Урок №45 олександр олесь (кандиба). «Микита кожум’яка» Мета : f НавчальнаСкачати 87.37 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір87.37 Kb.
УРОК № 45

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (КАНДИБА).

«МИКИТА КОЖУМ’ЯКА»

Мета:

f Навчальна: опрацювати ідейно-художній зміст твору, визначити його

тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів та сюжет.

f Виховна: виховувати пошану до героїв нашого народу.

f Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, культуру мов-

лення, виразне читання.Тип уроку: комбінований.

Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2. Перевірка домашнього завдання

 Які події княжої доби ви пам’ятаєте?

 Чим відзначився в історії України князь Ярослав?

3. Кросворд «Олександр Олесь: життя та творчість»

1 1

2

3

45

6

7По горизонталі: 1. Хто був в роду О. Олеся по батьківський лінії? (Чумаки)

2. Одеський збірник віршів, у якому публікувався поет. («Багаття») 3. До

якого Харківського інституту вступив О. Олесь 1903 року? (Ветеринар-ний) 4. Цикл віршів, у якому поет висвітлив моторошні події голодомору

1921–1923 років. («Голод») 5. Назва збірки еміграційного періоду (Чупиною).6. Письменник, із яким Олесь познайомився під час поїздки на відкриття

пам’ятника І. П. Котляревському в Полтаві. (Коцюбинський) 7. Назва ру-

кописного журналу, який поет видавав під час навчання в хліборобській

школі. («Комета»)По вертикалі: 1. Справжнє прізвище Олександра Олеся. (Кандиба)

4. Актуалізація опорних знань

 Що вам відомо про Микиту Кожум’яку?

 Чим прославився його батько Кирило?

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

— Творчість Олеся — визначне явище в українській літературі

перших двох десятиріч XX ст. М. Рильський писав: «Нема ніякого

сумніву, що поезія Олександра Олеся позначилася сильними своїми

сторонами на розвитку української літератури, отже, й радянської

української літератури. Зі смутком визнаючи його вільні і невільні

провини, хибні його кроки, у яких сам він гірко каявся, шкодуючи,

що така дужа творча індивідуальність не дістала повного свого роз-

витку, ми повинні, проте, сказати, що поет Олександр Олесь посідає

певне місце в історії нашої культури і що все краще з його спадщини

повинно стати набутком нашого радянського читача».

У творчості О. Олеся наявні релікти народницької символіки,

його ліричний герой є втіленням мужності та героїзму українського

народу. Саме таким постає перед нами Микита Кожум’яка, персо-

наж однойменного твору О. Олеся.

248 Усі уроки української літератури. 5 класі Урок № 45 249

2. Робота над твором «Микита Кожум’яка»

2.1. Пояснення назви та довідковий матеріал для вчителя.

Трубіж — річка на Придніпровській низовині, ліва притока Дні-

пра, впадає в Канівське водосховище. Протікає в Бобровицькому

та Козелецькому районах Чернігівської області та Броварському, Ба-

ришівському й Переяслав-Хмельницькому районах Київської області.

Бере початок з болота поблизу с. Петрівського, тече Придніпровською

низовиною. У пониззі знаходиться місто Переяслав-Хмельницький.

Найбільша притока — Недра (ліва). Права притока — Ільтиця.

Існує багато тлумачень походження назви річки. Її виводять від

давньоруського трубити, трублю, ніби від того, що в давнину тут

під час полювання трубили в мисливські роги або ж робили «тру-

біж» під час воєн на знак перемоги або відбою.

Переяслав-Хмельницький — місто обласного значення на сході

Київської області, районний центр над рікою Трубіж, лівою при-

токою Дніпра.

Знайдені сучасними археологами залишки людського житла

пори пізнього палеоліту свідчать про те, що земля ця була заселена

із древніх часів. Уперше Переяслав згадується 907 року в договорі

князя Олега з Візантією.

На той час траплялися часті напади степових кочовиків. З пе-

ченігами легенда про заснування міста пов’язує і саму його назву.

Налетіли якось на поселення вороги. Серед кочовиків був один непе-

реможний витязь. Став той витязь викликати собі ворога з русинів,

але ніхто з князівської дружини не наважувався прийняти виклик.

Засумував ясний князь — стало йому соромно й прикро. Аж тут

вийшов юнак із простолюдинів, що й погодився стати на герць із по-

ганином. Жорстокий був двобій. І здолав хлопець печеніжина, чим

й «перея славу» собі. На честь цієї перемоги місто почали називати

Переяславлем. Володимир Великий заклав тут велику фортецю для

захисту південних меж Русі від кочовиків.2.2. Тема: зображення мужності українського народу в боротьбі

проти печенігів.2.3. Ідея: уславлення патріотизму, мужності та сміливості укра-

їнських народних героїв.2.4. Виразне читання твору «Микита Кожум’яка».

2.4.1. Опрацювання твору «Микита Кожум’яка» у формі бесіди

за питаннями.

 Як автор зображує ворогів?

 Чи знайшов Володимир героя серед своїх вояк? Хто виголосився

захистити батьківщину?

 Що придумав хан? На що він очікував?

 Як минав двобій? Знайдіть описання в тексті.

 Хто переміг? Як ця непересічна подія назавжди увійшла в істо-

рію нашої країни?

3. Вікторина «Вгадай мене»

Впізнайте персонажа твору за описом.

1. Боязливий, хитрий, але вірить у свою перемогу. (Хан)

2. Військовий, дужий, непереможний. (Воїн-печеніг)

3. Кремезний, сором’язливий, має неабияку силу. (Микита Кожу-

м’яка)

4. Талановитий стратег та захисник батьківщини. (Князь Воло-димир)

4. Теорія літератури

Гіпербола — художній засіб явного і навмисного перебільшення

для посилення виразності і підкреслення сказаної думки.Віршовий ритм — це повторення сумірних мовних одиниць, що

ними є самі віршовані рядки, які промовляються поспіль один

за одним.

Драматичний твір — це твір, написаний у формі мови персонажів

і ремарок. Основною її ознакою є призначення її для театрального

спектаклю. Текст драматичного твору розпадається на дві части-

ни — мови героїв і ремарки, що вказують режисеру на декорації

і дії персонажів.

ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ,

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тестове опитування

1. Після вбивства якого князя печеніги пішли ордою в Україну?

А Ярослава; Б Святослава;

В Ярополка; Г Святополка.

2. Яку назву мало військове угруповування печенігів?

А Каганат; Б навала;

В тьма; Г орда.

3. Який титул мав керманич печенігів?

А Бай; Б цар;

В тур; Г хан.

4. Що запропонували печеніги київському князю?

А Улаштувати герць найсильніших воїнів;

Б укласти перемир’я;

В битися до останньої краплі крові;

Г обмінятися полоненими.

250 Усі уроки української літератури. 5 класі Урок № 45 251

5. Чим мотивували печеніги цю пропозицію?

А Були невпевнені у своїх силах;

Б хотіли завершити битву з найменшими втратами;

В боялися гніву праведних богів;

Г були впевнені, що їх воїн найсильніший.

6. Як автор характеризує бійця печенігів?

А Удвоє більший за ведмедя; Б втроє дужчий за вола;

В великий, як скала; Г найсильніший.

7. Хто очолював київське військо?

А Володимир; Б Ярослав;

В Всеволод; Г Мстислав.

8. Чому дід був впевнений, що Кожум’яка зможе поборотися

з воїном-печенігом?А Тому що він був охочий до бійок;

Б тому що крім нього ніхто більше не визвався на бій;

В тому що він якось роздер шкуру;

Г тому що він був його найулюбленішим сином.

9. Як описує автор Микиту Кожум’яку?

А Соромливий, мовчазний, невисокого зросту;

Б розбишака, шибайголова;

В величезного зросту і недужої сили;

Г маленький, непоказний, але дужий.

10. Як перевіряв князь на міць добровольця?

А Наказав вночі пробратися до печенігів;

Б наказав боротися з роздратованим биком;

В влаштував двобій з командиром свого війська;

Г повірив йому на слово.

11. Чим закінчився двобій Кожум’яки з воїном-печенігом?

А Бій було зупинено; Б переміг воїн-печеніг;

В бій не відбувся; Г переміг Кожум’яка.

12. Як уславив Ярослав місце славетного двобою?

А Подарував цю землю переможцю;

Б поставив пам’ятник;

В побудував місто;

Г посадив віковічний дуб.

2. Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

1. Напишіть міні-твір на тему «Микита Кожум’яка — герой з на-

роду» (5–7 речень).

2. Пригадайте, хто у творі був мовчазним то сором’язливим. (Ми-кита Кожум’яка)

3. Знайдіть уривок у тексті, який описує, як Ярослав дбав про Київ.Картка № 2

1. Напишіть міні-твір на тему «Чи хотів би я бути схожим на Ми-

киту Кожум’яку?» (5–7 речень)

2. Пригадайте, хто у творі був засмученим. (Володимир)

3. Знайдіть уривок у тексті, який описує, що Ярослав не любив

воювати.


Картка № 3

1. Напишіть міні-твір на тему «Одвічні вороги Київської Русі»

(5–7 речень).

2. Пригадайте, хто у творі сміявся. (Воїн-печеніг)

3. Знайдіть уривок у тексті, який описує, як Ярослав зустрічав

гостей.


Картка № 4

1. Напишіть міні-твір на тему «Переяслав — символ перемоги»

(5–7 речень).

2. Пригадайте, хто у творі хотів перехитрити суперника. (Хан)

3. Знайдіть уривок у тексті, який описує хоробрість його брата

Мстислава.Картка № 5

1. Напишіть міні-твір на тему «Захищати батьківщину — наш од-

вічний обов’язок» (5–7 речень).

2. Пригадайте, хто у творі порекомендував князеві Микиту. (Бать-ко Микити)

3. Знайдіть уривок у тексті, який описує заповіт Ярослава.V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Уч и т е л ь. «Микита Кожум’яка» — твір про народного героя

та уславлення перемог українського народу в боротьбі із загарбни-

ками-печенігами.VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до позакласного читання.__


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка