразу «Тривалість життя криси складає близько трьох років» таким тоном: впевненим, злобним, питальним, менторським, невпевненим, істеричним, інтимним. 2. Вимовте нейтральну фразу «Добрий день, шановні пані та панове» таким тоном: урочистим, зневажливим, буденним, саркастичним. 3. Вимовте біблійну фразу «.Не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить» таким тоном: сердитим, крижаним, незадоволеним, монотонним, погордливим, засмученим. 4. Вимовте фразу «Я так і знав» таким тоном: зневажливим, радісним, уїдливим, засмученим, розлюченим, гнівним.

Практикум із перекладу та виразного читання • Перекладіть українською мовою та виразно прочитайте поданий

текст.

«Мог бы ты мне одолжить твоего осла на сегодня?» — спросил у Насреддина один крестьянин. «Я рад бы помочь тебе, друг мой. Мое сердце жаждет помощи правоверному человеку. Но все дело в том, что я уже одолжил его другому человеку». Крестьянин растрогался и стал благодарить благородного человека за добрые слова. Но в этот момент его голос заглушил крик осла из стойла. Изумленный крестьянин спросил: «Как?! Я только что слышал крик твоего осла». Ходжа разгневался: «Я же сказал тебе, что осла здесь нет. Кому ты веришь — мне, благородному, или крику глупого осла?!».Практикум із точності мовлення

 • Прочитайте скоромовки.

1. Летіла лелека, заклекотіла до лелеченят. 2. Кит кота по хвилях катав — кит у воді, кіт на киті. 3. Росте липа біля Пилипа. Пиляв Пилип поліна з лип, притупив пилку пан Пилип. 4. Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс. 5. Бурі бобри брід перебрели, забули бобри забрати торби. 6. Скриню зі скарбом знайшли карась із крабом.

 1. Горох у городі виріс небувалий, горобці город пограбували. 8. Миші в шафі шаруділи, шість шарфів шерстяних з’їли. Хоче залізти в шафу кішка, бо шурхотить у шафі мишка. 9. Тигренятко з тигром- татом тренувалися стрибати. 10. Чорно-білий чорногуз у болото чорне вгруз. 11. Пильно поле пильнували, перепелів полювали.

 1. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки — у шашки.

риторичний тренінг «комплімент»

 • Уважно подивіться на свого сусіда. Знайдіть у ньому достоїнства та зробіть комплімент. Людина, якій зробили комплімент, повинна подякувати та сказати комплімент іншому учневі, що сидить поряд.

лінгвістико-риторичний тренінг «любовний лист»

 • Напишіть любовного листа дівчині або юнаку, знаючи, що він (вона): візуал, аудіал, раціонал, кінесетик. За потреби скористайтеся відомостями з таблиці.


Лексичні засоби

Візуальні

Аудіальні

Кінестетичні

Дигітальні

(раціональні)

Подивитися

Послухати

Відчути

Зрозуміти

Побачити наочно

Почути

головне

Вловити суть

Зрозуміти сенс

Випустити з виду

Прослухати

Проґавити

Проігнорувати

Красивий

Милозвучний

Приємний

Хороший

Яскрава особистість

Гучне ім’я

Сильна натура

Відома особа

Розглянемо

Обговоримо

Прикинемо

Поміркуємо

Тусклий

Приглушений

В’ялий

Невидатний

Смутний

Писклявий

Відштовхуючий

Сумнівний

Показати

Розказати

Продемонструвати

Пояснити

Оглядітися

Прислухатися

Загострити увагу

Бути уважним

Гарно виглядає

Гарно звучить

Гладко говорить

Усе правильно
Зразок. Лист до дівчини-візуала.

Сонечко моє!

Я вже давно не бачив тебе, але твій образ як завжди в мене перед очима. Я бачу, як промінчик світла грає на твоєму чистому кашта-

новому волоссі, як це світло віддзеркалюється в зеленій глибині твоїх очей. Ти дозволила поглянути на світ іншими очима, відкрила мені нові обрії. Заплющуючи очі, я починаю мріяти про тебе, бачу, як ми йдемо надзвичайно охайними й красивими доріжками по осінньому парку, дивимося одне на одного, на золоте листя, що летить, — і перед нами відкривається яскрава дорога в майбутнє життя. Я люблю тебе й сподіваюся на зустріч. (З посібника). 1. ВИГОЛОШЕННЯ ПРОМОВИ,

ПІДГОТОВЛЕНОЇ ЗАЗДАЛЕГІДЬ

Виголошення промови • Виголосіть промову, підготовлену вдома «Чи потрібна Україні

двомовність?».

 1. ПІДСУМОК УРОКУ

 2. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Підготуйте доповідь на лінгвістичну конференцію.

урок № 121

Скачати 12.15 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   61
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка