Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка29/61
Дата конвертації11.04.2016
Розмір12.15 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   61

Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие ученые. Ибо знания все растут и усложняются.

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, чем самая тяжелая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков. И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы предлагаете нашей молодежи! Только учиться. А где же развлечения? Что же нам, и не радоваться? Да нет же. Приобретение навыков и знаний — это тот же спорт. Учение тяжело, когда мы не умеем найти в нем радость. Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений выбирать умные, способные также чему-то научить, развить.

А если не нравится учиться? Быть того не может. Значит, вы просто не открыли той радости, которую приносит ребенку, юноше, девушке приобретение знании и навыков. Посмотрите на маленького ребенка — с каким удовольствием он начинает учиться ходить, говорить, копаться в различных механизмах. Читайте стоящие книги, а не просто чтиво. Изучайте историю и литературу. И то и другое должен хорошо знать интеллигентный человек. Именно они дают человеку нравственный и эстетический кругозор, делают окружающий мир большим, интересным, излучающим опыт и радость (Д. Лихачев).

Конкурс думок. Робота в міні-групах

Методичний коментар. Клас поділяється на вісім міні-груп (по 4 особи). Кожна група витягає собі листочок із певним висловлюванням. Завдання групи — за кілька хвилин скласти невеличку розповідь у публіцистичному стилі, де б розкривалося значення висловлювання.


 • Прочитайте «енеїзми» та жартівливі думки щодо походження козацької афористики. Складіть невеличке оповідання в публіцистичному стилі, де б використовувався афоризм та його тлумачення.

Група 1. У кишені вітер гуляє (Еол).

Група 2. Добра господиня, коли повна скриня (Пандора).

Група 3. Кому мрець, а попові гроші в гаманець (Харон).

Група 4. З переляку душа в п’яти втекла (Ахілл).

Група 5. Тільки тієї землі, що під нігтями (Антей).

 1. ПІДСУМОК УРОКУ

Лінгвістичний диктант

 • За лексичним значенням визначте слово й запишіть його.

1. Газетна або журнальна стаття на злободенну тему, у якій використовуються сатиричні а бо гумористичні прийоми викладу (Фейлетон). 2. Подана до друку бесіда з якоюсь особою (Інтерв’ю). 3. Питання, що не вимагає відповіді (Риторичне питання). 4. Повідомлення про події дня, оперативна інформація (Репортаж). 5. Література, що присвячена актуальним проблемам життя суспільства (Публіцистика). 6. Сукупність літературних творів у сфері будь- якого виду мистецтва, що характеризується певними сюжетними та стилістичними ознаками (Жанр). 7. Запис подій у хронологічному порядку (Хроніка).

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте проектну роботу за темою: «Створюємо власну газету». Визначте головну концепцію, створіть кілька рубрик.

морфеміка, словотвір, морфологія української мови

урок № 93словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. творення присвійних прикметників. творення прикметникових форм від різних географічних назв

Мета: узагальнити й поглибити знання школярів щодо правильного утворення іменників на позначення мешканців певного населеного пункту, щодо особливостей творення присвійних прикметників та прикметникових форм від географічних назв; удосконалювати вміння аналізувати мовні явища, складати таблиці; виховувати любов до рідної землі та пізнавальний інтерес до вивчення української мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, карта України.

ХІД УРОКУ


 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

 3. засвоєння нового матеріалу в процесі виконання практичних завдань

робота з текстом

► Прочитайте текст. Визначте його основну думку й тему. Що для вас означає «територія проживання»? Випишіть із тексту назви населених пунктів. Утворіть від них іменники на позначення жителів цих населених пунктів. Порівняйте свої міркування з поданим нижче правилом.Досвід людства протягом тисячоліть переконливо доводить, що мова об’єднує народи у нації і зміцнює державу. Занепадає мова — зникає і нація. Коли ж мова стає авторитетною, перспективною, необхідною і вживається, насамперед, національною елітою, сильною і високорозвиненою стає як нація, так і держава. Мова без своєї держави беззахисна й згасає. Держава без своєї мови втрачає істотні ознаки суверенітету — культурного та інформаційного, зрештою засадничо-ідеологічного. Сьогодні навіть потужні англомовні держави дбають про свій мовний суверенітет. Адже зайве будувати й охороняти ворота там, де межу не визначає навіть поламаний тин.

Ми, навіть не знаючи мови іноземця, звично визначаємо за її звучанням, з якої він країни: Польщі чи Румунії, Італії чи Грузії, Болгарії чи Японії. Складніше з мовами світовими або такими, що є національними у двох-трьох країнах. Ми ще можемо за вимовою відрізнити американця від британця, проте канадця з австралійцем сплутаємо напевне. Проте всередині мовного ареалу (англійського, французького, іспанського, німецького, португальського, арабського) його представники прекрасно ідентифікують одне одного за територіальним варіантом мови чи за діалектом, тобто визначають не лише громадянство, а й належність до місцевості. Ми в Україні можемо (а якби школа прищеплювала цю корисну навичку, то могли б краще) відрізнити полтавчанина від подоляка і поліщука від галичанина, а проте на державному рівні, як свідчить російськомовність деяких наших послів та мандрівних нардепів, — хай закордон і не вловлює їхнього українського акценту, — ще не усвідомили сповна, що опіка своєю мовою є складником міжнародного авторитету і що знання української мови є ознакою українського громадянства (В. Білецький, В. Радчук).

Словотвір іменників на позначеннямешканців певного населеного пункту

Катойконім — це назва мешканців певної місцевості. Наприклад, Київкиянин, Одесаодесит.

Назви осіб за національною й територіальною ознаками утворюються від іменникових основ — топонімів. Найбільш уживані суфікси в цих словотвірних типах для назв чоловічого роду — -ець: житомирець, полтавець, тбілісець, новгородець; -анин, -чанин, -ин: молдаванин, росіянин, полтавчанин, болгарин; -ич: костромич, русич; -ак (-як): словак, туляк, сибіряк; -ик: -одесит.

Назви осіб жіночої статі утворюються за допомогою суфікса -к (а), що приєднується до повної чи усіченої основи або разом із вставним звуком (інтерфіксом), наприклад: білорус — білоруска, поляк — полька, грузин — грузинка, парижанин — парижанка.

Множинні катойконіми утворюються за допомогою суфіксів: -ц (і), -івц (і), -анц (і), -инц (і), -ан (и), -ян (и), -чан (и), -івчан (и), -ивчан (и), -чанц (і), -щан (и), -ак (и), -чак (и), -ук (и), -чук (и), -ик (и), -ух (и), -іст (и), -ит (и), -ун (и), -енн (я), -ет (и), -ан (а), -ат (а), -чат (а), -ач (і). Наприклад: сімферопольці, ялтинці, харків’яни.

Найвищим рівнем активності у творенні похідних іменників із значенням назви особи за територіальною ознакою характеризується словотвірний тип із суфіксом -ець. Цей формант поєднується з основами іменників, що є насамперед назвами населених пунктів, а також держав і континентів, наприклад: херсонець, кіровоградець, канадець, американець. Суфікс -ець приєднується до компонентів-город/-град, -піль/-поль: Миргородмиргородець, Севастопольсевастополець. Чимало найменувань із суфіксом -ець на позначення осіб за територіальною ознакою здавна виконували функцію прізвищ: Білоцерківець, Уманець, Фастівець, Чорноморець.

Іменники із суфіксом -чанин уживають іноді паралельно до іменників на -ець, пор.: черкасецьчеркащанин, луганецьлуганчанин. Вибір одного з цих словотвірних суфіксів (-ець, -чанин) залежить від фонемного кінця твірної основи. Якщо вона закінчується суфіксами -иц-, -ець, -ськ-/-цьк-, то назва жителя утворюється за допомогою суфікса -анин: Вінницявінничанин, Луцьклучанин. Кінцевий суфікс -івк- іменника передбачає вживання в назвах мешканців суфікса -ець: Ковалівка — ковалівець, Степанівка — степанівець.

Останнім часом словники й довідкові видання не подають паралельних назв жителів на -чанин. їхнє активне вживання було зумовлене впливом російської мови. Це не стосується тих іменників-назв жителів, для яких суфікс -анин/-чанин лишається єдиним словотвірним засобом: Львівльвів’янин, Київкиянин (З підручника).

лінгво-географічний практикум «наскільки я знаю україну» • Уявіть, що ви подорожуєте Україною із заходу на схід, а потім —

із півдня на північ. Запишіть назви районних центрів та утворіть від них назви місцевих жителів.

Складання таблиці • Ознайомтеся з правилами творення присвійних прикметників.

Складіть таблицю «Творення присвійних прикметників».

Творення присвійних прикметників

Присвійні прикметники утворюються від основ іменників, що означають назви істот.

 1. Від основ іменників І-ї відміни присвійні прикметники утворюються за допомогою суфіксів-ин-, -їн-: МикитаМикитин, Ми- китина; НадіяНадіїн, Надіїна; також від іменника третьої відміни: мати — материн.

Якщо основа іменника І-ї відміни закінчується на г, к, х, то перед суфіксом -ин- г змінюється на ж: іволгаіволжин; к на ч: ЛукаЛучин, дочкадоччин; х на ш: мачухамачушин.

 1. Від основ іменників ІІ-ї відміни присвійні прикметники утворюються:

 1. за допомогою суфіксів-ів, -ов (а), -ов (е) від іменників твердої групи незалежно від місця наголосу: командиркомандирів, командирова; дядько — дядьків, дядькове.

 2. за допомогою суфіксів-ів (-їв), -ев (а), -ев (е) від іменників м’якої і мішаної груп незалежно від місця наголосу: лікар лікарів, лікарева, лікареве; приятель приятелів, приятелева, приятелеве.

 1. Від основ іменників, що означають назви тварин, творяться присвійні прикметники за допомогою суфіксів-ий, -ин (ий), -їн (ий), -ач (ий), -яч (ий): ведмежий, вовчий, орлиний, солов’їний, кошачий, лисячий.

При творенні прикметників на -ий від іменників приголосний к змінюється на ч (вовк вовчий), д на ж (ведмідь ведмежий), ц на ч (заєцьзаячий).

Усі ці прикметники виступають то як присвійні (означають приналежність), то як якісні (означають якість, властивість), то як відносні (означають матеріал) (З посібника).

Зразок таблиці


Творення

Спосіб творення

Приклади

Від іменників І відміни

 1. за допомогою суфікса -ин, причому кінцеві приголосні твірної основи [г], [к], [х] чергуються з [ж], [ч], [ш];

 2. за допомогою суфікса -ін (н)

Микита — Мики- тин, мачуха — мачушин

Вибірково-пояснювальна роботаЗнайдіть у поданих реченнях присвійні прикметники та поясніть правопис суфіксів.

1. Собака вискочив назустріч Миколчиному татові (М. Вінгра- новський). 2. А проте у Настиному серці, мов павутиння, снував смуток (М. Коцюбинський). 3. Курна дорога з-під Маланчиних ніг біжить у поле (М. Коцюбинський). 4. То був Джерин син Микола (І. Нечуй-Левицький). 5. Це, мабуть, рябий Парасчин кнур? (І. Нечуй-Левицький). 6. Світ!.. В повітрі ллється легко Жайворонків спів натхненний (Г. Чупринка). 7. На березі гомоніли рибалки з Мусієвої артілі (Ю. Яновський). 8. Парасчине щебетання гострим серпом драло його по горлі (Панас Мирний). 9. У тітчиному яблуневому садочку голосно шурхотіло під ногами багряне листя (Є. Гуцало).

Творчий диктант • Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники чоловічого та жіночого роду. Запишіть. Позначте суфікси та поясніть чергування, що відбувається при творенні цих прикметників. Риба, Ольга, муха, Ігор, Дар’я, корова, Наталка, теща, горобець,

курка, Юлія, декан, Марія, менеджер, добродій, невістка, студент, бабуся, Олексій, Сашко, приятель, брат, Олена, коваль, вовк, мама, Ілля, Олег, Галя, Вікторія.

практикум із редагування • Виправте помилки, яких припустилися учні при творення присвійних прикметників.

1. Вітя — мій найкращий друг, а от Вітина сестра — моя найкраща подруга. 2. Ковалев друг дуже тяжко працював. 3. Це Інгина книга. 4. Зоіна кицька замуркотіла. 5. У Галіному садочку голосно защебетав соловейко. 6. У Сергіївому настрої відбулися зміни.

практикум з орфографії «велика чи мала літера?» • Розкрийте дужки, пояснивши написання великої чи маленької літери в присвійних прикметниках.

1. Це була його (А, а)хіллесова п’ята. 2. Минулого року він отримав (Н, н)нобелівську премію. 3. Він прочитав усі (Ш, ш)евченківські твори. 4. За сумлінне ставлення до роботи вона отримала (Ш, шевченківську стипендію. 5. Чи вивчили ви (Ш, ш)евченків «Заповіт»? 6. Красиво квітне (П, п)етрів батіг. 7. Хто знає, чи не (Д, д)іду- севі легенди, спогади та перекази про давнину і заронили в (Т, т)а- нину душу першу любов до рідного краю (О. Гончар).

коментар учителя • Ознайомтеся з правилами правопису прикметників, утворених від географічних назв. Що нового ви дізналися?

Прикметники від географічних назв творяться звичайно за допомогою суфікса -ськ-: Київкиївський, Харківхарківський.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   61


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка