Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка45/61
Дата конвертації11.04.2016
Розмір12.15 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   61

т Чи мають дієприкметники категорію виду? т Яку функцію виконують дієприкметники в реченні?

Довідковий матеріал

Дієприкметник — це відмінювана форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією.

За будовою, граматичними ознаками і за синтаксичною функцією дієприкметники близькі до прикметників. Подібно до прикметника дієприкметник змінюється за родами, числами й відмінками. За такими граматичними ознаками, як час і стан, дієприкметник наближається до дієслова. Дієслівною ознакою дієприкметника є й те, що він може керувати іменником, а також мати при собі обставинні слова.

За відношенням до часу дієприкметники бувають теперішнього і минулого часу. За відношенням до стану вони поділяються на активні та пасивні. Дієприкметники зберігають вид того дієслова, від якого утворені: жовтітижовтіючий, але пожовтітипожовклий; шитишитий, але пошитипошитий.

У реченні дієприкметники виконують функцію означення або іменного складеного присудка.

Активні дієприкметники виражають ознаку предмета за його ж дією. Вони мають форму теперішнього і минулого часу.

Пасивні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, яка зумовлена дією іншого предмета (З посібника).

Розподільчо-творчий диктантВід поданих дієслів утворіть дієприкметники й запишіть їх в дві

колонки: активні і пасивні. Позначте суфікси.

Загоїти, скрипіти, стигнути, написати, перемогти, створити, пожовкнути, жовтіти, блискати, блиснути, летіти, літати, перелітати, достигати, стигнути, приваблювати, погасити, полити, спинити, бігти, обговорити, зів’янути, опасти, сидіти.

Довідка. Активні дієприкметники теперішнього часу творяться від основи теперішнього часу перехідних і неперехідних дієслів недоконаного виду за допомогою суфіксів-уч (ий), -юч (ий) для дієслів І дієвідміни та -ач (ий), -яч (ий) для дієслів ІІ дієвідміни: текти — текучий, лежати — лежачий.

Активні дієприкметники минулого часу утворюються від основи інфінітива неперехідних дієслів доконаного виду за допомогою суфікса (ий): повеселітиповеселілий.

Активні дієприкметники теперішнього часу в сучасній українській літературній мові майже не вживаються, хоч у художніх творах зустрічаються.

Активних дієприкметників на -ший, -вший в українській мові майже немає. Іноді вживаються поодинокі слова: спалахнувший, заснувший. Такі дієприкметники замінюються більш природними для української мови підрядними реченнями: перемігшийтой, що переміг; заснувшийтой, що заснув тощо.

В усному мовленні активні дієприкметники майже не вживаються, вони властиві писемній мові.

Пасивні дієприкметники творяться від основи інфінітива перехідних дієслів доконаного й недоконаного виду за допомогою суфіксів -н (ий), -ен (ий), -єн (ий), -т (ий): сказаний, митий.

У суфіксах дієприкметників пасивного стану пишеться одна буква н: зроблений, намальований.

Дві букви нн пишуться в прикметниках дієприкметникового походження, коли наголос падає на суфікс -анн, -янн, -енн, -инн: несказанний, нездійсненний.

творчий диктант • Від поданих дієслів утворіть та запишіть усі можливі форми дієприкметників. Поясніть, чому утворені саме такі форми. Обмірковувати, лікувати, жовтіти, пожовтіти, рудіти, пофарбувати, спостерігати, дописати, актуалізувати, наступати, переконати, вимостити, перемогти, запозичити, скласти, посіяти, пройти, зробити.

дослідження-трансформація

 • Замініть словосполучення дієслова з іменником на словосполучення дієприкметник + іменник. Позначте дієприкметникові суфікси.

Доспіли яблука, прочитати книгу, розквітли дерева, любити батька, розв’язати задачу, побудувати алгоритм, обнімати матір, опублікувати роман, провести нараду, сонце палає, достигли кавуни, переробити модель, відвідати виставку.

диктант-переклад • Запишіть переклад поданих словосполучень. За потреби скористайтеся словником. Порівняйте український та російський варіант. Які суфікси використовуються в російській мові? Пользующиеся спросом товары, повторяющиеся встречи,

выступающий по радио, действующее законодательство, руководящий состав, моющие средства, существующий порядок, занимаемая должность, текущий момент, пострадавшая сторона, нуждающийся в помощи, исполняющий обязанности руководителя, отсутствующий в течение месяца.

Складання алгоритму • Використовуючи наведену послідовність, складіть алгоритм «Правопис НЕ з дієприкметниками».

Чи є дієприкметник утвореним від дієсловам, що без НЕ не вживається; чи є він присудком; чи виражає протиставлення, що передається за допомогою сполучника А; чи має при собі залежне слово.

Творче моделюванняЗразок. (Не) застелений ^ незастелений стіл; не застелений скатертиною стіл; стіл не застелений скатертиною, а покритий оргсклом.

(Не) списаний, (не) розбитий, (не) вишитий, (не) сказаний, (не) скопаний.

Робота з навчальним матеріалом


 • Пригадайте основні відомості про дієприслівник. Побудуйте лінгвістичне повідомлення про особливості творення та основні характеристики цієї форми дієслова.

Дієприслівник — незмінювана дієслівна форма, яка пояснює в реченні дієслово, указуючи на додаткову дію. Дієприслівник має ознаки дієслова й прислівника. Дієприслівник із дієсловом має такі спільні ознаки: а) близьке лексичне значення (їдучи поїздом і їхати поїздом); б) твориться від дієслівних основ (йтийдучи); в) зберігає вид того дієслова, від якого утворений (виступативиступаючи; виступитивиступивши); г) керує іменником або займенником (керуючи гуртком, працюючи з ним).

Дієприслівник із прислівником має такі спільні ознаки: а) не змінюється; б) у реченні є обставиною.

В українській мові дієприслівники утворюються від дієслів недоконаного і доконаного виду. Дієприслівники недоконаного виду творяться від основи теперішнього часу за допомогою суфіксів-учи (ючи) (для дієслів І дієвідміни) і -ачи (-ячи) (для дієслів ІІ дієвідміни).

Дієприслівники доконаного виду творяться від основи інфінітива за допомогою суфіксів -ши (якщо основа закінчується на приголосний) і -вши (якщо основа закінчується на голосний).

Дієприслівники можуть також додавати постфікс -ся (-сь): посміхаючись, задивившись.

У дієприслівниках недоконаного виду в називному відмінку множини пишеться закінчення -і: палаючі, відповідаючі.

Частка не з дієприслівниками пишеться окремо, крім тих, що без не не вживаються (як і дієслова): нехтуючи, ненавидячи, нездужаючи, та утворених від дієслів із префіксом недо-: недобачаючи, недочуваючи (З посібника).

творче моделювання • Утворіть від поданих дієслів дієприслівники. Позначте суфікси.

Визначте вид дієприслівників.

Стрибати, стрибнути, працювати, попрацювати, зупинитися, зупинятися, призначити, призначати, відвідати, відвідувати, обдумувати, обдумати, аплодувати, дописувати, підвестися, ілюструвати, узаконити, ратифікувати, заговорити, спалахнути, освітлювати.

самодиктант


 • На місці крапок поставте пропущені літери і чи и. Визначте частину мови.

Ідуч.. навпростець, вовч..й апетит, вузькоплеч..й юнак, вовк в овеч..й шкурі, болюч.. рани, доруч.. це Максиму, регулююч.. рух, квітуч.. сади, у творч..й напрузі, творч..й колектив, б’юч.. себе в груди, овеч..й жир, хвилююч..й вираз, достигл.. яблука, відступаюч..й батальйон, починаюч.. письменники, починаюч.. з ранку, квітуч.. ми нивами.

Практикум із редагування • Виправте помилки.

1. Починаючи збори, у нього була спочатку невпевненість у своїх силах. 2. Лише зробив усі справи, ти можеш почуватися вільним.

 1. Вивчаючи ці рядки, була відзначена їхня поетичність. 4. Він ледве встиг вкластися в термін, закінчиющийся в серпні. 5. Слідуючий разу телефонуй пізніше. 6. Стоя біля дошки, учень розгубився й не зміг дати правильну відповідь. 7. Дізнавшись про його успіхи, їй було дуже приємно. 8. Бажаючи поїхати в табір, зверніться, будь ласка, до адміністрації.

орфографічно-пунктуаційний практикум

 • Розкрийте дужки. Поставте розділові знаки. Визначте дієприкметникові та дієприслівникові звороти.

1. Всі розмови (не) скінчені тут на землі десь кінчалися там між зірками (Леся Українка). 2. Дуже цікавий чоловік зараз упізнав би той голос підсолоджений ті очі зумисне спущені вниз впізнав би природжену вдачу й підроблену (І. Нечуй-Левицький). 3. (Не) порушно стоять дерева загорнені в сутінь рясно вкриті краплистою росою (М. Коцюбинський). 4. І взявши в руки ліру й срібний лук

Пливу як тінь по морю снів за нею (М. Рильський). 5. На кроквах ще (не) закінчених хат працюють теслярі (О. Довженко). 6. Тільки й мав талан до віршів (не) позичений, а власний (Леся Українка).Практикум із перекладу

 • Перекладіть українською мовою. Визначте в тексті дієприслівники та дієприкметники.

1. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра (Н. Гоголь). 2. Под сильно пасмурным, с мчащимися по нему низкими рваными тучами небом на здании школы имени Ворошилова развевался на ветру красный флаг (А. Фаддеев). 3. Тучи, казалось, все росли и росли, охватывая все большее пространство, и, развеваясь, с поразительной быстротой поднимались по небосклону (К. Станюкович). 4. Под ветром серая трава и выцветшие васильки у края шоссе, дрожа, припадали к земле (В. Панова). 5. Незаметно прошел март, ранний, холодный, с восточными ветрами и с тучами гуляющего над степью серого песка (С. Бабаевский). 6. Вскоре я убедился, что одного знания языка мало, особенно для людей, посвятивших себя литературе. Помимо этого, нужно еще чувство своего родного языка (К. Паустовский).

 1. Туман прозрачный по полям идет навстречу мне, луны касаясь по краям, мелькая в вышине (И. Бунин). 8. Шелестя холодными садами, тихо поднимается рассвет (В. Луговской).

Дослідження-відновлення з культури мовлення

 • Виберіть та поставте на місце пропусків необхідне слово чи словосполучення: не дивлячись, не зважаючи, дарма що, невважа- ючи, не вважаючи. Свій вибір аргументуйте.

1. ... на труднощі, цю проблему буде вирішено. 2. ... на думку класного керівника, учні все зробили по-своєму. 3. ... було тепло та сонячно, він усе одно вирішив одягти кожух. 4. . на аргументи представників експертної ради, вони доводили свою думку. 5. ... ні на кого, вона відійшла від вікна. 6. Він продовжував свою промову, ... на настрій аудиторії. 7. Коли дівчина пішла, Андрію ... на шумну вечірку, стало сумно. 8. Вона працювала самовіддано, ... на свою втому. 9. ... було вітряно, бо вона любила цю стихію, вважала вітер своїм найкращим другом. 10. Вони не забули про справу та виконали все, ... на свою старість.

Графічний диктант • До поданих схем напишіть речення. Поясніть пунктограми. Пригадайте, коли коми при дієприслівниковому та дієприкметниковому зворотах не ставляться.

1. Дієприслівниковий зворот,... 2. ..., дієприслівниковий зворот, .... 3. ..., дієприслівниковий зворот. 4. ... дієприслівниковий зворот. 5. Дієприкметниковий зворот, .... 6. ..., дієприкметниковий зворот. 7. Дієприкметниковий зворот .... 8. ..., дієприкметниковий зворот, ....

дослідження-відновлення • Запишіть речення. Розкрийте дужки. Замість крапок вставте дієприкметникові чи дієприслівникові звороти, узгодивши члени

речення між собою.

1. Ах, знаю, знаю! По такому дні Гусиний ключ, ... (майнути вдалині), В старих грудях розбудить серце юне (М. Рильський). 2. Через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади, (не) (обгороджувати тинами) (І. Нечуй-Левицький). 3. Гола земля безнадійно сіріла під олов’яним небом. (бити крилами вітру) (М. Коцюбинський). 1. Зелений лист тоді (обтяжувати прозорими краплями), кетяги недоспілих яблука (оздоблювати рубінами), топазами, аметистами (У. Самчук). 5. (Розрум’янити, ошаленіти), Тоня з розгону налітає на брата, кидається йому на шию, і вже брат, (жарко обціловувати), вихопишись, як з полум’я, відзначає про себе, що сестра таки здорово підросла за час його відсутності (О. Гончар). 6. Тут я зустрівся з музою своєю. І, (брати в руки ліру й срібний лук), Пливу, як тінь, по морю снів за нею (М. Рильський).

 1. Підсумок уроку

 2. домашнє завдання

 • Перекладіть українською мовою.

В любви я к музыке тебе не уступаю и часто, про себя мурлыча, засыпаю (И. Крылов). 2. Успокоенный, он снова заснул, но вместо лица обожаемого монарха тотчас же увидел председателя месткома товарища Суржикова (И. Ильф, Е. Петров). 3. Компании приводятся в движение не логикой, а убежденными людьми, действующими в определенном культурном и историческом контексте (Из журнала). 4. Что же побуждает дельфинов спасать тонущих людей, выталкивая их из воды? Оказывается, это связано с присущим им врожденным рефлексом выталкивания сородичей на воздух. Если же ослабевший дельфин или новорожденный детеныш не в состоянии подняться наверх и выставить голову из воды, то на помощь ему по издаваемым им сигналам бедствия, придут другие дельфины и вытолкнут его из воды (И. Заянчковский). 5. Раскаленные угольки с треском выпрыгивали из костра и, описав

в воздухе искристую дугу, падали за нами (А. Куприн). 6. Осень походила в багрянце листвы, в холодке утренних хрустальных заморозков. Потом хлынули скучные, мелкие осенние дожди, заливая окрестности. По болотам пошли пузыри, гонимые ветрами и разлетающиеся брызгами (Б. Лавренев).

урок № 114

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ умінь № 47. МОВНІ ЗАСОБИ ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ОРАТОРСЬКОГО ВИСТУПУ ЗАЛЕЖНО ВІД МЕТИ СПІЛКУВАННЯ Й АДРЕСАТА МОВЛЕННЯ.

РОЛЬ РЕПЕТИЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ ДО УСНОГО ВИСТУПУ. СКЛАДАННЯ ЗАПИТАНЬ ДО ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ

Мета: поглибити відомості учнів про особливості оформлення тексту ораторського виступу, визначити роль репетиції у підготовці до промови, подати відомості про основні принципи проведення прес-конференції; розвивати пам'ять, логічне мислення; виховувати толерантність, любов до України, прагнення примножувати її здобутки.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів.

ХІД УРОКУ


 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

 3. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Навчальна лекція

► Запишіть основні моменти у вигляді плану.Публічний виступ — це усний виступ, однак, щоб усне мовлення мало необхідний вплив на аудиторію, щоб воно було ефективним, потрібно володіти технікою усного мовлення, а також попередньо працювати над текстом виступу, щоб він був зручним як для усного відтворення, так і для сприйняття на слух. Таку роботу в риториці називають оралізацією тексту. Існує низка вимог до усного тексту.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   61


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка