Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка4/61
Дата конвертації11.04.2016
Розмір12.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Спи, мій малесенький, спи, мій синок™

Я розкажу тобі безліч казок!

Нащо ж ти віченьки знову розкрив?!

Спи, моя пташко, то вітер завив.

Стогне і виє уже він давно,

Б’ється і стукає в наше вікно™

Геть, розбишако, в далекі степи!..

Спи, моя ластівко, солодко спи!

Ось уже й вітер зовсім занімів™

Мабуть, заснуть під намет полетів™

Холодно зараз в лісках і лугах,—

Все потонуло в глибоких снігах.

Бігають зайчики, мерзнуть, тремтять, затишок хочуть собі відшукать.

Ось вони вгледіли,— кущик стоїть,—

Годі! Давно вже лисичка там спить.

Кинулись знову кудись на грядки,—

Ой, там ночують сьогодні вовки.

Краще ви в поле біжіть за лісок.

Знайдете там ви соломи стіжок,—

Глибше забийтесь, зарийтесь в снопки,

Щоб не знайшли вас голодні вовки.

Спи ж, мій малесенький, годі гулять.

Зайчики білі давно уже сплять.

О. Олесь

слово вчителя

При словотворенні в групах приголосних може відбуватися цілий комплекс різнотипних чергувань приголосних: історичних і фонетичних, зумовлених асиміляцією, дисиміляцією, спрощенням груп приголосних, до яких додається ще й процес стягнення. Вони помітно змінюють фонетичну (і морфологічну) структуру слова. Розглянемо найголовніші випадки (Н. Тоцька).

[г]


І ^ ■Ригаризький; убогийубозтво
[ж] + "ськ (ий), 'ств (о) ^ -зьк (ий), -зтв (о):

[з]


[ч] + -ськ (ий), -ств (о) ^ -цьк (ий), -цтв (о):[ц] викладачвикладацький
[к]


[ш] + -ськ (ий), -ств (о) ^ -ськ (ий), -ств (о):


[х]

+

[с] товариштовариський, товариство

Якщо основи іменників закінчуються на інші приголосні, то ці зміни на письмі не передаються: кандидаткандидатський, людлюдський, людство (вимовляється: [кандидац кий], [л уц кий], [л уцтво]).

У частині слів іншомовного походження зміна приголосних [г], [ж], [з], [к], [ч], [ц], [х], [ш], [с] перед суфіксами -ськ (ий), -ств (о) не відбувається: казах — казахський, тюрк — тюркський.

При творенні вищого ступеня порівняння прикметників і прислівників кінцеві приголосні основи перед суфіксом -ш (ий) змінюються:[г]

[ж] + -ш(ий) ^ жч: дорогийдорожчийдорожче [ш]

Кінцевий приголосний [с] і суфікс -ш (ий) змінюються на щ: високий — вищий — вище.

Ці зміни відбувається й передаються на письмі:

-цьк-

-ськ- + ин (а) ^ чч: донецькийДонеччина; щ: вісквощина.

-ск-

-ськ-

-шк- + енк (о), -ук ^ щ: ТодоськаТодощенко; жч: КузькоКужченко. -зьк-

(Г. Козачук).

дослідження-відновлення • Розкрийте дужки, поясніть написання слів з урахуванням правил чергування приголосних. Окремо випишіть слова, у яких зміни не відбуваються.

1. В «Історії (Слобідська + ої) України» ми знаходимо лише побіжні згадки про народні протести проти скасування (козацький + ини) у 1767 році (Д. Багалій). 2. Що буде, то буде, а козак (панський + ини) робить не буде (Народна творчість). 3. Міста з каміння будувались на півдні Росії спеціально запрошеними (грек + ськими) інженерами і будівельниками (І. Захаров). 4. Мабуть, правда, що жінка в біді (дужий + ша) за чоловіка (Ю. Мушкетик). 5. Мальки попливли назад, минаючи (пісок + ане) гладеньке дно (В. Іваненко).

 1. Договір (дорогий + ше) за гроші (Народна творчість).

вибіркова робота

 • Утворивши від поданих прикметників іменники за допомогою суфікса -ин (а), запишіть їх у дві колонки: ті слова, у яких відбулися зміни в буквах на позначення приголосних, а в другу — ті, у яких змін не відбулося. Поясніть правопис.

Одеський, кріпацький, слобожанський, солдатський, волинський, турецький, луганський, тульський, хмельницький, черкаський, закарпатський, вінницький, запорізький, івано-франківський, харківський, кіровоградський, донецький, сумський, полтавський.

дослідження-трансформація • Від поданих іменників утворіть прикметники. Поясніть зміни кінцевих приголосних.

Скіфи, німці, запоріжжя, українці, Черкаси, Карпати, Крим, татари, поляки, студент, університет, Париж, Кременчук, Ужгород, Кавказ, печеніги, чехи, латиші, литовці, Буг, Ніжин, солдат, емігрант, чумак, парубок, Острог, Сиваш, альпініст, викладач, козак, альпініст, Волинь, Гадяч, Кривий Ріг, пірат, люди.

коментований диктант • запишіть речення під диктовку. Визначте слова, у яких можливі чергування приголосних звуків. Доберіть відповідні пари слів і поясніть правопис.

1. Природа, немов бажаючи нагородити нас за цілий день смертельних небезпек і втоми, посилала нам тиху красу липневого вечора (Я. Качура). 2. Трава плуталась під ногами й обсипала гарячі ноги холодною росою (І. Нечуй-Левицький). 3. Вона жила у вічному напруженні, її рухи зробились жвавими, нервовими, а малі чорні очі неспокійно поблискували (М. Коцюбинський). 4. І сонні соняшники сині в солонім сонці сонних кіс (М. Вінграновський). 5. Музика б’є в обличчя, мов зле птаство (Б.-І. Антонич). 6. Був теплий дощ, в траві стоїть вода, На гілці синя бабка обсихає (М. Рильський).

 1. Підсумок уроку

 2. домашнє завдання

► Написати твір-роздум за темою «Чи існує справжня дружба».

У власному творі підкреслити всі слова, у яких відбуваються історичні чергування приголосних.урок № 71

урок розвитку комунікативних умінь № 21. написання ділового листа

Мета: поглибити відомості учнів про офіційно-діловий стиль, особливості написання ділових листів, подати інформацію щодо вимог, які висуває діловий етикет до службових листів; навчити правильно складати листи-прохання, листи-відмови, листи-нагадування тощо; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння добирати потрібні слова та словосполучення, логіку, пам'ять; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів; виховувати делікатність, толерантність, шанобливе ставлення до людей, моральні чесноти, уміння працювати в групах.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, картки для роботи в групах, кольорові картки для технології «Ажурна пилка», бланк листа для заповнення, тлумачний словник, російсько-український словник.

ХІД УРОКУ


 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

Учитель записує тему на дошці.

ііі. актуалізація опорних знаньЩоденникце Я, листце Ти Казімеж Вика

Пиши такі листи, які б ти хотів отримати

Антична мудрість

Бесіда з учнями • знайдіть відповіді на такі питання:

т Для чого в людському суспільстві існує листування? т Як ви розумієте епіграфи до уроку? т Що таке лист? Які його реквізити?

т Чи часто ви пишете листи? Чи доводилося вам писати чи отримувати ділові листи? т На які види поділяють листи за функціональним призначенням? т Які листи потребують відповіді? т Які листи не потребують відповіді?

словникова робота • Визначте, чи знаєте ви правильний переклад та значення наведених словосполучень. за потреби скористайтеся словниками. заказное письмо, почтовый ящик, переписываться, адресат,

адресант, письмо с уведомлением, курьерская почта, корреспонденция.

навчальне аудіювання • Прослухайте тексти двох листів. Дайте відповіді на тестові запитання стосовно змісту тексту першого листа.

Лист № 1

ДОБРИЙ ДЕНЬ, ЛЮБИЙ СИНУ!

Довго думав над твоїм листом, тому пишу з таким запізненням. Я поділяю твоє обурення і обурення твоїх товаришів хамським вчинком студента одного з вузів. Моральна чистота кохання — це дзеркало людської душі. Якщо в людини є щось брудне в цій сфері душевно-психологічних і морально-етичних відносин, значить, взагалі вона нечиста, мерзотна істота, вона не може бути справжнім громадянином, порядною людиною. Я не визнаю тверджень деяких письменників і публіцистів, які вважають, що почуттю наказати не можна, що людина, мовляв, не владна над своїм потягом. Це м’яке покривало, яким намагаються прикривати статеву розбещеність і «свободу кохання». задовго до того, як людину схвалює почуття статевого потягу, її повинна полонити краса душі, вона повинна глибоко пережити моральну прив’язаність до іншої людини. Тільки за цієї умови любов може бути міцною, справжньою. У справжньому коханні розум допомагає почуттю, вдихає в нього моральну силу, морально облагороджує душевні поривання, а не піддає почуття розрахунку, логічному аналізові, не змушує людину зважувати залежність свого добробуту від того, кого вона полюбила.

Ти доросла людина, ти сам завтрашній батько, і я кажу тобі про все це з усією відвертістю. Я повинен це зробити як батько.

Мене непокоїть, так би мовити, розбещеність у легкій формі, на яку хворіє багато молодих людей. Хлопцеві сподобалася дівчина — і він уже обіймає і цілує її. Це розпущеність. Справжнє кохання — великий, священний обов’язок, обов’язок на все життя. Будь-яке інше кохання, кохання для гострих почуттів, кохання з нудьги я вважаю розпустою.

Пам’ятай, що любов — це насамперед відповідальність за ту людину, яку ти полюбив, за її долю, її майбутнє. Розпусник і мерзотник той, хто в коханні шукає тільки джерело втіх. Любити — це означає насамперед віддавати, віддавати коханій істоті сили своєї душі, творити для неї щастя.

Нема якоїсь спеціальної «науки кохання»,— пам’ятай це,— є наука людяності; хто опанував її азбуку, той готовий до благородних духовно-психологічних і морально-естетичних стосунків. Кохання — це найсуворіший екзамен людності. У коханій людині я залишаю частинку власної душі, красу і духовну привабливість своєї душі вона віддає мені. Не випадково чоловік чи жінка, втративши кохану людину, довгі роки, а іноді й усе життя не можуть забути про неї. Це не «романтична мрійність», а глибокий прояв людяного. Людина не може забути кохану істоту тому, що вона увійшла в її душу, з’єдналася з її долею.

Ось який предовгий лист вийшов. Я знаю, що ти без упередження ставишся до батькових повчань. Вдумайся в кожне моє слово. Будь справжньою людиною в усьому.

До побачення, любий сину. Якщо зможеш приїхати під час пер- шотравневих свят, приїзди хоч на день.

Бажаю тобі міцного здоров’я і бадьорого настрою.

Обіймаю і цілую тебе.

Твій батько.

(За В. Сухомлинським).


 1. У листі йдеться про.

А нерозділене кохання сина;

Б проблеми зі здоров’ям;

В розбещеність сучасного суспільства;

Г сутність справжнього кохання. 1. Справжнє кохання, на думку батька, полягає в™

А свободі кохання;

Б ретельному вивченні «науки кохання»;

В щирому захопленні людиною;

Г бажанні віддавати та почутті відповідальності. 1. Справжнє кохання, як переконує автор листа, повинне™

А творити щастя для іншої людини;

Б надавати втіху;

В бути взаємним;

Г робити душу іншої людини прекрасною. 1. Автор називає любов найсуворішим екзаменом людяності, бо™ А воно передбачає обрання єдиного судженого на весь свій вік;

Б воно є джерелом утіх;

В саме справжнє кохання робить людину людиною;

Г інколи людина зберігає вірність своїй половинці на все життя.


 1. Утративши коханого, людина довгі роки, а іноді й усе життя не може забути про неї, адже™

А вони пережили багато щасливих моментів разом;

Б вони мали багато втіх;

В вона увійшла в її душу, з’єдналася з її долею;

Г вони мали спільні майнові зобов’язання. 1. Чому батько називає обійми й поцілунки розпустою?

А Бо любов — це не лише захоплення дівчиною чи хлопцем, це обов’язок і відповідальність, і людина, у першу чергу, повинна пережити не статевий потяг, а моральну прив’язаність;

Б бо не всі здатні опанувати «науку кохання»;

В за таких умов людина надто швидко входить у душу та з’єднується з долею іншої особистості, що, у свою чергу, призводить до нетривалих шлюбів;

Г батько так уважає, бо переживає через здоров’я свого сина. Ключ-відповідь. 1-Г; 2-Г; 3-А; 4-В; 5-В; 6-А.

► Прослухайте уважно зміст другого листа. Порівняйте ці листи. Що ви можете про них сказати? Який із листів є діловим? Що є характерним для цих листів?

Лист № 2

Шановні Андрію Порфирійовичу та Валеріє Іванівно!

Прийміть нашу найщирішу подяку за надання колективові гранту на видання українсько-англійської абетки. Ця підтримка — свідчення Вашого небайдужого ставлення до проблем освіти в Україні й розуміння непересічної важливості дошкільного виховання. завдяки Вашому сприянню видання цього вкрай необхідного навчального посібника стало реальним. Сподіваємося, що ця абетка матиме великий успіх у малят та їхніх батьків.

Із вдячністю та повагою

Авторський колектив (підпис) __

складання сенкану • Складіть сенкан до теми уроку.

Методичний коментар. Сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків. Слово «сенкан» походить від французького слова «п’ять». Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (зазвичай, це іменник), другий рядок — це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника), третій рядок називає дію, пов’язану з темою й складається з трьох слів (звичайно це дієслова), четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного, останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, у ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.

Зразок.

Лист

Особистий, діловий Чекають, пишуть, надсилають Душа в білому конверті Спілкування

IV. засвоєння нового навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Навчальна лекція • Стисло запишіть основні положення, що стосуються написання

ділових листів.

Лист — це найпоширеніший вид документації, один із способів обміну інформацією.

Службові листи належать до основних засобів встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами.

За функціональними ознаками службові листи поділяють на такі, що потребують відповіді й такі, що її не потребують.

До листів, що потребують відповіді, належать: листи-прохання, листи-звертання, листи-пропозиції, листи-запити, листи-вимоги.

До листів, що не потребують відповіді, належать: листи-попере- дження, листи-нагадування, листи-підтвердження, листи-відмови, супровідні листи, гарантійні листи, листи-розпорядження, листи- повідомлення.

За кількістю адресатів розрізняють звичайні, циркулярні й колективні листи. Звичайний лист надсилають на адресу однієї інстанції, циркулярний лист — цілій низці установ, колективний лист — на одну адресу, але пишуть його від імені керівників кількох установ.

Службові листи пишуть чи друкують на бланку або чистому аркуші паперу.

Основні реквізити листа:


 1. Штамп (повна назва установи — автора листа).

 2. Номер і дата листа.

 3. Назва установи-адресата.

 4. Текст, що складається з двох частин: опис фактів або подій, які послугували підставою для написання листа; висновки та пропозиції.

 5. Підпис керівника організації.

 6. Печатка (З посібника).

колективне обговорення

 • Прочитайте висловлювання. Поясніть їхнє значення. Чи всі вони можуть стосуватися службового листа? Свою відповідь умотивуйте. Поясніть уживання розділових знаків у реченнях.

1. Не важливо, як ми пишемо, проте важливо, що ми пишемо (Г. Лессінг). 2. Добре писати — це насамперед добре мислити, добре відчувати й добре передавати думки; це мати розум, душу й смак (Ж. Бюффон). 3. Слово чемне кожному приємне (Народна творчість). 4. За допомогою листа краще за все проникаєш в людину. Слово осліплює і ошукує, бо супроводжується мімікою обличчя, тому що бачиш, як воно сходить із вуст, бо вуста подобаються, а очі — зваблюють. Однак чорні слова на білому папері — це відверта душа (Гі де Мопассан). 5. Як ти вітаєш, так і тебе вітатимуть (Народна творчість). 6. Пишіть листи і надсилайте вчасно, Коли їх ждуть далекі адресати, Коли є час, коли немає часу І коли навіть ні про що писати (Л. Костенко). 7. Хто людям добра бажає, той і собі має (Народна творчість).

технологія «Ажурна пилка» • Спробуйте самостійно сформулювати основні правила, яких необхідно дотримуватися при написанні ділових листів. Порівняйте свої міркування з нижченаведеними. Запишіть у вигляді плану головні аспекти, про які слід пам’ятати під час складання листів.

Методичний коментар. Учні об’єднуються в кілька груп. Кожна група отримує індивідуальний пакет із текстом, а кожен учень отримує картку жовтого, зеленого, синього чи червоного кольору.

Опрацювавши матеріал у «домашній» групі, учні розходяться по групах відповідно до кольору своєї картки. Таким чином у кожній із груп опиняються учні, що володіють інформацією про певні особливості написання ділових листів. школярі по черзі вислуховують одне одного, отримуючи повну інформацію про діловий лист. Далі учні повертаються у «домашні групи», діляться отриманою інформацією, допомагають один одному з’ясувати незрозумілі моменти. Після виконання завдання проводиться рефлексія (у вигляді обговорення роботи в групах: над яким завданням працювала група; яку інформацію було отримано після роботи в «кольоровій» групі; яких вимог слід дотримуватися при написанні ділових листів; як слід писати листи-відмови тощо).Група 1

Написання ділового листа — це справжнє мистецтво, адже тексти листів найменшою мірою трафаретизовані й уніфіковані. Щоб оволодіти мистецтвом листування, слід засвоїти правила ведення ділової кореспонденції, тобто низку загальноприйнятих правил.

Починати листа необхідно із звертання. Проблема вибору звертання є доволі делікатною. Найпоширенішими є такі звертання: f Шановний/а (ім’я та ім’я по батькові)! f Шановний/а пане (пані)™! f Шановні панове (колеги)! f Вельмишановний добродію! f Високошановний пане™!

У сучасному діловому листуванні прийнято зазначати звання адресата чи вказувати на його професію. f Високопоставлений пане Міністре! f Вельмишановний (високоповажний) професоре! f Шановний вчителю! f Високоповажний пане ректоре!

Не слід забувати про те, що в українській мові звертання вживають у формі кличного відмінка. Відсутність звертання може бути витлумачена як зневага до адресата й порушення етикету ділового мовлення.

Наявність звертання не вичерпує проблеми правильно розпочатого листа, щоб він справив на адресата належне враження (З посібника).Група2

Дуже важливо ретельно обміркувати початкову фразу листа, від якої може багато залежати, адже саме вона має переконати адресата у правомірності написання листа. Якщо це лист-відповідь на запит,

на запрошення, лист-подяка, то вже в першому ж реченні буде доречним ввічливо висловити вдячність. f Висловлюємо свою найщирішу вдячність за. f Щиро дякуємо за лист із порадами та рекомендаціями щодо. f Перш за все дозвольте подякувати Вам за. f Цей лист — вияв нашої вдячності за. f Прийміть нашу щиру (найщирішу) подяку за. f Дозвольте висловити свою вдячність. f Дякуємо за надану змогу.

У листах-підтвердженнях варто скористатися такими початковими фразами: f Із вдячністю підтверджуємо отримання листа. f Офіційно підтверджуємо свою згоду на.

f На підтвердження нашої попередньої домовленості (телефонної розмови) повідомляємо. f Ми отримали Вашого листа з повідомленням про. і щиро Вам вдячні.

Поширеними вступними фразами в ділових листах є посилання на попередній лист, телефонну розмову, подію, зустріч: f У відповідь на ваш лист від (дата). f Відповідаючи на Ваш запит від (дата). f Відповідно до пункту укладеної угоди. f Відповідно до контракту (домовленості).

f До спонсорів, клієнтів, партнерів нерідко доводиться звертатися з проханнями. Для їх оформлення є чимало типових висловів: f Будь ласка, повідомте нам про.

f Будемо вдячні, якщо Ви підтвердите свою участь у. f Звертаємося до Вас із проханням про. f Просимо Вас терміново оплатити рахунки. f Насамперед просимо повідомити.

f Ми були б щиро вдячні, якби Ви могли повідомити про своє рішення найближчим часом. f Вибачте за додаткові турботи, але чи не були б Ви настільки люб’язні дати детальні письмові пояснення з приводу. f Просимо Вас уважно вивчити наші пропозиції й дати остаточну відповідь.

У діловому світі з різних причин (наприклад, ви на кілька днів затрималися з відповіддю, не змогли вчасно виконати замовлення, надійшла скарга від замовників, запізнилися на зустріч із клієнтом) іноді виникають такі ситуації, коли потрібно вибачитися, перепросити за неприємності, яких ви завдали адресату. У такому разі листа слід розпочинати так:

f Просимо вибачення за прикре непорозуміння, що сталося™ f Щиро просимо вибачення за затримку з відповіддю. f Просимо вибачити нам за неможливість вчасно виконати Ваше замовлення™ f Хочемо вибачитися за завдані Вам зайві турботи. f Вибачте, нам вельми незручно, що™

f Щиро перепрошуємо Вас за вчорашнє спізнення на зустріч. f Просимо вибачення за створені Вам не з нашої вини незручності. f Перепрошуємо за зайві хвилювання з приводу™

У листах-нагадування, що належать до психологічно складних, треба ввічливо, тактовно, делікатно, ненав’язливо вказати на те, що термін минув. Такі листи варто розпочати так: f Вважаємо за свій обов’язок нагадати Вам про™ f Вибачте, що знову турбуємо Вас, але ми не отримали жодної відповіді на лист від (дата). f Вибачте, але ми хочемо Вам нагадати про необхідність™ Гадаємо, що це лише непорозуміння. f Нам дуже незручно, що змушені нагадувати Вам про™

Інколи делікатність не дає бажаних наслідків, тоді слід виявити категоричність і рішучість. Це можна зробити так: f Незважаючи на неодноразові нагадування та вжиті запобіжні заходи, Ваш борг не погашено, натомість він продовжує зростати. Вважаємо за потрібне попередити Вас про свій намір розірвати контракт.

f У зв’язку з тим, що Ви, незважаючи на наше настійне прохання погасити заборгованість, і досі не надіслали оплаченого чека, ми змушені припинити виконання всіх Ваших замовлень.

До категорії складних листів належать листи-відмови. Якщо ви не можете дати позитивну відповідь, то сказати «ні» слід аргументовано, коректно, доброзичливо. за умови дотримання цих порад адресат зрозуміє, що у вас не було іншого виходу. Сформулюйте відмову так: f Ми докладно вивчили запропонований Вами проект, із прикрістю повідомляємо, що не маємо ні найменшої змоги™ f На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції. f Дуже шкода, але ми не маємо змоги задовольнити Ваше прохання з деяких причин. f Щиро жалкуємо, проте ситуація, що склалася, не дозволяє нам™ f Вибачте, але ми не можемо погодитися на™ (З посібника).ГрупаЗ

Вибір завершальних речень є також дуже важливим і залежить насамперед від змісту листа. Можна повторити подяку, висловлену на початку листа, чи просто подякувати за допомогу, оскільки слово

«дякую» — найуживаніше слово кожного порядного комерсанта, підприємства, банкіра, кожної ділової людини. f Дозвольте ще раз подякувати Вам. f Хочемо ще раз висловити свою щиру вдячність. f Дякуємо за допомогу.

f Ще раз дякуємо Вам і висловлюємо надію, що. f Щиро дякуємо за.

Доречним і корисним наприкінці листа є запевнення адресата як психологічне підкріплення усього висловленого в листі: f Запевняємо, що Ви цілковито можете розраховувати на нашу підтримку. f Будемо раді співпрацювати з Вами.

f Були б раді співпрацювати з Вами й чекатимемо Вашої відповіді. f Ми зателефонуємо Вам, щоб домовитися про взаємно зручний час для зустрічі.

Досить поширеною формою завершення в ділових листах є висловлення надії, сподівання: f Сподіваємося, що наша пропозиція зацікавить Вас. f Сподіваємося, що домовленість буде взаємовигідною. f Гадаємо, що в майбутньому зможемо стати Вам у пригоді. f Розраховуємо на тісну й взаємовигідну співпрацю. f Маємо надію на встановлення тісних контактів між нашими установами.

f Сподіваємося отримати Вашу відповідь найближчим часом.

Завершальним у листі може бути прохання: f Просимо Вас уважно ознайомитися з. f Просимо Вас терміново повідомити (зателефонувати).

Звичайно, буде ввічливо, якщо наприкінці листа ви повторите вибачення за турботи, затримку з оплатою чи запізнення: f Ще раз просимо вибачення за завдані незручності. f Ще раз перепрошуємо за цю прикру помилку. f Щиро просимо вибачення за.

Не слід забувати про прощальну фразу. Найчастіше в листах уживаються такі форми: f З повагою. f З вдячністю і повагою. f З повагою і найкращими побажаннями. f Залишаємо з пошаною. f Бажаємо успіхів! (З посібника).

Група4

Якщо ви бажаєте досягти успіху, подбайте про те, щоб ваш лист був і за змістом, і за формою бездоганним. Слід друкувати листа

на гарно виконаних бланках, які є «візитною карткою» вашої установи, фірми. Дизайн та поліграфічні якості його — це ті деталі, які сприятимуть створенню доброго враження про вас і вашу діяльність. Тому для виготовлення фірмових бланків варто використовувати лише високоякісний папір. Конверт також за дизайном має відповідати бланкові; за розміром його необхідно дібрати так, щоб не виникало потреби складати лист більше ніж двічі.

Ділові листи не повинні бути надто довгими. Викладати свої міркування слід чітко, по суті, лаконічно.

Важливою умовою успіху листа є логічність та послідовність викладу. Логічна послідовність викладу досягається за рахунок чіткого членування тексту на абзаци. Висловлюючи думки, слід добирати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови й зрозумілі для адресата. Треба стежити за тим, щоб у листі все було доречним.

Отже, на рівень серйозного ділового спілкування не можна виходити, не засвоївши етикету цієї сфери. Слід пам’ятати золоте правило ведення ділової кореспонденції: ввічливість, коректність, тактовність, аргументованість (З посібника).

практикум із перекладу


 • Ознайомтеся з текстом. Перекладіть його українською мовою, дописуючи відсутні відомості. Поставте й поясніть розділові знаки.

Теперь о некоторых правилах деловой переписки.

Во-первых запомните, что нигде в мире не принято писать длинных деловых писем. Экономьте свое и конечно чужое время пишите по существу старайтесь в одном и том же деловом послании по возможности не затрагивать различных аспектов ваших предложений возражений и соображений.

Служебные письма как правило пишутся по установленной форме.

Избегайте переносов слов исправлений помарок не идущих к делу пометок.

Письмо делится на следующие части:™.

практикум із редагування • Відредагуйте подані фрази з листів. Визначте, для якого типу листів властиві ці фрази: для листів-відмов, листів-скарг, листів-прохань, листів-подяк тощо.

1. Ця ситуація наводить на думку про можливе дострокове роз- торження угоди між нашими кампаніями. 2. Усі наші намагання примусити Вас сплатити борг були безуспішними, а тому ми змушені подати іск в суд. 3. Не дивлячись на неодноразові нагадування

та прийняті міри, Ваш борг не лише не погашено, але він продовжує зростати. 4. Користуючись випадком дозвольте нагади, що. 1. Умісно буде нагадати Вам про необхідність своєчасної сплати за кредит. 6. Направляємо Вам претензію у відношенні якості товару.

 1. Хочу принести Вам щирі вибачення за досадну помилку, що виникла із-за несправності комп’ютера. 8. Дозвольте виразити свою вдячність за Вашу активну содію, постійну участь та підтримку.

творче моделювання

 • Складіть діловий лист, використавши в ньому наведені прикметники. Поясніть правопис не з прикметником, а також н чи нн.

(Не)оціне..ий, (не)вимуше..ий, безпідставний, сторо..ій, ефективний, штуч..ий, впевне..ий, півде..ий, бездога..ий.

дослідження-відновлення • Доповніть текст листа на бланку, використовуючи вставні конструкції. Поясніть розділові знаки при них.

Варіант 1

Шановний пане !

Один із найосновніших принципів роботи нашої компанії — гідно цінувати своїх клієнтів. До Вас ми ставимося з особливою повагою, адже впродовж років нашої співпраці у нас не виникало

серйозних непорозумінь.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка