Урок 18 Тема. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують Мета : повторити й поглибити знання про фізичні та хімічні явища; з'ясувати їхні істотніСкачати 143.41 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір143.41 Kb.
Урок 18

Тема. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Мета: повторити й поглибити знання про фізичні та хімічні явища; з'ясувати їхні істотні відмінності; сформувати поняття про хімічні реакції; з'ясувати ознаки хімічних реакцій і умови їх протікання за експериментальними даними; удосконалювати навички роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням.

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: розповідь, демонстраційні досліди, робота з опорними схемами.

Обладнання: мідний дріт, нагрівальний елемент, крейда; розчини хлоридної кислоти, натрій гідроксиду, купрум(ІІ) сульфату, гранули цинку, натрій сульфат, барій хлорид; пробірки, штатив.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми повинні згадати матеріал, вивчений у курсі «Природознавство».

Як називають процеси, що відбуваються в природі й у світі? (Явища)

Які бувають явища? (Суспільні, біологічні, фізичні та хімічні)

Наведіть приклади таких явищ, що відбуваються навколо нас щодня. (Дощ, сніг, вітер, гроза, ріст дерев, скисання молока, приготування чаю тощо)

(Записуємо коротко всі запропоновані учнями явища на дошці.)

Спробуймо зрозуміти, до яких явищ їх віднести — суспільних, біологічних, фізичних, хімічних чи інших?

А тепер пригадаймо, які явища належать до фізичних. (Ті, в яких речовина не змінюється)

Які явища належать до хімічних? (Ті, в яких речовина змінюється)

Повернувшись додому з уроку хімії, учень подумав: «Як же багато навколо хімічних явищ! Наприклад: а) іде тепло від батареї опалення; б) запалилася неонова реклама; в) горять іменинні свічки; г) мама "гасить" соду оцтом, готуючи тісто; д) олійна фарба висихає на повітрі; є) скисає молоко, не випите кішкою; ж) після включення комп'ютера змінюється колір екрана; з) після додавання цукру чай стає солодким; и) з відкритої пляшки "Фанти" виділяються бульбашки газу; к) на цвяхах у гаражі з'являється іржа». Допоможіть учневі розібратися, які процеси хімічні, а які фізичні. (Усна фронтальна робота)

III. Вивчення нового матеріалу

Звернімося до нашої опорної схеми та заповнімо першу частину.Демонстрація 1

Візьмемо шматок мідного дроту і виготовимо спіраль.

Яке це явище? (Фізичне)

Чому? (Змінилася форма, але не змінилася речовина)

Прожарюємо дріт у полум'ї спиртівки, він почорнів.

Яке це явище? (Хімічне)

Чому? (Змінилася речовина)

Розповідь учителя

Зміни, що відбуваються з речовиною внаслідок хімічних явищ, описуються хімічними реакціями.

Речовини, що вступають у реакцію, називаються вихідними речовинами, або реагентами.

Речовини, що утворюються в результаті реакції, називаються продуктами реакції.

Умовний запис хімічної реакції:

A + ВС + D

вихідні продукти

речовини реакції


 • Які умови необхідно створити, щоб почалася хімічна реакція?

Зіткнення речовин;

зміна температури;

зміна тиску;

перемішування...

Розглядаємо всі варіанти відповідей, запропоновані учнями, вибираємо правильні й записуємо до опорної схеми.

— А за якими ознаками можна судити про протікання хімічних реакцій? Розглянемо на практиці.Демонстрація 2

Візьмемо шматочок крейди СаСO3 й додамо трохи хлоридної кис лоти НС1.

— Що спостерігаємо? (Виділення газу)

Це одна з ознак хімічної реакції. Записуємо рівняння, що описує цю хімічну реакцію.

СаСO3 + 2НС1 → СаС12 + Н2O + СO2

Газоподібну речовину відзначаємо знаком

. В опорній схемі запишіть ознаку хімічної реакції — виділення газу.

Демонстрація З

До розчину натрій сульфату додали кілька крапель барій хлориду. Випадає білий осад.

— Яка ознаки хімічної реакції? (Випадання осаду) Запишемо до опорної схеми.

Умовний запис хімічної реакції:

ВаС12 + Nа2SO4 → 2NаС1 + ВаSO4

Демонстрація 4

До розчину їдкого натру додаємо дві краплі фенолфталеїну.

• Що спостерігаємо? (Розчин забарвлюється в малиновий колір) Потім по краплинах додаємо розчин хлоридної кислоти.

• Що спостерігаємо? (Розчин знебарвився)

• Яка ознака хімічної реакції? (Зміна забарвлення) Записуємо до опорної схеми.

Записуємо рівняння:

НС1 + NаОН → NaС1 + Н2O

Демонстрація 5

До розчинуNН4ОН (амоній гідроксиду) по краплинах додаємо розчин їдкого натру, з'являється запах амоніаку.

— Яка ознака реакції? (Поява запаху) Записуємо до опорної схеми.

Демонстрація 6. Тепловий ефект

— Яка ознака реакції? (Виділення попелу) Записуємо до опорної схеми.IV. Закріплення нового матеріалу

Демонстрація 7

До розчину купрум(II) сульфату додаємо кілька гранул цинку.

— Які ознаки хімічної реакції спостерігаємо? (Зміна забарвлення, поява червоного нальоту)

Демонстрація 8

• До розчину купрум(ІІ) сульфату додаємо по краплинах розчин їдкого натру.

— Які ознаки хімічної реакції спостерігаємо? (Поява осаду)

Демонстрація 9

Під витяжною шафою демонструємо хімічний вулкан.

Учні описують ознаки хімічної реакції:

зміна забарвлення;

виділення газу;

виділення світла;

виділення тепла.

V. Домашнє завдання

Прочитати параграф і відповісти на запитання.Творче завдання. Наведіть приклади хімічних реакцій, з якими ви зустрічаєтесь у побуті, й опишіть фізичні явища, що супроводжують їх.

Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ

Тема: продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; поглибити знання про фізичні й хімічні явища, умови їх протікання, ознаки хімічних реакцій; експериментально визначити рівень засвоєння знань про хімічні реакції.

Тип уроку: практичне застосування знань, умінь і навичок.

Форма роботи: виконання експерименту, складання звіту, висновки.

Обладнання: пробірки, нагрівальний прилад, пробіркотримач, предметне скло, кристалічний натрій хлорид, гранули цинку; розчини хлоридної кислоти, аргентум нітрату, калій перманганату, ферум(ІІ) сульфату із сульфатною кислотою.

ХІД УРОКУI. Організація класу

II. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті хімії, під час проведення хімічного експерименту, інструктаж перед початком практичної роботи

III. Тестові завдання за варіантами

«Ключ» до тесту — допуск до практичної роботи.

Варіант І

1. Явища, під час яких відбувається зміна речовини, називаються:

а) хімічними; б) фізичними;

в) історичними.

2. З наведених явищ виберіть хімічні:

а) горіння іменинних свічок; б) утворення іржі на цвяхах;

в) кипіння води.

3. З наведеного переліку виберіть складні речовини:

а)N2; б)К2SO3;

в) СuS; г) Fе;

д)Н2Sе.

4. Відносна молекулярна маса молекули К2SO3 дорівнює:

а) 87; б) 126;

в) 158.


5. Масова частка Калію в молекулі К2SO3 дорівнює: а) 24,6%; 6)49,4%;

в) 20,2 %.Варіант II

1. Суміші відрізняються від хімічних сполук:

а) складом; б) агрегатним станом;

в) кольором.

2. З наведених явищ виберіть хімічні:

а) горіння ялинкової гірлянди; б) утворення інею;

в) скисання молока.

3. З наведеного переліку виберіть складні речовини:

а) КМnO4; б) Сu;

в)NаОН; г) Н2;

д) СO2.

4.Відносна молекулярна маса молекули КМnO4 дорівнює:

а) 158; б) 126;

в) 110.


Масова частка Калію в молекулі КМnO4 дорівнює:

а) 49,4%; 6)24,6%;

в) 34,8 %.

Ключі

Варіант 1:1 — а; 2 — а, г; 3 — в; 4 — б; 5 — б.

Варіант II: 1 — а; 2 — б, г; 3 — а; 4 — б; 5 — в.

IV. Виконання практичної роботи за інструкцією

Інструкція

Дослід 1. Зміна агрегатного стану речовини

Налийте в пробірку 2 мл води, закріпіть пробірку в пробіркотримачі, дотримуючи правил техніки безпеки, прогрійте пробірку в полум'ї спиртівки до кипіння. Що спостерігаєте?

Акуратно піднесіть до отвору пробірки предметне скло. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Дослід 2. Дослідження фізичних процесів під час розчинення Налийте в пробірку 1 мл води, додайте шпателем приблизно 1 г солірозмішайте скляною паличкою. Що спостерігаєте? Скляною паличкою перенесіть дві-три краплини розчину на предметне

скло, дотримуючись правил техніки безпеки, нагрійте. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.Дослід 3. Виділення газоподібних речовин у результаті хімічних реакцій

Налийте в пробірку 1-1,5 мл хлоридної кислоти (НС1), опустіть дві гранули цинку. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.Дослід 4. Випадіння осаду в результаті хімічної реакції

Налийте в пробірку 1—1,5 мл хлоридної кислоти (НС1) і додайте дві-три краплини аргентум нітрату (AgNO3). Що спостерігаєте? Зробіть висновок.Дослід 5. Зміна забарвлення в результаті хімічної реакції

Налийте в пробірку 1 мл рожевого розчину калій перманганату, по краплинах додайте розчин ферум(ІІ) сульфату. Що спостерігаєте? Зробіть висновок. Зробіть

Узагальнюючий висновок про фізичні та хімічні явища.

V, Оформлення звіту про виконану роботу в зошиті, висновків з роботи

VI. Домашнє завдання

Повторити параграф про хімічні та фізичні явища, хімічні реакції.Творче завдання. Складіть розповідь про фізичні та хімічні явища, що вас оточують.

Тема. Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії

Мета:узагальнити й поглибити знання учнів про властивості речовин, набуті в курсах «Природознавство» і «Фізика»; ознайомити учнів з методами вивчення хімічних сполук і явищ; дати поняття про спостереження та експеримент як методи дослідження в хімії,

Тип уроку: комбінований.

Форми проведення: фронтальна бесіда, розповідь, лабораторний експеримент.

Обладнання: зразки речовин з різними фізичними властивостями в пробірках (цукор, сіль, вода, крейда, сірка, кварц), колекція металів (мідь, цинк, алюміній), вода в склянках, скляні шпателі, скляні палички, пробірки, спиртівка, пробіркотримач.

ХІД УРОКУ 1. Організація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Що вивчає наука хімія, 1. Що таке явище?

 2. Які явища належать до фізичних? Наведіть приклади.

 3. Які явища належать до хімічних. Наведіть приклади

5. Згадайте з курсу природознавства, що таке властивість.

ІII. Мотивація навчальної діяльності

Зібралися якось Природні Явища на свій черговий Щорічний З'їзд. І чи то рік був високосний, чи день виявився нещасливий (понеділок, ще й тринадцяте число), а може, магнітні бурі сягали максимуму, чи чорна кішка перебігла дорогу, але вже ніхто не міг пригадати, чому, але виникло між Явищами якесь непорозуміння, що вилилося в незгоду, а потім в такий галас, що вже ніхто нікого і не чув. Кожне Явище кричало, намагалося перекричати своїх колег, і, здавалося, не слухало навіть само себе: • Я пов'язане з Космосом! Я направляю комети в нашу Галактику! Я розсипаю Метеоритні Дощі на Землю! Та ж без мого відома ні Сонячного, ні Місячного Затемнення не буває!

 • А я махну рукою — і листя на деревах розпускається! Знову махну — листя жовтіє і вкриває килимом Землю!

Довго кричали Явища, аж поки не втомилися, і тоді вирішили покликати свої Науки — Астрономію, Біологію, Історію, Фізику, Хімію та інших. Але Науки відповіли, що ніколи їм розбиратися із сварками, мають вони важливіші справи: досліджувати Навколишній Світ, відкривати нові Закони.

Розійшлися Явища, залишилися лише самі запеклі: Фізичне і Хімічне Явище, не хоче одне поступитися іншому. Кричить Фізичне Явище: • Я Лід перетворюю на Воду! Я Веселку являю після Дощу! Я Північне Сяйво являю, як казку!

А Хімічне Явище йому у відповідь:

 • Ну й що! Але ж чи Лід, чи Рідка Вода — це таж сама Вода! А я воду можу розкласти на Водень і Кисень! А можу спа лити Водень, і знову отримати Воду!

Довго б вони іще кричали, може б і до бійки (не приве ди, Господи) могло б дійти, але вчасно нагодилися Експеримент і Спостереження, які віддавна мали славу розсудливих, спокійних і врівноважених Методів. Деякий час слухали вони суперечку, і тільки мовчки перезиралися здивовано, але врешті спитали:

 • І про що ви сперечаєтеся?

 • І Фізичне, і Хімічне явище одночасно закричали:

 • Хто із нас головніше!

Знову перезирнулися Методи між собою, і Спостереження сказало, звертаючись до Явищ:

 • Природою керують Закони, а ви лише допомагаєте виявлятися їм. Немає важливих і неважливих Явищ, всі ви потрібні. Тож подайте один одному руки на знак примирення.

Перезирнулися Явища, опустили голови від сорому і відтоді більше ніколи не сперечалися.

Отже ви здогадалися ми з вами сьогодні будемо говорити про властивості речовини, а також методи вивчення властивостей. Тому запишіть будь-ласка тему уроку.Виконання дослідів

На столах в учнів — колекція речовин з різними фізичними властивостями. Прості речовини: мідь, цинк, алюміній, сірка. Складні речовини: цукор, сіль, вода, крейда, кварц, парафін.Лабораторний дослід 2. Ознайомлення з фізичним властивостями речовин

Дослід 1. Роздивіться прості речовини мідь, цинк, алюміній, сірку. Порівняйте їхні фізичні властивості та запишіть у таблицю.

з/п

Властивість

Мідь

Цинк

Алюміній

Сірка1

Колір

2

Запах

3

Блиск

4

Твердість

Зробіть висновок.

Дослід 2. Роздивіться складні речовини цукор, сіль, воду, крейду, кварц. Опишіть фізичні властивості кожної речовини за планом:

• агрегатний стан;

• колір;

• запах;


• розчинність у воді.

Зробіть висновок про ознаки подібності та відмінностей фізичних властивостей речовин.Дослід 3. Оцініть температуру плавлення (легкоплавка або тугоплавка речовина). З допомогою шпателя помістіть у три пробірки одну дрібку цукру, солі або парафіну відповідно. Закріпіть пробірку в пробіркотримачі й, дотримуючись правил техніки безпеки й нагрівання, по черзі нагрійте кожну пробірку і потримайте на вогні 1-2 хв. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

А тепер зробімо загальний висновок: за фізичними властивостями речовини можуть відрізнятися одна від одної або бути подібними.

• Згадайте з курсу природознавства, що таке властивість. (Це ознаки, за якими одні речовини подібні або відрізняються одна від одної)

• Які властивості ми знаємо? (Фізичні та хімічні)

• Які властивості називаються фізичними? Наведіть приклади за результатами наших спостережень.

• Які властивості називаються хімічними?

• Якими способами можна їх досліджувати? (Записуємо пропозиції учнів на дошці та коментуємо.) Виділимо основні:

• спостереження,

• експеримент.III. Поглиблення знань і вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Усі наукові відкриття відбувалися завдяки людям, які вміли спостерігати за явищами навколо себе, аналізувати, робити висновки. Сміливці наважувалися на небезпечні експерименти, що допомагали зрозуміти явища, які вони спостерігали.

Спостереження — один з перших методів вивчення властивостей речовин з допомогою органів дотику.

Спостереження — цілеспрямоване, спеціально організоване сприйняття предметів і явищ.

На підставі аналізу явищ учені висувають гіпотези.Гіпотеза — наукове припущення, що висувається для пояснення визначених явищ.

Великий крок уперед — це експеримент. З метою підтвердження гіпотези вчені організовують проведення експериментів.Експеримент — цілеспрямований і контрольований вплив на досліджуваний об'єкт за певних умов.

Накопичення експериментальних даних, їх систематизація, аналіз дозволяють людині не лише вивчати, але й передбачати властивості речовин. На підставі отриманих даних формулюються закони й теорії.Закон— теоретично обґрунтоване і практично доведене наукове твердження.

Необхідно чітко розуміти, що людина лише відкриває закони природи, вони існують незалежно від нашої свідомості.Теорія — вища досконала форма наукового відбиття дійсності.

З допомогою теорій можна не лише пояснити явища, але й передбачати нові явища, речовини із заданими властивостями.

• Наведіть приклади використання спостережень для вивчення природних явищ.

(Учні наводять свої приклади, клас аналізує, коригує.)


 • Що таке експеримент?

 • Наведіть приклади дослідження фізичних і хімічних властивостей експериментально. (Дивитися, як кипить вода, спостереження, вимірювати температуру кипіння — експеримент)

 • Які методи проведення експерименту ви вивчали в курсі природознавства?

Записуємо всі запропоновані методи на дошці:

 • зважування;

 • вимірювання;

 • порівняння.

IV. Підбиття підсумків уроку

 1. Для чого люди досліджують різні речовини та явища?

 2. Якими методами ми користуємося для вивчення властивостей речовин?

 3. Спробуймо розробити план проведення експерименту з вивчення розчинності речовин у воді. Наприклад, дослідження розчинності у воді речовин: пісок, сода, рослинна олія, сіль.

V. Домашнє завдання

Прочитати параграф, відповісти на запитання.Творче завдання. Скласти план проведення експерименту з вивчення забруднення водопровідної води або вивчення фізичних і хімічних властивостей харчової соди.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка