Урок 3 Тема : Оптична система ока. Акомо­ дація. Рефракція. Косоокість ЦіліСкачати 88.01 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір88.01 Kb.
#25149
ТипУрок
Урок 3

Тема: Оптична система ока. Акомо­дація. Рефракція. Косоокість

Цілі: сформувати поняття: оптична система ока, акомодація, корот­козорість, далекозорість, реф­ракція, косоокість; продовжи­ти розвиток елементів логічного мислення: уміння спостерігати, виділяти головне, порівнювати, аналізувати, продовжити розви­ток біологічної мови, пам'яті, уміння працювати з підручни­ком, зошитом; реалізувати ас­пекти превентивного, естетич­ного виховання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи навчання: словесні: пояснен­ня, бесіда; наочні: демонстрація таблиць, схем, малюнків; прак­тичні: виконання лабораторної роботи «Вивчення акомодаційної здатності ока»; методи активного навчання: робота зі схемами, ро­бота в групах.

Хід уроку

I. Організація класу

II. Підготовка до сприймання нового матеріалу

 1. Актуалізація опорних знань

Завдання 1. Доповніть схему «Пере­дача нервових імпульсів у сенсорній системі».

☼ → Фоторецептори ока → ...? → Зорова зона великого мозку

Про яку сенсорну систему йдеться? Які складові цього аналізатора?

Завдання 2. Пригадайте будову ока. Скористайтеся схемою будови ока людини в підручнику.

2. Мотивація навчальної діяльності • Як людина бачить далекі та близь­кі предмети?

 • Які зміни відбуваються зі складо­вими ока? На ці запитання треба знайти відповіді протягом уроку. Запишіть тему уроку.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Самостійна робота з підручником

Клас поділяють на три групи (робота у групах).

Завдання 1 ( для І групи)

З допомогою підручника дайте відпо­відь, які складові виділяють в оптич­ній системі ока.Завдання 1 (для II групи)

З допомогою підручника дайте від­повідь, що таке акомодація ока. Роз­гляньте малюнки в підручнику.

Заповніть табл. 1 «Акомодація ока під час розглядання далеких і близьких предметів».

Таблиця 1

Ознаки

Далекі предмети

Близькі предмети

Як падає світло на предмет?

а) Паралельно;

б)розсіюється
Чи заломлює ро­гівка світло?Кільцевий м'яз:

а) розслаблений;

б)напружений
Циліарна зв'язка:

а)розслаблена;

б) напружена
Кришталик:

а) опуклий;

б) плоский
Де фокусується світло?Розмір зіниці:

а) звужена;

б)розширена
Зробіть відповідні висно­вки. Дайте визначення фокусу, фо­кусної відстані, оптичної осі.

Завдання 1 ( для III групи)

З допомогою підручника дайте від­повідь на питання: • Що таке рефракція?

 • Які є види рефракції?

Заповніть табл. 2.

Таблиця 2

Вид рефракції

Характеристика2.Перевірка виконання роботи

Завдання 2 ( для І групи)

Оптична система ока (її складові)

1) Світлозаломлювальне середовище: • рогівка;

 • кришталик;

 • склоподібне тіло;

 • передня й задня камери.

2) Світлочутливий екран: сітківка.

Висновки

 1. Ці складові оптичної системи ока забезпечують чітке зображення на сітківці.

 2. Оптична система ока характе­ризується оптичною силою, яку вимірюють у діоптріях. Одна ді­оптрія — це оптична сила лінзи з фокусною відстанню 1 м.

Завдання 2 для II групи

Акомодація під час розглядання близьких і далеких предметів (до табл. 1).Ознака

Далекі предмети

Близькі предмети

Як падає світло на предмет?

Паралель­но

Розсіюєть­ся

Чи заломлює рогівка світ­ло?

Так

Так

Кільцевий м'яз

Розслабле­ний

Напруже­ний

Циліарна зв'язка

Напруже­на

Розслабле­на

Кришталик

Плоский

Опуклий

Де фокусу­ється світло?

На сітківці

На сітківці

Стан зіниці

Розшире­на

Звужена

Висновки

 1. Акомодація ока — це пристосу­вання для чіткого бачення пред­метів на різній відстані.

 2. Акомодація пов'язана з розслаб­ленням і скороченням кільцевого м'яза та циліарної зв'язки.

 3. Під час акомодації змінюється кривизна кришталика.

Завдання 2 ( для III групи)Рефракція це заломлювальна здат­ність ока в стані спокою акомодації, тобто коли

кришталик максимально сплющений (війний м'яз розслабле­ний, зв'язки напружені). 1. Виконання лабораторної роботи «Вивчення акомодаційної здатності ока»

Мета: навчитися визначати акомо­даційну здатність ока та вміти по­яснити її.

Обладнання та матеріали: аркуш біло­го паперу з отворами 2—3 мм і літера­ми різних розмірів; шкільна дошка.

Хід роботи

Робота виконується в парі. 1. Один учень-експериментатор на дошці, розташованій за 3,0—3,5 м від досліджуваного, чітко пише слово (наприклад, акомодація).

 2. Досліджуваному на відстані 12— 15 см від очей експеримента­тор показує аркуш із літерами та отвором: літери на папері видно чітко, а крізь отвір можна читати текст, написаний на дошці.

 3. Досліджуваний крізь отвір у папе­рі одним оком (друге прикриває) читає напис на дошці. Як при цьо­му він бачить літери на папері?

Зробіть висновок.

4. Досліджуваний переводить погляд


на літери, написані на папері.

Якими і як він їх бачить?

Зробіть висновок.

У чому полягає акомодаційна здатність ока? 1. Гігієна зору

Завдання

Заповніть табл. З «Короткозорість і далекозорість».

Характеристика короткозорості й далекозорості

Таблиця З

Ознаки

Далекозорість

Короткозорість

ВизначенняДе виникає зображення (фокусування пучка світла)Заломлювальна здатність окаФорма очного яблукаТочне наближення чіткого баченняНайвіддаленіша точка чіткого баченняПричини порушеньВисновки


 1. Короткозорість — це...

 2. Далекозорість — це...

Завдання для всіх учнів класу

З допомогою тексту в підручнику за­повнити табл. 4

«Основні захворюван­ня очей»

Основні захворювання очей Таблиця 4Захворю­вання

Характе­ристика

Перша допомога


та табл. 5 «Види травм».


Вид травм

Характе­ристика

Перша допомога

Види травм Таблиця 5

IV.Узагальнення й систематизація знань

Складіть схему «Зір і шкідливі звич­ки».V. Підсумки уроку

 1. Домашнє завдання

Вивчити § 4, дати відповіді на запи­тання на с 21
Каталог: jdownloads
jdownloads -> Обґрунтування навчальної дисципліни «релігієзнавство»
jdownloads -> Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования фгос ООО
jdownloads -> Обґрунтування навчальної дисципліни «філософі я»
jdownloads -> Обґрунтування навчальної дисципліни
jdownloads -> Апаратні засоби та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Середовище операційної системи Windows
jdownloads -> Зунр: можливості та реалії
jdownloads -> Концепція розвитку відокремленого структурного підрозділу
jdownloads -> План-конспект проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни інформатика тема № Бази даних. Системи управління базами даних. Мета
jdownloads -> Системи Управління базами даних
jdownloads -> Мета дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних і практичних знань у сфері діловодства із застосуванням комп'ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій. Предметом дисципліни

Скачати 88.01 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка