Урок 3 Тема уроку: Формальне виконання алгоритму; аргументи, результати, проміжні величиниДата конвертації02.05.2016
Розмір72.7 Kb.
#33326
ТипУрок

План-конспект уроку з інформатики Колеснік Ірини Михайлівни


Дата:

8 клас

Алгоритмізація і програмування (АОП)

(поглиблине вивчення інформатики)Урок 3

Тема уроку: Формальне виконання алгоритму; аргументи, результати, проміжні величини.

Практична робота №1: «Способи представлення алгоритмів. Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів»Мета уроку:

Навчальна: навчити учнів складати базові структури алгоритмів.

Розвивальна: розвиток пам’яті, уважності, зв’язне мовлення, мислення.

Виховна: формування інтересу до вивчення науки інформатики, навичок зібраності, уважності.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку


 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація знань учнів, перевірка д/з:

Пропоную одному з учнів розказати правила ТБ.

Тестові завдання до практичної роботи №1

І варіант

 1. Термін "алгоритм" походить від імені мудреця, вченого, філософа, математика…

 1. Мухаммеда ал-Хорезмі

 2. Т. Г. Шевченка

 3. Блеза Паскаля

 1. Що означає "масовість алгоритму"?

 1. є можливість виконання його для різних початкових значень

 2. немає можливості виконання його для різних початкових значень

 3. є можливість виконання його для рідних початкових значень

 4. є можливість виконання його для учнів початкових класів

 5. є можливість невиконання його для різних початкових значень

 1. Що означає "визначеність алгоритму"?

 1. чітке і недвозначне трактування кожного кроку алгоритму

 2. недопустимість довільного трактування виконавцем

 3. розрахований для механічного виконання

 4. допустимість двозначного трактування виконавцем

 5. недопустимість механічного виконання

 1. Що означає "дискретність алгоритму"?

 1. зображення алгоритму у вигляді окремих вказівок

 2. неперервність алгоритму

 3. скінченність

 4. обов'язкове отримання результатів

 5. конкретність

 1. Скільки є типів алгоритмів?

 1. три: лінійний, розгалуджений, циклічний

 2. два: циклічний з передумовою та циклічний з післяумовою

 3. два: основний і допоміжний

 4. три: циклічний, розгалуджений, лінійний

 5. три: лінійний, допоміжний, глобальний

 1. Спочатку перевіряється умова і, якщо вона справджується, то вказана дія черговий раз виконується, якщо ж ні, то виконання дії припиняється. Такий алгоритм називається ...

 1. з передумовою

 2. з післяумовою

 3. циклічним з передумовою

 4. повторенням з передумовою

 5. повторенням з післяумовою

 1. Допоміжні алгоритми бувають ...

 1. внутрішні, локальні, зовнішні, глобальні

 2. внутрівенні, локальні, зовнішні, глобальні

 3. зовнішні, внутрішні, локальні, глобальні

 4. зовнішні, внутрішні, лакальні, глобальні

 5. внутрішні, локальні, зовнішні, глотальні

 1. Алгоритми, що містять розгалуджені елементи називаються ...

 1. Розгалудженими

 2. умовними

 3. безумовними

 4. лінійними

 5. циклічними

 1. Найбільш високий професійний рівень запису алгоритмів - це їх запис ...

 1. мовами програмування

 2. мовою псевдокодів

 3. за допомогою схем

 4. словесно

 5. українською мовою

 1. Які є способи запису алгоритмів?

 1. словесний, за допомогою схем, мовою псевдокодів

 2. мовою псевдокодів, мовою програмування, словесний

 3. за допомогою схем, мовою програмування, мовою псевдокодів

 4. за допомогою схем, мовою програмування, мовою псевдокотів

 5. мовою псевдокодів, мовою погримування, словесний

 1. Словесний запис алгоритмів орієнтований на виконавця

 1. Людину

 2. комп'ютер

 3. робота

 4. мишу

 5. кота

 1. Скільки є способів запису алгоритмів?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5


ІІ варіант

 1. Скінчена послідовність вказівок, виконання яких приводить до досягнення поставленої мети називається ...

 1. Алгоритмом

 2. Логарифмом

 3. Алкоритмом

 4. Інструкцією

 5. батьковою нотацією

 1. Що означає "зрозумілість алгоритму"?

 1. орієнтування на конкретного виконавця

 2. орієнтування на некомпетентного виконавця

 3. "не для середнього розуму"

 4. для учнів початкових класів

 5. тільки для учнів 10 класу

 1. Що означає "скінченність" алгоритму?

 1. виконання алгоритму обов'язково закінчується

 2. в алгоритмі є скінчена кількість кроків

 3. алгоритм може бути нескінченним

 4. в алгоритмі є нескінчена кількість кроків

 5. виконання алгоритму не обов'язково закінчується

 1. Основні властивості алгоритмів:

 1. дискретність, зрозумілість, масовість

 2. скінченність, визначеність, результативність

 3. дискретність, конкретність, нескінченність

 4. зарозумілість, результативність, масовість

 5. визначеність, зрозумілість, касовість

 1. Спочатку перевіряється умова і, якщо вона справджується, то вказана дія черговий раз виконується, якщо ж ні, то виконання дії припиняється. Такий алгоритм називається ...

 1. з передумовою

 2. з післяумовою

 3. циклічним з передумовою

 4. повторенням з передумовою

 5. повторенням з післяумовою

 1. Алгоритми, які містять серії дій, які повторюються кілька разів називаються

 1. циклічними

 2. з повторенням

 3. розгалудженими

 4. лінійними

 5. з умовою

 1. Алгоритми, які містять циклічні елементи, називаються ...

 1. Циклічними

 2. Повторювальними

 3. Розгалудженими

 4. Лінійними

 5. нелінійними

 1. Лінійними алгоритмами називаються алгоритми, які складаються ...

 1. з лінійних елементів

 2. з циклічних елементів

 3. з розгалуджених елементів

 4. з прямолінійних елементів

 5. з лінійок

 1. Схеми дозволяють зобразити алгоритм

 1. в наочній графічній формі

 2. графічно, наочно

 3. в наочній графітній формі

 4. графічно, неточно

 5. в неточній графічній формі

 1. Які є способи запису алгоритмів?

 1. словесний, за допомогою схем, мовою псевдокодів

 2. мовою псевдокодів, мовою програмування, словесний

 3. за допомогою схем, мовою програмування, мовою псевдокодів

 4. за допомогою схем, мовою програмування, мовою псевдокотів

 5. мовою псевдокодів, мовою погримування, словесний

 1. Словесний запис алгоритмів орієнтований на виконавця

 1. Людину

 2. комп'ютер

 3. робота

 4. мишу

 5. кота

12.Скільки є способів запису алгоритмів?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5


ІІІ..Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІV. Повідомлення теми, мети уроку.

V. Сприйняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу.

 1. Якщо в алгоритмі є тільки структура слідування, то такий алгоритм відносять до лінійних алгоритмів.

Складіть алгоритм обчислення значення виразу у=2х+5.

  1. Початок

  2. Ввести значення змінної х.

  3. Обчислити значення виразу у=2х+5.

  4. Вивести значення виразу у.

  5. Кінець.

Будуємо алгоритм у вигляді блок-схеми.

 1. Якщо у алгоритмі є команди, умову яку слід перевірити (істинна вона чи хибна), то такий алгоритм називають алгоритмом з розгалуженням.
 1. Якщо алгоритм, що складаються з команд, які виконуються більше одного разу, то такий алгоритм називають циклічним.

Задача. Є порожня діжка і відро. Використовуючи відро наповнити діжку водою з колодязя.

  1. Наповнити відро водою.

  2. Вилити воду з відра в діжку.

  3. Якщо діжка повна – істинна , то закінчити виконання алгоритму, якщо хиба, то виконати команду 1.
VІ. Закріплення матеріалу.

Скласти блок-схеми таких дій: 1. Якщо число 2 більше ніж 2, то піднести йог8о до кубу, інакше до квадрату.

 2. Задано два числа а і в , від більшого відняти 1, а менше помножити на 2.

 3. Запиши у вигляді команди повторення прислів’я: Куй залізо, поки гаряче.

 4. Скласти лінійний алгоритм обчислення площі круга і довжини кола,

 5. Скласти лінійний алгоритм обчислення значення виразу у=5(х-3)2+1. 1. Складіть алгоритм, що знаходить суму двох чисел.

 2. Скласти розгалужений алгоритм. Обчислити значення функції: y=5x, якщо х≤0; у=0, якщо х>0.

 3. Скласти алгоритм обчислення значення функції: 1. Скласти алгоритм обчислення значення функції:

Var x,y : real;

Begin

Readln(x);If x<0 then y:=x

else if x>=5 then y:=sqr(x)

else y:=5*x;

Writeln(‘y=’,y);

End.

Виконання практичного завдання 1. Скласти лінійний алгоритм. Обчислити площу і периметр прямокутного трикутника.

 2. Скласти розгалужений алгоритм. Обчислити значення функції: y=5x, якщо х≤0; у=0, якщо х>0.

 3. Скласти циклічні алгоритми. Обчислити суму n чисел а1, а2, а3, … аn,


Домашнє завдання:

 1. Опрацювати конспект;

 2. Придумати будь-який алгоритм на побутову тему (кулінарний, прибирання кімнати, виконання уроків і т.д.), виділивши в ньому базову структуру.

 3. Скласти лінійний алгоритм обчислення значення виразу у=2х2+5х+3

 4. Скласти розгалужений алгоритм. Обчислити значення функції: y = - x, якщо х≤0; у = х , якщо х>0.Каталог: ld
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Государственный образовательный
ld -> Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Затверджую
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Українська мова, 5-12 кл
ld -> Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
ld -> Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
ld -> Лекція психолого-педагогічна корекція
ld -> Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
ld -> Лекція №1 Тема: Курс «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка