Урок №3 Тема. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесораСкачати 106.92 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір106.92 Kb.

Урок № 3

Тема. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.

Практична робота № 5. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.
Мета:

 навчальна: • ввести поняття «функція в ЕТ», «аргумент функції», «результат функції»;

 • розглянути види функцій;

 • формувати навички виконання завдань із формулами з використанням функцій.

Розвивальна:

 • розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу;

 • показати практичне застосування ЕТ до розв’язування математичних та економічних задач.

Виховна:

 • виховувати наполегливість у досягненні мети;

 • формувати навички зібраності, уважності, охайності в роботі ЕТ;

 • сприяти вихованню самостійності учнів під час роботи з комп’ютером.

Тип уроку: комбінований.

Методи і прийоми: пояснення вчителем матеріалу, бесіда, робота з комп’ютером.

Очікувані результати:

після цього уроку учні повинні: • знати види функцій в ЕТ;

 • вміти здійснювати певні математичні обрахунки за допомогою табличного процесора з використанням функцій.

Основні терміни та поняття: функція, аргумент, результат.

Обладнання: дошка, комп'ютери, програмне забезпечення MsExcel, пілручник Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько «Інформатика 11 клас. Рівень стандарту».

Наочне оформлення: презентація «Функції в електронних таблицях», роздатковий матеріал (папки з різнорівневими завданнями), інструкції з ТБ в комп'ютерному кабінеті.
ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент. Оголошення теми та мети уроку.

 2. Перевірка домашнього завдання і актуалізація опорних знань.

Учні біля дошки записють домашнє завдання, потім учитель з класом обговорює правильність його виконання.

№ 1 ст. 53

4

Решту завдань розібрати, якщо в учнів виникли питання.

Запитання для учнів, які відповідали:

 1. Що таке формула в Excel? (Формула – це вираз, який задає порядок обчислення в електронній таблиці).

 2. Я (В Excel формула - це послідовність символів, що починається зі знака рівності =. У комірку результату ставлять курсор і в рядку формул записують формулу. Щоб не набирати формулу вручну можна клацнути на потрібних клітинках, їх кольоровий запис з’явиться у рядку формул, набрати потрібні знаки дій і натиснути Еnter).


Учитель. Давайте пригадаємо відомі вам з курсу алгебри поняття «функція», «аргумент», «значення функції», яке їх практичне значення.

Учні повторюють з наведенням прикладів.

ІІІ. Мотивація вивчення теми.

Учитель. Ви вже побачили, як можна виконувати і спрощувати завдяки автоматизації математичні розрахунки, які здійснюються за допомогою MsExcel. Ми писали найпростіші формули з основними математичними діями. Значно більше різних задач і математичного, і економічного змісту можна розв’язати за допомогою функцій, які ми сьогодні розглянемо. Наприклад, формулу , можна замінити стандартною функцією , яка вводиться і сприймається значно простіше, ніж перша. Можна розв’язувати і набагато складніші завдання. Крім того, багато обчислень в Еxcel взагалі не можна використати без застосування функцій (Слайди № 1, 2). 1. Пояснення нового матеріалу.

Учні переглядають презентацію «Функції в електронних таблицях» з коментарями вчителя і пишуть конспект. Деякі теоретичні відомості наведено у папках з практичними роботами

Слайд № 1

Розповідь учителя. Функції в Excel.

Функції в Excel використовуються для виконання стандартних обчислень у робочих книгах. Значення, що використовуються для обчислення функцій, називаються аргументами. Значення, що повертаються функціями як відповідь, називаються результатами (Слайд № 3).

Щоб використовувати функцію, потрібно ввести її як частину формули в клітинку робочого аркуша. Послідовність, у якій мають розташовуватися використовувані у формулі символи, називається синтаксисом функції. Всі функції використовують однакові основні правила синтаксису. Якщо ви порушите правила синтаксису, Excel видасть повідомлення про те, що у формулі є помилка.

Якщо функція з’являється на самому початку формули, їй повинен передувати знак рівності, як і в усякій іншій формулі.

Аргументи функції записуються в круглих дужках відразу за назвою функції та відокремлюються один від одного символом крапка з комою «;». Якщо функція не має аргументів, то в дужках після імені функції нічого не вказується (Слайд № 4).

Слайд № 4 Дужки дають Excel змогу визначити, де починається і де закінчується список аргументів. Усередині дужок повинні розташовуватися аргументи. Під час запису функції мають бути дужки, що відкриваються і закриваються, при цьому не слід вставляти пробіли між назвою функції і дужками. Наприклад, у формулі ) використана функція СУМА, аргументом є посилання на діапазон клітинок , а результатом є сума чисел з указаного діапазону.

Як аргументи можна використовувати числа, текст (його потрібно брати у подвійні лапки), логічні значення, масиви, значення помилок чи посилання. Аргументи можуть бути як константами, так і формулами. У свою чергу ці формули можуть містити інші функції. Функції, що є аргументом іншої функції, називаються вкладеними. У формулах Excel можна використовувати до семи рівнів вкладеності функцій. Вхідні параметри, що задаються, повинні мати припустимі для даного аргументу значення.

Excel 2007 має вбудовану бібліотеку функцій з більш ніж 300 різноманітних функцій. Для зручності роботи вони розбиті на категорії: математичні, статистичні, фінансові, інформаційні, логічні, функції керування базами даних і списками, функції дати і часу, інженерні функції, функції перегляду і посилань та ін. (Слайд № 5).

Давайте подивимося на таблицю 2.6. «Приклади використання функцій в Excel 2007», в підручнику на ст. 83.


За допомогою текстових функцій є можливість обробляти текст: витягати символи, знаходити потрібні, записувати символи у визначене місце тексту і багато чого іншого.

Таблиця 2.6.

За допомогою функцій дати і часу можна вирішити практично будь-яке завдання, пов’язане з урахуванням дати чи часу (наприклад, визначити вік, обчислити стаж роботи, визначити число робочих днів за будь-який проміжок часу).Логічні функції допомагають створювати складні формули, що, залежно від виконання тих чи інших умов, робитимуть різні види обробки даних. Функція, результат якої дорівнює TRUE (ІСТИНА) або FALSE (ХИБА), називається логічною.

У Excel широко представлені математичні функції. Частину їх можна подивитися в таблиці 2.7. «Деякі математичні функції» на ст. 87 та на слайді № 6.

Таблиця 2.7. Слайд № 6
За допомогою статистичних функцій можливо проводити статистичне моделювання. Крім того, можливо використовувати елементи факторного та регресійного аналізу.

Є функції з аргументами і без аргументів (Слайд № 7): • з одним аргументом, наприклад, SQRT;

 • з кількома аргументами, кількість яких фіксована, наприклад ROUND;

 • з нефіксованою кількістю аргументів, наприклад MAX;

з необов’язковими аргументами, наприклад RANK.

Є і такі функції, які обчислюють, наприклад, суму не всіх значень з діапазону клітинок, а лише тих, які задовольняють певну умову. Їх називають функції з умовами.Застосування бібліотеки функцій на слайдах № 8-10.

(Даний матеріал пропонується для повторення чи для самостійного опрацювання учням у матеріалі практичної роботи, доступної учням на кожному уроці).
V. Практична робота № 3 «Використання формул в електронних таблицях».

Кожному учню учитель роздає папки із практичними роботами (папки містять різнорівневі і додаткові завдання). Учням необхідно виконати завдання практичної роботи № 3.
Завдання 1. Обчислення в електронній таблиці.

 1. Створити новий документ.

 2. Заповнити будь-якими числовими даними таблицю 3x3.

 3. Обчислити по кожному стовпчику:

    • суму значень (виділити перший стовпчик набраної таблиці, кнопка «Автосума» , «Сума», результат буде в клітинці А4, маркером заповнення протягнути по клітинках В4 і С4, результат буде в А4, В4, С4);

    • середнє значення (виділити клітинку А5 і набрати формулу = «Автосума» «Середнє значення» виділити діапазон А1:А3, Enter, результат буде в клітинці А5, маркером заповнення протягнути по клітинках В5 і С5);

    • кількість (аналогічно);

 • максимальне та мінімальне значення.


zrazok_1

 1. Зберегти одержану таблицю у власну папку під назвою tab_6.


Завдання 2. (*) Використання рядка формул.

 1. Відкрийте файл zavd_1.

 2. Є 5 трикутників з розмірами a, b, c у метрах. Дані наведено в таблиці:


zavd_1

 1. Периметр і площа кожного трикутника обчислюються автоматично за допомогою введення формул в процесорі Excel. Використайте для обчислень формулу Герона p=(a+b+c)/2, s=. (Значок замінити функцією SQRT, множення - *, р – назва стовпчика, в якому обчислюється периметр, s - площа ).

 2. Знайти і записати в окремі клітинки: найбільшу і найменшу площу, середнє значення площі всіх трикутників, загальну площу всіх трикутників.

 3. Внести зміни у значення чисел стовпчиків А, В, С. Подивитись як змінюється значення в інших стовпчиках.


zrazok_2

 1. Зберегти одержану таблицю у власну папку під назвою tab_7.


Фізкультхвилинка

Учні виконують вправи для очей, рук і корпуса, рекомендовані під час роботи з комп’ютером (варіант 3, папка практичних робіт).Завдання 3. Робота з логічними функціями.

 1. Створити новий документ.

 2. Створити таблицю за зразком:


zavd_2

 1. У клітинках «Вислуга» обчислення провести за умовою: «стаж до 5 років включно» - 0% від окладу, «від 5 до 10 років» - 15%, «більше 10 років» - 30%, використовуючи логічні функції. Для цього в клітинці D2 поставити курсор, знак =, «Функція», категорія «Логічні», вибрати функцію IF (Якщо). Відкриється наступне вікно:

 1. В стрічці «Логічний вираз» написати В2<5, в другій стрічці задати значення 0, в третій стрічці – встановити курсор і натиснути на вставку функції IF в рядку адрес.

 2. З’явиться аналогічне вікно, яке потрібно заповнити наступним чином: в стрічці «Логічний вираз» написати В2<10, в другій стрічці написати вираз С2*15%, в третій стрічці – С2*30%. Натиснути ОК.

 3. Якщо всі дії виконано правильно, то в рядку формул буде така формула: =IF(B2<5;0;IF(B2<10;С2*15%;С2*30%)).

 4. Обчислити за допомогою «Автозаповнення» значення «Вислуга» для решти працівників.

 5. В довільній комірці нижче таблиці поставити курсор і вибрати функцію СЬОГОДНІ категорії «Дата і час», з’явиться поточна дата.

zrazok_3


 1. Зберегти одержану таблицю у власну папку під назвою tab_8.


VІ. Домашнє завдання.

Опрацювати розділ 2 п. 2.6 ст. 82-92, конспект, виконати № 1, 5, 7 ст. 93.


VІІ. Підсумок уроку.

Повторення і аналіз виконання практичних завдань.

Узагальнення вчителем вивченого матеріалу. За допомогою функцій табличного процесора ми можемо швидко, автоматично здійснювати різні математичні обрахунки для значної кількості даних. Значення, що використовуються для обчислення функцій, називаються аргументами. Значення, що повертаються функціями як відповідь, називаються результатами. Якщо функція з’являється на самому початку формули, їй повинен передувати знак рівності, а в дужках записуються аргументи.

Оцінювання учнів

Учитель контролює роботу кожного учня і в кінці уроку виставляє всім оцінки, враховуючи виконану роботу. Коригування оцінки відбувається за допомогою усного опитування.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка