Урок 4 тема. "Душа розірвана, як рана…" Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини в новелі Михайла Коцюбинського "Скачати 90.36 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір90.36 Kb.
Урок 4

ТЕМА. "Душа розірвана, як рана…" Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини в новелі Михайла Коцюбинського "Цвіт яблуні".

МЕТА: поглибити поняття про новелу та імпресіонізм як стиль у художній літературі; дати поняття про етюд; розкрити образ батька й батька-митця; розкрити засоби психологічної характеристики персонажів; показати багатство мови новели, її красу й неповторність; удосконалювати вміння логічно, яскраво висловлювати свої думки, коментувати текст; утверджувати оптимістичне начало в житті людини.

ТИП УРОКУ: формування вмінь і навичок.

Методи та прийоми: слово вчителя, бесіда, робота в парах, в групах, випереджувальні парні та індивідуальні завдання, утворення асоціативного ряду, міні-дискусія.ОБЛАДНАННЯ: картини із зображенням весни, цвітіння дерев, аудіозапис етюду Шопена, картина Клода Моне "Враження".

Примітка: червоним виділено елементи арт-педагогіки.


ХІД УРОКУ

Я – людина, але я і митець.

М. Коцюбинський. "Цвіт яблуні"


 1. Організаційний момент.


IІ. Мотиваційний етап. Забезпечення емоційної готовності до уроку

Мені приємно всіх вас бачити і хочеться, щоб ви подарували одне одному посмішку, адже вона збагачує тих, хто її отримує, не збіднюючи тих, хто її дає, нехай посмішка налаштує нас на хорошу роботу.Підготовка учнів до сприйняття твору

Сьогодні за вікном осінь, але ми зараз поринемо в іншу пору року, теплу, ароматну, квітучу. Учні слухають музичний етюд Шопена. Записують словесну характеристику музики.Бесіда

- Які асоціації у вас виникають, коли бачите цвіт яблуні?

- Які картини із зображенням яблуневого цвіту ви підготували до перегляду. Проаналізуйте їх сюжети, загальний колорит і настрій.

- Хто створив власну картину за сюжетом твору?

- Які ж асоціації зі цвітом яблуні виникають у героя новели

М. Коцюбинського?(вчитель зачитує уривок із твору. Цвітуть яблуні. Сонце..)- Ви прослухали уривок із твору, який прочитали вдома. Які думки і почуття викликав він у вас? Що схвилювало найбільше?

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку

Слово вчителя

Як вам уже відомо, у 1900-ті роки Коцюбинський написав три твори, які засвідчили початок нового етапу в його творчості. Мова йде, звичайно, про новелу "Лялечка", акварель "На камені" й етюд "Цвіт яблуні". Для них характерний глибший психологічний аналіз, ніж у попередніх творах. Таким чином, Коцюбин¬ський створює жанр психологічної новели і застосовує імпресіоністичну манеру письма. Наше завдання — поглибити знання про психологічну новелу та імпресіонізм як художній напрям на основі аналізу етюду "Цвіт яблуні".IV. Актуалізація опорних знань

1. Самодиктант "Основні модерністські напрями"

Імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм, неореалізм, неокласицизм, символізм, футуризм.

2. Перевірка домашнього завдання

3. Бесіда з учнями

• Назвіть три основних періоди творчості М. М. Коцюбинського. Чим характеризується кожний з них?

1) 1884-1895 рр.— характеризується боротьбою ліберальних і революційних тенденцій, подоланням ліберально- народницьких ілюзій, поступовим засвоєнням принципів реалізму, пошуками власної манери письма.

2) 1896-1902 рр.— період зміцнення революційно-демократичних переконань, утвердження на позиціях критичного реалізму, виразного окреслення рис художнього новаторства.

3) 1903-1912 рр.— письменник досягає вершин майстерності, створює своєрідний стиль, збагачує українську літературу новаторськими в ідейно-тематичному, жанровому і стильовому відношеннях творами.

• Назвіть образи-символи в новелі "На камені" (Хустина червоного кольору Алі — символ чоловічої сили; зелений колір паранджі Фатьми — символ життя, молодості, наївності; квітка гірського крокуса — символ зародження кохання в душі Фатьми.)

• Чому Коцюбинський визначив жанр твору "На камені" як акварель?

V. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

Слово вчителя

1. Етюд Михайла Коцюбинського "Цвіт яблуні" Іван Франко вважав "психологічною студією, яка виявляє руку майстра та дуже тонку обсервацію" складного психологічного процесу: враження письменника, який переживає особисту трагедію — смерть єдиної улюбленої малолітньої дочки. Серце розривається від болю та безвиході, у той час як фантазія мимоволі примічає всі деталі та накопичує їх як матеріал для майбутнього твору. Коцюбинський в етюді порушує моральну проблему: чи має право художник брати як матеріал для своєї творчості людське нещастя, навіть якщо це його життєва драма? Це проблемне питання ми намагатимемося розв’язати.2. Робота із словником літературознавчих термінів

Етюд — це невеликий літературний твір, присвячений якому- небудь окремому питанню. Невелика одноактна п’єса, події якої мають драматичний характер.Особливості етюду в літературі:

 • коротка форма;

 • опис безпосереднього враження;

 • образність мови; саме образність є найбільшою окрасою етюду.

3. Робота над змістом твору. Аналіз етюду

 • Яким настроєм проникнутий твір?

 • Які художні засоби допомагають авторові створити це враження?

 • Що відчуває ліричний герой етюду?

 • Як побудований сюжет твору?

 • Наведіть приклад використання у творі антитези. Яка її роль?

(Світло та тінь. Це символ боротьби життя й смерті.)

 • 3 якою метою ще автор використовує контрастні образи? (Також світло та тінь передають роздвоєння людського "я" та внутрішній конфлікт.)

 • Завдяки чому досягається лірична схвильованість звучання твору? (Цим ми завдячуємо формі оповіді — від імені батька, на очах якого впродовж трьох діб помирає малолітня дитина. У новелі немає нічого зайвого — кожна деталь, своєрідно переломлена крізь схвильовану психіку героя, передає його душевні й фізичні страждання.)

 • Який звук обриває батьківське серце?

 • З чим він порівнює свій душевний стан? Чому?

 • Що символізує лампа? Зачитайте й прокоментуйте це.

(Автор використав світлотіні в дусі імпресіонізму, вони вказують на антагонізм життя і смерті).

 • Чому із вуст батька виривається "коли б швидше кінець?"

 • Як ви зрозуміли стан душі героя? (роздвоєність душі: батько і митець)

 • Йому стає страшно від думок митця. Чому? (неправильно, неприродно)

 • Ми бачимо, як у душі героя борються два почуття: батька і митця, верх бере то одне, то інше , тому і настрій твору різко змінюється.

 • Знайдіть абзац, що починається словами "Чи то мені здається…"

 • Чому він готовий повірити в неймовірне?

(Любляче серце відмовляється сприймати таку жорстоку дійсність).

Слово учителя

Сталося найстрашніше. Здається збожеволіє від горя дружина, а він –батько не може заплакати, чому? Знайдіть і зачитайте уривок: "Я бачу скляний уже погляд…до геть з дому")

Роздвоєння особистості героя стає тим важливим фактором, який зумовлює чергування вражень, поєднання контрастних відчуттів. У новелі це світло, тінь, звук, колір, запах.


 1. Заповнити таблицю
Світло, тінь


Образ-символ


Цитата


Художні засоби


вгорі темний, знизу - залитий світлом, із ясними блисками


Лампа

(життя – смерть)
лампа ділить хату на два поверхи: вгорі темний, похмурий, важкий ,знизу - залитий світлом, із ясними блисками


Метафора, епітет


сірий, сумний колорит, тінь

погасла лампа - смерть

після того, як погасла лампа, ліг сірий, сумний колорит, за мною тихо волочиться тінь

метафора

Звук

Арфа

(напруження)
Ходжу вже третю ніч, мутний, як настроєна арфа, що гучить струнами од кожного руху повітря

Порівняння, метафора

Свист із грудей(згасаюче життя, тривога)


Я рішуче не можу чути того вдушеного, з присвистом віддиху, що, здається, сповняв собою весь дім

Епітет, метафора

Калатало (життя за межами кімнати)


Десь далеко стукає калатало нічного сторожа. Скільки воно будить…

Уособлення
Годинник

(нагадування про горе)Годинник у столовій пробив другу. Голосно, різко. Сі два дзвінки впали мені на голову, як грім із неба, як ніж гільйотини. Вони мене мало не забили

Епітет, порівняння

Колір, запах

зелені луки (символ перепочинку стомленої душі)


Солодко спочивають очі, перед ними простягаються зелені луки з такою свіжою травою

Метафора, епітет

Сіре вікно, жовте полум’я свічки, морок – сум


Вікно сіріє. В хаті все так само, як і досі було…нагинається жовте полум’я свічки, хилитаються тіні, висить морок

Метафора, епітет

Цвіт яблуні (ніжність, чистота)


Цвітуть яблуні. Сонце вже встало і золотить повітря. Так тепло. Так радісно. Птахи щебечуть під блакитним небом

Метафора

Вишня в цвіту (радість життя)


Вишня була вся в цвіту, як букет. Ми держались за руки, підняли догори голови і слухали, як грають у цвіту бджоли. Крізь білий цвіт виднілося синє небо, а на траві гралось весняне сонце

Порівняння, метафора


Слово учителя

- Як бачимо, автор використовує світло, звук, колір, які забезпечують настроєвий фон новели, це в дусі імпресіонізму. Отож ми довели, що "Цвіт яблуні" - імпресіоністичний твір.5. Міні-диспут

- Хто ж стає переможцем в душевних муках головного героя: батько чи митець? Як ви вважаєте, чому?Слово учителя

Швидше всього, переміг навіть не митець, а саме життя. Неможливо зрозуміти, чому помирає дитина, важко прийняти таку несправедливість. Можливо, Бог посилає людині випробування, щоб зробити сильнішою, або ж нагадує людям, що вони всього лише люди, і все в руках Божих. Хтозна.

Мабуть, у цьому велика сила і мудрість природи. Батько знаходить мужність жити далі й думати про майбутнє. Недарма американський психолог Рейнольд Нейборо сказав: "Господи, дай мені терпіння прийняти те, що я не силах змінити".

VІ. Підсумки уроку.

- Скажіть, твір можна назвати оптимістичним чи песимістичним? Доведіть.

- Який загальний колорит етюду?

- Чи дібрали б ви після аналізу твору ті ж картини, щоб проілюструвати його настрій, стан головного героя?

- Що б змінили: колір, музичний супровід?

- В чому символічність назви "Цвіт яблуні"?

- Які проблеми підносить автор? (життя – смерть, батько – митець)

- Як ви розумієте вислів: " Я – людина, але я і митець" (мистецтво вище смерті, вище просто людини,бо людина смертна, мистецтво – вічне).VІІ. Рефлексія

- Чим збагатив вас урок у морально-етичному сенсі?

- Що стало сьогодні для вас відкриттям? (виражальні можливості імпресіонізму, їх вплив на душу людини)

- Чи впоралися з визначеними на початку уроку завданнями?- Чи є ще питання, які залишилися без відповіді?

Продовжити думку:

 • Складно навіть уявити...

 • Я зрозумів, що...

 • Мене здивувало...

VIІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці, аргументація.

ІХ. Домашнє завдання.

Прочитати підручник повість "Тіні забутих предків".


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка