Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження


Графічні скорочення поділяють на кілька типівСкачати 12.15 Mb.
Сторінка14/61
Дата конвертації11.04.2016
Розмір12.15 Mb.
#399
ТипУрок
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   61

Графічні скорочення поділяють на кілька типів:

 1. крапкові: м. (місто), р. (рік);

 2. дефісні: р-н (район), вид-во (видавництво);

 3. дробові: а/с (абонентська скринька), в/ч (військова частика);

 4. нульові: на позначення фізичних величин, валют та ін. (лише після цифрових назв) — 45 т, 250 грн (крапка не ставиться);

 5. комбіновані: півд.-східн.

У ділових паперах можна використовувати лише загально- нормативні графічні скорочення, не перевантажуючи ними текст. Необхідно дотримуватися правил їх творення і оформлення.

Не можна скорочувати: псевдоніми (не Мирний, а Панас Мирний, не Л. Українка, а Леся Українка); подвійні прізвища (не К.-Карий, а Карпенко-Карий, не Г. -Артемовський, а Гулак- Артемовський); слова на голосну, якщо вона не початкова в слові (наприклад, о.— острів), і на ь (З посібника).

Дослідження-трансформація

Вправа № 1

 • Розшифруйте абревіатури та графічні скорочення. Установіть їхній вид (лексичні / графічні; буквенні / звукові / звуко-буквенні; крапкові / дефісні / цифрові / дробові / комбіновані).

ВНЗ, ПДВ, ПП, п/с, неп, ЗМІ, ЧАЕС, р-н, кв., завкафедри, ТЕС, мм, НАН, с., п., гр., г, рагс, ПТУ, НДІ, облвно, в/ч, півд.-східн., ООН, ЮНЕСКО, т., р., автосервіс, млрд.

Вправа № 2

 • Запишіть подані слова абревіатурами (визначте, звукові вони, буквенні чи змішані) або складноскороченими словами. Національна академія наук, ультракороткі хвилі, медичний

університет, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, командир батальйону, виконуючий обов’язки, державний стандарт, центральний універмаг, лікарсько-трудова експертна комісія, спеціальне обслуговування, медична сестра, Національний банк України, професійний огляд, державний екзамен.

Робота з пам'яткою

 • Розгляньте пам’ятку «Орфографічний аналіз слів». На її основі виконайте повний орфографічний аналіз виділених слів у наведеному тексті.

Падав м’який сніжок, засипав чорну землю, усе сповивав своїм лагідним білим сяянням. Вишнево-яблуневі садки, ще сьогодні зранку такі замерзлі й розпачливі, подобрішали, потеплішали; село звеселіло, людські обличчя погіднішими стали. Все навкруг немов помолодшало — глиниста в’язка дорога, хати з темними поглядами шибок, наче спідлоба, вітер помолодшав, люди. й думки, ще вчора схожі своїми настоями на осінню сльоту, раптом побадьорішали, потекли швидко, заспівали (Є. Гуцало).

ПАМ’ЯТКА «Орфографічний аналіз слів»

Орфографічний розбір — це пояснення орфограм української мови, обґрунтування правильного написання слів.

 1. Орфографічний запис слова.

 2. Визначення орфограми для аналізу.

 3. Записати слово фонематичною транскрипцією.

 4. Записати слово фонетичною транскрипцією.

 5. Установити відповідність між фонемами та буквами у виділених орфограмах.

 6. Сформулювати правила правопису орфограм.

 7. Охарактеризувати принципи правопису (фонетичний, морфологічний, історичний, диференціюючий) щодо аналізованих орфограм.

Зразок

Словоформа для аналізу в орфографічному записі: створити. Орфограми для аналізу: створити.

Словоформа записана фонематичною транскрипцією:

/з т в о р и т и /.

Словоформа записана фонетичною транскрипцією:

[с т в о р и т и].

У виділених орфограмах немає повної відповідності між фонемами і буквами: фонема /з/ позначається буквою с;

Префікс с- пишеться перед буквами к, п, т, ф, х.

Орфограма с- пишеться за фонетичним принципом, тобто відповідно до вимови: префікс з- перед глухим приголосним [п] оглушується, звучить як [с]; на письмі позначається буквою с.

Практикум із редагування

Ознайомтеся з текстом учнівського твору. Знайдіть та виправте всі наявні в ньому помилки. За потреби скористайтеся орфографічним словником української мови.

Тема краси в мистетцтві, безсумніву цікава. Кожна людина має індівідуальне сприйняття і баченя мистецтва, бо душа кожної болить, радіє, сумує по своєму. Я вважаю, що мистецтво — це відзер- калення душі людини. Але нажаль чи нащастя талант породжати безсмертне обдаровано Богом не кожного.

На доведеня моєї думки можу запропонувати такі аргументи. По перше людина завжди прагнула най прекраснішого, тому навчилася передавати свої почуття за допомогою мистецтва музики, слова, живопису, архитектури, навіть мистецтва погляду. По друге, коли композитор сумує в його нотах буде панувати сум, біль, скрив- да, розпач, а не щастя й радість.

Говорячі про бесмертні приклади з мистецтва, не можна не згадати про епоху відродження, про Донато Браманте, Леонардо да Винчи, Мікеланджело Буанаротті, Рафаеля Санті. Чого тільки коштує Золота епоха російської літератури. Чи колись забудуться людьми такі шедеври, як Джоконда Леонардо да Вінчи? Звіснож ні! Вони завжди будуть жити!

Отже, можна прийти до висновку, що мистецтво — найпрекрас- ніше, що може бути в житті людини. На завершення свого роздуму підсумую: мистецтво збагачує, відновлює, підфарбовує магічними почуттями внутрішний мир людини (З учнівського твору).

дослідження-аналіз

 • Запишіть графічні скорочення до поданих нижче слів. Якими

словниками можна скористатися для перевірки загальноприйнятих скорочень?

Станція, місто, абонентська скринька, таким чином, північно- східний, телефон, параграф (пункт), місце печатки, грам, сільськогосподарський, доцент, сторінка, том, збірник, озеро, район, область, пан, карбованець, штука, година, вулиця, том, роки, грам, аркуш, будинок, дивись, гектар, сантиметр.

самостійна робота за картками

 • Відредагуйте речення. Зверніть увагу на лексичні та орфографічні помилки.

Картка № 1

1. Колись хвилючи багатох слова нині втратили свою первину силу. 2. По іниціативі студ-кому було проведено конкурс «Козат- ські забави». 3. Регістрація учасників форуму проводиця до двана- цятої години дня. 4. Працєвник Петренко завжди має свою власну думку, ніколи не боітся сказати, як він рахує.

Картка № 2

1. Згідно наказу ректора було проведено Науково практичну Кон- фиренцию з питан охорони навколишного серидовища. 2. У постанові висловленні висновки й побажаня, які коллектив повинен ураховувати у своїй подалшій роботі. 3. Ми попросили членів дилигації проаналізувати свої матиріали по чорнобилю. 4. Працівники установи з успішністтю впоралися з поставлиними перед ними задачами.

 1. підсумок уроку

 2. домашнє завдання

 • Випишіть із газети текст будь-якої реклами. Визначте, які графічні скорочення в ньому вжиті.

 • Виконайте повний орфографічний аналіз виділених слів.

1. Їдучи останню сотню метрів, він малював собі, як то він уступить у хату і який тієї хати вигляд, і яка тепер мати (І. Багряний). 2. В траві зоріли достиглі суниці, і достиглі ягідки серед соковитої зелені здавалися краплями живої крові (Є. Гуцало). 3. При тьмяному світлі стіни ще більше нагадували колодязну цямрину (М. Коцюбинський). 4. Вона ж поклала колючок, бар’єри і паркани (М. Хвильовий). 5. Приємно було показувати карпатські дива (В. Іваненко).

 • Підготуйте повідомлення «Про загальну концепцію та структуру нової редакції українського правопису».

урок № 81

урок розвитку КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 27. роль Художньої літератури, мистецтва У ЗБАГАЧЕННІ Й ГАрМОНІЗАЦІї ВНУТріШНЬОГО сВІТУ. аналіз тексту прозового творуМета: узагальнити знання школярів щодо ролі художньої літератури у збагаченні й розвитку внутрішнього, духовного світу, розкрити вплив мистецтва на формування світоглядних позицій та життєвих пріоритетів, поглибити знання щодо проведення лінгвістичного аналізу прозових текстів, залучати учнів до основ наукової роботи; розвивати читацькі смаки, уміння сприймати тексти художньої літератури, аналізувати їх, спостерігати над мовним матеріалом, робити висновки; формувати світогляд, прищеплювати любов до книги як до джерела знань.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, схема «Засоби образності в художньому тексті», таблиця «План лінгвістичного аналізу прозового твору».

ХІД УРОКУ 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

 3. засвоєння нових знань і формування практичних умінь

вступна бесіда

 • Дайте відповіді на питання.

т Що таке мистецтво? Які види мистецтва ви можете назвати? т Чому, на вашу думку, мистецтво важливе в житті суспільства в цілому та в житті кожної окремої людини зокрема? т Які переваги має література порівняно з іншими видами мистецтва?

т Які функції виконує мистецтво красного слова? (Виховна, естетична).

т Яким чином література, на ваш погляд, впливає на становлення особистості? Чому важливо багато читати? т Як ви гадаєте, чи важко бути письменником? Чому? т Назвіть тих митців, чиї твори вам найбільше полюбилися. т Що таке образ? Як ви гадаєте, яким чином створюються образи? т Що таке текст? Які ознаки тексту ви можете пригадати? т Що вивчає розділ «Лінгвістика тексту»? т Як ви розумієте слово аналіз?

т Які переваги матиме людина, що вміє аналізувати?

колективна робота з текстом

 • Прочитайте текст. Визначте його стильову приналежність. Коротко перекажіть, указавши на роль мистецтва в збагаченні внутрішнього світу кожної особистості. На які аспекти слід звертати увагу при аналізі художнього тексту?

Що ж таке мистецтво? Почнемо з того, що для мистецтва характерне образне відтворення життя. Видів мистецтва багато. Це і музика, і живопис, і скульптура, і балет, і театр, і кіно, і художня література. Чим вони відрізняються один від одного? У чому специфіка кожного з них? Ця специфіка визначається насамперед матеріалом, яким користується митець. Для композитора таким матеріалом є звук, для живописця — фарба, для скульптора — мармур, глина, гіпс, дерево, камінь тощо. Для творця художньої літератури таким матеріалом є мова, слово. Виражальні й зображувальні можливості словесного мистецтва винятково великі й широкі.

Художня мова, звертаючись безпосередньо до уяви читача, здатна відтворити і рухи, і їх пластику, і звуки, і психологію героя, і його філософське світосприймання, тобто всю складність життя і людських почуттів у найрізноманітніших формах їхнього вияву. Саме в цьому специфіка й сила художнього малювання словом, у ньому величезні зображувальні можливості мови як матеріалу словесного мистецтва. Тому художню літературу нерідко ще називають мистецтвом мистецтва.

Художнє слово здатне творити ілюзію живого, повнокровного життя. І завдання читача — навчитися якнайповніше сприймати все те, що передає йому письменник художнім словом.

Щоб розуміти, сприймати художній твір, нам треба володіти образним мисленням. Без нього ми не змогли б побачити жодної картини в оповіданнях. Тому говорять, що розвиток образного мислення — одна з найважливіших умов формування людини, гармонійно розвиненого громадянина. Образне мислення розвивається поряд із логічним. Пізнаючи світ, його закони, людина також переживає пізнане, відчуває радість, розчарування, горе, захоплення. Отже, світ пізнається не лише розумом, а й серцем людини.

Образно мислити — значить сприймати й оцінювати світ у конкретних картинах. У мистецтві художньої літератури важливе місце посідають зорові картини: письменники створюють і пейзаж, і інтер’єр, і образи конкретних предметів. Під час творення таких образі чи не найбільше уваги приділяється передачі світло-тіньових картин — схід і захід сонця, вечірня і ранкова зоря, світло місяця, блиск вогню, гра світла й мороку. Щоб сприйняти зміст, треба не лише прочитати рядки, а й побачити реалії природи, відчути їх.

Не менше значення в художній літературі мають і слухові образи, у яких словом передається розмаїття звукового вияву життя. І тут видатні майстри слова досягають неперевершеної точності, художньої виразності. Звукові картини допомагають письменникові розкривати свій задум, передавати настрій чи почуття героя.

Важливими також є й одоративні (ті, що стосуються запаху), смакові та дотикові відчуття. З їхньою допомогою можна створити реальну картину, передати динаміку, людські почуття, переживання, погляди героя чи автора на життя.

У розкриття ідейних поглядів письменника, у творенні художніх образів велика роль належить авторській мові. Митець, описуючи героїв, їхні вчинки, виявляє своє ставлення до них, освітлює героя певним забарвленням — позитивного або негативного характеру; розкриває перед читачем свою авторську оцінку тих якостей, що типізовані в образі (І. Бацій).

слово вчителя

Справжній художник слова ніколи не виступає пасивним оповідачем. Він постійно скеровує читача, розставляє необхідні смислові оцінки. Художній твір — складна єдність компонентів, що утворюють гармонійне ціле. У контексті художнього цілого елементи різних рівнів взаємообумовлені й не можуть розглядатися ізольовано одне від одного.

Витлумачення й вивчення мови тексту надзвичайно складні й різноманітні. Мовні одиниці розглядають у тісній залежності від контексту. Той чи інший мовний засіб стає важливим у вираженні ним конкретного змісту.

Між словом і образом у художньому творі існує тісний зв’язок. У системі художнього образу слово ускладнює свою функцію, воно передає зміст і водночас дає конкретно-чуттєве уявлення про явища дійсності, виражає авторську оцінку, авторський ідеал. Важливе значення для лінгвістичного аналізу має правильне розуміння мовних засобів, що по-різному втілюються в художньому тексті.

Аналіз мови художнього твору пов’язаний із характеристикою прийомів образно-естетичного використання автором мовних елементів різних рівнів.

Основні етапи лінгвістичного аналізу художнього твору це:

 1. з’ясування загальної художньої ідеї твору; 2) аналіз мовних засобів усіх рівнів.

У літературознавчому плані твір розглядається передусім як певна ідейно-естетична цінність. Завдання лінгвістичного аналізу — показати ті мовні засоби, за допомогою яких подається ідейно- емоційний зміст літературного твору. Отже, при різній кінцевій меті двох видів аналізу результати їх взаємодоповнюють один одного і внаслідок цього забезпечують розуміння глибинної суті твору, сприяють усвідомленню його як виду мистецтва (І. Кочан).

робота зі схемою «Засоби образності в художньому тексті»

Розгляньте схему. Побудуйте можливий алгоритм дослідження тексту художнього стилю. Оформіть у вигляді таблиці.

Засоби образності в художньому тексті: f Фонетичні засоби виразності (інтонація, наголос, алітерація, асонанс тощо)

f Лексичні засоби виразності (стилістично забарвлена лексика, системно організована лексика (синоніми, антоніми, омоніми), стилістичні фігури та тропи) f Словотвірні засоби виразності (неологізми, зменшено-пестливі слова, лексика згрубілості)

Скачати 12.15 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   61
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка